Partners | Sportpartners | Cultuurpartners | Maatschappelijke partners | Leveranciers


Wij kunnen het niet alleen!

Voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur is samenwerking met publieke en private partners op lokaal en landelijk niveau heel belangrijk. Door meerjarige samenwerking met de publieke sector, partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke partners, sportbonden en culturele instellingen kunnen er concreet meer kinderen geholpen worden. Zo wordt de verantwoordelijkheid voor kwetsbare kinderen breed gedragen en werken we samen aan een betere toekomst voor kinderen en dus voor de samenleving.

Sportclub of of cultuuraanbieder? Kijk wat jij als club of vereniging kunt doen voor kinderen die opgroeien in armoede:

Sportclub

Cultuuraanbieder

Meer weten over een partnership voor bedrijven? Neem contact op met:

Yasmine Bayoumy, Senior Relatiemanager Partnerships
E: yasmine.bayoumy@jeugdfondssportencultuur.nl

Voor overige vragen verwijzen we je door naar onze contactpagina.

Partners

Onze vaste partners steunen ons structureel met een jaarlijkse bijdrage, exposure en een versterkende samenwerking:

VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk.

Dankzij de jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij kunnen via Jeugdfonds Sport & Cultuur elk jaar weer ruim 1.000 kinderen deelnemen aan sport, dansles of muziek.

IT4Kids

Jeugdfonds Sport & Cultuur en IT4Kids vormen een perfecte match qua visie en doelstelling. Samen maken wij ons sterk voor gelijke kansen in sport, spel en ontwikkeling voor kinderen welke opgroeien in gezinnen met weinig geld in Nederland.

IT4Kids heeft een heel bijzonder donatie-mechanisme ontwikkeld via ICT-hardware om initiatieven als die van ons te ondersteunen.

Doneer net als vele andere bedrijven de waarde van je gebruikte hardware aan IT4Kids en verzilver hiermee een donatie aan Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hardware doneren kost je niets, maar helpt ons enorm!

BNP Paribas Nederland

De sponsoring van The Floor is Yours past binnen de doelstelling van BNP Paribas Nederland om een een positief verschil te maken binnen de Nederlandse culturele sector en binnen de internationale doelstellingen van het Dream Up programma van de BNP Paribas Foundation.

Daniel Thielemans, CEO van BNP Paribas Nederland: “Via The Floor is Yours kan een nieuwe generatie op een toegankelijke manier kennismaken met kunst en cultuur. Het ontwikkelen van creativiteit en expressie vergroot de kans om later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Voor jongeren die opgroeien in een gezin dat het niet breed heeft, is dit extra belangrijk. We zijn erg blij dat we als partner de komende drie jaar kunnen bijdragen aan het succes van dit project.”

Menzis

Sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen of hun ouders kunnen met drempels te maken hebben die het voor de kinderen lastig maakt om te kunnen sporten. Deze drempels kunnen lichamelijk of psychisch zijn, maar ook financieel van aard.

Menzis wil deze drempels wegnemen. Via het Jeugdfonds Sport nemen we de financiële drempels weg, zodat het voor iedereen mogelijk wordt om te gaan sporten, want alle kinderen moeten kunnen sporten!

Sportpartners

Team Jumbo-Visma

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het goede doel van Team Jumbo-Visma, de gecombineerde wieler- en schaatsploeg.

De gezamenlijke ambitie is om zoveel mogelijk kinderen uit minimagezinnen de kans te bieden om te kunnen sporten. Wilt u ook bijdragen? Koers mee voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur:

KNVB

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is al sinds 2010 verbonden aan de KNVB.

Het Jeugdfonds Sport is voor ons een natuurlijke en logische partner”, zegt Jean Paul Decossaux (directeur commerciële zaken). “De samenwerking past perfect in onze ambitie om onze kerncompetenties – mensen, kennis en infrastructuur – in te zetten bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

NOC*NSF

Het Jeugdfonds Sport &  Cultuur is geassocieerd lid van NOC*NSF en levert een belangrijke bijdrage aan de ambitie om meer mensen aan sport te laten doen en kinderen in Nederland een betere toekomst te geven.

