Partners | Sportpartners | Cultuurpartners | Maatschappelijke partners | Leveranciers


Wij kunnen het niet alleen!

Voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur is samenwerking met publieke en private partners op lokaal en landelijk niveau heel belangrijk. Door meerjarige samenwerking met de publieke sector, partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke partners, sportbonden en culturele instellingen kunnen er concreet meer kinderen geholpen worden. Zo wordt de verantwoordelijkheid voor kwetsbare kinderen breed gedragen en werken we samen aan een betere toekomst voor kinderen en dus voor de samenleving.

Meer weten over een partnership met het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Neem contact op met:

Yasmine Bayoumy, Senior Relatiemanager Partnerships
E: yasmine.bayoumy@jeugdfondssportencultuur.nl

Voor overige vragen verwijzen we je door naar onze contactpagina.

Partners

Menzis

Sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen of hun ouders kunnen met drempels te maken hebben die het voor de kinderen lastig maakt om te kunnen sporten. Deze drempels kunnen lichamelijk of psychisch zijn, maar ook financieel van aard. Menzis wil deze drempels wegnemen. Via Fonds Gehandicaptensport en Special Heroes werken we er aan om de lichamelijke/psychische drempels weg te nemen. Via het Jeugdfonds Sport nemen we ook de financiële drempels weg, zodat het voor iedereen mogelijk wordt om te gaan sporten, want alle kinderen moeten toch kunnen sporten?

Vriendenloterij

Met de bijdrage van de VriendenLoterij kan het Jeugdfonds Sport jaarlijks duizenden kinderen een sportkans bieden.

BankGiro Loterij

Dankzij de bijdrage van de BankGiro Loterij kan het Jeugdfonds Cultuur jaarlijks duizenden kinderen mee laten doen.

Gieskes Strijbis Fonds

De stichting is op 16 september 2003 opgericht door Hennie Gieskes en Diedi Gieskes-Strijbis onder de naam Stichting Spaarne Fonds. Zij wilden goede doelen financieel ondersteunen in een viertal sectoren.

Het door hen ingebrachte vermogen wordt door het bestuur van de stichting gebruikt voor de uitvoering van haar werkzaamheden overeenkomstig de wensen van de oprichters. In 2008 is de naam gewijzigd in Stichting Gieskes-Strijbis Fonds. Het Gieskes-Strijbis Fonds ondersteunt het Jeugdfonds Cultuur.

BNP Paribas Nederland

De sponsoring van The Floor is Yours past binnen de doelstelling van BNP Paribas Nederland om een een positief verschil te maken binnen de Nederlandse culturele sector en binnen de internationale doelstellingen van het Dream Up programma van de BNP Paribas Foundation.

Daniel Thielemans, CEO van BNP Paribas Nederland: “Via The Floor is Yours kan een nieuwe generatie op een toegankelijke manier kennismaken met kunst en cultuur. Het ontwikkelen van creativiteit en expressie vergroot de kans om later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Voor jongeren die opgroeien in een gezin dat het niet breed heeft, is dit extra belangrijk. We zijn erg blij dat we als partner de komende drie jaar kunnen bijdragen aan het succes van dit project.”

Sportpartners

KNVB

het Jeugdfonds Sport & Cultuur is al sinds 2010 verbonden aan de KNVB. “Het Jeugdfonds Sport is voor ons een natuurlijke en logische partner”, zegt Jean Paul Decossaux (directeur commerciële zaken). “De samenwerking past perfect in onze ambitie om onze kerncompetenties – mensen, kennis en infrastructuur – in te zetten bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

NOC*NSF

NOC*NSF en het Jeugdfonds Sport & Cultuur hebben elkaar gevonden in de ambitie om de sportparticipatie te bevorderen. De groep kinderen die via het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt bereikt en hun weg naar de verenigingen vinden, is daarbij bijzonder belangrijk. Deze kinderen worden anders letterlijk een vergeten groep, terwijl ze nu binnen de sociale cohesie van de sportvereniging de kans krijgen om een levenslange sporter te worden. Het Jeugdfonds Sport &  Cultuur is geassocieerd lid van NOC*NSF en levert een belangrijke bijdrage aan de ambitie om meer mensen aan sport te laten doen en kinderen in Nederland een betere toekomst te geven.

