Nieuws

De gemeente West Betuwe verlengt voor een periode van vier jaar de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Wethouders Wil Kosterman en Jan de Geus hebben op 3 april de overeenkomst ondertekend. “Ieder kind moet in onze gemeente mee kunnen doen. Als geld in het gezin hiervoor een probleem vormt, dan helpen wij graag”, licht De Geus toe. 

De gemeente West Betuwe wil dat alle kinderen kunnen sporten, dansen, muziek maken of aan theater kunnen doen, ongeacht hoe hun ouders er financieel voor staan. Wethouder De Geus: “Door de overeenkomst met het Jeugdfonds Sport & Cultuur te verlengen komen er geen kinderen aan de zijlijn te staan. Zo kan elk kind zich sociaal, fysiek en emotioneel blijven ontwikkelen. En doen wat hij of zij leuk vindt. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling.”

Zwemdiploma’s

Er wordt door inwoners dankbaar gebruik gemaakt van de regeling. In 2023 is er 216 keer met succes een aanvraag gedaan. “Hierdoor komen er leuke culturele activiteiten voor kinderen binnen bereik. Voor voetbal, fitness en dansen kwamen veel aanvragen binnen. Ook hebben veel kinderen dankzij het Jeugdfonds het zwemdiploma A behaald”, weet wethouder Kosterman te vertellen. De komende jaren wordt er extra ingezet op het behalen van zwemdiploma’s B en C via het Jeugdfonds.

Een aanvraag doen

Ouders kunnen alleen via een intermediair een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur doen. Dat kan een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, een medewerker van Team sociaal of van Welzijn West Betuwe zijn. Zij kunnen ook goed beoordelen of een kind in aanmerking komt. Is de aanvraag goedgekeurd? Dan betaalt het Jeugdfonds de contributie of lesgeld. Vaak kan er vaak al binnen drie weken gestart worden. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente of neem contact op met contactpersoon Marjet Koets van Welzijn West Betuwe.

 

Foto: Dorine van der Bruggen (algemeen bestuurslid Jeugdfonds Sport & Cultuur), wethouder Jan de Geus en wethouder Wil Kosterman ondertekenen de verlengde overeenkomst tussen het Jeugdfonds en de gemeente West Betuwe.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland heeft per 15 februari een nieuwe voorzitter. Jos Buijs volgt Johan Kruithof op die begin februari afscheid nam na 5 jaar voorzitterschap. Jos Buijs is één van de mensen die het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland komt versterken en kijkt er naar uit om samen met de andere bestuursleden te werken aan meer bekendheid van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Met een nieuwe voorzitter hebben we een mix van enthousiaste mensen met ieder kennis van verschillende vakgebieden en een groot netwerk.

Het bestuur heeft de taken als volgt verdeeld:

  • Jos Buijs – voorzitter
  • Hans-Paul Visser – penningmeester
  • Grace Roetert – bestuurslid
  • Dorine van der Bruggen – bestuurslid
  • Arie Blokland – bestuurslid
  • Aukje Sinte Maartensdijk – adviseur
  • Rita Weeda – adviseur

Even voorstellen

Jos heeft zijn hele werkzame leven in de gezondheidszorg gewerkt. De laatste 20 jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur van Reade in Amsterdam. Daarnaast heeft hij vele nevenfuncties bekleed in het toezicht en besturen. Kortom: een mooie aanvulling op het team. Jos is getrouwd en heeft drie kinderen (zonen) en vijf kleinkinderen. Met heel veel plezier brengt hij daar tijd mee door.

Op het gebied van sport is Jos altijd actief geweest. In het verleden heeft hij hardgelopen en tennis gespeeld. Wandelen doet hij bij voorkeur in de bergen, het geeft hem altijd rust en hij doet dat tot op heden met veel plezier. Daarnaast houdt hij erg van lezen. Nederlandse literatuur, historische romans, geschiedenis onderwerpen en defectiefs. Hij kan enorm genieten van mooie taal.

