Partners

Steun ons en word partner!

Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft bestaansrecht dankzij donaties, subsidies en steun door middel van structurele bijdragen en exposure van vaste partners.

Partner worden?

Voor overige vragen verwijzen we je door naar onze contactpagina.

Sport- of cultuuraanbieder? Kijk dan op onze pagina’s voor sportclubs en cultuuraanbieders.


Partners

Onze vaste partners steunen ons structureel met een jaarlijkse bijdrage, exposure en een versterkende samenwerking:

Lees meer

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld waarin we niemand uit het oog verliezen. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.

Lees meer

Lees meer

VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk.

Dankzij de jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij kunnen via Jeugdfonds Sport & Cultuur elk jaar weer ruim 1.000 kinderen deelnemen aan sport, dansles of muziek.

Lees meer

Lees meer

Danoontje

Danoontje wil kinderen helpen gezond en gelukkig op te groeien. Daarom steunen ze ons fonds op verschillende manieren.

Danoontje heeft een mooie startdonatie gedaan. Hiermee kunnen we 100 kinderen helpen aan een jaar lang lidmaatschap van hun favoriete sport- of cultuurclub. Bij Danoontje vinden ze namelijk dat niet alleen gezonde voeding belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen moeten de mogelijkheid krijgen lid te worden van een club en zich emotioneel, sociaal en fysiek te ontwikkelen en plezier te hebben. Op die manier kan ieder kind de kans krijgen om te stralen!

Lees meer

Lees meer

Allianz Direct

Allianz Direct lanceert samen met Usain Bolt de #DirectPromise en de Bolt Battles. Met als gezamenlijke doel: het supporten van de helden van morgen.

Allianz Direct zit in meerdere landen in Europa en dit mooie initiatief is gestart in Nederland. Hier is gekozen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur als goed doel om toekomstige sporthelden te helpen hun dromen waar te maken. Zo maakt Allianz Direct het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch kunnen meedoen aan sport en spel. 

Lees meer

Lees meer

BNP Paribas Nederland

Geert Lippens, CEO van BNP Paribas Nederland: “We vinden het belangrijk dat álle kinderen en jongeren de mogelijkheid krijgen om te sporten en aan allerlei culturele activiteiten deel te nemen. We zijn trots dat BNP Paribas als partner van het Jeugdfonds Sport & Cultuur een bijdrage kan leveren aan de sociale en culturele ontwikkeling van een nieuwe generatie en aan een meer inclusieve samenleving.”

BNP Paribas is sinds 2018 partner van het Jeugdfonds. Via het Dream Up-programma van de BNP Paribas Foundation ondersteunen zij niet alleen ons, maar ook het El Jackson Education-project van Jeugdfonds-ambassadeur en tweevoudig wereldkampioen groundmoves Nasser el Jackson. Samen met zijn zus Iman en goede vriend Younes geeft hij jongeren uit kansarme gezinnen elke week freestyle voetbal en cultuurlessen.

Lees meer

Lees meer

Blis

Blis verzorgt privacy-first programmatic advertising en ondersteunt het Jeugdfonds op deze manier om de doelgroep ouders met geldzorgen te bereiken.

Blis Rise is het initiatief van Blis dat beoogt diversiteit in de sector te brengen en sociale verandering te stimuleren. Het ondersteunen en stimuleren van inclusie, door kinderen en jongeren een kans te geven, is een van de kernpijlers van Rise en past daarom goed bij het doel en de activiteiten van het Jeugdfonds.

Lucas Noordhoorn, Head of Sales Benelux en DACH bij Blis: “We zijn ontzettend trots dat we mediapartner van Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn. Het ondersteunen van kinderen en jongeren in hun ontwikkeling om zo sociale mobiliteit en diversiteit te bevorderen is zowel voor Blis, als mij persoonlijk, bijzonder belangrijk. Deze samenwerking stelt ons in staat om het Jeugdfonds te helpen gezinnen met geldzorgen te bereiken.

Lees meer

Lees meer

Volkswagen Bedrijfswagens

Volkswagen Bedrijfswagens vindt dat alle kinderen mee moeten kunnen doen aan sport en cultuur. Dit is heel belangrijk – zeker voor kinderen die opgroeien in gezinnen met geldzorgen. Daarom is Volkswagen Bedrijfswagens trotse partner van het Jeugdfonds!

