intermedair

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland pagina

Zuid-Holland | 31 maart 2021

intermedair

Kees: “Sport is de wereld in het klein.”

Kees is zijn hele loopbaan werkzaam geweest in het basisonderwijs als leraar en adjunct-directeur, zelfs nu hij met pensioen mag is hij toch nog een paar ochtenden in de week actief als klassen-assistent. Ook heeft Kees zich de afgelopen 20 jaar ingezet als brede school coördinator. Bevlogen met het onderwijs en begaan met de ontwikkeling van kinderen is hij dus zeker. Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland sprak met Kees over zijn rol als intermediair.

Mees Kees

Hoe Kees ooit betrokken is geraakt bij het Jeugdfonds weet hij eigenlijk niet meer. In zijn werk als onderwijzer is Kees altijd bezig geweest met ‘meer’. Zo vindt hij dat kinderen op school vooral theorie leren, maar dat het stukje actief bezig zijn en sociale activiteiten ondernemen met leeftijdsgenootjes een kind zeker kunnen helpen in het ontwikkelen. Juist deze activiteiten zijn in zijn ogen de basis waar je als kind later echt wat aan hebt. “Sport is de wereld in het klein. Er zit van alles in sport wat je later ook meemaakt in het dagelijks leven. Winnen, verliezen, samenwerken, teleurstellingen verwerken. Deelnemen aan (team)sport maakt dat je hier als kind al kennis mee maakt.”

Kees is betrokken bij zijn werk en hij heeft jaren op de basisschool als aanspreekpunt gediend voor ouders die financiële hulp nodig hebben om hun kinderen deel te kunnen laten nemen aan sport en/of cultuuractiviteiten. Volgens Kees is het zo dat vertrouwen moet groeien, dat de ouders naar je toe durven te komen. Hij heeft er alle begrip voor dat er toch iets van schaamte mee kan spelen, zeker bij het zetten van de eerste stap.

Intermediair zijn

Betrokken zijn is in zijn optiek een belangrijke eigenschap die je als intermediair moet hebben. Ook helpt het mee in de rol van intermediair als jezelf bevlogen bent met sport en cultuur, en het echt belangrijk vind dat elk kind een kans krijgt om hieraan deel te nemen. Kees heeft zelf als kind ook altijd gesport en muziekles gevolgd. Hier heeft hij veel plezier aan beleeft. Ook is hij jaren actief geweest als honkbal/softbal coach.

Intermediair zijn is meer dan alleen aanvragen indienen. Het is betrokken zijn, enthousiasmeren van kind en ouder, en informeren over mogelijkheden,” stelt Kees. Juist in achterstandswijken, waar Kees ook vooral actief is, spelen er in zijn beleving vaak nog meer zaken mee waarom kinderen weinig sporten. Hij denkt hierbij aan het als ouders niet hebben van een auto, de tegenwoordig veel centralere ligging van sport- en cultuurclubs, de buurtsportveldjes die steeds minder vaak aanwezig zijn.

Het is belangrijk om de juiste signalen te zien

Armoede signalering

Volgens Kees zijn dit oorzaken dat er tegenwoordig minder binding ontstaat tussen een kind en de sport- of cultuurclub. Maar ook dat ouders in achterstandswijken vaak niet inzien wat lidmaatschap bij een club voor hun kind kan opleveren, of is er een drempel omdat er verwacht wordt dat ouders ook een actieve rol op zich nemen binnen de club. In de ogen van Kees moet je ook oog hebben voor dit soort randzaken binnen je rol als betrokken intermediair.

Volgens Kees is het als laatste belangrijk dat je als intermediair stabiel bent in je rol. “Ook is het belangrijk om de juiste signalen te zien”, zegt Kees. “Als een kind langere tijd nog in dezelfde zomer- of winterjas blijft rondlopen, een kind met afgetrapte schoenen blijven lopen of als ouders te laat zijn met het betalen van de ouderbijdrage.” Als intermediair kun je dan eens ouders kennis laten maken met voorzieningen als het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Werk jij op een basisschool en wil jij ook meehelpen?

Download de Welk Kind Kan Scan

Lees meer verhalen Lees meer verhalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.