Nieuws

Elke gemeente die bij het Jeugdfonds in Gelderland is aangesloten heeft een lokaal aanspreekpunt. Die is het eerste contact voor ouders, intermediairs, sportverenigingen, cultuuraanbieders en de gemeente. In de rubriek ‘Wie zijn onze lokale aanspreekpunten?’ stellen wij deze toppers aan je voor aan de hand van een aantal vaste vragen. Dit keer Lara Kreikamp. “Ik ben sinds 2017 actief als buurtsportcoach binnen het buurtsportteam van de gemeente Nijkerk. Eén van mijn werkzaamheden is het zijn van intermediair en lokaal aanspreekpunt van het Jeugdfonds Sport & Cultuur binnen de gemeente Nijkerk.”

Wat doe je als lokaal aanspreekpunt?

“Als lokaal aanspreekpunt ben ik verantwoordelijk om zoveel mogelijk mensen binnen de gemeente op de hoogte te brengen van het bestaan van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Onder andere het onderwijs, sport- en cultuuraanbieders (i.s.m. de cultuurmakelaar) en andere buurt- en zorgpartijen maak ik attent op de aanwezigheid. En ik help de intermediairs vanuit die organisaties om het doen van aanvragen zo makkelijk mogelijk te maken.”

Waarom is een lokaal aanspreekpunt binnen een gemeente belangrijk?

“Het is altijd prettig om één lokaal gezicht te hebben waar je naartoe kunt stappen als je vragen hebt. Als buurtsportcoach kom je op veel plekken, en heb je (korte) lijntjes met veel verschillende partijen, je werkt als verbinder. Dit werkt heel goed om bij zoveel mogelijk mensen het Jeugdfonds Sport & Cultuur op een zo efficiënt mogelijke manier op het netvlies te krijgen en zo zoveel mogelijk gezinnen te helpen.”

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

“Meedoen aan sport- of cultuuractiviteiten is uiteraard goed voor zowel de fysieke als mentale fitheid voor iedereen. Maar het is vooral ook gewoon heel erg leuk! Samen een hobby of passie beoefenen, daar krijg je energie van. Het zou voor iedereen dus mogelijk moeten zijn om mee te doen!”

Wat hoop jij in jouw gemeente te bereiken met de inzet van het Jeugdfonds?

“Ik hoop in ieder geval mogelijk te maken dat niemand buiten de boot valt om financiële redenen. En vooral in te laten zien hoeveel plezier je kan halen uit het uitvoeren van een hobby binnen een sport- of cultuurvereniging.”

Heb je een mooi voorbeeld van een cultuuraanbieder of sportvereniging hoe zij het Jeugdfonds Sport & Cultuur inzetten?

“Ik vind het al een erg mooi begin als ik zie dat cultuuraanbieders en sportverenigingen het fonds actief promoten richting de ouders en mee willen denken in de mogelijkheden om de kinderen te laten meedoen bij de vereniging!”

Heb je nog tips voor andere lokale aanspreekpunten? Of voor intermediairs

“Wees je bewust van de belangrijke rol die je kunt spelen in het leven van een kind, en dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te kunnen doen. En voor niet-intermediairs, word intermediair! Ook jij kan een belangrijke bijdrage leveren zodat alle kinderen mee kunnen doen aan sport- en cultuuractiviteiten!”

Wat is jouw wens voor de toekomst?

“Iedereen in laten zien hoe leuk het is om mee te doen aan sport- en cultuuractiviteiten, en uiteraard een leven lang sport en cultuur zonder (financiële) drempels voor iedereen!”

Vragen voor Lara? Mail naar: lara@nijkerksportiefengezond.nl

Word ook intermediair! >>

Elke gemeente die bij het Jeugdfonds is aangesloten heeft een lokaal aanspreekpunt. Die is het eerste contact voor ouders, intermediairs, sportverenigingen, cultuuraanbieders en de gemeente. In de rubriek ‘Wie zijn onze lokale aanspreekpunten?’ stellen wij deze toppers aan je voor aan de hand van een aantal vaste vragen. Dit keer Marion Braun.

Vertel eens wat over jezelf?

Ik ben sinds 1993 werkzaam bij de Welzijnsorganisatie van Zeewolde. In de loop van de jaren is de organisatie steeds blijven door- en herontwikkelen en is als zodanig altijd blijven mee bewegen. Mijn functie is Officemanager, ik ben zoals ze dat mooi noemen de ‘Spin in het web’ van de organisatie Welzijn Zeewolde. Mede door mijn functie heb ik een groot netwerk en weet daardoor ook wat er zoal speelt.

Wat doe je als lokaal aanspreekpunt?

Ik ben zowel lokaal aanspreekpunt als intermediair, in 2015 begonnen. Veel tijd besteed ik aan de website en het registratiesysteem van het Jeugdfonds. Hierin doe ik de aanvragen, check ik of alle clubs en verenigingen op de juiste manier vermeld staan, onderhoud ik contacten en stem af met gemeente en maatschappelijke organisaties in Zeewolde.

