Onze mensen

9 december 2021

Onze mensen

Marthe de Vet: ‘We doen mooie dingen maar moeten meer mensen bereiken’

Marthe de Vet is Hoofd Publiek in het Haarlemse Frans Hals Museum. Ze is lid van het MT en is samen met haar team verantwoordelijk voor de marketing, communicatie, educatie en publieksbegeleiding. Het toegankelijk maken van cultuur voor iedereen is haar grote passie. Marthe is sinds november 2021 lid van de Raad van Toezicht van ons fonds.

“Al zolang ik werk is het voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken van cultuur mijn belangrijkste persoonlijke drijfveer,” zegt Marthe. “Ik geloof er heilig in dat de liefde voor kunst en cultuur in de jeugd begint. Ik volg het Jeugdfonds al heel lang, zag de vacature en heb Monique Maks, directeur van het Jeugdfonds, gebeld. Het was een leuk gesprek waarin we meteen ideeën uitwisselden. In sport en cultuur worden dingen in jezelf aangeboord zoals leren doorzetten en samenwerken. En omdat sport en cultuur slechts beperkt op school worden aangeboden, vind ik het belangrijk dat kinderen de kans krijgen in hun vrije tijd ook professionele begeleiding krijgen in sport en cultuur.”

Mensen bereiken

Waar gaat Marthe zich mee bezighouden in de Raad van Toezicht? Marthe lacht: “Mijn voorganger zei tegen me ‘sta je mannetje – of in mijn geval vrouwtje – als het gaat om cultuur’. Daar heeft hij gelijk in. De meeste aandacht gaat uit naar sport. En dat is logisch. Sport is echt geworteld in de samenleving. Kinderen krijgen al van jongs af aan gymles op school en sport is veel op de radio en televisie. Bovendien is het goed georganiseerd, iedere sport heeft wel een eigen bond. Dat maakt het voor het fonds gemakkelijk om mee samen te werken. Sport heeft een grote maatschappelijke draagkracht. Het kunst – en cultuurlandschap is meer versnipperd, er zijn veel zzp’ers en creatievelingen die zich tijdelijk organiseren voor bijvoorbeeld een kunst of theaterproject en dan weer individueel doorgaan. Overigens zie je ook in de sport dat mensen steeds minder geneigd zijn zich langdurig aan verenigingen te verbinden. Hoe bereik je die en dan in het bijzonder natuurlijk onze doelgroep: de mensen die om financiële redenen hun kinderen niet mee kunnen laten doen. Dat is een grote uitdaging voor het fonds. Het is een grote kracht van het Jeugdfonds dat er fondsen door het hele land zijn. De lokale fondsen kennen de situatie ter plekke. Zo ben je beter geworteld in de haarvaten van de samenleving.”

Niet vanzelfsprekend

Sport en cultuur zijn beiden buitengewoon waardevol voor de ontwikkeling van kinderen, vindt Marthe de Vet. “Er zitten allerlei elementen in waar je je hele leven iets aan hebt. Je doet samen dingen, kunt er je energie en creativiteit in kwijt, ontdekt talenten in jezelf. Kinderen ontmoeten mensen die uit andere werelden komen, zien andere manieren van leven en denken. Dat maakt hun wereldje groter. Voor mij is dat in mijn jeugd altijd vanzelfsprekend geweest en voor mijn kinderen ook. Wil je atletieken? Nou, dan ga je op een atletiekclub. Pas later ben ik gaan beseffen dat dat voor veel kinderen helemaal niet vanzelfsprekend is. En dan mis je iets moois en essentieels.”

Tweedeling

Waar ik me zorgen om maak is dat je ziet dat corona de tweedeling in de samenleving vergroot. We staan nu weer voor een lockdown waardoor kinderen na school nauwelijks naar hun sportclub of kunstles kunnen. We hebben tijdens vorige lockdowns gezien wat dat voor effect heeft, zeker voor gezinnen met weinig geld. Dat aantal groeit. Zzp’ers hebben minder opdrachten of mensen zijn hun baan kwijt. Zij hebben thuis niet altijd de faciliteiten om bijvoorbeeld thuisonderwijs te geven. Als kinderen dan ook nog hun club en de inspiratie die dat geeft, kwijtraken blokkeert dat de ontwikkeling. Schrijnend.”

Er moet ook meer aandacht komen voor diversiteit binnen het Jeugdfonds, vindt Marthe. “Zeker binnen de Raad van Toezicht is er geen vertegenwoordiging van de mensen waar we het voor doen. Ik ben daar zelf ook debet aan, ben ook een witte midlifer, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat beter wordt? Daar wil ik graag mee aan de slag. We doen mooie dingen maar moeten mensen wel bereiken.”

>> Meer over onze Raad van Toezicht

Lees meer verhalen

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.