Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT

Versie: december 2021.

Wij (Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland) nemen privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Privacywet”) daaraan stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevens die wij verzamelen en verwerken en het naleven van de Privacywet (de Privacywet noemt dit ‘verwerkingsverantwoordelijke’).

Wij informeren de personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken graag over hoe wij met die persoonsgegevens omgaan, en welke rechten deze personen hebben. Voor kinderen en hun ouders/verzorgers en ook voor intermediairs hebben wij een apart ‘privacy-statement’ opgesteld. Die kunnen worden geraadpleegd via onderstaande link. Let wel goed op:

  • Kinderen en ouders die contact met ons zoeken in het kader van ‘Kies een club’, worden daarover geinformeerd in het privacy statement van ‘Kies een club’;
  • Kinderen die in foto’s en video’s op onze website voorkomen, worden daarover geïnformeerd in paragraaf 1.7 van dit privacy statement;
  • Kinderen en ouders die kans maken op een seizoenkaart van FC Groningen, worden daarover geïnformeerd in paragraaf 1.9 van dit privacy statement;
  • Kinderen die zich aanmelden voor Cultuur@CruyffCourts in Zaandam, worden daarover geïnformeerd in paragraaf 1.10 van dit privacy statement;
  • Ouders die hun gegevens achterlaten voor hulp bij het vinden van een intermediair in Zuid-Holland, worden daarover geïnformeerd in paragraaf 1.11 van dit privacy statement;
  • Intermediairs van wie wij een interview en (eventueel) een foto op onze website plaatsen, worden daarover geïnformeerd in paragraaf 1.8 van dit privacy statement.

Privacystatement kinderen en ouders/verzorgers

Privacystatement intermediairs

Wij hebben de volgende websites onder ons beheer:

www.jeugdfondssportencultuur.nl;
www.mijnjeugdfondsactie.nl;
www.allekinderendoenmee.nl;
www.cultuurcruyffcourts.nl;
www.magikweermeedoen.nl.

 

1. De situaties waarin wij persoonsgegevens verkrijgen

Wij ontvangen persoonsgegevens in verschillende situaties. Omdat wij graag zo specifiek mogelijk willen zijn in de informatie die wij geven, worden deze situaties hieronder achtereenvolgend behandeld.

2.2. Wat is de procedure die wordt gevolgd in geval van wijziging van dit privacystatement?

Dit privacy-statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy-statement kan altijd op deze pagina worden gevonden. Indien het privacy-statement wordt gewijzigd, zullen wij dit op onze websites communiceren.

 

2.3. De contactgegevens van Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland

Voor vragen over dit privacy-statement en de uitoefening van de privacy-rechten kan contact worden opgenomen met:

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland (Hoofdkantoor)
Vliegtuigstraat 6F
1059 CL Amsterdam
020-6957848
info@jeugfondssportencultuur.nl

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2022.