Waarom wil je je inzetten in het bestuur van het Jeugdfonds?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vind ik maatschappelijk zeer relevant. Als je dan benaderd wordt voor de functie van voorzitter van een stichting met zo’n mooie doelstelling dan kun je dat niet weigeren. Het gaat natuurlijk om het vormgeven van de doelstelling, en deze verder uit te bouwen zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan een sportieve of culturele activiteit. Dat zie ik ook als mijn opdracht.

Ik kijk er enorm naar uit om samen met de andere bestuursleden te werken aan meer bekendheid van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Gelderland is een grote provincie en er zijn altijd “witte vlekken”. Daar zal het bestuur zich voor moeten inzetten met haar netwerk om zoveel mogelijk kinderen en hun ouders te bereiken. Daar doen we het voor!

Wat zou je tegen ouders met een beperkt budget willen zeggen?

Dat onze stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland er voor hen is. Dat wij ze graag willen helpen via onze bijdrage. Wees niet bang om hulp te vragen, ook al is dat heel moeilijk. Door de stap te zetten, kunnen wij je kind in de gelegenheid stellen deel te nemen aan een sport- of cultuurvereniging.

Wat is je wens voor de toekomst?

Ik wens dat stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland een zichtbare plaats heeft en behoud voor iedereen die hulp nodig heeft en dat we met veel plezier met het gehele bestuur en alle mensen die hier aan meewerken, onze doelstellingen kunnen blijven invullen.

 

Vanaf nu kunnen volwassenen uit gemeente Putten die leven rond het bestaansminimum, gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Inwoners vanaf 18 jaar en ouder kunnen een aanvraag doen voor een sport of culturele activiteit.

In de gemeente Putten heeft 3,30% procent van de huishoudens een inkomen op of rond het sociaal minimum. Van de inwoners tussen de 18 t/m 65 jaar geeft 11% aan moeite te hebben om rond te komen. De gemeente Putten: “We werkten al een tijdje samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur. We wilden deze regeling uitbreiden naar de volwassenen doelgroep. We vinden het belangrijk dat iedere inwoner kan meedoen aan een sportieve of culturele activiteit, ongeacht zijn of haar financiële situatie”.

Hoe werkt het Volwassenenfonds Sport & Cultuur?

Inwoners kunnen een aanvraag doen bij het Volwassenenfonds via een intermediair die actief is binnen de gemeente Putten. Wil je gebruik maken van de steun van het Volwassenenfonds? Kijk dan voor meer informatie op: www.volwassenenfonds.nl/deelnemers.

Woon je in een andere gemeente?

Wil je ook graag aan de slag met sport of een creatieve activiteit? Maar woon je niet in de gemeente Putten? Zoek naar jou gemeente via de gemeentechecker en ontdek of jouw gemeente al is aangehaakt.

Gemeente?

Ben je een gemeente in de provincie Gelderland en heb je ook interesse om aan te haken? Neem contact op met Jurjen Engelsman via gelderland@volwassenenfonds.nl. Hij vertelt je er graag alles over!

Samen maken we deelnemen aan sport of een creatieve activiteit mogelijk binnen jouw gemeente.

Venlo wil de gezondste en actiefste gemeente van Nederland zijn. Venlo.fit, het team Sportontwikkeling van de gemeente, is hard bezig is de ambitieuze doelstelling te verwezenlijken. Als je de gezondste en actiefste gemeente wil worden, moet wel iedereen mee kunnen doen. Ook kinderen uit gezinnen met weinig geld. Marc Denessen is JOGG regisseur en projectleider bij Venlo.fit en werkt intensief samen met het Jeugdfonds in Venlo.

