2021 was weer een bijzonder jaar. Gelukkig hebben we dankzij de inzet en creativiteit van intermediairs, sport- en cultuurclubs en vele anderen weer heel veel kinderen kunnen helpen met een bijdrage voor een jaar lang sporten of een creatieve les. Maar liefst 8538 Rotterdamse kinderen! Een prachtig resultaat. In de video hieronder blikken we terug op het afgelopen jaar.

De cijfers zijn ook verwerkt in een handige factsheet.

Op naar een mooi 2022!

Groet,
Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam: “Als je gezond bent en goed in je vel zit, gaat leren ook beter. Een goede reden om te gaan sporten dus. Tijdens het sporten leren kinderen ook veel, zoals in teamverband spelen, spelinzicht en omgaan met regels. Cultuur leert je om creatiever te denken, dat helpt je ook bij taal en rekenen.”

Foto: Marc Nolte

Kinderen laten meedoen aan sport en cultuur kost ook geld. Dat geld is er niet altijd, en daarom is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Misschien schamen ouders zich wel om daarvan gebruik te maken.

“Alle kinderen de kans te geven hun talenten te ontplooien”

“Er is geen enkele reden om je te schamen voor het feit dat je goed moet nadenken over je geld. Ik kan mij voorstellen dat een kapotte wasmachine meer kopzorgen geeft dan de sportclub of muziekles van je kind. Juist daarom bestaat het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Om alle kinderen de kans te geven hun talenten te ontplooien.”

Aboutaleb is ook dichter en poëzieliefhebber. “Voor het schrijven of vertalen van gedichten heb ik helaas weinig tijd. Wel ligt er altijd een dichtbundel op mijn nachtkastje. Het is prettig om voor het slapengaan een mooi gedicht te lezen dat je even op andere gedachten brengt.”

Kunst en cultuur leven in de stad

“In Rotterdam zijn we goed in het organiseren van grote culturele en sportevenementen. Maar het mooist vind ik dat er zo veel actieve sportverenigingen zijn, en dat kunst en cultuur zo leven in de stad. Sport en cultuur brengen mensen bij elkaar en dat geeft je vleugels. Dat gun je ieder kind.”

Dit artikel verscheen eerder in de ‘Kies-een-clubkrant’, een initiatief van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam. Deze krant werd eind september 2021 als bijlage in De Havenloods huis-aan-huis verspreid in Rotterdam. Lees de krant hier online. 

Met het nieuwe sport seizoen voor de deur hebben we enkele handige informatie met betrekking tot het aanvragen nog eens op een rijtje gezet. Komt u er niet uit? Dan zit onze help desk ook 5 dagen per week voor u klaar!

Herhaalaanvraag

Wist u dat…er nu nog makkelijker een herhaalaanvraag voor een kind gedaan kan worden? Dit kan door middel van de herhaalknop. Dit is mogelijk als de NAW-gegevens van het kind hetzelfde zijn gebleven. De herhaalknop zal intermediairs veel tijd schelen, omdat reeds bij ons bekende gegevens niet weer opnieuw ingevuld hoeven te worden.

Spelregels per gemeente

Wist u dat...elke gemeente haar eigen spelregels heeft? En dat deze spelregels soms veranderen? Kijk zo nu en dan eens op onze website  om altijd up-to-date te zijn van de spelregels!

Ouderkaart

Wist u dat…als ouders zich de eerste keer bij een intermediair melden, het handig kan zijn als ouders alvast zelf een ouderkaart invullen? Hierdoor kunnen ouders zelf alle gegevens aanleveren, waardoor de intermediair halverwege de aanvraag er niet achter komt dat er toch nog gegevens missen!

Contributiebedragen

Wist u dat…elk jaar de contributie van veel aanbieders omhoog gaat? Laat ouders daarom goed informeren bij de aanbieder wat de kosten zijn voor het aankomende seizoen, zodat ouders niet voor extra kosten komen te staan.

Bereikbaarheid

Wist u dat...onze helpdesk 5 dagen per week voor u klaar zit om alle vragen te beantwoorden? Bel daarom gerust naar 06-14322908 van ma t/m vrij van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur of stuur een mail naar noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl. Als u het aanvraagnummer van de aanvraag doorgeeft, kunnen wij u altijd sneller helpen.

Meer informatie? Kijk ook eens bij onze veel gestelde vragen.

