Gemeenten

17 juli 2019

cultuur@cruyffcourts
Gemeenten

Jenneke Bos: ‘Cultuur@CruyffCourts is meer dan alleen leuke activiteiten’

Jenneke Bos is JOGG regisseur & medewerker sportstimulering bij de gemeente Kampen. Haar taak is het stimuleren dat Kampenaren gaan of blijven bewegen Jenneke was betrokken bij het realiseren van Cultuur@CruyffCourts. Een samenwerking tussen het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Johan Cruyff Foundation waarbij culturele en creatieve activiteiten worden georganiseerd op Cruyff Courts in armere wijken.

Jenneke Bos, JOGG regisseur & medewerkster sportstimulering bij de gemeente Kampen“Dat we de kans kregen Cultuur@CruyffCourts te organiseren, was een cadeautje want het sloot perfect aan op het project Boemerang dat al liep.” vertelt Jenneke. “Daardoor konden we snel van start. De uitvoering lag bij Welzijn Kampen en dat is heel goed gegaan. Ik heb meegedacht en we hadden regelmatig contact. Welzijn Kampen vindt het belangrijk contact te leggen met gezinnen waar nog geen contact mee is. Zij willen graag de drempel verlagen zodat ouders gemakkelijker om hulp vragen. Resultaat van Cultuur@CruyffCourts was een Cruyff Court waar reuring was en waar ook ouders, opa’s en oma’s kwamen kijken.”

Koppelen

Jenneke: “We zetten in op goed contact en samenwerking in de wijk. Het doel was samen te werken, met de school, met cultuuraanbieders en sportclubs en met professionals. Geen losse projecten dus maar vooral activiteiten koppelen. Bij Cultuur@CruyffCourts kwam dat allemaal samen. Het was zichtbaar, er waren gave activiteiten op een vertrouwde plek dichtbij huis. Dat gaf welzijn de kans een band met de kinderen op te bouwen en op een ingang bij het gezin. Daardoor kunnen wij beter beoordelen of er hulp nodig is of dat bestaande hulp beter gestroomlijnd moet worden. We kunnen pas later beoordelen of dat daadwerkelijk gelukt is. Meten is weten maar de directe effecten zijn lastig meetbaar. We zien wel dat kinderen die een bepaalde sport gedaan hebben en in de puberteit stoppen omdat ze andere dingen dan belangrijker vinden, die sport weer oppakken als ze volwassen zijn. Dat geldt voor culturele activiteiten ongetwijfeld ook.”

Tips voor andere gemeenten

“Zet in op samenwerking,” zegt Jenneke. “Kijk lokaal wat er nodig is om die samenwerking te optimaliseren. Cultuur@CruyffCourts is een mooi middel om dat te realiseren. Zie het niet als project om leuke dingen voor kinderen te doen, maar kijk breder. Gebruik het voor de structuur, het bouwen aan een netwerk. Op die manier draagt het bij aan het elkaar leren kennen en een laagdrempelig contact tussen professionals en gezinnen. Een project als dit is meer dan kennis maken met cultuur, het is ook bouwen aan een hechte wijk waarin je elkaar kent en er samengewerkt wordt.”

Meer over Cultuur@CruyffCourts

www.cultuurcruyffcourts.nl

Lees ook:
Wethouder Irma van der Sloot: ‘Sport en cultuur zorgen voor preventie’

Welzijnswerkers Michel en Juliëtte: ‘Er is een zaadje geplant’

Lees meer verhalen

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.