Partners | Sportpartners | Cultuurpartners | Maatschappelijke partners | Leveranciers


Steun ons en word partner!

Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft bestaansrecht dankzij donaties, subsidies en steun door middel van structurele bijdragen en exposure van vaste partners. Meer informatie over partner worden van Jeugdfonds Sport & Cultuur? Neem contact op met Yasmine Bayoumy, Senior Relatiemanager Partnerships via yasmine.bayoumy@jeugdfondssportencultuur.nl.

Voor overige vragen verwijzen we je door naar onze contactpagina.

Sport- of cultuuraanbieder? Kijk dan op onze pagina’s voor sportclubs en cultuuraanbieders.

Partners

Onze vaste partners steunen ons structureel met een jaarlijkse bijdrage, exposure en een versterkende samenwerking:

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld waarin we niemand uit het oog verliezen. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.

VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk.

Dankzij de jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij kunnen via Jeugdfonds Sport & Cultuur elk jaar weer ruim 1.000 kinderen deelnemen aan sport, dansles of muziek.

Allianz Direct

Allianz Direct lanceert samen met Usain Bolt de #DirectPromise. Met de Direct Promise kan iedereen bijdragen aan ons gezamenlijke doel: het supporten van de helden van morgen.

Vanuit Allianz Direct zijn de krachten gebundeld en in alle landen waar zij zitten is een goed doel gekozen dat toekomstige sporthelden helpt hun dromen waar te maken. In Nederland is er gekozen het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zo maakt Allianz Direct het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch kunnen meedoen aan sport en spel.

IT4Kids

Jeugdfonds Sport & Cultuur en IT4Kids vormen een perfecte match qua visie en doelstelling. Samen maken wij ons sterk voor gelijke kansen in sport, spel en ontwikkeling voor kinderen welke opgroeien in gezinnen met weinig geld in Nederland.

IT4Kids heeft een heel bijzonder donatie-mechanisme ontwikkeld via ICT-hardware om initiatieven als die van ons te ondersteunen.

Doneer net als vele andere bedrijven de waarde van je gebruikte hardware aan IT4Kids en verzilver hiermee een donatie aan Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hardware doneren kost je niets, maar helpt ons enorm!

BNP Paribas Nederland

Geert Lippens, CEO van BNP Paribas Nederland: “We vinden het van groot belang dat álle kinderen en jongeren de mogelijkheid krijgen om te sporten en deel te nemen aan verschillende culturele activiteiten. We zijn trots dat BNP Paribas als partner van Jeugdfonds Sport & Cultuur bij kan dragen aan de sociale en culturele ontwikkeling van een nieuwe generatie.”

Dream Up van de BNP Paribas Foundation stelt de komende jaren in Nederland budget beschikbaar voor het El Jackson Education-project van Jeugdfonds-ambassadeur en tweevoudig wereldkampioen groundmoves Nasser el Jackson. In dit project krijgen kinderen wekelijks les van Nasser.

Sportpartners

Met onze partners in de sport versterken we elkaars ambities door content en events. We werken periodiek samen op campagneniveau en worden gekoppeld als goed doel bij activaties.

NOC*NSF

Het Jeugdfonds Sport &  Cultuur is geassocieerd lid van NOC*NSF en levert een belangrijke bijdrage aan de ambitie om meer mensen aan sport te laten doen en kinderen in Nederland een betere toekomst te geven.

NOC*NSF en het Jeugdfonds Sport & Cultuur hebben elkaar gevonden in de ambitie om de sportparticipatie te bevorderen. De groep kinderen die via het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt bereikt en hun weg naar de verenigingen vinden, is daarbij bijzonder belangrijk. Deze kinderen worden anders letterlijk een vergeten groep, terwijl ze nu binnen de sociale cohesie van de sportvereniging de kans krijgen om een levenslange sporter te worden. 

Team Jumbo-Visma

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het goede doel van Team Jumbo-Visma, de gecombineerde wieler- en schaatsploeg.

De gezamenlijke ambitie is om zoveel mogelijk kinderen uit minimagezinnen de kans te bieden om te kunnen sporten. Wilt u ook bijdragen? Koers mee voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur:

KNVB

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is al sinds 2010 verbonden aan de KNVB.

Het Jeugdfonds Sport is voor ons een natuurlijke en logische partner”, zegt Jean Paul Decossaux (directeur commerciële zaken). “De samenwerking past perfect in onze ambitie om onze kerncompetenties – mensen, kennis en infrastructuur – in te zetten bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Dutch Gymnastics / KNGU

Dutch Gymnastics is hét netwerk van alles en iedereen die een passie heeft voor de gymsport. Van een gymclub tot een toestellenleverancier. Van een coach tot een enthousiaste ouder en van een bevlogen vrijwilliger tot een topsporter. De KNGU levert zelf al 150 jaar een bijdrage aan de sport. Samen vormen we één grote familie, we zijn één community: Dutch Gymnastics. De sporter staat in onze community centraal! ‘Sharing is caring’. Dutch Gymnastics vindt het belangrijk om Jeugdfonds Sport & Cultuur te steunen zodat bewegen mogelijk gemaakt kan worden voor alle kinderen.

