Voor gemeenten

Wij nemen werk uit handen!

Dansles | Jeugdfonds Sport & CultuurArmoedebeleid is voor iedere gemeente een uitdaging. Vanwege bezuinigingen en decentralisatie is het extra lastig ervoor te zorgen dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Om tweedeling te voorkomen en kinderen vaardigheden mee te geven waar ze ook in hun latere leven iets aan hebben, is het van het grootste belang dat ook de groeiende groep kinderen en jongeren uit minimagezinnen kan (blijven) meedoen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt er via een beproefde methode voor dat alle kinderen en jongeren mee kunnen doen.

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien 272.000 kinderen (bron: Armoede in kaart 2019, SCP) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat betekent dat er thuis geen geld is voor sportclubs en creatieve lessen. Kinderen lopen daardoor allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn, want door te sporten of creatief bezig te zijn, ontwikkelt een kind zich beter op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de samenleving. Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is, wèl sporten of zich creatief ontwikkelen.

Sluit uw gemeente bij ons aan!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale fondsen, ondersteund door een landelijk bureau. De werkwijze is eenvoudig, snel en niet bureaucratisch. Een netwerk van fondsen is in het hele land actief. Grotere gemeenten hebben meestal een zelfstandig fonds en kleinere gemeenten kunnen zich aansluiten bij een provinciaal fonds. Wilt u zich met uw gemeente bij ons aansluiten? Wij zoeken met elkaar naar de beste manier om Jeugdfonds Sport & Cultuur in iedere gemeente toegankelijk te maken.

Heeft uw gemeente al een eigen regeling voor minima? We kunnen daarop een goede aanvulling – of zelfs vervanging – zijn: wij nemen u werk uit handen en kunnen dankzij de publiek-private samenwerking meer kinderen en jongeren helpen, ook als ze niet onder minimaregelingen vallen. Bovendien kunnen wij dankzij onze expertise en ervaring maatwerk leveren.

In 2022 werken we samen met ruim 230 gemeenten. Dat aantal groeit voortdurend. Overweegt u met uw gemeente bij ons aan te sluiten? Meedoen is niet moeilijk. Neem dan contact op met de coördinator van het fonds in uw provincie of neem contact op met het landelijk bureau: telefoonnummer 020-6957848 of mail ons info@jeugdfondssportencultuur.nl.

Sam&: samen voor alle kinderen

Logo Sam& voor alle kinderenSam& voor alle kinderen is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Samen zetten deze fondsen zich in om kinderen te ondersteunen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen. Dit doen we door allerlei voorzieningen te bieden op het gebied van o.a. educatie, sport, cultuur, het vieren van een verjaardag en vrije tijd. Sam& biedt één digitaal loket waar ouders en intermediairs (zoals leerkrachten, schuldhulpverleners, huisartsen of wijkteams) eenvoudig een aanvraag kunnen indienen voor meerdere voorzieningen voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld. Jaarlijks worden via Sam& zo al heel veel kinderen geholpen met educatie, sport, cultuur, verjaardag en recreatie. Dankzij de extra middelen en samenwerking met nog meer gemeenten, kunnen we nog veel meer kinderen bereiken. Kijk vooral op de website van Sam&: www.samenvoorallekinderen.nl.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.