Volkswagen Bedrijfswagens helpt het Jeugdfonds op verschillende manieren. Met een mooie donatie waarmee we ruim 300 kinderen kunnen helpen, via diverse extra initiatieven om nog meer geld in te zamelen én met het voor twee jaar beschikbaar stellen van een VW Crafter bus!

Lees meer

Sportpartners

Met onze partners in de sport versterken we elkaars ambities door content en events. We werken periodiek samen op campagneniveau en worden gekoppeld als goed doel bij activaties.

Lees meer

NOC*NSF

Het Jeugdfonds Sport &  Cultuur is geassocieerd lid van NOC*NSF en levert een belangrijke bijdrage aan de ambitie om meer mensen aan sport te laten doen en kinderen in Nederland een betere toekomst te geven.

NOC*NSF en het Jeugdfonds Sport & Cultuur hebben elkaar gevonden in de ambitie om de sportparticipatie te bevorderen. De groep kinderen die via het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt bereikt en hun weg naar de verenigingen vinden, is daarbij bijzonder belangrijk. Deze kinderen worden anders letterlijk een vergeten groep, terwijl ze nu binnen de sociale cohesie van de sportvereniging de kans krijgen om een levenslange sporter te worden. 

Lees meer

Lees meer

Team Jumbo-Visma

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het goede doel van Team Jumbo-Visma, de gecombineerde wieler- en schaatsploeg.

De gezamenlijke ambitie is om zoveel mogelijk kinderen uit minimagezinnen de kans te bieden om te kunnen sporten. Wilt u ook bijdragen? Koers mee voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur:

Lees meer

Lees meer

KNVB

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is al sinds 2010 verbonden aan de KNVB.

Het Jeugdfonds Sport is voor ons een natuurlijke en logische partner”, zegt Jean Paul Decossaux (directeur commerciële zaken). “De samenwerking past perfect in onze ambitie om onze kerncompetenties – mensen, kennis en infrastructuur – in te zetten bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Lees meer

Lees meer

Dutch Gymnastics / KNGU

Dutch Gymnastics is hét netwerk van alles en iedereen die een passie heeft voor de gymsport. Van een gymclub tot een toestellenleverancier. Van een coach tot een enthousiaste ouder en van een bevlogen vrijwilliger tot een topsporter. De KNGU levert zelf al 150 jaar een bijdrage aan de sport. Samen vormen we één grote familie, we zijn één community: Dutch Gymnastics. De sporter staat in onze community centraal! ‘Sharing is caring’. Dutch Gymnastics vindt het belangrijk om Jeugdfonds Sport & Cultuur te steunen zodat bewegen mogelijk gemaakt kan worden voor alle kinderen.

Lees meer

Lees meer

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

De KNHB heeft gekozen voor Jeugdfonds Sport & Cultuur als goed doel. De inzet van het Jeugdfonds Sport & Cultuur als goed doel van de KNHB en het WK Hockey 2014 in het bijzonder, sluit aan op de beleidsvisie van de KNHB (Boeien en Binden). Bij het bepalen van het nieuwe goede doel is gekeken naar de huidige ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Alle activiteiten worden ondersteunt door de nationale elftallen.

Lees meer

Lees meer

Esther Vergeer Foundation

De Esther Vergeer Foundation en het Jeugdfonds Sport & Cultuur werken samen. Zo kunnen we ook kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking helpen die opgroeien in een gezin met geldzorgen. Ook voor deze kinderen en jongeren kunnen wij dan de contributie van de sportclub betalen.

Lees meer

Cultuurpartners

Met onze partners in cultuur versterken we elkaars ambities door content, events en projectbijdragen.

Lees meer

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur.

Iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn. Op school en in de vrije tijd. Cultuur maken geeft plezier, brengt mensen samen en maakt de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan een omgeving die voortdurend verandert.

Lees meer

Lees meer

De Kunstweken

Tijdens De Kunstweken is ieder kind een kunstenaar. De leerlingen verdiepen zich in leven en werk van een beroemd artiest en worden vervolgens uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met concreet uitgewerkte opdrachten.

