Intermediairs

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen pagina

Groningen | 22 mei 2020

Intermediairs

Bregje de Vlieger: ‘Vanwege de coronacrisis is hulp nu extra hard nodig’

Bregje de Vlieger is buurtsportcoach bij Welstad, een welzijnsorganisatie die zich inzet voor alle inwoners van Stadskanaal en ondersteuning biedt op verschillende levensgebieden voor de inwoners van de gemeente. Een van Bregje’s taken is om kinderen en jongeren die niet sporten, toch in beweging te krijgen. De afgelopen periode zat ze thuis vanwege de coronacrisis maar voorzichtig aan gaan de sportvelden weer open. ‘Vanwege de coronacrisis zijn er meer gezinnen die hulp nodig hebben.’ 

Bregje werkt in Stadskanaal waar ze naschoolse sportactiviteiten organiseert en scholen ondersteunt bij het sportaanbod of bijvoorbeeld het organiseren van clinics. “De gemeente Stadskanaal is best wel groot. We werken met zes buurtsportcoaches die zich inzetten om mensen die normaal gesproken niet sporten, in beweging te krijgen. Ik werk in twee wijken en ben contactpersoon voor scholen en sportverenigingen. Als een sportvereniging bijvoorbeeld een dalend aantal leden ziet, probeer ik op scholen clinics te organiseren om belangstelling voor die sport te genereren. Zo probeer ik kinderen die geen lid van een sportvereniging zijn, toch aan het sporten te krijgen.” 

Zorgen dat kinderen gaan sporten

Haar werkzame leven ziet er vanwege de coronacrisis heel anders uit. “Ik werk een keer in de week op locatie en verder werk ik veel thuis,” zegt Bregje. “Het sporten gaat gelukkig weer voorzichtig van start. De gemeente heeft sportverenigingen laten weten wat er wel en niet kan, maar ze ook gevraagd toegankelijk te zijn voor niet-leden. Een aantal sportverenigingen heeft daar positief op gereageerd. Wij gaan ervoor zorgen dat kinderen die nog niet sporten, naar die verenigingen gaan. We bezoeken scholen en stimuleren kinderen zich aan te melden. Ik denk dat ouders juist tijdens de coronacrisis hebben ervaren hoe belangrijk het is dat kinderen zich uit kunnen leven.”  

Een bijdrage leveren

Bregje is intermediair voor ons fonds en helpt op die manier kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. “Ik vond het als kind altijd fijn om te sporten en het kon ook altijd. Maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Veel gezinnen kunnen het niet betalen. De organisatie waar ik voor werk, heeft contact met gezinnen die hulp nodig hebben. Ik vind het mooi dat wij vanuit onze functie een bijdrage kunnen leveren om gezinnen die het moeilijk hebben, te helpen. Op verzoek van de sociaal werkers doe ik aanvragen voor gezinnen en ook vanuit school komen veel verzoeken. Zo kan ik als intermediair een bijdrage leveren en kinderen helpen. Dat is ook mijn motivatie voor mijn werk als buurtsportcoach. Iets betekenen en mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te zetten.” 

Vanwege de crisis zijn er meer gezinnen die financiële steun nodig hebben, zo zitten veel zzp’ers zonder werk. Als kinderen uit die gezinnen graag lid willen worden van een sportclub, moeten ze weten dat jullie er zijn om ze te steunen. Dat kan ook tijdelijk zijn. Ik promoot het fonds sowieso altijd, maar het is nu extra hard nodig! 

Meer informatie voor buurtsportcoaches

Doe ook een aanvraag!

 

 

Lees meer verhalen Lees meer verhalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.