Onze mensen

3 april 2023

Onze mensen

Petra Bosman: ‘Het Jeugdfonds ligt me na aan het hart’

Petra Bosman is per 1 april 2023 de nieuwe directeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ze gaf ruim 25 jaar met veel plezier leiding bij het Politiedienstencentrum dat de bedrijfsvoering verzorgt voor de politie in heel Nederland. Toch koos ze ervoor te solliciteren bij het Jeugdfonds. “Soms komt er een kans voorbij die je aan het denken zet. De kans om leiding te mogen geven aan het Jeugdfonds, is er zo een.”

Directeur Petra Bosman - 'Het Jeugdfonds ligt me na aan het hart'Petra: “In Nederland is veel ongelijkheid, zoals onlangs werd bevestigd in een onderzoek van het Centraal Planbureau. Volgens het CPB leven in 2024 bijna één miljoen mensen onder de armoedegrens en dit heeft enorme impact op honderdduizenden kinderen en jongeren. Ouders worden mogelijk genoodzaakt om te bezuinigen op de voetbalclub, turn- of dansles voor hun kinderen. Dat maakt ons werk alleen maar relevanter want het Jeugdfonds kan de sport en cultuur toegankelijk houden en maken voor kinderen.” 

Kinderen leren veel op de club

Een politievrouw als nieuwe directeur van het fonds. Dat lijkt niet erg voor de hand liggend. “Dat is ook zo,” lacht Petra. “Maar als je er wat langer over nadenkt zijn er wel degelijk parallellen met mijn huidige functie. Ik ben me als geen ander bewust van de tegenstellingen in de samenleving. Een bepalend moment was voor mij eind jaren ’90 toen de toenmalige voorzitter van de KNVB bij een bezoek aan de politie ons voorrekende hoeveel kinderen op woensdagmiddag op het voetbalveld staan. En dat als die kinderen op het veld staan, ze niet ergens anders staan. Ze zijn op hun club waar ze, naast hun sport, van alles leren over gedrag en wat het betekent om een teamspeler te zijn. Toen is bij mij eigenlijk het zaadje geplant hoe belangrijk het is dat kinderen ergens bij horen en zich ontwikkelen in plaats van zich te vervelen of rond te hangen op plekken die misschien niet oké zijn.”

Verankering in de samenleving

Een andere parallel tussen Petra’s huidige en nieuwe functie is dat het Politiedienstencentrum waar ze werkte, ook werkt in en voor de politie in het hele land. Net als het landelijk bureau voor de fondsen en kinderen in het hele land werkt. Denkt ze baat te hebben bij die ervaring? “Getalsmatig lever ik 65.000 collega’s in voor 65.000 kinderen,” zegt Petra. “Maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Het Politiedienstencentrum maakt goed politiewerk mogelijk. Wij regelen eigenlijk alles: van de ICT tot de huisvesting. Het is een faciliterende rol. Dat is ook de rol die het landelijk bureau heeft ten opzichte van de fondsen in het land. De lokale fondsen weten gewoon het beste wat er speelt in hun eigen gebied, net als bij de politie. Die lokale verankering in de samenleving is zo belangrijk, dichtbij, daar waar het gebeurt!

Super relevant

Sport en cultuur zijn belangrijk voor kinderen. Toch zien we vaak dat het accent vooral op de sport ligt. Hoe ziet Petra dat? “Een kind moet zijn of haar passie kunnen volgen, of dat nou muziek maken is of voetballen. Jezelf ontwikkelen door iets te doen wat je leuk vindt, is super relevant. Kinderen kennis laten maken met theater of muziek, dat kost geld. Gezinnen uit onze doelgroep komen er dus minder vanzelfsprekend mee in aanraking dan kinderen op een trapveldje in de buurt.. Bovendien is het culturele landschap versnipperd, er zijn geen bonden zoals in de sport. Dat maakt het ingewikkelder, daar moeten we goed naar kijken.

Ik heb thuis zelf de kans gekregen en ben altijd gestimuleerd om te sporten en piano te spelen. Ook theaterbezoek stond regelmatig op het programma. Voor onze zonen geldt hetzelfde; de een voetbalt op hoog niveau, de ander in een vriendenteam. Dat maakt niet uit. Het gaat om plezier, bewegen, meedoen. Nu ze bijna volwassen zijn, vervullen zij op de voetbalclub op hun beurt weer een andere rol. De een traint de kleintjes, de ander spekt de clubkas. Het verenigingsleven, die betrokkenheid bij de samenleving is zo belangrijk.”

Dienend en faciliterend

Staan er al dingen op Petra’s to do lijstje waar ze als eerste mee aan de slag wil als directeur van het Jeugdfonds? “Ik wil in het begin vooral kennismaken en goed luisteren naar iedereen, zowel op het landelijk bureau als naar de coördinatoren en besturen in het land. Ik beschouw mezelf als een dienend en faciliterend leider. Ik geef mensen ruimte en kijk waar ik van toegevoegde waarde kan zijn.

Wat mij puzzelt is de delta tussen de financiële positie van het Jeugdfonds en de groep kinderen die het fonds in potentie zou kunnen helpen. Hoe kunnen we die kinderen bereiken vanuit een reële ambitie? Wat me opvalt is dat er heel veel spelers op hetzelfde maatschappelijke speelveld staan met allemaal hetzelfde belang: kinderen helpen. Hoe kun je elkaar versterken zonder het gevoel te hebben dat je elkaar beconcurreert, dat vind ik een boeiend vraagstuk. Uiteindelijk gaat het erom dat we er samen voor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen. Het Jeugdfonds is echt een organisatie die me na aan het hart ligt. Ik kijk er enorm naar uit samen aan de slag te gaan. Ik heb er ontzettend veel zin in!”

Lees meer verhalen

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.