JOGG werkt er binnen Venlo.fit aan de leefomgeving van kinderen en jongeren gezond te maken. Marc Denessen houdt zich specifiek bezig met ‘Keigezond’, een programma om obesitas bij kinderen en jongeren te voorkomen. “Kinderen helpen beter te eten, meer te bewegen maar ook beter te slapen,” zegt Marc Denessen. “Er zijn veel aspecten die mee tellen als het gaat om kinderen gezond te laten opgroeien. Wij werken vooral preventief. Dat doen we door allerlei netwerken waar kinderen mee te maken hebben, met elkaar te verbinden. Thuis, school, sportclubs, dansscholen.”

Snoeptomaatje

De ambitie staat er maar de praktijk is soms weerbarstig. Marc: “Obesitas komt steeds vaker voor bij kinderen. Juist in gezinnen waar mensen weinig geld hebben. Ouders zijn bezig met overleven, kijken vooral naar de korte termijn. Ze hebben niet de energie zich te verdiepen in een gezondere leefstijl. Vaak hebben ouders zelf ook niet het goede voorbeeld gehad. Zo wordt een ongezonde leefstijl overerfbaar. Om die vicieuze cirkel te doorbreken, heb je ook de scholen nodig. Als er thuis geen snoeptomaatjes worden gegeven, zal het kind zeggen ‘dat lust ik niet’. Maar als er op school een project rond voeding is en het kind probeert een paar keer een snoeptomaatje, dan gaat hij of zij dat lekker vinden. Dat vertellen ze thuis en heb je kans dat die vicieuze cirkel doorbroken wordt. Wij kunnen scholen tot op zekere hoogte ontlasten en faciliteren als het gaat om projecten over gezonde leefstijl, maar ze moeten het uiteindelijk wel zelf doen.”

Gezonde Basisschool van de Toekomst

Venlo.fit werkt samen met het Jeugdfonds in Venlo. “Er gaan niet meer kinderen van de sport- of cultuurclub af,” zegt Marc. “Maar we zien wel dat meer gezinnen een beroep doen op een bijdrage van het Jeugdfonds. We kennen de intermediairs op scholen dus we zijn op de hoogte van het aantal aanvragen. De lijntjes met het Jeugdfonds zijn kort. Als wij een project starten, krijgt het Jeugdfonds daar vrijwel altijd een plek in.

In Venlo proberen we het verschil te maken. We zijn een van de eerste gemeenten die inzet op de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ waarbij kinderen onder schooltijd samen gezond lunchen, die lunch is gratis. En onder schooltijd krijgen kinderen elke dag een uur extra de tijd om te bewegen. Bijvoorbeeld door te sporten of te dansen. Dat doen we juist op scholen in achterstandswijken maar wat je nu ziet is dat ook scholen in ‘betere’ wijken aan willen haken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen dankzij dit project beter gaan presteren, fitter worden en gewicht verliezen.

Het levert dus veel op als kinderen gezond eten en meer bewegen. Kinderen maken op school kennis met bijvoorbeeld een sport of streetdance en kunnen als er thuis geen geld voor een club is, verwezen worden naar een intermediair die ze helpt een aanvraag bij het Jeugdfonds kan doen.”

>> Ga naar de website van Venlo.fit

2021 was weer een bijzonder jaar. Gelukkig hebben we dankzij de inzet en creativiteit van intermediairs, sport- en cultuurclubs en vele anderen weer heel veel kinderen kunnen helpen met een bijdrage voor een jaar lang sporten of een creatieve les. Maar liefst 8538 Rotterdamse kinderen! Een prachtig resultaat. In de video hieronder blikken we terug op het afgelopen jaar.

De cijfers zijn ook verwerkt in een handige factsheet.

Op naar een mooi 2022!

Groet,
Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam

In Rheden kunnen kinderen die aan sport of cultuur willen doen, gebruik maken van de Gelrepas als er thuis niet genoeg geld is. Goed geregeld, en daarnaast is ook het Jeugdfonds Sport & Cultuur actief in de gemeente. Wethouder Armoedebeleid Gea Hofstede: “We zijn heel blij met het Jeugdfonds als vangnet. Er blijven altijd gevallen waarin kinderen niet in aanmerking komen voor een Gelrepas of waar de pas niet toereikend is. Terwijl álle kinderen moeten kunnen voetballen, dansen of schilderen.”

