intermediair

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland pagina

Zuid-Holland | 13 april 2021

intermediair

Christine Mul: “Het geeft mij echt voldoening.”

Intermediair Christine Mul is werkzaam op de Montessorischool in Capelle aan den IJssel als administratief medewerkster. Sinds 2019 is zij intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook het onderdeel financiën behoort tot haar takenpakket, waardoor zij inzicht heeft in betalingsachterstanden bij ouders die eventueel kunnen wijzen op een financieel probleem. Tevens is zij op school coördinator van het Armoedefonds, intermediair bij stichting Kinderhulp en heeft zij directe contacten/korte lijnen met stichting Leergeld. Hierdoor kan zij vaak snel handelen en levert een aanvraag bij het ene fonds, ook een aanvraag bij een ander fonds op.

“Ik had pas een gesprek met een ouder, die de ouder- en overblijfbijdrage kwam betalen. Deze ouder kwam betalen n.a.v. een betalingsregeling die ik had afgesproken met haar. Ik ben toen op een laagdrempelige manier met haar een gesprek aangegaan over haar financiële situatie, waarbij ik toe werkte naar de vraag of de kinderen al op zwemles zaten. Helaas was dit niet het geval. Vervolgens bleek dat ik te maken had met een ouder die in aanmerking kwam voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur,” vertelt Christine. “Ook zei een kind laatst tegen mij dat ze moest stoppen met zwemles, omdat haar moeder geen geld meer had. Met dit soort opmerkingen probeer ik ook de leerkrachten erop alert te maken dat wanneer zij zulke signalen horen, om dit dan vooral aan mij door te geven. Er kan dan gelijk actie ondernomen worden.”

Haar rol als intermediair

Christine geeft aan dat het aanvragen indienen voor het fonds weinig tijd kost. Zeker als het om herhaalaanvragen gaat, die zij regelmatig krijgt omdat het haar 3e jaar als intermediair is. De rol van intermediair heeft zij doorgeschoven gekregen van de adjunct-directeur en op deze manier is Christine in aanraking gekomen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ze geeft aan dat ouders erg dankbaar zijn dat hun kind kan sporten via het Jeugdfonds, vooral als zij voorheen niets over het Jeugdfonds wisten.

Armoede signalering

“Doordat ik onder andere de ouder- en overblijfbijdrage verwerk, merk ik wanneer deze bijdragen niet of te laat worden betaald. Dit kan betekenen dat er een financieel probleem in het gezin aanwezig is. Tot nu toe komen de meeste aanvragen vanuit mijn eigen onderzoek. Ik geef regelmatig de leerkrachten een alert om de signalen op te pikken die kunnen duiden op armoede, doordat zij echt voor de klas staan en hier nog beter zicht op hebben. Voorbeelden van signalen die ik doorgezet krijg van leerkrachten zijn bijvoorbeeld een kind met versleten kleding of met dagelijks dezelfde kleding aan of een kind dat meerdere keren geen boterhammen bij zich heeft. Vanzelfsprekend is dit signaleren niet altijd makkelijk,” aldus Christine. “Corona maakt het helaas op dit moment een stuk lastiger. Momenteel kan ik weinig aanvragen indienen. De zwembaden zijn onlangs weer geopend, maar er is een zeer grote wachtlijst.”

Laagdrempelig

Zit jouw kind al op zwemles? Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

“Wij hebben een digitaal communicatiemiddel op school, daar zetten wij onze mededelingen in die voor ouders relevant zijn. Normaliter zet ik hier 2 á 3 keer per jaar iets in over het Jeugdfonds om de ouders alert te maken over het bestaan. Sinds veel communicatie digitaal verloopt met ouders, zal het hopelijk voor hen minder schaamte met zich meebrengen. Wanneer er fysieke gesprekken op de school plaatsvinden, kan ik mij voorstellen dat er meer schaamte is. Via deze digitale wijze is het voor ouders laagdrempeliger om contact met mij op te nemen.”

Het belang van sport & cultuur

“Sport en cultuur is de basis die binnen iedere jeugd nodig is. Als ik kijk naar specifiek zwemles is dit gewoon een must. Daarnaast is het belangrijk dat ieder kind in beweging is en leert om te gaan met winnen en verliezen. Maar het is natuurlijk ook goed voor de algehele ontwikkeling van een kind. Voor mij betekende sport veel als kind. Ik ben gestart met zwemlessen en had snel al mijn diploma’s. Mijn ouders hebben dit altijd goed gestimuleerd. Daarna heb ik op turnen en judo gezeten. Later ben ik gaan badmintonnen en lid geworden van de sportschool,” vertelt Christine.

Tips!

“Als intermediair is het belangrijk wanneer je in gesprek bent met een ouder dat je op een subtiele manier doorvraagt, medeleven toont, signalen opvat, maar ook een luisterend oor biedt en open staat voor iemand zijn verhaal.”

“Soms blijkt de complexiteit van het financiële probleem net wat groter te zijn. Ik help het gezin dan voor zover het aanvragen bij diverse fondsen betreft. Blijkt er meer binnen zo’n gezin te spelen dan geef ik in zo’n geval deze info  door aan de intern begeleidster binnen onze school. Hierbij is het dus relevant dat je als intermediair alle informatie tot je neemt en extra hulplijnen inschakelt wanneer dit nodig is.”

Werk jij op een basisschool en wil jij ook meehelpen? Download de Welk kind kan scan op:

Lees meer verhalen Lees meer verhalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.