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie

Het jeugdprogramma RAAK! is een initiatief van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) in samenwerking met ING Private Banking om kinderen te laten ervaren hoe leuk golfen kan zijn door lekker plezier te maken samen met vriendjes en vriendinnetjes! Elk kind moet kunnen sporten, niet alleen omdat het leuk is, maar vooral omdat een kind zich door sport sociaal, fysiek en mentaal ontwikkelt. NGF wil het Jeugdfonds Sport & Cultuur graag helpen en alle kinderen de mogelijkheid geven om te sporten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur was het goede doel van het Familietoernooi 2016 en 2017. Hiermee geeft de NGF het Jeugdfonds Sport & Cultuur ook een financieel steuntje in de rug.

Judobond

Doelstelling van de samenwerking is dat kinderen die een bijdrage ontvangen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur doorverwezen worden naar een bij de judobond aangesloten club. “Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het beste goede doel voor sportend Nederland. Zonder het fonds zouden duizenden kinderen niet kunnen sporten. Iedereen weet dat judo de ideale sport is voor kinderen, maar voor kinderen in de doelgroep van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan judo net dat extra zetje in de rug zijn”, aldus Theo Fledderus, algemeen directeur van de judobond.

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

De KNHB heeft gekozen voor Jeugdfonds Sport & Cultuur als goed doel. De inzet van het Jeugdfonds Sport & Cultuur als goed doel van de KNHB en het WK Hockey 2014 in het bijzonder, sluit aan op de beleidsvisie van de KNHB (Boeien en Binden). Bij het bepalen van het nieuwe goede doel is gekeken naar de huidige ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Alle activiteiten worden ondersteunt door de nationale elftallen.

KNWU

Door middel van deze samenwerking hoopt de KNWU dat voor kinderen die graag willen wielrennen, de instapdrempel lager is.

Nederlands Rugby Bond

Het Nederlands Dames XV Rugby team staat voor plezier, doorzettingsvermogen, vrienden en respect. Rugby staat voor respect voor jezelf en tegenstander, voor je teamgenootjes en de scheidsrechter. Op het veld leer je omgaan met allerlei persoonlijkheden, culturen, meisjes/jongens en verschillende leeftijden. Juist die verschillen zorgen ervoor dat de teamgeest bij ons erg sterk is. Daarom hebben wij voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur gekozen! ALLE kinderen hebben recht op hetzelfde gevoel, de energie, het vertrouwen en het plezier wat wij op het rugbyveld ervaren. Door met jullie naam op ons speelshirt te spelen willen we anderen en onszelf ervan bewust maken dat dit niet voor iedereen geldt.

Cultuurpartners

Maatschappelijke partners

Sam&

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan dit betalen. 1 op de 9 kinderen groeit namelijk op in armoede. Sam& is er voor ze, zodat ook zij gewoon kunnen meedoen!

Leergeld

Op steeds meer plaatsen in Nederland werkt het Jeugdfonds Sport & Cultuur samen met Leergeld. Bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband Sam&.

Jarige Job

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Wist je dat voor ruim 61.000 kinderen in Nederland dit niet vanzelfsprekend is? Zij kunnen hun verjaardag niet vieren omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Jarige Job helpt deze kinderen én daarmee het hele gezin door in ieder geval de belangrijkste dag van het jaar wél mogelijk te maken. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-, met alles erop en eraan.

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 9 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn 378.000 kinderen die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen,  een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!