Waarom is een lokaal aanspreekpunt binnen een gemeente belangrijk?

Mensen weten mij te vinden voor een aanvraag, maar zeker ook om vragen te stellen. Bijvoorbeeld verenigingen of scholen die vragen hebben over een bijdrage of deelnemer. En vanuit de gemeente en maatschappelijke organisaties komen ze bij mij als het over de mogelijkheden van het Jeugdfonds gaat.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Ze kunnen ontdekken waar ze goed in zijn, maar ook waarin niet. Ze ontdekken waar hun interesse ligt. Het is belangrijk/essentieel voor hun ontwikkeling. Ze leren om in een team te spelen, met structuur om te gaan, een fijn gevoel krijgen.

Wat hoop jij in jouw gemeente te bereiken met de inzet van het Jeugdfonds?

Dat iedereen die ondersteuning nodig heeft om hun kinderen te laten sporten de weg naar het Jeugdfonds weet te vinden. Dat mensen over de drempel durven te stappen en zich niet hoeven te schamen als ze de sport of culturele activiteit (even) niet uit eigen middelen kunnen bekostigen.

Heb je een mooi voorbeeld van een cultuuraanbieder of sportvereniging hoe zij het Jeugdfonds Sport & Cultuur inzetten?

Eigenlijk zijn er heel veel voorbeelden, maar ik wil in ieder geval de Atletiekvereniging Zeewolde noemen die (voor corona) jaarlijks begin juni een Mini Marathon houden samen met de Lionsclub. Dit is een feestelijk en laagdrempelig jeugdloopevenement waarbij de deelnemers niet alleen voor zichzelf lopen, maar ook voor andere kinderen. Kids running for Kids! De opbrengst is al een aantal keren naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur gegaan. Immers: alle kinderen van Zeewolde moeten kunnen sporten! (zie het krantenknipsel in de bijlage)

Heb je nog tips voor andere lokale aanspreekpunten? Of voor intermediairs?

Ik ervaar het als zeer prettig dat je alle info die nodig is om je netwerk te leren kennen en te kunnen lobbyen bij de clubs en verenigingen kunt vinden als je inlogt op het systeem van AlleKinderen. Daar staan ze allemaal vermeld onder jouw gemeente. Verder is het bijzonder prettig dat veel clubs willen meedenken. Als het bijvoorbeeld gaat om de prijs van de contributie, die net de bijdrage overschrijdt of sportkleding die hard nodig is, dan kun je als je in gesprek gaat met de club meestal tot een compromis komen.

Wat is jouw wens voor de toekomst?

Dat alle kinderen een sport of culturele activiteit kunnen doen, in de juiste outfit en zonder ‘stempel’!

 

De gemeente Doesburg was oktober vorig jaar een van de eerste gemeenten in Gelderland die Sam& voor alle kinderen introduceerde. Voor Arthur Boone, wethouder van onder andere werk en inkomen en cultuur, een belangrijke stap, en zeker niet de laatste die Doesburg zal zetten in de armoedebestrijding. “Armoede overkomt je, we willen mensen graag een stap vooruithelpen.”

In Doesburg wonen relatief veel mensen met een lastige financiële situatie. Boone: “De eerste uitdaging is om mensen te bereiken. Hoe eerder we contact hebben, hoe sneller en vaak simpeler de problemen zijn op te lossen. We proberen zo dicht mogelijk bij de mensen te staan en werken hiervoor samen met allerlei organisaties. Zo bieden we een vraagbaak en laagdrempelige ingangen.”

Samenwerken

‘Sam& voor alle kinderen’ is zo’n voorbeeld van een laagdrempelig initiatief. “Je kunt op 1 plaats meerdere voorzieningen aanvragen, het Jeugdfonds voor sport en cultuur natuurlijk, maar ook van Jarige Job, Stichting Leergeld en Nationaal Fonds Kinderhulp. We zijn nu ruim een half jaar bezig en de reacties zijn enthousiast. Iedereen waardeert het als je wat extra’s voor kinderen doet, zij mogen nooit de dupe zijn van de financiële thuissituatie.”

Ouders, stap over de drempel

Daarom roept Boone alle ouders die het nodig hebben op om zich te melden bij ‘Sam& voor alle kinderen’. “Je kiest niet zelf voor deze situatie, en het vraagt veel doorzettingsvermogen om eruit te komen. Zet die eerste stap voor je kinderen, gun het hen om op alle gebieden mee te kunnen doen! Sport en cultuur zijn ook manieren om samen met anderen wat te doen. Het belang van sociale contacten voor kinderen is groot. Door om te gaan met vriendjes en vriendinnetjes leren ze bijvoorbeeld ook rekening te houden met elkaars mening. Via ‘Sam& voor alle kinderen’ en het Jeugdfonds helpen we graag!”