 

Nathalie Rozenveld is armoederegisseur bij de Gemeente Zwolle. Samen met ervaringsdeskundigen Diede Bongertman en Karin ter Horst werkt ze er hard aan om armoede op scholen onder de aandacht te brengen. Het project duurt twee jaar en is nu halverwege. “Eigenlijk moet armoede permanent op de agenda staan.” 

Armoederegisseur Nathalie Rozenveld | Jeugdfonds Sport & Cultuur

Op de foto van links naar rechts Nathalie Rozenveld, Karin ter Horst en Diede Bongertman.

Armoede is weerbarstige materie en een lastig onderwerp om onder de aandacht te brengen. Toch is dat nodig want gemiddeld 2 á 3 kinderen per klas groeien op in armoede. De Gemeente Zwolle is een tweejarig project te gestart om de bewustwording op basisscholen en in het voortgezet onderwijs, te vergroten. “We bezoeken scholen, vertellen de leerkrachten wat armoede is, wat de signalen zijn en waar ouders hulp kunnen vinden,” zegt armoederegisseur Nathalie Rozenveld. “Leerkrachten hebben er vaak geen idee van. Ouders zijn meestal goed geworden in het te verbergen omdat ze zich schamen. Dat maakt het lastig armoede te signaleren, laat staan bespreekbaar te maken. En dat terwijl het iedereen kan overkomen als gevolg van bijvoorbeeld scheiding, faillissement of ontslag. Mensen realiseren zich niet hoe kwetsbaar ze zijn, ook als ze een baan hebben.”  

Ervaringsdeskundige opent deuren

Er is bewust gekozen voor de inzet van een armoederegisseur en ervaringsdeskundige. Nathalie: “Doordat de ervaringsdeskundige haar verhaal vertelt, is de impact groter dan wanneer ik met cijfers zou komen. Dankzij haar verhaal, beseffen leerkrachten dat een gezin snel kwetsbaar kan worden en dat het dan moeilijk is de weg naar hulp te vinden. Ze kunnen haar ook vragen stellen en zij geeft tips hoe je het bespreekbaar kunt maken. Dat is niet zo ingewikkeld. Na een scheiding kun je simpelweg vragen of de ouder het financieel een beetje redt. Wij ondersteunen scholen door ze te voorzien van overzichten en informatie over voorzieningen waar ouders terecht kunnen. Maar in eerste instantie gaat het om de bewustwording bij de leerkrachten.”  

Vooroordelen

Armoede zorgt voor stress en stress maakt dat je minder overzicht hebt, minder goed naar de langere termijn kan kijken. “We willen graag dat er meer begrip komt voor de stress die ontstaat als er in een gezin weinig geld is. Er zijn veel vooroordelen over mensen in armoede: dom, dik, nemen onverstandige beslissingen. Zo van ’geen geld voor gezond eten maar wel voor sigaretten.’ Daarmee gaan ze te gemakkelijk voorbij aan het effect dat stress op je brein heeft. Je komt in een overlevingsmodus, kan alleen nog maar van dag tot dag plannen. De tijd dat alleen laagopgeleiden in armoede terechtkomen, ligt ver achter ons. We zien mensen uit alle lagen van de bevolking, sterker nog, mensen die altijd een goede baan hadden, weten nog slechter de weg naar de hulpverlening te vinden dan mensen die al een tijd in een uitkering zitten.”  

Toekomst

Het project duurt twee jaar maar eigenlijk moet armoede permanent op de agenda staan, vindt Nathalie. “We proberen het te borgen door ons verhaal ook bij Pabo’s te doen en de bewustwording bij aankomende leerkrachten te kweken. De Pabo’s staan er open voor en we zien dat studenten er verbaasd over zijn dat armoede zoveel voorkomt, maar ze vinden het ook fascinerend. Armoede verdient continu de aandacht. Het is onze doelstelling die aandacht daadwerkelijk te geven.”

Jenneke Bos is JOGG regisseur & medewerker sportstimulering bij de gemeente Kampen. Haar taak is het stimuleren dat Kampenaren gaan of blijven bewegen Jenneke was betrokken bij het realiseren van Cultuur@CruyffCourts. Een samenwerking tussen het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Johan Cruyff Foundation waarbij culturele en creatieve activiteiten worden georganiseerd op Cruyff Courts in armere wijken.

