Sam&

Sam& voor alle kinderen is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Samen zetten deze fondsen zich in om kinderen te ondersteunen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen. Dit doen zij door allerlei voorzieningen te bieden op het gebied van o.a. educatie, sport, cultuur, het vieren van een verjaardag en vrije tijd. Dit doet Sam& in samenwerking met gemeenten, lokale partners en bedrijven.

Logo Sam& voor alle kinderenSam&: één digitaal loket

Sam& biedt één digitaal loket waar ouders en intermediairs (zoals leerkrachten, schuldhulpverleners, huisartsen of wijkteams) eenvoudig een aanvraag kunnen indienen voor meerdere voorzieningen voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld.

Directeur Jeugdfonds Sport & Cultuur Monique Maks: “Wanneer kinderen die opgroeien in armoede er gewoon bij horen en zich kunnen ontwikkelen, neemt de kans af dat als ze volwassen zijn in eenzelfde situatie terechtkomen. Daarom roepen wij alle Nederlanders op om een steentje bij te dragen. Via het digitale loket vind je informatie over wat je kunt doen. Bijvoorbeeld door te signaleren, door te verwijzen of bespreekbaar te maken.”

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt Sam& en is blij met de bundeling van krachten: “Armoede onder kinderen is schrijnend. Het is een verborgen probleem dat via Sam& beter zichtbaar gemaakt én aangepakt kan worden, naast de al bestaande ondersteuning van gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. Door hulp laagdrempelig te maken, bereiken we meer kinderen en krijgen zij betere kansen op een goede toekomst. Daar is het uiteindelijk om te doen.”

Sam& voor intermediairs

Sam& voor ouders

Blijf op de hoogte

 

 

Wist je dat?

Nederlandse gemeenten zijn aangesloten bij ons.

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een cultuurclub.