Ontdekken wat je leuk vindt

Als wethouder cultuur hoopt Boone natuurlijk dat meer kinderen de weg naar cultuur weten te vinden. “Al zie ik cultuur breed: een evenement bijvoorbeeld is ook een uiting van cultuur. Maar als je het hebt over expressieve kunst, dan is het belangrijk dat kinderen daar spontaan mee in aanraking komen. Daarom stimuleren we dat op school, in de openbare ruimte, via cultuurpact Achterhoek. Zodat kinderen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden. Voor de een is dat schilderen of muziek, voor de ander sport. Dat is allemaal prima, als je maar kunt meedoen met iets wat je leuk vindt.”

Hartekreet: ontzie de jeugd

Boone zit nog vol plannen om goede voorbeelden uit de regio over te nemen en zo nog meer aan armoedebestrijding te doen. “Een soort Gelrepas met punten die mensen naar eigen inzicht kunnen besteden bijvoorbeeld. Aan sport of een computer of een fiets. Zo help je mensen vooruit en steun je lokale clubs en ondernemers. Maar laten we eerlijk zijn: alle gemeenten staan onder enorme financiële druk, iedereen kijkt waar er te bezuinigen valt. Toch wil ik gemeenten oproepen: ontzie de jeugd. Probeer voorzieningen voor hen overeind te houden. Het sociaal en maatschappelijk effect van dit soort beleid is groot, en lang niet altijd in euro’s uit te drukken. De aandacht die je het geeft, betaalt zich terug!”

Klik voor meer informatie over hulp bij armoede in Doesburg.

In de rubriek ‘Wie zijn onze intermediairs’ stellen wij de toppers van JFSC Gelderland voor, aan de hand van korte vragen. Dit keer Ralf van Beek. 

Vertel eens wat over jezelf?

Ik ben onder andere werkzaam als buurtsportcoach sociaal domein voor de gemeente Zutphen, met name gericht op de leeftijd 18+. Sinds de coronapandemie doe ik ook een aantal activiteiten gericht op jeugd & jongeren. Daarnaast werk ik als JOGG-regisseur in de gemeente Ermelo.

Waarom ben je intermediair?

Door mijn eerdere baan bij het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) heb ik ervaren hoe waardevol het voor kinderen is om lid te zijn van een sportvereniging. Juist voor kinderen waarvan ouders er (vaak) de financiële middelen niet voor hebben. Jonge vluchtelingen laten sporten bij een lokale club is een mooi voorbeeld van integratie.

Waarom is het Jeugdfonds zo belangrijk?

Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan elk kind sporten, ongeacht de situatie waarin (ouders) verkeren. Wat mooi is aan de manier van werken; de financiering komt rechtstreeks terecht bij de sportclub of sportwinkel, waardoor het ook echt hiervoor gebruikt wordt.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Omdat elk kind recht heeft om te sporten! Bewegen, sporten met plezier is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en hun toekomst. Wanneer ze dit van jongs af aan meekrijgen en dit met plezier doen, houden ze dit op latere leeftijd ook makkelijk vast.

Wat is jouw mooiste moment?

Een aantal kinderen van asielzoekerscentra die lid zijn geworden van een reguliere sportclub, en zo onderdeel worden van de maatschappij.

Heb je tips voor andere intermediairs?

Zorg ervoor dat de intermediair die het dichtst bij het kind staat de aanvraag doet. Zo blijven de lijnen het kortst en kan een kind -waar nodig- gemotiveerd blijven worden om naar de sportaanbieder te gaan.

Wat is je wens voor de toekomst?

Dat iedereen, zowel kinderen als volwassenen, de sport kan beoefenen die zij willen. Ongeacht de situatie waarin ze zitten.

Ook intermediair worden? Lees meer en meld je aan:

Word ook intermediair

Hans van Dongen is directeur van de muziekschool MEC Muziek. Zelf is hij begonnen als muziekdocent, en zijn doel is om zijn passie voor muziek over te brengen op jong en oud. De muziekschool is begonnen in Zwolle, en is uitgegroeid tot een groep van acht muziekscholen in Overijsel en Gelderland. Daarnaast is MEC Muziek muziekpartner van meer dan 30 scholen in de regio voor muziekles onder schooltijd.

Hoe besteden jullie aandacht aan het Jeugdfonds?

Wanneer mensen interesse tonen in de muziekles, dus de buitenschoolse muziekles die ze zelf moeten betalen. Dan sturen wij tegenwoordig standaard mee dat er mogelijkheden zijn, wanneer je het zelf niet kan betalen of niet helemaal. Bijvoorbeeld bij de gemeente of fondsen zoals Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook tijdens het flyeren voor de muziekschool krijgen we hier regelmatig vragen over en dan komt het ook altijd ter sprake.

Waarom vind je het belangrijk om aandacht te besteden aan het Jeugdfonds?