Alle deelnemers krijgen een persoonlijk museum op internet. Echte fans kunnen hier een leuk aandenken met de kinderkunst bestellen. Van iedere bestelling gaat een deel rechtstreeks naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zo steunen deelnemende scholen niet alleen de creatieve ontwikkeling van hun eigen leerlingen, maar maken ze het ook voor kinderen buiten school mogelijk hun passie te ontdekken.

Lees meer

Lees meer

Landelijk Centrum Amateurkunst LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen wij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie.

Lees meer

Lees meer

Nederlandse Breaking League

De Nederlandse Breaking League (NBL) is een stichting die zich inzet voor professionalisering van de breakdance scene in Nederland. Dit doen zij onder meer door het structureren van de scene, het cultiveren en verspreiden van inzicht in aanverwante zaken als lesgeven en het meegeven van de normen en waarden van de hiphopcultuur aan de jongere generatie.

Samen met de NBL organiseren wij het breakdanceproject The Floor is Yours.

Lees meer

Lees meer

Theaters in Nederland

In Nederland groeien 372.000 kinderen op in armoede. Maar liefst 1 op de 11 kinderen kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Als er thuis géén geld is voor muziek- of balletles, sport of voor de tekenclub of Jeugdtheaterschool, is er voor deze kinderen in Nederland het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Theaters In Nederland en Caja Media ondersteunen het Jeugdfonds Sport & Cultuur door middel van het doneren van een deel van de inkomsten.

Lees meer

Lees meer

Het leerorkest

Het Leerorkest is een innovatieve vorm van muziekeducatie waarbij alle kinderen de kans krijgen om op school, onder schooltijd, een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te maken.

Muziek maken heeft kinderen zoveel te bieden, het is een enorme verrijking. Een instrument bespelen en (samen) muziek maken is heel goed voor de algehele ontwikkeling van kinderen, wetenschappelijk onderzoek heeft dit herhaaldelijk aangetoond. Naar eigen zeggen worden kinderen er ‘gewoon blij’ van. Elk kind zou de kans moeten krijgen om een muziekinstrument te leren bespelen, net zoals het leert om te lezen en schrijven. Op school krijgen alle kinderen dezelfde kans. Juist óók de kinderen die normaal de weg naar muziekonderwijs niet vinden omdat ‘t te duur is of niet gebruikelijk bij hun thuis. Het Leerorkest stelt met het project Pak aan! instrumenten ter beschikking voor kinderen die via het Jeugdfonds Sport & Cultuur muziekles krijgen.

Lees meer

Leveranciers

Wij nemen producten en diensten af van onze leveranciers tegen een gereduceerd tarief. Op deze manier steunen deze organisaties de missie van Jeugdfonds Sport & Cultuur:

Lees meer

Bristol

Alle kinderen moeten kunnen sporten, dus betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie, kleding en eventuele sportattributen voor hen die zich dat niet kunnen veroorloven.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Bristol werken al jarenlang samen om kinderen toegang te geven tot sport en cultuur. Bij Bristol kunnen ouders met een waardebon de benodigde attributen aanschaffen voor kinderen die door het Jeugdfonds Sport & Cultuur gesteund worden. Bovendien verleent Bristol 20% korting waardoor het fonds nóg meer kinderen kan helpen. Elise Vanaudenhove is directeur van Bristol en vertelt waarom ze de samenwerking, die onlangs voor onbepaalde tijd verlengd is, belangrijk vindt:

Lees meer

Lees meer

Citius Advocaten

Citius Advocaten is werkzaam op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht en privacyrecht. Het kantoor is gevestigd in het Olympisch Stadion.

Door onze werkplek zien wij elk jaar veel sportwedstrijden en concerten voorbij komen. En daarmee ook hoe kinderen daarvan kunnen genieten. Wij ondersteunen dan ook de doelstelling van het Jeugdfonds Sport & Cultuur dat elk kind dit plezier moet kunnen ervaren en zorgen ervoor dat de ‘kleine lettertjes’ niet ten koste gaan van dit plezier, door het Jeugdfonds Sport & Cultuur te ondersteunen op onze vakgebieden. 

Lees meer

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2022.