Gea Hofstede, wethouder gemeente RhedenVoor Gea Hofstede is het essentieel dat kinderen mee kunnen doen. “Vandaar dat we in Rheden gekozen hebben voor een stevig kindpakket, mede gefinancierd met extra geld vanuit het Rijk voor kinderarmoede.” Kinderen kunnen gebruik maken van de Kledingpas, ondersteuning van Stichting Leergeld en de Gelrepas. Die laatste is samen met verschillende gemeenten opgezet. “We willen dat zoveel mogelijk van het geld ook echt voor de kinderen wordt ingezet. Dan is het slim om de organisatiekosten met meerdere partijen te delen.”

Sores achter je laten

De situatie van gezinnen in armoede gaat de wethouder aan het hart. “Als je als ouder geldzorgen hebt, zit je hoofd vol en dat heeft zijn weerslag op de situatie thuis. Dan is het voor kinderen fijn als ze even de sores achter zich kunnen laten en iets leuks kunnen gaan doen. Kinderen ontwikkelen zich beter als ze sociaal actief zijn, ze leren beter en maken kennis met nieuwe dingen. Kinderen moeten een goede start kunnen maken in het leven, en dat mag niet afhankelijk zijn van de portemonnee van hun ouders!”

Veel te winnen in cultuur

Hofstede wil daarom ook graag een lans breken voor cultuuractiviteiten. “Cultuur is niet het eerste waar mensen aan denken, ze denken dat ze er geen recht op hebben. Cultuuractiviteiten zijn vaak ook duurder, soms kan er dan een aanvulling vanuit het Jeugdfonds komen. Dat is goed, want zo creëren we een breed aanbod waarin iedereen zijn of haar talent kan ontwikkelen.” En cultuur kan ook op een andere manier bijdragen, vertelt de wethouder enthousiast. “Afgelopen zomer heeft het Cultuurbedrijf RIQQ een mooie voorstelling voor en door jongeren gemaakt over armoede in een gezin. Die was indrukwekkend en is op verschillende scholen gespeeld. Het is niet zo dat het ineens aanvragen regent daarna, maar brengt wel het gesprek op gang. Jongeren kloppen bijvoorbeeld bij de jongerencoaches aan met vragen over hun financiën.”

Blijven benoemen

En dat gesprek aangaan blijft nodig. “We hebben 2700 pashouders van de Gelrepas, maar daarmee hebben we nog lang niet iedereen bereikt die het nodig heeft. Veel mensen die geen uitkering hebben, maar wel op 150% van het sociaal minimum leven, weten helemaal niet dat ze voor de kinderen een Gelrepas kunnen aanvragen. We steken veel tijd en energie in het bekend maken van de regelingen en onze partners helpen daarbij. De intermediairs zijn daarbij belangrijk, zij zijn degenen die bij ouders onder de aandacht kunnen brengen dat er naast de Gelrepas ook het Jeugdfonds is. Bijvoorbeeld bij zwemlessen is regelmatig een aanvulling van het Jeugdfonds nodig, en ieder kind moet toch zijn zwemdiploma kunnen halen!”