Wij krijgen elke week veel vragen over de muzieklessen en hoe duur dat is. Soms hoor je dan niks meer. Wanneer je dan iemand of een familielid toevallig weer een keertje spreekt, kom je erachter dat ze het heel graag wilden doen, maar er niet genoeg geld voor hadden. Zodoende sturen wij standaard bij vragen over het aanbod informatie mee over de financiële mogelijkheden die er zijn.

Wat doet cultuur met kinderen?

Cultuur is natuurlijk belangrijk voor je ontwikkeling. Wanneer je bezig bent met kunst, cultuur of muziek verdwijnen ook alle negatieve gevoelens die je hebt. Daarnaast heeft iedereen een talent. Als je daar niks mee doet, dan borrelt er iets in jou. Je moet iets doen om je talent eruit te laten komen. Ontdekken wat jouw talent is belangrijk, ook voor je gevoel van eigenwaarde.

Tijdens optredens zie je altijd dat iedereen erg zenuwachtig is om op het podium te gaan staan. Ik zeg dan altijd tegen de fotograaf: maak geen foto tijdens het spelen, maar juist wanneer het net klaar is en ze opkijken naar het publiek en hun ouders. Dan zie je zo’n bevrijdende glimlach op hun gezicht en zijn ze trots op zichzelf op wat ze zojuist hebben gedaan.

Kun je een mooi voorbeeld noemen?

Kinderen komen wel eens naar mij toe en vertellen dat ze vroeger niet zo veel durfden. Ze durfden niet eens hun vinger op te steken in de klas, terwijl ze het antwoord wel wisten. En nu durven ze wel, doordat ze muziek zijn gaan maken. Ze durven nu voor zichzelf op te komen, en ze zijn zich ervan bewust dat ze wel iets kunnen en iets betekenen.

Heb je tips voor andere cultuuraanbieders?

Het is belangrijk om de mogelijkheden altijd mee te sturen wanneer mensen vragen hebben over je cultuuraanbod of cultuurinstelling. Je moet er niet vanuit gaan dat mensen het vast wel durven te vragen als ze het nodig hebben, want dat is lang niet altijd zo. Iemand die het niet nodig heeft zal het ook niet erg vinden om ook deze informatie te krijgen. Je kunt er wellicht iemand anders mee helpen. Iemand die het niet durft te vragen maar wel nodig heeft krijgt zo ook altijd deze informatie. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen weten van de mogelijkheden die er zijn. Je zou het ook kunnen benoemen tijdens optredens. Er is dan altijd een inleidend praatje, waar in je iedereen bedankt voor het komen. Dan kun je ook vertellen hoe belangrijk het is dat iedereen mee kan doen.

MEC muziek geeft muziekles in Wezep.

Voor meer informatie: www.mecmuziek.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur werkt met intermediairs die vanuit hun werkveld kinderen kunnen helpen om mee te doen met sport- en cultuurlessen. We interviewen intermediairs over wat hun drijfveren zijn en waarom ze intermediair zijn. Dit keer is Vincent William, cultuurmakelaar in Malburgen, aan de beurt.

Vertel eens iets over jezelf

Ik ben nu 4 jaar actief in de wijk Malburgen vanuit Rozet, eerst als creatief producent van het cursuscentrum Het Timmerhuis, nu als cultuurmakelaar van de wijk. Als cultuurmakelaar organiseer ik in de wijk hele diverse projecten op het gebied van kunst en cultuur, denk aan events zoals The Big Draw, Cultuur@CruyffCourts en Ruimtekoers Festival, maar ik ondersteun ook projecten die bewoners zelf opzetten zoals de Sint Maarten parade of andere ontmoetingsactiviteiten. Daarnaast ben ik zelf actief als kunstenaar, zet ik me in voor meer muurschilderingen in de openbare ruimte en geef ik workshops en cursussen in graffiti en Street Art in Arnhem en omgeving. In mijn vrije tijd speel ik graag gitaar en ben ik te vinden in de Boulder hal.

Waarom ben je intermediair geworden?

Toen ik startte als creatief producent bij het Het Timmerhuis in Malburgen sprak ik veel gezinnen. Ik kwam er al snel achter dat niet iedereen in aanmerking kwam voor de Gelrepas, maar ook niet iedereen het geld had om de volledige contributie te betalen vanwege de gezinssituatie. Dit kon door van alles zijn, denk aan schulden, ziekte, scheiding of andere onderliggende redenen waardoor je op papier genoeg verdient, maar in de praktijk te weinig overhoudt om de cursus van je kind te betalen. Ik vind het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om de sport en cultuurdisciplines te ontdekken die hij wil, zonder dat hij zich druk hoeft te maken of de ouders het wel kunnen betalen.

Waarom is Jeugdfonds Sport & Cultuur zo belangrijk?

