nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere pagina

Almere | 30 augustus 2021

Nieuwsbrief augustus 2021

Wij hebben uw hulp nodig!

Beste aanbieder, partner en intermediair,
Tijd om dit nieuws met jullie te delen. Het mag weer en er liggen vele kansen bij onze aanbieders, die wachten op de kind-aanvragen. In de afgelopen tijd heeft u toch nog alle werkzaamheden moeten uitvoeren, een hele klus die wij allen niet eerder hebben meegemaakt. Wij beseffen dat dit voor ons allen best wel veel omdenken en creativiteit heeft vereist. Maandenlang hebben wij ons werk niet volledig kunnen uitvoeren en de kinderen ook niet kunnen enthousiasmeren om deel te nemen aan het sport- en cultuuraanbod. Voor het jaar 2021 is er een achterstand van honderden aanvragen in Almere en dit willen wij met je delen. Wij vragen je om extra hulp zodat deze achterstand ingelopen kan worden.

 

 

 

 

 

 

Wat kunnen wij en u als intermediair en aanbieder doen?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere geeft alle kinderen de kans mee te doen en start daarom na de zomervakantie met een campagne op alle scholen, wijkteams, buurthuizen en sport- en cultuurverenigingen. Samen laten we dit schooljaar geen enkel kind aan de zijlijn staan, toch? Wij hopen dat u uw medewerking hieraan zult verlenen door extra aandacht te geven aan het Jeugdfonds. Helpt u mee?

U als intermediair en aanbieder bent de ambassadeur van het Jeugdfonds Almere en komt de kinderen tegen tijdens het werk. Kinderen die niet op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of theaterles kunnen, omdat de ouders de contributie of het lesgeld niet kunnen betalen. Wij zijn er voor ouders die langdurig weinig inkomen hebben, maar wij zijn er ook voor zzp’ers die het in deze tijden zwaar hebben of voor gezinnen die als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebben. U weet als geen ander dat het enorm belangrijk is voor kinderen om mee te kunnen doen. Ze maken nieuwe vrienden, doen vaardigheden op, hebben plezier en krijgen meer zelfvertrouwen. Gelukkig kunnen wij gezamenlijk helpen. Wij betalen voor deze kinderen en jongeren de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen.

Goed nieuws

  • Kinderen vanaf 2 jaar kunnen nu ook een aanvraag indienen (de pilot loopt tot 1 januari 2022 met hopelijk een verlenging voor het jaar 2022).
  • Dit jaar is de verhoging van de bijdrage ingegaan voor sport, cultuur en zwemmen.
  • Kinderen met een beperking kunnen een aanvraag indienen voor het bedrag dat nodig is om zich te verbinden met sport of cultuur of het behalen van het zwemdiploma A,B en C.

Nieuwe spelregels

Het bestuur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere is verheugd om u mee te delen dat de spelregels met betrekking tot de aanvragen zijn aangepast.
Van diverse sport- en cultuuraanbieders hebben wij het verzoek gekregen om aandacht te besteden aan de vergoedingen die sinds 2017 niet meer zijn aangepast. Met de gemeente zijn wij overeengekomen om de aanpassing van de vergoedingen voor sport en cultuur per 1 april 2021 in te laten gaan. Voor zwemmen is de verhoging van de bijdrage per 1 januari 2021 ingegaan. Ook is het nu mogelijk om je A, B of C-diploma te behalen. U kunt de nieuwe spelregels vinden op onze website.

Enveloppe met inhoud

U ontvangt in de eerste week na de Zomervakantie een enveloppe met materiaal dat u kunt inzetten in uw werkomgeving of locatie. De flyers om uit te delen, de kaarten om aandacht te vragen, de spelregels om deze nogmaals na te lezen en de poster om uzelf als Intermediair te presenteren via een invulveld waar u uw gegevens kunt invullen.

Hoe herken je armoede in de klas of in je omgeving?

De focus ligt dit jaar op meer kansen voor kinderen in armoede. Wat kunt u als intermediair en aanbieder voor deze doelgroep betekenen? Hoe herken je armoede en hoe maak je het bespreekbaar? En hoe kan het Jeugdfonds hierin ondersteunen?
Download via onderstaande link de checklijst om armoede te herkennen.

https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2020/05/Checklist-Hoe herken-je-armoede-in-de-klas.pdf

Wist u dat er een Toolkit bestaat?

Vanuit de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere verwachten wij dat het Jeugdfonds zichtbaar aanwezig is op uw locatie, website en/of in uw nieuwsbrieven. Hiervoor is er een Toolkit beschikbaar, deze kunt u vinden op de website.
Via de onderstaande link komt u in de omgeving intermediair waar de Toolkit te downloaden is. Laat bijvoorbeeld in de ondertiteling van uw e-mailhandtekening zien dat u verbonden bent met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere?. Dat kan door het logo en onze website link toe te voegen aan uw e-mailhandtekening.

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-intermediairs/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit-cultuur/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit-sport/

“Meedoen = Meer kansen”

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere werkt er hard aan om extra financiële middelen binnen te halen om alle kinderen in Almere te kunnen helpen. U kunt ons hierin ondersteunen. Kom in actie voor het Jeugdfonds! Met ons kant-en-klare sponsorlooppakket, een flessenophaalactie, een bakwedstrijd of een kinderkunstveiling kunt u aan de slag. Alles is mogelijk. Via ons website www.mijnjeugdfondsactie.nl kunt u een actiepagina aanmaken en voorbeelden vinden om van de actie een groot succes te maken! De opbrengsten, groot en klein, zetten wij direct in om de kinderen te helpen. Let op wel op dat u bij het starten van een actie Almere invult als gemeente waarvoor de actie is gestart.
https://lokalefondsen.mijnjeugdfondsactie.nl/project/jeugdfonds-sport-cultuur almere/meedoen/hoe-zet-jij-je-in

De Sportspullenbank Almere

Om te sporten, heb je meestal sportspullen nodig. Dit kan sportkleding zijn, bijvoorbeeld een judopak of voetbalschoenen, of sportmateriaal, bijvoorbeeld een hockeystick of inline-skates. Niet iedereen kan deze spullen kopen, bijvoorbeeld omdat er thuis te weinig geld is. De Sportspullenbank Almere is gevestigd bij Focus4Care aan de Hildokropstraat 8 in Tussen de Vaarten. Ze helpen graag.

De Sportspullenbank geeft sportkleding en -materialen een tweede leven. Wij vinden dat iedereen moet kunnen sporten, ook bij gebrek aan sportspullen. De Sportspullenbank zamelt tweedehandse sportkleding en -materialen in en stelt deze beschikbaar aan mensen die te weinig geld hebben om zelf spullen te kopen. Door de bestaande en beschikbare spullen op deze manier te hergebruiken, dragen wij bovendien bij aan een duurzamere economie.

U kunt zelf ook een bijdrage doen door bijvoorbeeld sportspullen te doneren of in te zamelen voor de Sportspullenbank. Via de onderstaande link vind u meer informatie.
https://www.focus4care.com/

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de coördinator Yvonne Wolff: yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nl
Voor aanvullende informatie over een aanvraag- en facturatievragen kunt u contact opnemen met de Backoffice. Deze is bereikbaar via
almere@jeugdfondssportencultuur.nl of (06) 20 07 41 61
(ma. t/m vrij. van 09:00 – 12:30 uur en za. & zon. van 12:30 – 17:00 uur).Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.