Nieuws

Arie Brouwer werkte met veel plezier 44 jaar als fysiotherapeut. Per 1 maart j.l. is hij gestopt bij Fysiotherapie Scheepjeshof in Veenendaal. Bij zijn afscheid als fysiotherapeut vroeg hij een bijdrage voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht i.p.v. cadeautjes.

Arie Brouwer: “Ik heb heel veel mensen kunnen helpen waaronder veel (top)sporters. Uit ervaring weet ik dat sporten heel belangrijk is voor de ontwikkeling van mensen en het aanleren van gezond gedrag. Ieder kind moet daarom de kans krijgen om te sporten. Ik vind dat dat ook geldt voor het volgen van muziekles of dansles. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat dit financieel voor elk kind mogelijk is, ondersteunt het Jeugdfonds Sport & Cultuur hierbij. Ik vind dit een heel mooi initiatief”.

De inzet van Arie leverde tot zijn verrassing het mooie bedrag op van € 2950,-! “Dank hiervoor aan iedereen die heeft bijgedragen. In Veenendaal kunnen in ieder geval weer meer kinderen sporten of naar muziekles gaan!” – aldus Arie Brouwer.

Onze collega Maarten Snel (Fondsencoördinator Utrecht) nam vorige week de cheque in ontvangst. Bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht zijn we ontzettend blij met de bijdrage voor de kinderen. Arie Brouwer Bedankt!

Op 3 mei klinkt het startsein van de Panna Knock Out on tour naar maar liefst 30 wijken: van Amsterdam tot Landgraaf. Op 10 juli is het zover en kun je meedoen aan het Panna KO toernooi in Haarlem!

Ambassadeur Nasser el Jackson: “Ik ben enorm trots om de nieuwe generatie te inspireren tijdens deze tour. Iedereen verdient het om te sporten, zelfs als er thuis geen geld voor is. Het is een eer om hieraan bij te kunnen dragen!”

 

Bradley (15 jaar) uit Rotterdam deed ook mee aan de pannatoernooien en deelt zijn ervaring: “Door middel van straatvoetbal en Panna Knock Out heb ik mezelf beter kunnen ontwikkelen als persoon en voetballer. Met behulp van het Jeugdfonds kunnen er steeds mooiere dingen mogelijk gemaakt worden.”

 

De winnaars van alle lokale toernooien kwalificeren zich voor het NK Panna Knock Out in Amsterdam! ( Als vervoer een probleem is, zorgt het Jeugdfonds voor gratis openbaar vervoer naar het NK voor alle finalisten plus een ouder/verzorger).

De nieuwsbrief voor intermediairs is uit. Ben jij al aangemeld voor onze webinar as. donderdag 30 mei? We delen de spelregels en een toolkit met je en een mooi interview over de samenwerking van intermediairs van Jeugdfonds en Leergeld. Bekijk ‘m hier:

Lees de nieuwsbrief

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet?

Schrijf je in en krijg de volgende nieuwsbrief in je inbox:

Meld je aan voor de nieuwsbrief

 

Voor ieder kind een fiets

Maar liefst 7.500 euro is er voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland opgehaald door Stichting Deel en Geef Door. Met de opbrengst wordt in samenwerking met de gemeente Rheden deze sportzomer de actie: Voor iedereen een fiets opgezet. Een kind uit de gemeente Rheden, waarvan ouders/verzorgers onvoldoende financiële mogelijkheden hebben, kan een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor een gratis fiets. Download hieronder het formulier voor het indienen van een aanvraag.

download formulier

Dankbaar

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland is enorm dankbaar voor het prachtige bedrag dat is opgehaald door de stichting Geef en Deel Door. Helaas is een eigen fiets niet vanzelfsprekend voor ieder kind. Niet elke ouder kan zich een fiets veroorloven voor zijn of haar kind. Een fiets hebben, is noodzakelijk om mee te kunnen doen, om naar je vriendjes of vriendinnetjes te kunnen fietsen of naar je sportclub. Met deze geweldige opbrengst kunnen we in samenwerking met de gemeente Rheden straks heel veel kinderen blij maken. Zeker in deze tijd, met na de coronacrisis nu ook de inflatie hebben steeds meer kinderen onze hulp nodig. En die hulp bieden wij graag!

