Intermediairs

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam pagina

Rotterdam | 13 mei 2020

Intermediairs

Intermediair Lucia: ‘Inspelen op de passie en het talent van het kind’

Lucia Tjon A Tjoen is al 38 jaar werkzaam als jeugd- en gezin professional en intermediair. “Ik ben ooit begonnen als inrichting werker in tehuizen die toen de naam hadden ‘Instelling voor moeilijk opvoedbare jeugd’, daarna werkte ik ruim 10 jaar bij de jeugdbescherming en later bij het Riagg. Vanaf 2001 tot nu ben ik schoolmaatschappelijk werkster bij  Enver op basis- en voortgezet onderwijs scholen.”

IMG_3014.jpg

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening op school, die erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Zij vervult een brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd)zorginstellingen als de ontwikkeling bij het kind stagneert. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op die situatie. Enerzijds de ouders en verzorgers, anderzijds bijvoorbeeld leerkrachten en de (jeugd)hulpverlening.

Opgroeien in armoede

“Ik verwacht dat de vraag naar steun van het jeugdfonds zeker zal toenemen. Vóór de corona crisis merkte je al dat ouders met een laag inkomen nauwelijks kunnen rondkomen. Ouders kunnen bijvoorbeeld nauwelijks een schoolreis of andere school activiteiten betalen, laat staan een tripje naar een pretpark of musea. De meeste activiteiten zijn veel te duur, kinderen zitten vaak thuis of in hun buurt en hebben amper sociaal contact. Natuurlijk zijn er ook buurtactiviteiten maar deze zijn niet altijd passend bij de behoefte van het kind. Deelname aan een club of culturele activiteiten is voor deze kinderen een luxe, het is niet betaalbaar en daarom kunnen veel kinderen hun talenten niet ontwikkelen.”

Sociale vaardigheden

“In deze periode van corona merk je en hoor je veel meer onder welke omstandigheden sommige gezinnen moeten leven en hoe noodzakelijk het is dat het jeugdfonds bestaat. Dat het erg belangrijk is dat er voldoende aanbod moet zijn, is duidelijk. Ouders kunnen hierin een belangrijke rol spelen door mee te praten en zeggen wat ze missen qua activiteiten en samen ervoor zorgen dat het mogelijk wordt.”

Intermediair zijn

“Reden waarom ik intermediair ben is om dat voor deze gezinnen mogelijk te maken. Door de aanvraag voor hulp van het jeugdfonds via de schoolmaatschappelijk werker te doen, maakt het voor ouders en leerlingen laagdrempelig. Voor veel ouders is het lastig om via gemeentelijke instellingen hun aanvragen te doen, er is dan te veel papierwerk en vragen. Op school kennen je de gezinnen en hun situatie en is de aanvraag zo gedaan. Wat ik lastig vind, is dat gezinnen die hard werken, maar net boven de grens zitten qua inkomen, niet in aanmerking komen voor het fonds. Deze kinderen kunnen ook niet meedoen aan activiteiten/sporten omdat ouders het niet kunnen betalen.”

Meedoen is belangrijk, juist in een gezin waarin de  financiële middelen  beperkt zijn

“Zowel kinderen als ouders zijn heel blij en dankbaar als het mogelijk wordt gemaakt. Bij kinderen zie je dat ook terug in hun sociale gedrag. Ouders of kinderen komen vaak met een gerichte vraag, bijvoorbeeld: ‘Ik wil graag boksen of piano spelen’. Er wordt gelijk ingespeeld op wat het kind wenst of waar zijn talent ligt. Al eerder heb ik aangegeven dat dit een van de belangrijkste vragen is bij het hulpverlenen. Kinderen kunnen op deze manier een andere kant laten zien, thuis, op school en in de maatschappij. Het is vooral nodig dat de talenten van een kind zichtbaar wordt, deze kun je mogelijk ook inzetten op school en in de sociale omgang. Als kinderen mee kunnen praten over hun passie zie je ze ook groeien bijvoorbeeld in zelfverzekerdheid.”

Ieder kind heeft talent

“Ik merk dat op de basisscholen de ouders vaak samen met hun kinderen beslissen en dat ze meestal langer een sport of activiteit beoefenen. Als een kind vanaf de basisschool niet is gestimuleerd om een activiteit of sport te doen is het vaak lastig voor hen om te bepalen wat ze leuk vinden. Deze leerlingen houden het vaak niet lang vol en zijn regelmatig opzoek naar iets anders of geven het op, ze hebben geen dagbesteding. Je merkt dat ze zich gaan vervelen en roepen dat ze nergens goed in zijn. Natuurlijk heel jammer, toch blijven helpen met zoeken naar hun passie/talent want dat heeft volgens mij elk kind.”

Word ook intermediair!

 

Lees meer verhalen Lees meer verhalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.