Intermediairs

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam pagina

Rotterdam | 28 februari 2024

Intermediairs

Hatice: ‘Het is fijn als school een tweede huis kan zijn’

Hatice is schoolmaatschappelijk werker op een school in Rotterdam-West. Ze is aanspreekpunt voor gezinnen die even een extra steuntje in de rug nodig hebben. En dat zijn er best veel op school. Hatice maakt het mogelijk dat kinderen kunnen sporten, dansen of naar muziekles kunnen, ook als er thuis geen geld is

Als ik haar spreek is Hatice nog niet zo lang afgestudeerd. “Ik werk hier pas , dit is mijn eerste officiële baan,” zegt ze enthousiast. “Heel fijn dat ik ouders kan helpen door een aanvraag bij het Jeugdfonds voor ze te doen. Ik werk op een multiculturele school met een mix aan problematieken. Veel gezinnen hebben geldzorgen waardoor allerlei problemen ontstaan. Kinderen komen bij mij als er sprake is van gedragsproblemen en faalangst bijvoorbeeld. Of ze hebben moeite met een nieuwe thuissituatie als gevolg van een scheiding waardoor ze een van de ouders veel minder zien. Ook ondersteun ik ouders bij vraagstukken rond opvoeden en opgroeien.”  

Ik wist meteen dat ik dit wilde

Hatice liep tijdens haar studie stage in het schoolmaatschappelijk werk, dat motiveerde haar daar ook haar werk van te maken. “Ik wist meteen dat ik dit wilde. Ook omdat ik het zelf altijd fijn heb gevonden om op school te zijn en te leren. Ik vind het mooi om kinderen een veilige schoolomgeving te kunnen bieden. Zeker als het thuis soms moeilijk is. Dan is het fijn dat school een soort tweede huis is. Ik merk dat ik verschil kan maken in het leven van kinderen. Dat geeft me veel voldoening. Mijn scriptie ging over hoe schoolmaatschappelijk werkers het emotioneel welbevinden van vluchtelingenkinderen in schakelklassen kunnen bevorderen. Op deze school is ook een schakelklas met vluchtelingenkinderen. Dat is een groep die een ander soort aandacht nodig heeft. Er zijn taalbarrières die het lastig maken. Ik wil dat kinderen het fijn hebben op school. Dat het een veilige omgeving is.”  

Levenslessen

“Ik heb al een aantal aanvragen gedaan en ik zie dat het heel veel effect heeft als kinderen kunnen gaan sporten of dansen. Sport en cultuur zijn hulpmiddelen om je leven leuker te maken. Je kunt tot rust te komen, hoeft even nergens aan te denken. Je kunt je zorgen even vergeten. Het gaat om plezier, om samen met andere kinderen iets te doen. Het is ook iets waar kinderen met elkaar over praten. Dat ze in het weekend gewonnen hebben met voetbal bijvoorbeeld. Voor mij is het ook een goede manier om op een laagdrempelige manier met een kind in gesprek te raken en vertrouwen op te bouwen. Ik leer ze kennen, weet wat ze leuk vinden. Zo weet ik beter hoe ik ze kan helpen. Als je mensen vraagt wie belangrijk waren in hun jeugd, worden vaak de juf of meester of sportcoach genoemd. Het zijn sleutelfiguren die je niet alleen voetballen, rekenen of pianospelen leren, maar ook levenslessen bijbrengen waar je in je verdere leven iets aan hebt.” 

Help ook kinderen en jongeren

Lees meer verhalen Lees meer verhalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.