Wij nemen u werk uit handen!

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien 378.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat betekent dat er thuis geen geld is voor sportclubs en creatieve lessen. Kinderen lopen daardoor allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn, want door te sporten of creatief bezig te zijn, ontwikkelt een kind zich beter op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de samenleving. Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is, wèl sporten of zich creatief ontwikkelen.

Armoedebeleid is voor iedere gemeente een uitdaging. Vanwege de bezuinigingen en de decentralisaties is het voor gemeenten extra lastig een manier te vinden om te zorgen dat kinderen dezelfde kansen krijgen. Om tweedeling te voorkomen en kinderen vaardigheden mee te geven waar ze ook in hun latere leven iets aan hebben, is het van het grootste belang dat ook de groeiende groep kinderen uit minimagezinnen kan (blijven) meedoen.

De overheid is een zeer belangrijke partner voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. We werken door het hele land met veel gemeenten en provincies samen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt landelijk gesteund door verschillende ministeries.

Meedoen is niet moeilijk

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale fondsen, ondersteund door een landelijk bureau. De werkwijze is eenvoudig, snel en niet bureaucratisch. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners kunnen een zelfstandig fonds oprichten. Gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kunnen zich aansluiten bij een provinciaal fonds.

Heeft uw gemeente al een eigen regeling voor minima? We kunnen daarop een goede aanvulling – of zelfs vervanging – zijn: wij nemen u werk uit handen en kunnen dankzij de publiek-private samenwerking meer kinderen en jongeren helpen, ook als ze niet onder minimaregelingen vallen. Bovendien kunnen wij dankzij onze expertise en ervaring maatwerk leveren.

In 2017 werkten we samen met 220 gemeenten. Dat aantal groeit voortdurend. Overweegt u met uw gemeente bij ons aan te sluiten? Meedoen is niet moeilijk. Neem dan contact op met de coördinator van het fonds in uw provincie of neem contact op met het landelijk bureau: telefoonnummer 020-6957848 of mail ons info@jeugdfondssportencultuur.nl.

Kansen voor alle Kinderen

Het ministerie heeft vier organisaties, die op veel plekken al een goede samenwerkingspartner voor gemeenten zijn, gevraagd samen op te trekken. Zo hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. Via de beproefde aanvraagmethoden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Leergeld Nederland, het Nationaal Fonds Kinderhulp en Jarige Job is er toegang tot een breed pakket aan voorzieningen. Jaarlijks worden zo al heel veel kinderen geholpen met educatie, sport, cultuur, verjaardag en recreatie. Dankzij de extra middelen en samenwerking met nog meer gemeenten, kunnen we nog veel meer kinderen bereiken. Kijk vooral even op de website.

 

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen kregen in 2017 de kans om te sporten

kinderen kregen 2017 de kans om te dansen, muziek te maken, schilderen...