Jeugdfonds Sport & Cultuur: laat alle kinderen mee doen!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 0 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging of een culturele activiteiten kunnen doen, bijvoorbeeld muziekles, theateractiviteiten of schilderen. Dat is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Ze leren samenwerken, merken waar ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen toeneemt.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland is op zoek naar een secretaris

Over het Jeugdfonds

Het Jeugdfond Sport & Cultuur Gelderland zet zich in om sport- en cultuuractiviteiten voor alle kinderen en jongeren toegankelijk te maken. We doen dit voor alle kinderen en jongeren voor wie een financiële drempel bij dit soort activiteiten ligt. We doen dat in overleg met de Gelderse gemeenten waar deze kinderen en jongeren wonen.

Het Jeugdfonds is een stichting. Met behulp van een Provinciale bijdrage, sponsorgelden, incidentele Rijksmiddelen en gemeentelijke bijdrages kunnen we onze doelstellingen realiseren. We hebben op die manier in 2023 ruim 3193 kinderen en jongeren kunnen helpen.

Voor ons vrijwillig bestuur, dat momenteel uit 5 bestuursleden en 2 adviseurs bestaat, zoeken we een enthousiaste en kundige secretaris. De secretaris is vrijwilliger (onbezoldigd) lid van het bestuur Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland. Bij de uitvoering van deze taak legt de secretaris verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur zet zich actief in voor een inclusieve cultuur waarin iedereen, ongeacht achtergrond, geslacht, leeftijd of beperking, zich welkom en gewaardeerd voelt.

Functietypering

De secretaris is een ‘spin in het web van het bestuur’ en draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten. De secretaris is bij vele processen betrokken en beschikt daarom over organisatorisch inzicht.

Taken

De secretaris:

 • bewaakt de informatievoorziening, de secretariaatswerkzaamheden en administratieve handelingen als post en archiefverzorging;
 • signaleert tijdig zaken die voor andere bestuursleden relevant zijn;
 • draagt zorg voor de verslaglegging van bestuursvergaderingen;
 • neemt deel aan het opstellen van (meerjaren)werkplanning;
 • ontwikkelen van beleid en strategie i.s.m. het bestuur;
 • afdoen van complexe correspondentie (per e-mail/ schriftelijk) en besluiten;
 • opstellen en bewaken van rooster van aftreden;
 • bewaken (i.s.m. de coördinator) jaarcyclus Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Functie-eisen

De secretaris:

 • heeft aantoonbare bestuurs- en/of secretariële ervaring, bij voorkeur binnen een vrijwilligersvereniging;
 • kan goed organiseren;
 • beschikt over goede contactuele vaardigheden;
 • heeft een doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid.

Vaardigheden

De secretaris kan:

 • notuleren;
 • redigeren;
 • besluitvormingsprocedures hanteren;
 • helder communiceren;
 • omgaan met een tekstverwerker/PC/internet/e-mail.

Aanzet voor profiel

 • 4 uur per week beschikbaar.

Voor meer informatie en sollicitatie

Indien u interesse heeft kunt u voor vragen contact opnemen met Jos Buijs op telefoonnummer 06-51811805 of per email: jgm.buijs@outlook.com

 

 

 

De gemeente West Betuwe verlengt voor een periode van vier jaar de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Wethouders Wil Kosterman en Jan de Geus hebben op 3 april de overeenkomst ondertekend. “Ieder kind moet in onze gemeente mee kunnen doen. Als geld in het gezin hiervoor een probleem vormt, dan helpen wij graag”, licht De Geus toe. 