NOC*NSF en het Jeugdfonds Sport & Cultuur hebben elkaar gevonden in de ambitie om de sportparticipatie te bevorderen. De groep kinderen die via het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt bereikt en hun weg naar de verenigingen vinden, is daarbij bijzonder belangrijk. Deze kinderen worden anders letterlijk een vergeten groep, terwijl ze nu binnen de sociale cohesie van de sportvereniging de kans krijgen om een levenslange sporter te worden. 

Dutch Gymnastics / KNGU

Dutch Gymnastics is hét netwerk van alles en iedereen die een passie heeft voor de gymsport. Van een gymclub tot een toestellenleverancier. Van een coach tot een enthousiaste ouder en van een bevlogen vrijwilliger tot een topsporter. De KNGU levert zelf al 150 jaar een bijdrage aan de sport. Samen vormen we één grote familie, we zijn één community: Dutch Gymnastics. De sporter staat in onze community centraal! ‘Sharing is caring’. Dutch Gymnastics vindt het belangrijk om Jeugdfonds Sport & Cultuur te steunen zodat bewegen mogelijk gemaakt kan worden voor alle kinderen.

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie

Het jeugdprogramma RAAK! is een initiatief van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) in samenwerking met ING Private Banking om kinderen te laten ervaren hoe leuk golfen kan zijn door lekker plezier te maken samen met vriendjes en vriendinnetjes! Elk kind moet kunnen sporten, niet alleen omdat het leuk is, maar vooral omdat een kind zich door sport sociaal, fysiek en mentaal ontwikkelt. NGF wil het Jeugdfonds Sport & Cultuur graag helpen en alle kinderen de mogelijkheid geven om te sporten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur was het goede doel van het Familietoernooi 2016 en 2017. Hiermee geeft de NGF het Jeugdfonds Sport & Cultuur ook een financieel steuntje in de rug.

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

De KNHB heeft gekozen voor Jeugdfonds Sport & Cultuur als goed doel. De inzet van het Jeugdfonds Sport & Cultuur als goed doel van de KNHB en het WK Hockey 2014 in het bijzonder, sluit aan op de beleidsvisie van de KNHB (Boeien en Binden). Bij het bepalen van het nieuwe goede doel is gekeken naar de huidige ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Alle activiteiten worden ondersteunt door de nationale elftallen.

KNWU

Door middel van deze samenwerking hoopt de KNWU dat voor kinderen die graag willen wielrennen, de instapdrempel lager is.

Nederlands Rugby Bond

Het Nederlands Dames XV Rugby team staat voor plezier, doorzettingsvermogen, vrienden en respect. Rugby staat voor respect voor jezelf en tegenstander, voor je teamgenootjes en de scheidsrechter. Op het veld leer je omgaan met allerlei persoonlijkheden, culturen, meisjes/jongens en verschillende leeftijden. Juist die verschillen zorgen ervoor dat de teamgeest bij ons erg sterk is. Daarom hebben wij voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur gekozen!

ALLE kinderen hebben recht op hetzelfde gevoel, de energie, het vertrouwen en het plezier wat wij op het rugbyveld ervaren. Door met Jeugdfonds Sport & Cultuur op ons speelshirt te spelen willen we anderen en onszelf ervan bewust maken dat dit niet voor iedereen geldt.

Cultuurpartners

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur.

Iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn. Op school en in de vrije tijd. Cultuur maken geeft plezier, brengt mensen samen en maakt de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan een omgeving die voortdurend verandert.

De Kunstweken

Tijdens De Kunstweken is ieder kind een kunstenaar. De leerlingen verdiepen zich in leven en werk van een beroemd artiest en worden vervolgens uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met concreet uitgewerkte opdrachten.

Alle deelnemers krijgen een persoonlijk museum op internet. Echte fans kunnen hier een leuk aandenken met de kinderkunst bestellen. Van iedere bestelling gaat een deel rechtstreeks naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zo steunen deelnemende scholen niet alleen de creatieve ontwikkeling van hun eigen leerlingen, maar maken ze het ook voor kinderen buiten school mogelijk hun passie te ontdekken.

Landelijk Centrum Amateurkunst LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen wij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie.