Zonder dit fonds zijn er te veel gezinnen die tussen wal en schip dreigen te vallen, waardoor niet alle kinderen dezelfde mogelijkheden krijgen om te ontdekken wie ze zijn, wat ze leuk vinden om te doen en waarin ze willen groeien. Helaas merk ik ook dat veel gezinnen niet weten van deze regeling en zelfs als de regeling wel bekend is, de intermediairs ook niet altijd even makkelijk te vinden zijn. Hier moet echt wat in veranderen en daarom vind ik het belangrijk dat meer Arnhemmers op de hoogte zijn van de intermediairs in hun wijk.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Als kind ben je continu aan het spelen, leren en ontdekken. Dat doe je veelal op school, maar vaak is het systeem resultaatgericht met de focus op taal en rekenen. In de vrije tijd worden grote stappen gemaakt voor identiteitsvorming. Dat begint met vrienden die een balletje trappen op het voetbalveld. Dat is een tijd leuk, maar op gegeven moment wil je meer: een wedstrijd spelen, beter worden en je onderdeel voelen van een team. Dat gebeurt op de voetbalclub.

Cultuurparticipatie is net zo belangrijk. Buiten school kunnen kinderen zelf kiezen uit het cursusaanbod dat in de buurt te vinden is en aansluit bij eigen interesses. Of dat nou dansen, muziek, tekenen of freerunning is; Door mee te doen, ontmoeten zij andere kinderen met soortgelijke interesses, en ontdekken zij de wereld vanuit een ander perspectief. En bij tekenen of freerunning is dit zelfs heel letterlijk, daar gaat het om goed kijken naar de wereld om je heen, en aandacht besteden aan details die je anders zou missen. Een kind verbreedt zo zijn horizon en wordt uitgedaagd om te leren op een hele andere manier. In een veilige omgeving waar ruimte is voor het creatieve proces, en het resultaat even niét zo belangrijk is, kan een kind helemaal zichzelf zijn en gaan spelen en ontdekken.

Als we kinderen de kans te geven om zich breed te oriënteren, ontdekken zij dat er veel meer mogelijkheden zijn op de wereld dan ze in eerste instantie voor ogen hadden. Daarmee wordt het creatieve vermogen versterkt; er wordt een onderzoekende houding aangeleerd, waardoor een kind later soms op hele andere oplossingen komt. Eigenschappen die onmisbaar zijn in de tijd waarin we nu leven.

En eigenlijk denk ik dat alleen maar even vergeten wat er speelt in je leven, en jezelf te verliezen in het moment, nog veel belangrijker is. Dat maakt al het bovenstaande slechts bijzaak. Iedereen heeft dit nodig, en als ik kijk naar de afgelopen jaren kan ik zeker spreken voor kinderen waar het Jeugdfonds zich op focust.

Wat is jouw mooiste moment?

Er is mij een moment bijgebleven van afgelopen zomer. We organiseerden het project Cultuur@Cruyff Courts en hadden een lokale rapper uitgenodigd om een workshop rap te geven. De volgende dag kwam een jongen die had deelgenomen aan de workshop naar de rapper toegerend. ‘Yo, hoe is het? Check dit dan.’ Hij begint vervolgens de tekst te rappen die hij gisteren na de workshop thuis heeft geschreven. De rapper gaf hem complimenten en een box, ‘ga zo door.’ Ik zag die jongen helemaal opbloeien.

Heb je tips voor andere intermediairs?

Laat jezelf zien! Er zijn nog te veel gezinnen die zoveel baat zouden hebben bij het Jeugdfonds, maar hier niet van weten. Daar ligt onze taak. Ik weet dat de aanvragen aardig wat tijd in beslag nemen, maar het is honderd keer waard!

Wat is je wens voor de toekomst?

Gelijke kansen voor elk kind. Ik weet het, veel te dromerig! Maar het zou enorm helpen als zowel aanbieders als gezinnen op de hoogte zijn van de regelingen en de gezichten kent van intermediairs zodat we samen stappen maken.

Word ook intermediair!

Jongeren identificeren zich graag met jonge rolmodellen. In ons Haarlemse Heldenstripboek hebben we een serie korte portretten opgenomen van lokale jonge helden die op weg zijn om hun dromen waar te maken. Waarom noemen wij ze helden, welke weg hebben ze afgelegd en wie is hun eigen held?

Waarom is Hanna een held?

Foto: Govert de Roos

Hanna (22) kreeg haar eerste tv-rolletje toen ze 9 jaar was, later volgden hoofdrollen in films als BriefgeheimBladgoud en Achtste-Groepers Huilen Niet. Toen ze klaar was met de havo merkte ze dat ze acteren minder bijzonder vond dan anderen. Daarom vroeg ze zich af of dat echt was wat ze wilde. Het was eng én moedig om te stoppen, terwijl iedereen het haar afraadde. Ze wilde ontdekken wat er nog meer voor haar te koop was en begon aan een opleiding ‘social work’. Op filmsets werkte ze achter de schermen als stylist en kostuumontwerper mee aan video’s en commercials voor clips van rapper Bokoesam, zangeres Maan, Snoop Dogg en dj Hardwell.

