Privacystatement

Wij (Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland) nemen privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van intermediairs, kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en alle andere personen van wie wij persoonlijke gegevens verzamelen. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet) daaraan stelt. Dat zijn wij ook verplicht, aangezien wij volgens de privacywet daarvoor verantwoordelijk zijn.

Wij informeren de personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen graag over hoe wij met die persoonsgegevens omgaan, en welke rechten deze personen hebben. Voor kinderen en hun ouders/verzorgers en intermediairs hebben wij een apart ‘privacystatement’ opgesteld. De link naar het privacystatement vind je onderaan deze pagina.

De overige personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen, zijn de personen die wij – naast de intermediairs – informeren over onze activiteiten. Ben jij één van deze personen, dan richt deze privacyverklaring zich tot jou.

Wij gebruiken de gegevens die je aan ons hebt verstrekt uitsluitend om je op de hoogte te houden over onze activiteiten. Jij hebt je daarvoor aangemeld op de website, of je hebt ons op een andere manier laten weten dat je dat op prijs stelt. Hierom vinden wij dat wij een gerechtvaardigd belang hebben om jouw gegevens te gebruiken: ben je geïnteresseerd in onze activiteiten dan houden wij je graag op de hoogte (wie weet komt dat nog wel van pas).

Wil je niet meer dat wij jouw gegevens gebruiken, dan kun je dat aan ons laten weten. Wij zullen met het gebruik van jouw gegevens dan zo snel mogelijk stoppen.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor wij jouw gegevens hebben opgeslagen. Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens ter beschikking stellen zijn in ieder geval onze IT-dienstverlener en het bedrijf dat ons helpt met het versturen van onze mailings.

Bewaartermijn

Wij zullen eens in de 2 jaar ons bestand opschonen. Heb jij in die 2 jaar niet gereageerd op één van onze berichtgevingen, dan zullen wij je gegevens verwijderen.

Jouw rechten

De privacywet geeft jouw bepaalde rechten. Zo kun je bij ons het verzoek doen inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die we van je hebben opgeslagen, het verzoek doen deze te wijzigen of te verbeteren, het verzoek doen het gebruik van deze persoonsgegevens tijdelijk te stoppen en dus het verzoek doen om helemaal te stoppen met het gebruik van jouw gegevens (dat hebben wij hierboven al vermeld).

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacystatement? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland
Vliegtuigstraat 6f
1059 CL Amsterdam
020-695 78 48
info@jeugdfondssportencultuur.nl

Privacystatement intermediairs

Privacystatement kinderen en ouder(s) / verzorger(s)

Wijzigen van dit privacybeleid

Jeugdfonds Sport & Cultuur houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 juli 2018.

Privacystatement van derden

Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn verbonden. Jeugdfonds Sport & Cultuur aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeien op in armoede

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...