Over ons

Sport & Cultuur | Veelgestelde vragen | Raad van Toezicht | Comité van Aanbeveling


Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in sommige gevallen de benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen.

Waarom zijn wij nodig?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 11 kinderen (bron: Armoede in kaart 2019, SCP). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

In 2023 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur 86.202 kinderen en jongeren mee laten doen.

>> Bekijk alle feiten en cijfers van 2023 in ons jaaroverzicht

We vragen niet actief om donaties van particulieren. Als je ons werk wilt ondersteunen, kun je een donatie doen of een actie organiseren met behulp van ons Actieplatform.

Jaarverslag 2023

Governance

Sam&

Logo Sam& voor alle kinderen

Sam& voor alle kinderen is er om alle kinderen en jongeren in Nederland uit gezinnen met geldzorgen te kunnen laten meedoen met leeftijdsgenoten. Als er in een gezin geen geld is voor een sport- of cultuurclub, is de kans groot dat er ook voor andere dingen geen geld is. Bijvoorbeeld schoolspullen, een fiets, een fijn bed of het vieren van een verjaardag. Daarom werken we samen met andere organisaties om een gezin met geldzorgen zo goed mogelijk te kunnen helpen.

>> Lees meer over Sam&

Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS)

De Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS) vindt dat kansengelijkheid voor iedereen prioriteit moet krijgen in het sport- en beweegbeleid en de sport- en beweegsector. In de MOS richten meerdere maatschappelijke organisaties, elk vanuit een eigen domein en expertise, zich nadrukkelijk op achtergestelde en kwetsbare doelgroepen en het bevorderen dat meer mensen in beweging komen. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat binnen de sportsector voldoende beeld is bij noodzakelijke interventies en praktische oplossingen om iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, cultuur, beperking, sociaaleconomische status of achtergrond, in staat te stellen te sporten en bewegen.

Directeur Petra Bosman: ‘Met deze krachtenbundeling maken we sport en bewegen toegankelijk voor mensen met een afstand tot sport en bewegen. Diegenen die wegens armoede, ziekte, beperking, afkomst of geaardheid moeite hebben om mee te doen.’

Contact

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur of het doen van een aanvraag in je eigen gemeente? Ga naar ‘Zoek een fonds bij jou in de buurt’ en typ je postcode of gemeente in. Op de pagina van het fonds in je eigen gemeente, vind je de spelregels en de contactgegevens van de coördinator.

Vragen over een aanvraag voor een kind, facturen van contributies en waardebonnen of de aanmelding als intermediair? Neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur bij jou in de buurt.

Landelijk bureau

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur
Vliegtuigstraat 6F
1059 CL Amsterdam

Neem voor vragen contact op met het fonds bij jou in de buurt.

RSIN-nummer: 812389025
KvK nummer: 34192455

IBAN: NL 74 RABO 0129 6187 56
Ten name van: Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland

CBF-Erkenning

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een Erkend Goed Doel. Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden gecontroleerd door Toezichthouder CBF. Zo kun je ervan uitgaan dat wij zorgvuldig omgaan met iedere euro en dat hierover verantwoording wordt afgelegd. Op de site van het CBF vind je meer informatie over Erkende Goede Doelen. Ook kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

ANBI

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor ANBI-instellingen zijn er speciale regels die het mogelijk maken een deel van uw schenking af te trekken van het belastbaar inkomen. Ligt het totaalbedrag van de giften tussen de 1% en 10% van het verzamelinkomen, dan heb je recht op fiscale aftrek van de belasting. Voor de meest recente en gedetailleerde informatie verwijzen kun je terecht bij de Belastingdienst.

Veelgestelde vragenKom ik in aanmerking voor een bijdrage?

Je komt in aanmerking voor een bijdrage als je een inkomen op minimum niveau hebt. Je hebt bijvoorbeeld een uitkering, bent zzp’er met niet genoeg inkomsten of je hebt hoge lasten.

Waar is het Jeugdfonds Sport & Cultuur actief?

We zijn actief in 237 gemeenten in alle provincies en er komen steeds meer gemeenten bij. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners hebben meestal een zelfstandig Jeugdfonds Sport & Cultuur, gemeenten met minder dan 100.000 inwoners zijn meestal aangesloten bij een provinciaal fonds.

Er is geen Jeugdfonds Sport & Cultuur in mijn gemeente, wat nu?

Neem contact op met de coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur in je provincie. Meestal is er wel een oplossing. Je vindt de contactgegevens op de provinciale websitepagina van het fonds.

Zoek een fonds bij jou in de buurt

Ik wil een spreekbeurt houden over Jeugdfonds Sport & Cultuur. Waar vind ik informatie?

Wat goed dat je een spreekbeurt over het Jeugdfonds Sport & Cultuur gaat houden! In ons Spreekbeurtpakket vind je alles wat je over ons moet weten.

Naar het Spreekbeurtpakket

Waar komt het geld vandaan?

De Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur is een publiek/privaat fonds. De basis wordt gelegd door gemeentelijke middelen uit het armoedebeleid aangevuld met middelen van private fondsen, sponsors en donateurs. Kijk voor een volledig overzicht op onze partnerpagina.

Wat valt er onder sport en onder cultuur?

Onder sport valt:
We werken met sportverenigingen die zijn aangesloten bij de door NOC*NSF erkende sportbonden. Daarnaast kunnen stedelijke en provinciale fondsen afspraken maken met eventuele andere lokale sportaanbieders:

Balsporten (voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal)
Verdedigingssport (judo, karate, boksen, div. verdedigingssporten)
Watersport (zwemmen, waterpolo, zeilen, surfen)
Racketsport (tennis, badminton, squash)
Overige (turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen)

Wat valt er onder cultuur?

Dans (ballet, streetdance, hiphop, showmusical, jazz, tap, modern, volksdansen)
Muziek (o.a. viool, cello, blaasinstrument, drums, zingen, koor)
Theater (toneel, musical, stand up)
Overige (o.a. DJ, VJ, rap)Directeur

Petra Bosman

Directeur Petra Bosman - 'Het Jeugdfonds ligt me na aan het hart'

Petra Bosman is directeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur: “In Nederland is veel ongelijkheid, zoals onlangs werd bevestigd in een onderzoek van het Centraal Planbureau. Volgens het CPB leven in 2024 bijna één miljoen mensen onder de armoedegrens en dit heeft enorme impact op honderdduizenden kinderen en jongeren. Ouders worden mogelijk genoodzaakt om te bezuinigen op de voetbalclub, turn- of dansles voor hun kinderen. Dat maakt ons werk alleen maar relevanter want het Jeugdfonds kan de sport en cultuur toegankelijk houden en maken voor kinderen.”

Lees het interview met PetraRaad van toezicht

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit personen die vanuit verschillende achtergronden hun kennis en expertise beschikbaar stellen. Zij delen de maatschappelijke betrokkenheid voor jeugd, sport en cultuur. Zij hebben tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend.

Raad van Toezicht Jeugdfonds Sport & Cultuur:Comité van aanbeveling

We zijn Rene Peters (CDA), Michiel van Nispen (SP) en Rudmer Heerema (VVD) heel dankbaar voor hun bijdrage als lid van ons Comité van Aanbeveling de afgelopen jaren (periode 2017 -2023). Op dit moment werken we aan het opnieuw samenstellen van het Comité.Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.