Nederlandse Breaking League

De Nederlandse Breaking League (NBL) is een stichting die zich inzet voor professionalisering van de breakdance scene in Nederland. Dit doen zij onder meer door het structureren van de scene, het cultiveren en verspreiden van inzicht in aanverwante zaken als lesgeven en het meegeven van de normen en waarden van de hiphopcultuur aan de jongere generatie.

Samen met de NBL organiseren wij het breakdanceproject The Floor is Yours.

Theaters in Nederland

In Nederland groeien 372.000 kinderen op in armoede. Maar liefst 1 op de 11 kinderen kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Als er thuis géén geld is voor muziek- of balletles, sport of voor de tekenclub of Jeugdtheaterschool, is er voor deze kinderen in Nederland het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Theaters In Nederland en Caja Media ondersteunen het Jeugdfonds Sport & Cultuur door middel van het doneren van een deel van de inkomsten.

Het leerorkest

Het Leerorkest is een innovatieve vorm van muziekeducatie waarbij alle kinderen de kans krijgen om op school, onder schooltijd, een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te maken.

Muziek maken heeft kinderen zoveel te bieden, het is een enorme verrijking. Een instrument bespelen en (samen) muziek maken is heel goed voor de algehele ontwikkeling van kinderen, wetenschappelijk onderzoek heeft dit herhaaldelijk aangetoond. Naar eigen zeggen worden kinderen er ‘gewoon blij’ van. Elk kind zou de kans moeten krijgen om een muziekinstrument te leren bespelen, net zoals het leert om te lezen en schrijven. Op school krijgen alle kinderen dezelfde kans. Juist óók de kinderen die normaal de weg naar muziekonderwijs niet vinden omdat ‘t te duur is of niet gebruikelijk bij hun thuis. Het Leerorkest stelt met het project Pak aan! instrumenten ter beschikking voor kinderen die via het Jeugdfonds Sport & Cultuur muziekles krijgen.

Maatschappelijke partners

Sam&

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan dit betalen. 1 op de 12 kinderen groeit namelijk op in armoede. Sam& is er voor ze, zodat ook zij gewoon kunnen meedoen!

Leergeld

Op steeds meer plaatsen in Nederland werkt het Jeugdfonds Sport & Cultuur samen met Leergeld. Bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband Sam&.

Jarige Job

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Wist je dat voor ruim 61.000 kinderen in Nederland dit niet vanzelfsprekend is? Zij kunnen hun verjaardag niet vieren omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Jarige Job helpt deze kinderen én daarmee het hele gezin door in ieder geval de belangrijkste dag van het jaar wél mogelijk te maken. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-, met alles erop en eraan.

Kinderhulp

Elk kind verdient een jeugd, zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Tóch die nieuwe fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een keer Sint.

Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland die in armoede opgroeien. En helpt ze helpen, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te horen en dezelfde kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.  

Johan Cruyff Foundation

Samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur start Johan Cruyff Foundation in 2019 het project Cultuur@CruyffCourts. Hiermee bieden we kinderen en jongeren uit armere wijken de mogelijkheid kennis te maken met culturele activiteiten.

Door op de Cruyff Courts te laten zien dat ook rappen, dj-en, dansen en vloggen cultuur zijn, wordt het aanbod concreet en bereikbaar. We verlagen hiermee de drempel naar structurele deelname bij culturele aanbieders in de buurt voor kinderen uit armere gezinnen.

Kinderen voor Kinderen

Sinds 2017 is het Jeugdfonds Sport & Cultuur één van de goede doelen van Kinderen voor Kinderen.

Kinderen voor Kinderen is er voor iedereen en elk talent is de moeite waard om gezien te worden!

Yvonne van Gennip Talent Fonds

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds zet zich in om fondsen te werven om daarmee jong talent een kans te geven de top te behalen. Een jong talent dat via het Jeugdfonds Sport & Cultuur sport, muziek maakt, danst of een andere kunstzinnige activiteit beoefent, kan op extra steun rekenen van Talentboek.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Alle Nederlanders hebben recht om mee te doen aan sport of een creatieve activiteit. Helaas is dit voor mensen met weinig inkomen niet vanzelfsprekend. Maar liefst 1.000.000 mensen in Nederland leeft rond het bestaansminimum en kunnen daardoor niet deelnemen aan sport of cultuur.