Echt meedoen

Hofstede en het team rondom het armoedebeleid spelen voortdurend in op nieuwe ontwikkelingen. “We kijken op scholen, en in de sport- en cultuurwereld, naar wat er verandert. Onze partners, zoals het Jeugdfonds, sluiten ook aan bij het armoedeoverleg om input te kunnen geven. Zo blijkt dat kinderen op het voortgezet onderwijs eigenlijk niet zonder smartphone kunnen, alles gebeurt daarop. Dus kunnen brugklasleerlingen nu via Stichting Leergeld een smartphone krijgen. Ook op sportgebied volgen we de ontwikkelingen. Zo is padel een nieuwe sport die steeds populairder wordt, dan proberen we het voor de aanbieders zo makkelijk mogelijk te maken om zich bij de Gelrepas aan te sluiten. Het allerbelangrijkste is dat je geen enkel middel onbenut laat om kinderen deel te laten nemen aan het sociale leven. Daarom raad ik iedere gemeente die een eigen regeling heeft aan om toch ook met het Jeugdfonds te overleggen. Elk kind dat geholpen is, is er weer één waar we het verschil voor kunnen maken!”

Meer informatie voor gemeenten

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam: “Als je gezond bent en goed in je vel zit, gaat leren ook beter. Een goede reden om te gaan sporten dus. Tijdens het sporten leren kinderen ook veel, zoals in teamverband spelen, spelinzicht en omgaan met regels. Cultuur leert je om creatiever te denken, dat helpt je ook bij taal en rekenen.”

Foto: Marc Nolte

Kinderen laten meedoen aan sport en cultuur kost ook geld. Dat geld is er niet altijd, en daarom is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Misschien schamen ouders zich wel om daarvan gebruik te maken.

“Alle kinderen de kans te geven hun talenten te ontplooien”

“Er is geen enkele reden om je te schamen voor het feit dat je goed moet nadenken over je geld. Ik kan mij voorstellen dat een kapotte wasmachine meer kopzorgen geeft dan de sportclub of muziekles van je kind. Juist daarom bestaat het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Om alle kinderen de kans te geven hun talenten te ontplooien.”

Aboutaleb is ook dichter en poëzieliefhebber. “Voor het schrijven of vertalen van gedichten heb ik helaas weinig tijd. Wel ligt er altijd een dichtbundel op mijn nachtkastje. Het is prettig om voor het slapengaan een mooi gedicht te lezen dat je even op andere gedachten brengt.”

Kunst en cultuur leven in de stad

“In Rotterdam zijn we goed in het organiseren van grote culturele en sportevenementen. Maar het mooist vind ik dat er zo veel actieve sportverenigingen zijn, en dat kunst en cultuur zo leven in de stad. Sport en cultuur brengen mensen bij elkaar en dat geeft je vleugels. Dat gun je ieder kind.”

Dit artikel verscheen eerder in de ‘Kies-een-clubkrant’, een initiatief van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam. Deze krant werd eind september 2021 als bijlage in De Havenloods huis-aan-huis verspreid in Rotterdam. Lees de krant hier online. 

Met het nieuwe sport seizoen voor de deur hebben we enkele handige informatie met betrekking tot het aanvragen nog eens op een rijtje gezet. Komt u er niet uit? Dan zit onze help desk ook 5 dagen per week voor u klaar!

Herhaalaanvraag

Wist u dat…er nu nog makkelijker een herhaalaanvraag voor een kind gedaan kan worden? Dit kan door middel van de herhaalknop. Dit is mogelijk als de NAW-gegevens van het kind hetzelfde zijn gebleven. De herhaalknop zal intermediairs veel tijd schelen, omdat reeds bij ons bekende gegevens niet weer opnieuw ingevuld hoeven te worden.

Spelregels per gemeente

Wist u dat...elke gemeente haar eigen spelregels heeft? En dat deze spelregels soms veranderen? Kijk zo nu en dan eens op onze website  om altijd up-to-date te zijn van de spelregels!

Ouderkaart

Wist u dat…als ouders zich de eerste keer bij een intermediair melden, het handig kan zijn als ouders alvast zelf een ouderkaart invullen? Hierdoor kunnen ouders zelf alle gegevens aanleveren, waardoor de intermediair halverwege de aanvraag er niet achter komt dat er toch nog gegevens missen!