Special Heroes

Special Heroes wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs structureel en in hun vrije tijd deel laten nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Special Heroes merkt binnen het speciaal onderwijs dat er veel gezinnen zijn waar kinderen en jongeren niet kunnen doorstromen naar een sport- en/of cultuurvereniging, omdat er thuis te weinig geld is. Met het financiële steuntje in de rug dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur aan deze gezinnen kan bieden, kunnen zij dat wel.

JOGG

JOGG streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is. Kinderen die hulp krijgen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur worden doorgaans bereikt door intermediairs, zoals bijvoorbeeld leraren, schuldhulpverleners of jeugdwerkers. Professionals die ook binnen het werk van Jongeren Op Gezond Gewicht een grote rol spelen. Beide organisaties hebben daarom afgesproken om elkaar lokaal te ondersteunen, te stimuleren en elkaars netwerk te delen.

Voedselbank

Voedselbanken Nederland is blij met de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zo kunnen we samen kinderen helpen die in Nederland in armoede opgroeien.

Kinderen voor Kinderen

Sinds 2017 is het Jeugdfonds Sport & Cultuur één van de goede doelen van Kinderen voor Kinderen. Onderdeel van Kinderen voor Kinderen is het Okido Podium. Het Okido Podium laat kinderen met talent zien; van een instrument bespelen tot penalty schieten. Kinderen voor Kinderen is er voor iedereen en elk talent is de moeite waard om gezien te worden!

Sport en Zaken

Sport & Zaken is de matchmaker tussen sport en bedrijfsleven. Tussen sportorganisaties en bedrijven met hart voor sport brengen wij samenwerkingen tot stand, die voor beide partijen rendement opleveren. Dit draagt bij aan onze missie; een optimale samenwerking tussen sport en bedrijfsleven voor een sportiever, vitaler en sterker Nederland. Bij onze stichting zijn ruim 250 bedrijven aangesloten die zich willen verbinden met sportbonden en – verenigingen en maatschappelijke sportorganisaties die versterking kunnen gebruiken. Ons motto: Samen Sterk voor Sport!

Sportplezier

Kinderen willen plezier tijdens het sporten. En geen schreeuwende, ruziënde ouders langs de lijn. Verenigingen willen een prettig en veilig sportklimaat op de club. En ouders willen dat hun kind zich goed ontwikkelt en vrolijk opgroeit.

Esther Vergeer Foundation

De Esther Vergeer Foundation heeft als doel om de positie van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking in de samenleving te verbeteren. Door het project “Join the Club” zorgt de foundation er voor dat kinderen met een lichamelijke beperking op de juiste plek bij een sportvereniging terecht komen en dat de vereniging er klaar voor is om lichamelijke gehandicapte kinderen op een plezierige, veilige manier een plaatsje bij de vereniging te geven. Wij nemen letterlijk en figuurlijk alle drempels weg en biedt zowel kinderen als vereniging de helpende hand. Samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil de EVF de jongeren die tevens niet genoeg geld hebben een sportkans bieden.

De Kunstweken

Beeldende vorming is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Woorden en cijfers zijn simpelweg niet genoeg om uit te drukken wie we zijn. Juist met kunst leren kinderen zelf een oordeel te vormen en dingen te zeggen die anders onbesproken blijven. Het Jeugdfonds sport & Cultuur is het goede doel van De Kunstweken.

Speaking Minds

Met het project Speaking Minds denken jongeren van het (v)mbo mee over het gemeentelijke armoede-en schuldenbeleid.

Speaking Minds slaat een brug tussen jongeren en gemeenten. Tien weken lang gaan jongeren aan de slag met een gerichte (hulp)vraag van de gemeente, om uiteindelijk een concreet advies uit te brengen.

Speaking Minds is een Initiatief van Save the Children, Defence for Children en Stimulansz.

Leveranciers

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur werkt samen met de winkelketens van Bristol en Decathlon. In deze winkels kunnen kinderen sportkleding en -attributen aanschaffen door middel van waardebonnen. Wij betalen de contributie rechtstreeks aan de sportclub of culturele instelling óf ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar we mee samen werken.

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...