Jenneke Bos, JOGG regisseur & medewerkster sportstimulering bij de gemeente Kampen“Dat we de kans kregen Cultuur@CruyffCourts te organiseren, was een cadeautje want het sloot perfect aan op het project Boemerang dat al liep.” vertelt Jenneke. “Daardoor konden we snel van start. De uitvoering lag bij Welzijn Kampen en dat is heel goed gegaan. Ik heb meegedacht en we hadden regelmatig contact. Welzijn Kampen vindt het belangrijk contact te leggen met gezinnen waar nog geen contact mee is. Zij willen graag de drempel verlagen zodat ouders gemakkelijker om hulp vragen. Resultaat van Cultuur@CruyffCourts was een Cruyff Court waar reuring was en waar ook ouders, opa’s en oma’s kwamen kijken.”

Koppelen

Jenneke: “We zetten in op goed contact en samenwerking in de wijk. Het doel was samen te werken, met de school, met cultuuraanbieders en sportclubs en met professionals. Geen losse projecten dus maar vooral activiteiten koppelen. Bij Cultuur@CruyffCourts kwam dat allemaal samen. Het was zichtbaar, er waren gave activiteiten op een vertrouwde plek dichtbij huis. Dat gaf welzijn de kans een band met de kinderen op te bouwen en op een ingang bij het gezin. Daardoor kunnen wij beter beoordelen of er hulp nodig is of dat bestaande hulp beter gestroomlijnd moet worden. We kunnen pas later beoordelen of dat daadwerkelijk gelukt is. Meten is weten maar de directe effecten zijn lastig meetbaar. We zien wel dat kinderen die een bepaalde sport gedaan hebben en in de puberteit stoppen omdat ze andere dingen dan belangrijker vinden, die sport weer oppakken als ze volwassen zijn. Dat geldt voor culturele activiteiten ongetwijfeld ook.”

Tips voor andere gemeenten

“Zet in op samenwerking,” zegt Jenneke. “Kijk lokaal wat er nodig is om die samenwerking te optimaliseren. Cultuur@CruyffCourts is een mooi middel om dat te realiseren. Zie het niet als project om leuke dingen voor kinderen te doen, maar kijk breder. Gebruik het voor de structuur, het bouwen aan een netwerk. Op die manier draagt het bij aan het elkaar leren kennen en een laagdrempelig contact tussen professionals en gezinnen. Een project als dit is meer dan kennis maken met cultuur, het is ook bouwen aan een hechte wijk waarin je elkaar kent en er samengewerkt wordt.”

Meer over Cultuur@CruyffCourts

www.cultuurcruyffcourts.nl

Lees ook:
Wethouder Irma van der Sloot: ‘Sport en cultuur zorgen voor preventie’

Welzijnswerkers Michel en Juliëtte: ‘Er is een zaadje geplant’

Irma van der Sloot is wethouder in Kampen en heeft onder andere cultuur in haar portefeuille. Kampen is één van de 14 steden die in 2019 van start zijn gegaan met Cultuur@CruyffCourts. Een samenwerking tussen het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Johan Cruyff Foundation waarbij culturele en creatieve activiteiten worden georganiseerd op Cruyff Courts in armere wijken. Wat was voor haar de toegevoegde waarde van Cultuur@CruyffCourts?

Irma van der Sloot, wethouder gemeente Kampen“Cultuur@CruyffCourts had zeker toegevoegde waarde,” zegt Irma van der Sloot. “Er zijn veel mensen op afgekomen en heeft ze op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur in aanraking gebracht. Via ons lokale centrum kunsteducatie Quintus, waren veel amateur kunstverenigingen bij betrokken en echt iedereen was hartstikke enthousiast. Zowel de verenigingen als de deelnemers. Het heeft de drempel naar cultuur enorm verlaagd.”

Mensen komen met elkaar in contact

“Het is belangrijk dat dit soort dingen in de wijk gebeuren,” vindt de wethouder. “Mensen komen met elkaar in contact en met verschillende cultuurvormen. Normaal gesproken is er vooral sport op de Cruyff Courts, nu lag het accent op cultuur waardoor het vanzelf een goede mix werd van sport en cultuur. Er hangt altijd een bepaalde sfeer rond kunst en cultuur. Maar kunst kan heel laagdrempelig zijn, het is voor iedereen. Dat bewijst een project Cultuur@CruyffCourts.”