Contributiebedragen

Wist u dat…elk jaar de contributie van veel aanbieders omhoog gaat? Laat ouders daarom goed informeren bij de aanbieder wat de kosten zijn voor het aankomende seizoen, zodat ouders niet voor extra kosten komen te staan.

Bereikbaarheid

Wist u dat...onze helpdesk 5 dagen per week voor u klaar zit om alle vragen te beantwoorden? Bel daarom gerust naar 06-14322908 van ma t/m vrij van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur of stuur een mail naar noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl. Als u het aanvraagnummer van de aanvraag doorgeeft, kunnen wij u altijd sneller helpen.

Meer informatie? Kijk ook eens bij onze veel gestelde vragen.

 

Nathalie Rozenveld is armoederegisseur bij de Gemeente Zwolle. Samen met ervaringsdeskundigen Diede Bongertman en Karin ter Horst werkt ze er hard aan om armoede op scholen onder de aandacht te brengen. Het project duurt twee jaar en is nu halverwege. “Eigenlijk moet armoede permanent op de agenda staan.” 

Armoederegisseur Nathalie Rozenveld | Jeugdfonds Sport & Cultuur

Op de foto van links naar rechts Nathalie Rozenveld, Karin ter Horst en Diede Bongertman.

Armoede is weerbarstige materie en een lastig onderwerp om onder de aandacht te brengen. Toch is dat nodig want gemiddeld 2 á 3 kinderen per klas groeien op in armoede. De Gemeente Zwolle is een tweejarig project te gestart om de bewustwording op basisscholen en in het voortgezet onderwijs, te vergroten. “We bezoeken scholen, vertellen de leerkrachten wat armoede is, wat de signalen zijn en waar ouders hulp kunnen vinden,” zegt armoederegisseur Nathalie Rozenveld. “Leerkrachten hebben er vaak geen idee van. Ouders zijn meestal goed geworden in het te verbergen omdat ze zich schamen. Dat maakt het lastig armoede te signaleren, laat staan bespreekbaar te maken. En dat terwijl het iedereen kan overkomen als gevolg van bijvoorbeeld scheiding, faillissement of ontslag. Mensen realiseren zich niet hoe kwetsbaar ze zijn, ook als ze een baan hebben.”  

Ervaringsdeskundige opent deuren

Er is bewust gekozen voor de inzet van een armoederegisseur en ervaringsdeskundige. Nathalie: “Doordat de ervaringsdeskundige haar verhaal vertelt, is de impact groter dan wanneer ik met cijfers zou komen. Dankzij haar verhaal, beseffen leerkrachten dat een gezin snel kwetsbaar kan worden en dat het dan moeilijk is de weg naar hulp te vinden. Ze kunnen haar ook vragen stellen en zij geeft tips hoe je het bespreekbaar kunt maken. Dat is niet zo ingewikkeld. Na een scheiding kun je simpelweg vragen of de ouder het financieel een beetje redt. Wij ondersteunen scholen door ze te voorzien van overzichten en informatie over voorzieningen waar ouders terecht kunnen. Maar in eerste instantie gaat het om de bewustwording bij de leerkrachten.”  

Vooroordelen

Armoede zorgt voor stress en stress maakt dat je minder overzicht hebt, minder goed naar de langere termijn kan kijken. “We willen graag dat er meer begrip komt voor de stress die ontstaat als er in een gezin weinig geld is. Er zijn veel vooroordelen over mensen in armoede: dom, dik, nemen onverstandige beslissingen. Zo van ’geen geld voor gezond eten maar wel voor sigaretten.’ Daarmee gaan ze te gemakkelijk voorbij aan het effect dat stress op je brein heeft. Je komt in een overlevingsmodus, kan alleen nog maar van dag tot dag plannen. De tijd dat alleen laagopgeleiden in armoede terechtkomen, ligt ver achter ons. We zien mensen uit alle lagen van de bevolking, sterker nog, mensen die altijd een goede baan hadden, weten nog slechter de weg naar de hulpverlening te vinden dan mensen die al een tijd in een uitkering zitten.”  