Hoe is ze actrice geworden, wat heeft geholpen?

Foto: Michelvanbergen.nl

Iemand vroeg haar moeder of Hanna auditie wilde doen voor een kort tv-filmpje, waarna ze werd aangenomen. Dit was de start van vele audities. Soms kreeg ze een rol, maar veel vaker volgde er een afwijzing. Dat hoort bij het vak. Toen haar spel meer ging opvallen, werd het makkelijker. Ze is blij dat haar moeder, actrice Johanna ter Steege, haar nooit heeft gepusht. Hanna schreef zich, net zoals iedereen kan doen, in bij een groot kindercastingbureau die aanvragen naar haar doorstuurde. Zo’n bureau weet welke rollen bij je passen en dat is best prettig.

Wat wil ze nu?

Een held durft haar weg – zelfs voor de tweede keer – te ontdekken. Hanna wil weer voor de camera staan. Dat voelt inmiddels als een juiste keuze. Ze vindt het fijn om verhalen te vertellen waarin mensen zich kunnen herkennen of die de moeite van het bekijken waard zijn. Het liefst wordt ze bij een film net als bij Achtste-Groepers Huilen Niet betrokken in het creatieve proces.

Volg je intuïtie en geloof in wat je doet.

Wie is Hanna’s eigen held en waarom?

Bokser Mohammad Ali was een geweldige topsporter die weigerde te doen wat indruiste tegen zijn geloof. Hij was een strijder, maar weigerde te vechten tegen de Vietnamezen in de Vietnamoorlog. Hij zei: “Zij hebben me nooit ‘neger’ genoemd en hebben mij nooit gelyncht.” Amerika was woedend en Mohammad Ali verloor vier jaar van zijn carrière, maar werd desondanks de grootste bokser aller tijden én een icoon. Ook Hanna zegt: “Volg je intuïtie en geloof in wat je doet.”

Bestel het Helden stripboek en maak van jonge tekenaars helden

In het Heldenstripboek bundelden we de Helden portrettenserie en 54 stripverhalen van 56 jonge tekenaars (10-16jr). De tekenaars tekenden hun held en door alle werken op te nemen in een stripboek, maken wij van de tekenaars zelf ook een beetje helden. Doet u mee? U kunt het stripboek voor € 15,- bestellen via Nieuwe Gracht Producties die het belangeloos produceerde. De opbrengst gaat volledig naar ons fonds.

Lees ook de verhalen van rolmodellen Mandy Dollart, Calvin Stengs, Achmed Salem en Ralph Moerman.

Jongeren identificeren zich graag met jonge rolmodellen. In ons Haarlemse Heldenstripboek hebben we een serie korte portretten opgenomen van lokale jonge helden die op weg zijn om hun dromen waar te maken. Waarom noemen wij ze helden, wat moeten ze ervoor doen en wie is hun eigen held?

Waarom is Achmed een held?

Toen de taekwondo-school in Schalkwijk werd vervangen door Fightclub Haarlem, zei Achmeds moeder: “Ga nou maar, je kunt jezelf verdedigen, het is goed voor je discipline en je bent lekker bezig.” Maar de eerste keer verliep niet zo lekker en de 11-jarige Achmed wist niet zeker of het wel wat voor hem was. Hij ging toch door en werd op zijn dertiende Nederlands kampioen. Al op 15-jarige leeftijd haalde hij in zijn klasse de Europese én de wereldtitel binnen. Achmed won dertig wedstrijden en verloor er maar twee. Hij vecht ook met oudere jongens van 24 jaar en won van een man die al honderddertig wedstrijden had gevochten.

Wat moet hij daarvoor doen en laten?

In het kantoor van zijn trotse schooldirecteur hangt een krantenartikel over Achmed en het behalen van zijn titels. Zij houdt rekening met zijn sport en helpt hem dit met zijn opleiding te combineren, want ook school is belangrijk. Achmed traint dagelijks, ook met volwassen mannen die hem sterker maken. Voor een wedstrijd traint hij zelfs twee keer per dag. Zijn trainer ziet hij zo vaak dat hij hem als zijn tweede vader beschouwt en zijn eigen pa is zo trots als een pauw. Het is hard werken en incasseren en zelfs een keer knock-out gaan is best pijnlijk, maar het is het allemaal waard. “Winnen is mooi,” zegt Achmed (17). Discipline, respect voor een ander, incasseringsvermogen en mentale kracht uit de sport neemt hij mee in zijn dagelijkse leven. Hij vindt het leuk als vrienden vragen naar zijn gevechten en ook als kleine kinderen die hij mag trainen tegen hem opkijken. Hij zegt het met bescheidenheid, want Achmed is naast een sterke kampioen ook gewoon een aardige jongen.

Wat wil Achmed bereiken?

“Mijn ambitie is om de beste te worden.”

