Cultuur@CruyffCourts

De Cruyff Courts zijn populaire vrijplaatsen in vaak armere wijken waar kinderen en jongeren kunnen sporten. Dankzij een unieke samenwerking met de Johan Cruyff Foundation worden er nu ook culturele en creatieve activiteiten op de Cruyff Courts georganiseerd. Het project Cultuur@CruyffCourts legt de verbinding tussen sport en cultuur, zodat nóg meer kinderen zich kunnen uitleven op de Cruyff Courts.

Hotspots in de wijk

Met Cultuur@CruyffCourts worden er 2019 in 14 wijken hotspots gerealiseerd waar de kracht van sport en cultuur optimaal benut wordt. In 2020 komen daar nog eens 14 CruyffCourts bij. Kinderen die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportclub of bijvoorbeeld een dans – muziekschool, kunnen op de courts hun hart ophalen. Voetbal of vlog, tennis of rap; op de Cruyff Courts krijgen kinderen en jongeren de kans te ontdekken wat ze leuk vinden. De Cruyff Courts zijn een veilige ontmoetingsplek waar kinderen saamhorigheid ervaren, vriendschappen sluiten, hun eigen talenten ontdekken en om leren gaan met winnen en verliezen. Het project is daarmee waardevol voor de fysieke en mentale ontwikkeling van de kinderen. Dat is niet alleen fijn voor het kind, maar ook voor het gezin, op school, de buurt en uiteindelijk de hele samenleving. Op 16 april 2019 vond de feestelijke opening plaats in Den Haag in aanwezigheid van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven.

Bekijk alle locaties én de programmering op:

cultuurcruyffcourts.nl

Hoe werkt het Cultuur@CruyffCourts?

Cultuur wordt door veel ouders, kinderen en jongeren ervaren als abstract en ver van m’n bed. Door op de Cruyff Courts te laten zien dat ook rap, dj-en, dansen en vloggen cultuur zijn, wordt het culturele aanbod concreet en bereikbaar. Via Cultuur@CruyffCourts kunnen (kansarme) kinderen en jongeren van 8 tot 15 jaar kennismaken met allerlei culturele activiteiten. Zo verlagen we ook de drempel naar structurele deelname bij culturele aanbieders in de buurt. En is er thuis geen geld om op les te gaan? Dan betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur!

Wat gaan we doen?

    • Vanaf mei 2019 bieden we twee jaar lang op tenminste 28 Cruyff Courts (jaarlijks 14) inspirerende culturele / creatieve activiteiten die aansluiten bij de (be)leefwereld van kinderen en jongeren.
    • De activiteiten worden georganiseerd door lokale cultuuraanbieders zoals dans-, muziek- en theaterscholen.
    • Drempels naar het structurele lesaanbod in de buurt worden verlaagd door ‘warme begeleiding’ van de courts naar reguliere lessen van lokale cultuuraanbieders door de inzet van buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, cultuurcoaches, ICC-ers, Jeugdfonds coördinatoren.
    • De deelnemers aan Cruyff Courts gaan in september naar de Open Dag van de Cruyff Foundation om deel te nemen aan een spetterende, creatieve activiteit op deze feestelijke dag.

Uitgelicht: gemeente Kampen

Welzijnswerkers Michel en Juliëtte 'Er is een zaadje geplant' Cultuur@CruyffCourtsKampen is één van de 14 steden die in 2019 van start zijn gegaan met Cultuur@CruyffCourts. Lees hier de ervaringen van:
– Wethouder Irma van der Sloot;
– Welzijnswerkers Michel en Juliëtte;
– JOGG regisseur en medewerker sportstimulering Jenneke Bos.

We doen het samen

Cultuur@CruyffCourts wordt mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met bestaande partners als het Fonds voor Cultuurparticipatie, Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het landelijk cultuurplatform Iktoon, met de KNVB en het NOC*NSF.

Partner worden?

Cultuur@CruyffCourts biedt organisaties ook de mogelijkheid projectpartner te worden. Meer weten? Mail naar yasmine.bayoumy@jeugdfondssportencultuur.nl.

 
Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...