Toekomst

Het project duurt twee jaar maar eigenlijk moet armoede permanent op de agenda staan, vindt Nathalie. “We proberen het te borgen door ons verhaal ook bij Pabo’s te doen en de bewustwording bij aankomende leerkrachten te kweken. De Pabo’s staan er open voor en we zien dat studenten er verbaasd over zijn dat armoede zoveel voorkomt, maar ze vinden het ook fascinerend. Armoede verdient continu de aandacht. Het is onze doelstelling die aandacht daadwerkelijk te geven.”

Jenneke Bos is JOGG regisseur & medewerker sportstimulering bij de gemeente Kampen. Haar taak is het stimuleren dat Kampenaren gaan of blijven bewegen Jenneke was betrokken bij het realiseren van Cultuur@CruyffCourts. Een samenwerking tussen het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Johan Cruyff Foundation waarbij culturele en creatieve activiteiten worden georganiseerd op Cruyff Courts in armere wijken.

Jenneke Bos, JOGG regisseur & medewerkster sportstimulering bij de gemeente Kampen“Dat we de kans kregen Cultuur@CruyffCourts te organiseren, was een cadeautje want het sloot perfect aan op het project Boemerang dat al liep.” vertelt Jenneke. “Daardoor konden we snel van start. De uitvoering lag bij Welzijn Kampen en dat is heel goed gegaan. Ik heb meegedacht en we hadden regelmatig contact. Welzijn Kampen vindt het belangrijk contact te leggen met gezinnen waar nog geen contact mee is. Zij willen graag de drempel verlagen zodat ouders gemakkelijker om hulp vragen. Resultaat van Cultuur@CruyffCourts was een Cruyff Court waar reuring was en waar ook ouders, opa’s en oma’s kwamen kijken.”

Koppelen

Jenneke: “We zetten in op goed contact en samenwerking in de wijk. Het doel was samen te werken, met de school, met cultuuraanbieders en sportclubs en met professionals. Geen losse projecten dus maar vooral activiteiten koppelen. Bij Cultuur@CruyffCourts kwam dat allemaal samen. Het was zichtbaar, er waren gave activiteiten op een vertrouwde plek dichtbij huis. Dat gaf welzijn de kans een band met de kinderen op te bouwen en op een ingang bij het gezin. Daardoor kunnen wij beter beoordelen of er hulp nodig is of dat bestaande hulp beter gestroomlijnd moet worden. We kunnen pas later beoordelen of dat daadwerkelijk gelukt is. Meten is weten maar de directe effecten zijn lastig meetbaar. We zien wel dat kinderen die een bepaalde sport gedaan hebben en in de puberteit stoppen omdat ze andere dingen dan belangrijker vinden, die sport weer oppakken als ze volwassen zijn. Dat geldt voor culturele activiteiten ongetwijfeld ook.”

Tips voor andere gemeenten

“Zet in op samenwerking,” zegt Jenneke. “Kijk lokaal wat er nodig is om die samenwerking te optimaliseren. Cultuur@CruyffCourts is een mooi middel om dat te realiseren. Zie het niet als project om leuke dingen voor kinderen te doen, maar kijk breder. Gebruik het voor de structuur, het bouwen aan een netwerk. Op die manier draagt het bij aan het elkaar leren kennen en een laagdrempelig contact tussen professionals en gezinnen. Een project als dit is meer dan kennis maken met cultuur, het is ook bouwen aan een hechte wijk waarin je elkaar kent en er samengewerkt wordt.”

Meer over Cultuur@CruyffCourts

www.cultuurcruyffcourts.nl

Lees ook:
Wethouder Irma van der Sloot: ‘Sport en cultuur zorgen voor preventie’

Welzijnswerkers Michel en Juliëtte: ‘Er is een zaadje geplant’

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.