De gemeente West Betuwe wil dat alle kinderen kunnen sporten, dansen, muziek maken of aan theater kunnen doen, ongeacht hoe hun ouders er financieel voor staan. Wethouder De Geus: “Door de overeenkomst met het Jeugdfonds Sport & Cultuur te verlengen komen er geen kinderen aan de zijlijn te staan. Zo kan elk kind zich sociaal, fysiek en emotioneel blijven ontwikkelen. En doen wat hij of zij leuk vindt. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling.”

Zwemdiploma’s

Er wordt door inwoners dankbaar gebruik gemaakt van de regeling. In 2023 is er 216 keer met succes een aanvraag gedaan. “Hierdoor komen er leuke culturele activiteiten voor kinderen binnen bereik. Voor voetbal, fitness en dansen kwamen veel aanvragen binnen. Ook hebben veel kinderen dankzij het Jeugdfonds het zwemdiploma A behaald”, weet wethouder Kosterman te vertellen. De komende jaren wordt er extra ingezet op het behalen van zwemdiploma’s B en C via het Jeugdfonds.

Een aanvraag doen

Ouders kunnen alleen via een intermediair een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur doen. Dat kan een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, een medewerker van Team sociaal of van Welzijn West Betuwe zijn. Zij kunnen ook goed beoordelen of een kind in aanmerking komt. Is de aanvraag goedgekeurd? Dan betaalt het Jeugdfonds de contributie of lesgeld. Vaak kan er vaak al binnen drie weken gestart worden. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente of neem contact op met contactpersoon Marjet Koets van Welzijn West Betuwe.

 

Foto: Dorine van der Bruggen (algemeen bestuurslid Jeugdfonds Sport & Cultuur), wethouder Jan de Geus en wethouder Wil Kosterman ondertekenen de verlengde overeenkomst tussen het Jeugdfonds en de gemeente West Betuwe.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland heeft per 15 februari een nieuwe voorzitter. Jos Buijs volgt Johan Kruithof op die begin februari afscheid nam na 5 jaar voorzitterschap. Jos Buijs is één van de mensen die het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland komt versterken en kijkt er naar uit om samen met de andere bestuursleden te werken aan meer bekendheid van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Met een nieuwe voorzitter hebben we een mix van enthousiaste mensen met ieder kennis van verschillende vakgebieden en een groot netwerk.

Het bestuur heeft de taken als volgt verdeeld:

 • Jos Buijs – voorzitter
 • Hans-Paul Visser – penningmeester
 • Grace Roetert – bestuurslid
 • Dorine van der Bruggen – bestuurslid
 • Arie Blokland – bestuurslid
 • Aukje Sinte Maartensdijk – adviseur
 • Rita Weeda – adviseur

Even voorstellen

Jos heeft zijn hele werkzame leven in de gezondheidszorg gewerkt. De laatste 20 jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur van Reade in Amsterdam. Daarnaast heeft hij vele nevenfuncties bekleed in het toezicht en besturen. Kortom: een mooie aanvulling op het team. Jos is getrouwd en heeft drie kinderen (zonen) en vijf kleinkinderen. Met heel veel plezier brengt hij daar tijd mee door.

Op het gebied van sport is Jos altijd actief geweest. In het verleden heeft hij hardgelopen en tennis gespeeld. Wandelen doet hij bij voorkeur in de bergen, het geeft hem altijd rust en hij doet dat tot op heden met veel plezier. Daarnaast houdt hij erg van lezen. Nederlandse literatuur, historische romans, geschiedenis onderwerpen en defectiefs. Hij kan enorm genieten van mooie taal.

Waarom wil je je inzetten in het bestuur van het Jeugdfonds?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vind ik maatschappelijk zeer relevant. Als je dan benaderd wordt voor de functie van voorzitter van een stichting met zo’n mooie doelstelling dan kun je dat niet weigeren. Het gaat natuurlijk om het vormgeven van de doelstelling, en deze verder uit te bouwen zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan een sportieve of culturele activiteit. Dat zie ik ook als mijn opdracht.