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat de contributie, het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen (18+ jaar) die leven rond het bestaansminimum. Deelnemen zorgt o.a. voor een goede conditie, verminderde kans op ziekten, sterk sociaal netwerk én een groeiend zelfvertrouwen. En dat gunnen we iedereen!

Voorzitter Rita van Driel: We zijn blij dat we verder kunnen bouwen op de kennis en ervaring van het Jeugdfonds Sport & Cultuur! Op deze manier zorgen we samen voor een doorgaande lijn voor iedereen die een steuntje nodig heeft om te participeren in sport of cultuur.

Haak ook aan!

Special Heroes

Special Heroes wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs structureel en in hun vrije tijd deel laten nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Special Heroes merkt binnen het speciaal onderwijs dat er veel gezinnen zijn waar kinderen en jongeren niet kunnen doorstromen naar een sport- en/of cultuurvereniging, omdat er thuis te weinig geld is. Met het financiële steuntje in de rug dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur aan deze gezinnen kan bieden, kunnen zij dat wel.

JOGG

JOGG streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is. Kinderen die hulp krijgen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur worden doorgaans bereikt door intermediairs, zoals bijvoorbeeld leraren, schuldhulpverleners of jeugdwerkers. Professionals die ook binnen het werk van Jongeren Op Gezond Gewicht een grote rol spelen. Beide organisaties hebben daarom afgesproken om elkaar lokaal te ondersteunen, te stimuleren en elkaars netwerk te delen.

Voedselbank

Voedselbanken Nederland is blij met de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zo kunnen we samen kinderen helpen die in Nederland in armoede opgroeien.

Sport en Zaken

Sport & Zaken is de matchmaker tussen sport en bedrijfsleven. Tussen sportorganisaties en bedrijven met hart voor sport brengen wij samenwerkingen tot stand, die voor beide partijen rendement opleveren. Dit draagt bij aan onze missie; een optimale samenwerking tussen sport en bedrijfsleven voor een sportiever, vitaler en sterker Nederland. Bij onze stichting zijn ruim 250 bedrijven aangesloten die zich willen verbinden met sportbonden en – verenigingen en maatschappelijke sportorganisaties die versterking kunnen gebruiken. Ons motto: Samen Sterk voor Sport!

Sportplezier

Kinderen willen plezier tijdens het sporten. En geen schreeuwende, ruziënde ouders langs de lijn. Verenigingen willen een prettig en veilig sportklimaat op de club. En ouders willen dat hun kind zich goed ontwikkelt en vrolijk opgroeit.

Esther Vergeer Foundation

De Esther Vergeer Foundation heeft als doel om de positie van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking in de samenleving te verbeteren. Door het project “Join the Club” zorgt de foundation er voor dat kinderen met een lichamelijke beperking op de juiste plek bij een sportvereniging terecht komen en dat de vereniging er klaar voor is om lichamelijke gehandicapte kinderen op een plezierige, veilige manier een plaatsje bij de vereniging te geven. Wij nemen letterlijk en figuurlijk alle drempels weg en biedt zowel kinderen als vereniging de helpende hand. Samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil de EVF de jongeren die tevens niet genoeg geld hebben een sportkans bieden.

Speaking Minds

Met het project Speaking Minds denken jongeren van het (v)mbo mee over het gemeentelijke armoede-en schuldenbeleid.

Speaking Minds slaat een brug tussen jongeren en gemeenten. Tien weken lang gaan jongeren aan de slag met een gerichte (hulp)vraag van de gemeente, om uiteindelijk een concreet advies uit te brengen.

Speaking Minds is een Initiatief van Save the Children, Defence for Children en Stimulansz.

Alliantie Kinderarmoede

De Alliantie Kinderarmoede brengt organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede.

Kinderarmoede kan alleen aangepakt worden als we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en ons onvoorwaardelijk inzetten. Jeugdfonds Sport & Cultuur is aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede.

Leveranciers

Wij nemen producten en diensten af van onze leveranciers tegen een gereduceerd tarief. Op deze manier steunen deze organisaties de missie van Jeugdfonds Sport & Cultuur:

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te sporten.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te dansen, muziek te maken of schilderen.