PRIVACYSTATEMENT

Versie: september 2019.

Wij (Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland) nemen privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Privacywet”) daaraan stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevens die wij verzamelen en verwerken en het naleven van de Privacywet (de Privacywet noemt dit ‘verwerkingsverantwoordelijke’).

Wij informeren de personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken graag over hoe wij met die persoonsgegevens omgaan, en welke rechten deze personen hebben. Voor kinderen en hun ouders/verzorgers en ook voor intermediairs hebben wij een apart ‘privacy-statement’ opgesteld. Die kunnen worden geraadpleegd via onderstaande link. Let wel goed op:

  • Kinderen die zich aanmelden voor The Floor is Yours, worden daarover geïnformeerd in paragraaf 1.2. van dit privacy statement.
  • Kinderen die in foto’s en video’s op onze website voorkomen, worden daarover geïnformeerd in paragraaf 1.7. van dit privacy statement.
  • Intermediairs van wie wij een interview en (eventueel) een foto op onze website plaatsen, worden daarover geïnformeerd in paragraaf 1.8. van dit privacy statement.

>> Kinderen en ouders/verzorgers

>> Intermediairs

Wij hebben de volgende websites onder ons beheer:

www.jeugdfondssportencultuur.nl;
www.armoededeklasuit.nl;
www.mijnjeugdfondsactie.nl;
www.allekinderendoenmee.nl;
www.cultuurcruyffcourts.nl.

 

1. DE SITUATIES WAARIN WIJ PERSOONSGEGEVENS VERKRIJGEN

Wij ontvangen persoonsgegevens in verschillende situaties. Omdat wij graag zo specifiek mogelijk willen zijn in de informatie die wij geven, worden deze situaties hieronder achtereenvolgend behandeld.


2. ALGEMENE INFORMATIE

 

2.1. PRIVACYRECHTEN

De personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen hebben op basis van de Privacywet een aantal rechten. Aan de uitoefening van deze rechten stelt de Privacywet voorwaarden. Deze voorwaarden zullen wij toepassen. Het kan dus zijn dat in een bepaald geval een verzoek tot uitoefening van een recht niet door ons wordt geaccepteerd.

Het gaat om de volgende rechten:

  • het recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens;
  • het recht op verbetering of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens;
  • het recht op beperking van de hem/haar betreffende verwerking van persoonsgegevens;

Dit betreft, kort gezegd, een tijdelijk slot op de persoonsgegevens totdat een bezwaar of probleem is opgelost.

  • het recht om tegen de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang bezwaar te maken teneinde deze te stoppen;

Wanneer een persoon bezwaar aantekent tegen een bepaalde verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, dan stoppen wij de betreffende verwerking van persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking van persoonsgegevens die zwaarder wegen dan de belangen van deze persoon.  

  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid; en

Dit betreft, kort gezegd, het recht om bepaalde persoonsgegevens op te vragen en (eventueel) over te dragen aan een derde.

  • het recht om een gegeven toestemming voor een verwerking van Persoonsgegevens in te trekken;

Indien wij uitdrukkelijke toestemming vragen op bepaalde persoonsgegevens te kunnen verwerken, kan deze toestemming ten alle tijde worden ingetrokken door een mail te sturen aan info@jeugdfondssportencultuur.nl.

 

2.2. WAT IS DE PROCEDURE DIE WORDT GEVOLGD IN GEVAL VAN WIJZIGING VAN DIT PRIVACY-STATEMENT?

Dit privacy-statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy-statement kan altijd op deze pagina worden gevonden. Indien het privacy-statement wordt gewijzigd, zullen wij dit op onze websites communiceren.

 

2.3. DE CONTACTGEGEVENS VAN DE STICHTING JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR NEDERLAND

Voor vragen over dit privacy-statement en de uitoefening van de privacy-rechten kan contact worden opgenomen met:

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland
Vliegtuigstraat 6F
1059 CL Amsterdam
020-6957848
info@jeugfondssportencultuur.nl

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...