Hard work beats talent.

Wie is zijn eigen held en waarom?

Achmed heeft geen rolmodel. Hij is zichzelf, doet het op zijn eigen manier, met zelfvertrouwen en door hard te werken, want ‘hard work beats talent’. Hij vraagt wel of ik wil vermelden dat hij veel aan zijn moeder te danken heeft. Zij adviseert hem, let op zijn voeding, zijn (nacht)rust en houdt hem in balans.

Bestel het Helden stripboek en maak van jonge tekenaars helden

In het Heldenstripboek bundelden we de Helden portrettenserie en 54 stripverhalen van 56 jonge tekenaars (10-16jr). De tekenaars tekenden hun held en door alle werken op te nemen in een stripboek, maken wij van de tekenaars zelf ook een beetje helden. Doet u mee? U kunt het stripboek voor € 15,- bestellen via Nieuwe Gracht Producties die het belangeloos produceerde. De opbrengst gaat volledig naar ons fonds dat kinderen sportkansen geeft. 

Lees ook de verhalen van rolmodellen Mandy Dollart, Calvin Stengs, Hanna Obbeek en Ralph Moerman.

Jongeren identificeren zich graag met jonge rolmodellen. In ons Haarlemse Heldenstripboek hebben we een serie korte portretten opgenomen van lokale jonge helden die op weg zijn om hun dromen waar te maken. Waarom noemen wij ze helden, wat doen ze ervoor en wie is hun eigen held?

Waarom is Ralph een held?

Als 6-jarige ging Ralph met zijn zus mee die auditie deed voor een in Roemenië op te nemen oorlogsfilm, toen hij onverwacht zelf een rol kreeg in Süskind. Omdat hij in die film opviel, werd hij later gevraagd voor een Turkish Airlines-commercial. Hij mocht samenwerken met wereldberoemde sporters als Lionel Messi en Kobe Bryant en de commercial werd 28 miljoen keer bekeken. Ralph (15) mocht erover vertellen in tv-programma’s als DWDD en bij Ivo Niehe en was te zien in het Jeugdjournaal. Maar je kent hem wellicht beter van The Voice Kids uit 2019, waar hij in een rechte lijn doorrolde van de blind auditions naar de finale. Want sympathieke Ralph kan naast acteren ook zingen.

Wat is leuk aan bekend zijn?

“Ik was zelf een voetballertje, dus die ontmoeting met Messi in Barcelona was fantastisch! Ik werd meteen gevraagd voor andere reclames en bijvoorbeeld voor het kinderprogramma Klokhuis. The Voice Kids was uiteraard ook geweldig. Als je op zo’n groot podium staat, in het licht voor zoveel mensen, dan is dat echt gaaf.” Ralph blijft er nuchter onder, omdat hij weet dat alle aandacht – hij had opeens 16000 volgers op Instagram – weliswaar leuk is, maar best veeleisend kan zijn. Je moet er opeens wat mee doen.

Op een groot podium staan is echt gaaf.

Wat wil Ralph bereiken?

Ralph heeft de filmopnames in de Efteling voor Expeditie Vos afgerond waarin hij de lastige puber Dylan speelt. Die film zou deze maand uitkomen, maar met  Corona loopt dat anders. Er komt nog ander filmwerk aan. Op het Eerste Christelijk Lyceum volgt hij een masterclass theater. Via de Hart Muziekschool in Haarlem zingt en speelt hij gitaar in de band ‘The Essix’ waarmee hij al eens in het Patronaat optrad. Ralph wil zowel blijven acteren als zingen en eigen nummers schrijven is ook een wens, maar hij sluit niet uit dat hij straks toch eerst een studie rechten doet. Want ook een goede opleiding is belangrijk. Voor nu kan Ralph het allemaal nog goed combineren.

Wie is zijn eigen held en waarom?

Het zijn er twee en allebei singer-songwriters: Ed Sheeran, omdat werkelijk elk nummer van hem goed is, en John Mayer, vanwege zijn gitaarspel.

Bestel het Helden stripboek en maak van jonge tekenaars helden

In het Heldenstripboek bundelden we de Helden portrettenserie en 54 stripverhalen van 56 jonge tekenaars (10-16jr). De tekenaars tekenden hun held en door alle werken op te nemen in een stripboek, maken wij van de tekenaars zelf ook een beetje helden. Doet u mee? U kunt het stripboek voor € 15,- bestellen via Nieuwe Gracht Producties die het belangeloos produceerde. De opbrengst gaat volledig naar ons fonds.

Lees ook de verhalen van rolmodellen Mandy Dollart, Calvin Stengs, Hanna Obbeek en Achmed Salem.

Jongeren identificeren zich graag met jonge, bekende rolmodellen. In ons Haarlemse Heldenstripboek namen we een serie korte portretten op van lokale jonge helden die op weg zijn om hun dromen waar te maken. Zij vertellen waarom wij ze held noemen, welke weg ze hebben afgelegd en wie hun eigen held is.