Ik kijk er enorm naar uit om samen met de andere bestuursleden te werken aan meer bekendheid van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Gelderland is een grote provincie en er zijn altijd “witte vlekken”. Daar zal het bestuur zich voor moeten inzetten met haar netwerk om zoveel mogelijk kinderen en hun ouders te bereiken. Daar doen we het voor!

Wat zou je tegen ouders met een beperkt budget willen zeggen?

Dat onze stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland er voor hen is. Dat wij ze graag willen helpen via onze bijdrage. Wees niet bang om hulp te vragen, ook al is dat heel moeilijk. Door de stap te zetten, kunnen wij je kind in de gelegenheid stellen deel te nemen aan een sport- of cultuurvereniging.

Wat is je wens voor de toekomst?

Ik wens dat stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland een zichtbare plaats heeft en behoud voor iedereen die hulp nodig heeft en dat we met veel plezier met het gehele bestuur en alle mensen die hier aan meewerken, onze doelstellingen kunnen blijven invullen.

 

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar is uit! Met daarin onder andere een overzicht van de prachtige resultaten van 2023, handige tips, mooie samenwerkingen en leuke weetjes.

Je leest ‘m hier.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet?

Schrijf je hier in en krijg de volgende nieuwsbrief in je inbox.

Steeds meer gezinnen krijgen te maken met armoede, ook gezinnen die voorheen prima konden rondkomen. Dit als gevolg van de inflatie waardoor de boodschappen duurder worden en de gestegen energie- en benzineprijzen.

Dit is ook terug te zien in het jaaroverzicht van 2023. Afgelopen jaar zijn er 385 aanvragen meer ingediend als het jaar ervoor. Een record! We zijn blij dat zoveel kinderen de weg naar o.a. voetbal, dansen, judo, en muziekles hebben gevonden. Wil je meer weten over het aantal aanvragen per gemeente, de meeste beoefende activiteiten, met hoeveel aanbieders we samenwerken of hoeveel intermediairs in 2023 een aanvraag hebben gedaan?

 

Klik hier om de factsheet van 2023 te downloaden

Cultuur@CruyffCourts van start in Utrecht Noordwest

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Johan Cruyff Foundation bundelen met het project Cultuur@CruyffCourts de krachten om kinderen en jongeren uit armere wijken toegang te geven tot sport en cultuur dichtbij huis: op Cruyff Courts. Voetballen of vloggen, tennissen of rappen; tijdens Cultuur@CruyffCourts krijgen kinderen en jongeren de kans te ontdekken wat ze leuk vinden tijdens een reeks proeflessen in de eigen wijk.

In 2023 gaat Cultuur@CruyffCourts op verschillende Cruyff Courts door het hele land van start. Op de Cruyff Courts vinden meerdere weken lang allerlei verschillende culturele activiteiten plaats waar kinderen en jongeren aan mee kunnen doen. Zo maken ruim 2.000 kinderen kennis met sport en cultuur in hun eigen buurt.

Meedoen kost niets! We hopen dat kinderen en jongeren op het Cruyff Court naast sport, ook in aanraking komen met culturele en creatieve vormen en dat het ze motiveert om daarna een club te kiezen. Deel uitmaken van een club is leuk en goed; je bent wekelijks in beweging, maakt nieuwe vrienden, leert omgaan met winst en verlies en vergroot je zelfvertrouwen. Skills waar je je hele leven iets aan hebt. Als er thuis geen geld is voor een club, betaalt het Jeugdfonds het lesgeld.

Kick- off Programma

De feestelijke aftrap wordt gegeven door allround straatvoetballer Nasser el Jackson en vindt plaats op vrijdag 22 september van 15.30 – 17.00 op het Wesley Sneijder Cruyff Court te Utrecht. Daarnaast zijn er allerlei workshops voor kinderen en jongeren van 8 t/m 17 jaar waaronder breakdance, podcast, fotografie, film en muziekles & jammen. Kijk voor meer informatie en het actuele programma op: Utrecht – Cultuur@CruyffCourts.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.