Gemeenten

17 juli 2019

cultuur@cruyffcourts
Gemeenten

Michel en Juliëtte: ‘Er is een zaadje geplant’

Via de Gemeente Kampen kreeg ‘Welzijn Kampen’ de kans Cultuur@CruyffCourts te organiseren. Welzijnswerkers Michel van Olst en Juliette van Ommen hebben zich 100% ingezet om het te laten slagen. Dat is gelukt! ‘We hebben veel kinderen gelukkig gemaakt’.

Welzijnswerkers Michel en Juliëtte 'Er is een zaadje geplant' Cultuur@CruyffCourts

“Je wil het liefst die kinderen bereiken die nog niet actief zijn in het verenigingsleven.” zegt Michel. “Idealiter maken kinderen op het Cruyff Court kennis met een activiteit en gaan daarna door naar les. Van de 600 kinderen die we bereikt hebben, was een groot deel al actief. Maar je ziet wel dat ze kennis hebben gemaakt met veel verschillende activiteiten. De kinderen hebben daar, letterlijk en figuurlijk, allemaal iets van meegenomen. En iedereen was zo blij. Dat gaf de aanbieders van de clinics veel voldoening, ook al was het acht weken lang flink aanpoten.”

Kort maar heel krachtig

Het ging er niet alleen om kinderen gave clinics te laten volgen. Michel: “Ons doel is erachter te komen wat kinderen leuk vinden, wat er leeft. Dus behalve de organisatie van de activiteiten, ben je daar ook mee bezig. Het was al met al kort maar heel krachtig.” Juliette: “Na iedere clinic overlegden we met de docent. Het is mooi dat je heel veel in korte tijd kunt aanbieden maar je moet er wel voor zorgen dat je het kunt waarborgen. Vooral de creatieve activiteiten scoorden heel goed. Schilderen was het meest populair, maar ook dromenvangers maken en handlettering. Een les is dat we een volgende keer kritischer moeten kijken naar wat je tegelijk aanbiedt. Drie keer per week drie activiteiten per keer, is veel.”

Hechte samenwerking

Op een Cruyff Court vinden meestal alleen sportieve activiteiten plaats. Michel: “Dat het nu om cultuur ging, was een van de opbrengsten. We hebben nu ook contact en een hechte samenwerking met aanbieders van culturele activiteiten. Dat is zo waardevol, ook voor de toekomst. Ook al weten we niet zeker of kinderen daarna doorgaan, er is wel een zaadje geplant.”

Zichtbaarder in de wijk

Niet alleen voor de kinderen, ook voor Welzijn Kampen was Cultuur@CruyffCourts waardevol. “We zijn acht weken lang zichtbaar geweest,” zegt Michel. “Daarmee hebben we naamsbekendheid en vertrouwen opgebouwd. Ik denk dat ouders ons nu gemakkelijker weten te vinden als hun kind om financiële redenen geen lid van een club kan worden. De drempel is lager. Ook het contact met school is hierdoor versterkt. De leerkrachten weten nu beter wie we zijn en wat we in huis hebben. Het is voor ons nu wel zaak de continuïteit erin te houden. Maar als je me nog een keer de kans geeft, doen we het weer!”

Meer over Cultuur@CruyffCourts

www.cultuurcruyffcourts.nl

Lees ook:
Jenneke Bos (JOGG): ‘Cultuur@CruyffCourts is meer dan alleen leuke activiteiten’

Wethouder Irma van der Sloot: ‘Sport en cultuur zorgen voor preventie’

Lees meer verhalen

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.