Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT

Versie: juli 2024.

Wij (Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland) nemen privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Privacywet”) daaraan stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevens die wij verzamelen en verwerken en het naleven van de Privacywet (de Privacywet noemt dit ‘verwerkingsverantwoordelijke’).

Wij informeren de personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken graag over hoe wij met die persoonsgegevens omgaan, en welke rechten deze personen hebben. Voor kinderen en hun ouders/verzorgers en ook voor intermediairs hebben wij een apart ‘privacy-statement’ opgesteld. Die kunnen worden geraadpleegd via onderstaande link. Let wel goed op:

  • Kinderen en ouders die contact met ons zoeken in het kader van ‘Kies een club’, worden daarover geïnformeerd in het privacy statement van ‘Kies een club’;
  • Kinderen die in foto’s en video’s op onze website voorkomen, worden daarover geïnformeerd in paragraaf 1.6 van dit privacy statement;
  • Kinderen en ouders die kans maken op een seizoenkaart van FC Groningen, worden daarover geïnformeerd in paragraaf 1.8 van dit privacy statement;
  • Personen van wie wij een interview en (eventueel) een foto op onze website plaatsen, worden daarover geïnformeerd in paragraaf 1.5 van dit privacy statement.

Privacystatement kinderen en ouders/verzorgers

Privacystatement intermediairs

Wij hebben de volgende websites onder ons beheer:

www.jeugdfondssportencultuur.nl;
www.kieseenclub.nl;
www.mijnjeugdfondsactie.nl;
www.allekinderendoenmee.nl;
check.jeugdfondssportencultuur.nl;
hulp.jeugdfondssportencultuur.nl;
meerkracht.jeugdfondssportencultuur.nl;
aanvragen.jeugdfondssportencultuur.nl;
www.cultuurcruyffcourts.nl.

 

1. De situaties waarin wij persoonsgegevens verkrijgen

Wij ontvangen persoonsgegevens in verschillende situaties. Omdat wij graag zo specifiek mogelijk willen zijn in de informatie die wij geven, worden deze situaties hieronder achtereenvolgend behandeld.

1.1. Gegevens van bezoekers van onze website
1.2. Gegevens van personen die met onze ondersteuning een actie starten of een donatie doen
1.3. Gegevens van de contactpersonen van onze crediteuren
1.4. Gegevens van de personen die onze communicatie ontvangen
1.5. Gegevens van onze ambassadeurs (en het management)
1.6. De foto's en video's die wij gebruiken
1.7. Interviews op onze website
1.8. Seizoenkaarten FC Groningen (Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen)


2. Algemene informatie

 

2.1. Privacyrechten

De personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen hebben op basis van de Privacywet een aantal rechten. Aan de uitoefening van deze rechten stelt de Privacywet voorwaarden. Deze voorwaarden zullen wij toepassen. Het kan dus zijn dat in een bepaald geval een verzoek tot uitoefening van een recht niet door ons wordt geaccepteerd.

Het gaat om de volgende rechten:

  • het recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens;
  • het recht op verbetering of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens;
  • het recht op beperking van de hem/haar betreffende verwerking van persoonsgegevens;

Dit betreft, kort gezegd, een tijdelijk slot op de persoonsgegevens totdat een bezwaar of probleem is opgelost.

  • het recht om tegen de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang bezwaar te maken teneinde deze te stoppen;

Wanneer een persoon bezwaar aantekent tegen een bepaalde verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, dan stoppen wij de betreffende verwerking van persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking van persoonsgegevens die zwaarder wegen dan de belangen van deze persoon.  

  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid; en

Dit betreft, kort gezegd, het recht om bepaalde persoonsgegevens op te vragen en (eventueel) over te dragen aan een derde.

  • het recht om een gegeven toestemming voor een verwerking van Persoonsgegevens in te trekken. De verwerking van persoonsgegevens voordat de toestemming wordt ingetrokken blijft dan wel rechtmatig;

Indien wij uitdrukkelijke toestemming vragen op bepaalde persoonsgegevens te kunnen verwerken, kan deze toestemming ten alle tijde worden ingetrokken door een mail te sturen aan info@jeugdfondssportencultuur.nl.

2.2. Wat is de procedure die wordt gevolgd in geval van wijziging van dit privacystatement?

Dit privacy-statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy-statement kan altijd op deze pagina worden gevonden. Indien het privacy-statement wordt gewijzigd, zullen wij dit op onze websites communiceren.

 

2.3. De contactgegevens van Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland

Voor vragen over dit privacy-statement en de uitoefening van de privacy-rechten kan contact worden opgenomen met:

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland (Hoofdkantoor)
Vliegtuigstraat 6F
1059 CL Amsterdam
020-6957848
info@jeugfondssportencultuur.nl

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.