Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Samen zetten deze fondsen zich in om kinderen te ondersteunen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen. Dit doen zij door allerlei voorzieningen te bieden op het gebied van o.a. educatie, sport, cultuur, het vieren van een verjaardag en vrije tijd. Dit doet Sam& in samenwerking met gemeenten, lokale partners en bedrijven.

Sam&: één digitaal loket

Sam& biedt één digitaal loket waar ouders en intermediairs (zoals leerkrachten, schuldhulpverleners, huisartsen of wijkteams) eenvoudig een aanvraag kunnen indienen voor meerdere voorzieningen voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld.

Directeur Jeugdfonds Sport & Cultuur Monique Maks: “Wanneer kinderen die opgroeien in armoede er gewoon bij horen en zich kunnen ontwikkelen, neemt de kans af dat als ze volwassen zijn in eenzelfde situatie terechtkomen. Daarom roepen wij alle Nederlanders op om een steentje bij te dragen. Via de portal vind je informatie over wat je kunt doen. Bijvoorbeeld door te signaleren, door te verwijzen of bespreekbaar te maken.”

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt Sam&. Staatssecretaris Tamara van Ark is blij met de bundeling van krachten: “Armoede onder kinderen is schrijnend. Het is een verborgen probleem dat via Sam& beter zichtbaar gemaakt én aangepakt kan worden, naast de al bestaande ondersteuning van gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. Door hulp laagdrempelig te maken, bereiken we meer kinderen en krijgen zij betere kansen op een goede toekomst. Daar is het uiteindelijk om te doen.”

 

Sam& voor intermediairs

Sam& voor ouders

Lees meerEind 2019 is Sam& gestart met onderzoek naar ‘werkende armen’. Al lange tijd weten we dat er werkenden zijn die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En dat ook zij niet altijd gebruikmaken van de beschikbare voorzieningen voor hun kinderen.

“Als werkende dacht ik dat ik niet in aanmerking kwam voor ondersteuning. Met inkomen uit werk schaarde ik mezelf niet onder ‘de doelgroep.”

Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op persoonlijke verhalen van werkende ouders. Het bevat belangrijke en breed toepasbare informatie over het bereiken van de groep werkende ouders die moeten leven met een krappe beurs. Daarnaast biedt het rapport ook zicht op structurele belemmeringen waarmee deze groep ouders te maken heeft.

Download het rapport

“Voor iedereen die iets wil betekenen voor kinderen uit gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben, zeg ik: word intermediair en ga in gesprek met deze gezinnen! Nu kun je ook aanvragen doen via Sam&, zo kun je nóg meer betekenen voor de gezinnen.”

Kim ten Klooster – intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur en contactpersoon Jarige Job & Nationaal Fonds Kinderhulp

Lees het interview

“Samen met Yara’s moeder ben ik naar de leerkracht gestapt. Het bleek geen enkel probleem een aanvraag te doen, de gevreesde papierwinkel kon in de kast blijven. Het gevolg is dat Yara haar 10e verjaardag heeft kunnen vieren en nu samen met Ilse op voetbal zit!”

Anna – Anna hielp het vriendinnetje van haar dochter om weer te kunnen voetballen

Lees het interview

Naast Jeugdfonds Sport & Cultuur, bestaat Sam& uit de volgende stichtingen:

Logo Kinderhulp


Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te sporten.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te dansen, muziek te maken of schilderen.