Voorkomen is beter dan repareren

Irma van der Sloot: “Iedereen moet mee kunnen doen aan cultuur. Ook in het kader van het sociaal beleid. Voorkomen is beter dan repareren. Sport en cultuur zorgen voor preventie, houden mensen betrokken. Er is in Kampen een aanzienlijke groep gezinnen met weinig geld. Juist voor die groep is het belangrijk dat de kinderen toch mee kunnen doen. Wij stimuleren dat heel erg. Daarom ben ik blij met een project als Cultuur@CruyffCourts.”

Meer over Cultuur@CruyffCourts

www.cultuurcruyffcourts.nl

Lees ook:
Jenneke Bos (JOGG): ‘Cultuur@CruyffCourts is meer dan alleen leuke activiteiten’

Welzijnswerkers Michel en Juliëtte: ‘Er is een zaadje geplant’

 

Via de Gemeente Kampen kreeg ‘Welzijn Kampen’ de kans Cultuur@CruyffCourts te organiseren. Welzijnswerkers Michel van Olst en Juliette van Ommen hebben zich 100% ingezet om het te laten slagen. Dat is gelukt! ‘We hebben veel kinderen gelukkig gemaakt’.

Welzijnswerkers Michel en Juliëtte 'Er is een zaadje geplant' Cultuur@CruyffCourts

“Je wil het liefst die kinderen bereiken die nog niet actief zijn in het verenigingsleven.” zegt Michel. “Idealiter maken kinderen op het Cruyff Court kennis met een activiteit en gaan daarna door naar les. Van de 600 kinderen die we bereikt hebben, was een groot deel al actief. Maar je ziet wel dat ze kennis hebben gemaakt met veel verschillende activiteiten. De kinderen hebben daar, letterlijk en figuurlijk, allemaal iets van meegenomen. En iedereen was zo blij. Dat gaf de aanbieders van de clinics veel voldoening, ook al was het acht weken lang flink aanpoten.”

Kort maar heel krachtig

Het ging er niet alleen om kinderen gave clinics te laten volgen. Michel: “Ons doel is erachter te komen wat kinderen leuk vinden, wat er leeft. Dus behalve de organisatie van de activiteiten, ben je daar ook mee bezig. Het was al met al kort maar heel krachtig.” Juliette: “Na iedere clinic overlegden we met de docent. Het is mooi dat je heel veel in korte tijd kunt aanbieden maar je moet er wel voor zorgen dat je het kunt waarborgen. Vooral de creatieve activiteiten scoorden heel goed. Schilderen was het meest populair, maar ook dromenvangers maken en handlettering. Een les is dat we een volgende keer kritischer moeten kijken naar wat je tegelijk aanbiedt. Drie keer per week drie activiteiten per keer, is veel.”

Hechte samenwerking

Op een Cruyff Court vinden meestal alleen sportieve activiteiten plaats. Michel: “Dat het nu om cultuur ging, was een van de opbrengsten. We hebben nu ook contact en een hechte samenwerking met aanbieders van culturele activiteiten. Dat is zo waardevol, ook voor de toekomst. Ook al weten we niet zeker of kinderen daarna doorgaan, er is wel een zaadje geplant.”

Zichtbaarder in de wijk

Niet alleen voor de kinderen, ook voor Welzijn Kampen was Cultuur@CruyffCourts waardevol. “We zijn acht weken lang zichtbaar geweest,” zegt Michel. “Daarmee hebben we naamsbekendheid en vertrouwen opgebouwd. Ik denk dat ouders ons nu gemakkelijker weten te vinden als hun kind om financiële redenen geen lid van een club kan worden. De drempel is lager. Ook het contact met school is hierdoor versterkt. De leerkrachten weten nu beter wie we zijn en wat we in huis hebben. Het is voor ons nu wel zaak de continuïteit erin te houden. Maar als je me nog een keer de kans geeft, doen we het weer!”

Meer over Cultuur@CruyffCourts

www.cultuurcruyffcourts.nl

Lees ook:
Jenneke Bos (JOGG): ‘Cultuur@CruyffCourts is meer dan alleen leuke activiteiten’

Wethouder Irma van der Sloot: ‘Sport en cultuur zorgen voor preventie’

Wist je dat?

Nederlandse gemeenten zijn aangesloten bij ons.

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een cultuurclub.