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie

Het jeugdprogramma RAAK! is een initiatief van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) in samenwerking met ING Private Banking om kinderen te laten ervaren hoe leuk golfen kan zijn door lekker plezier te maken samen met vriendjes en vriendinnetjes! Elk kind moet kunnen sporten, niet alleen omdat het leuk is, maar vooral omdat een kind zich door sport sociaal, fysiek en mentaal ontwikkelt. NGF wil het Jeugdfonds Sport & Cultuur graag helpen en alle kinderen de mogelijkheid geven om te sporten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur was het goede doel van het Familietoernooi 2016 en 2017. Hiermee geeft de NGF het Jeugdfonds Sport & Cultuur ook een financieel steuntje in de rug.

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

De KNHB heeft gekozen voor Jeugdfonds Sport & Cultuur als goed doel. De inzet van het Jeugdfonds Sport & Cultuur als goed doel van de KNHB en het WK Hockey 2014 in het bijzonder, sluit aan op de beleidsvisie van de KNHB (Boeien en Binden). Bij het bepalen van het nieuwe goede doel is gekeken naar de huidige ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Alle activiteiten worden ondersteunt door de nationale elftallen.

KNWU

Door middel van deze samenwerking hoopt de KNWU dat voor kinderen die graag willen wielrennen, de instapdrempel lager is.

Nederlands Rugby Bond

Het Nederlands Dames XV Rugby team staat voor plezier, doorzettingsvermogen, vrienden en respect. Rugby staat voor respect voor jezelf en tegenstander, voor je teamgenootjes en de scheidsrechter. Op het veld leer je omgaan met allerlei persoonlijkheden, culturen, meisjes/jongens en verschillende leeftijden. Juist die verschillen zorgen ervoor dat de teamgeest bij ons erg sterk is. Daarom hebben wij voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur gekozen!

ALLE kinderen hebben recht op hetzelfde gevoel, de energie, het vertrouwen en het plezier wat wij op het rugbyveld ervaren. Door met Jeugdfonds Sport & Cultuur op ons speelshirt te spelen willen we anderen en onszelf ervan bewust maken dat dit niet voor iedereen geldt.

Cultuurpartners

Met onze partners in cultuur versterken we elkaars ambities door content, events en projectbijdragen.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur.

Iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn. Op school en in de vrije tijd. Cultuur maken geeft plezier, brengt mensen samen en maakt de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan een omgeving die voortdurend verandert.

De Kunstweken

Tijdens De Kunstweken is ieder kind een kunstenaar. De leerlingen verdiepen zich in leven en werk van een beroemd artiest en worden vervolgens uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met concreet uitgewerkte opdrachten.

Alle deelnemers krijgen een persoonlijk museum op internet. Echte fans kunnen hier een leuk aandenken met de kinderkunst bestellen. Van iedere bestelling gaat een deel rechtstreeks naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zo steunen deelnemende scholen niet alleen de creatieve ontwikkeling van hun eigen leerlingen, maar maken ze het ook voor kinderen buiten school mogelijk hun passie te ontdekken.

Landelijk Centrum Amateurkunst LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen wij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie.

Nederlandse Breaking League

De Nederlandse Breaking League (NBL) is een stichting die zich inzet voor professionalisering van de breakdance scene in Nederland. Dit doen zij onder meer door het structureren van de scene, het cultiveren en verspreiden van inzicht in aanverwante zaken als lesgeven en het meegeven van de normen en waarden van de hiphopcultuur aan de jongere generatie.

Samen met de NBL organiseren wij het breakdanceproject The Floor is Yours.

Theaters in Nederland

In Nederland groeien 372.000 kinderen op in armoede. Maar liefst 1 op de 11 kinderen kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Als er thuis géén geld is voor muziek- of balletles, sport of voor de tekenclub of Jeugdtheaterschool, is er voor deze kinderen in Nederland het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Theaters In Nederland en Caja Media ondersteunen het Jeugdfonds Sport & Cultuur door middel van het doneren van een deel van de inkomsten.

Het leerorkest

Het Leerorkest is een innovatieve vorm van muziekeducatie waarbij alle kinderen de kans krijgen om op school, onder schooltijd, een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te maken.

Muziek maken heeft kinderen zoveel te bieden, het is een enorme verrijking. Een instrument bespelen en (samen) muziek maken is heel goed voor de algehele ontwikkeling van kinderen, wetenschappelijk onderzoek heeft dit herhaaldelijk aangetoond. Naar eigen zeggen worden kinderen er ‘gewoon blij’ van. Elk kind zou de kans moeten krijgen om een muziekinstrument te leren bespelen, net zoals het leert om te lezen en schrijven. Op school krijgen alle kinderen dezelfde kans. Juist óók de kinderen die normaal de weg naar muziekonderwijs niet vinden omdat ‘t te duur is of niet gebruikelijk bij hun thuis. Het Leerorkest stelt met het project Pak aan! instrumenten ter beschikking voor kinderen die via het Jeugdfonds Sport & Cultuur muziekles krijgen.

Maatschappelijke partners

Leveranciers

Wij nemen producten en diensten af van onze leveranciers tegen een gereduceerd tarief. Op deze manier steunen deze organisaties de missie van Jeugdfonds Sport & Cultuur:

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te sporten.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te dansen, muziek te maken of schilderen.