Waarom is Calvin een held?

Calvin Stengs Stripboek held

Foto: AZ Alkmaar

Eerlijk gezegd is de huidige stervoetballer van AZ geen Haarlemse mug, want hij is geboren in Nieuw-Vennep, voetbalt nu in Alkmaar en woont in Amsterdam, maar het voetballen kreeg hij wel onder de knie in de Spaarnestad. Als klein jongetje werd hij gescout door de HFC Haarlem, waar hij tot hij 10 jaar was, werd klaargestoomd voor een verdere reis door de voetbalwereld. In dat jaar verhuisde hij naar AZ. “In het voorjaar van 2009 zat ik nog bij HFC Haarlem, maar werd rond die tijd aangenomen in de jeugdopleiding van AZ. Dat was wel grappig, want juist in dat jaar werd AZ kampioen van Nederland. Ik herinner me vooral de wedstrijden tegen Arsenal in de Champions League het seizoen erop, als jong mannetje genoot je van dat soort wedstrijden. Ik speel nu in het Nederlands Elftal, maar het begon dus allemaal bij Haarlem.” Geen wonder dat we Calvin met een gerust hart een Haarlemse held mogen noemen.

Waarom is hij momenteel een van de grootste talenten van Nederland?

Niet voor niets bevolkten scouts van allerlei topclubs de tribunes van AZ voordat het coronavirus toesloeg. In elke linie van het elftal lopen toekomstige sterren rond. Of het nu linksback Owen Wijndal is of voorin spits Myron Boadu, ze lijken allemaal een gouden toekomst tegemoet te gaan. Op het middenveld is Calvin een smaakmaker van de buitencategorie. Hij heeft een fijnbesnaarde techniek, een fluwelen balbehandeling, houdt in iedere situatie het overzicht en kan medespelers bedienen met ragfijne steekpasses. Ook is hij in staat om voor zichzelf continu ruimte te creëren. Zijn naam gonst rond bij Ajax dat in het verleden wel vaker spelers van AZ overnam. Maar zijn naam staat ook hoog op de lijstjes van buitenlandse topclubs. Een echte voorkeur heeft hij zelf niet. “Er zijn zoveel mooie clubs, we zien het allemaal wel. Eerst maar eens proberen kampioen te worden met AZ. Dat zou een droom zijn.”

Hoe ziet zijn toekomst  eruit?

Foto: AZ Alkmaar

Op het eerste gezicht lijkt die weg geplaveid met goud, maar hij weet ook dat je nooit te vroeg moet juichen. In augustus 2017, hij was pas basisspeler bij AZ, zette een zware blessure een fikse streep door de toekomstplannen van het toen 18-jarige talent. In een wedstrijd tegen PSV scheurde de kruisband van zijn rechterknie finaal af en moest hij per brancard van het veld. Pas na een herstelperiode van veertien maanden maakte hij z’n terugkeer op het veld. Dus hij weet als geen ander hoe betrekkelijk het voetballen is. Sindsdien gaat het weer opwaarts met de middenvelder met als voorlopig hoogtepunt zijn uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Op 19 november 2019 mocht hij in de basis starten tegen Estland, een kwalificatiewedstrijd voor het komende EK. Er werd met 5-0 gewonnen en Calvin mocht de volle negentig minuten op het veld blijven staan van bondscoach Ronald Koeman. Calvin wordt overigens niet alleen langs het veld omringd door grote namen, de vader van zijn vriendin Beau is niemand minder dan Frank de Boer, die ongetwijfeld nog wel wat tips heeft voor zijn toekomstige schoonzoon.

Wie is Calvins eigen held en waarom?

Calvin hoeft niet lang na te denken als hem gevraagd wordt naar zijn idool. Die vindt hij in zijn eigen familie. “Mijn opa is mijn held. Omdat hij er altijd voor me was, en omdat hij me altijd en overal naartoe heeft gebracht met voetbal. Niets was te gek voor hem. Bovendien heeft hij me altijd gesteund, in goede en slechte tijden. Daar ben ik hem heel dankbaar voor.”

Mijn opa was er altijd voor mij.

Bestel het Helden stripboek en maak van jonge tekenaars helden

In het Heldenstripboek bundelden we de Helden portrettenserie en 54 stripverhalen van 56 jonge tekenaars (10-16jr). De tekenaars tekenden hun held en door alle werken op te nemen in een stripboek, maken wij van de tekenaars zelf ook een beetje helden. Doet u mee? U kunt het stripboek voor € 15,- bestellen via Nieuwe Gracht Producties die het belangeloos produceerde. De opbrengst gaat volledig naar ons fonds.

Lees ook de verhalen van rolmodellen Mandy Dollart, Hanna Obbeek, Achmed Salem en Ralph Moerman

Wist je dat?

Nederlandse gemeenten zijn aangesloten bij ons.

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een cultuurclub.