Nieuws

In de rubriek ‘Wie zijn onze intermediairs’ stellen wij de toppers van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland voor, aan de hand van korte vragen. Dit keer Hedwig Reuvekamp.

Vertel eens wat over jezelf?

Ik ben al vele jaren werkzaam in de gehandicapten zorg. De laatste 15 jaar werk ik volledig ambulant als gezinsondersteuner, en begeleid ouders met het opvoeden en vragen rond de ontwikkeling van hun kind(eren).

Waarom ben je intermediair?

Omdat ik in de meest uiteenlopende gezinnen kom, ervaar en zie ik ook dat ouders door geldproblemen hun kinderen sport en cultuur moeten onthouden. Ook zijn er gemeentes die verwijzen naar het Jeugdfonds, om daar de vergoedingen te vragen. Als intermediair kan ik ouders ondersteunen met een aanvraag. En daarmee geven we kinderen kansen (en ouders geen extra financiële lasten).

Waarom is Jeugdfonds Sport & Cultuur zo belangrijk?

Het schept mogelijkheden, perspectief voor zowel ouders als kinderen. Ouders kunnen met een gerust hart ‘ja’ zeggen, op een vraag van hun kind om te mogen gaan sporten. Ruimte ervaren.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Kinderen kunnen doen waar ze plezier aan beleven, en andere kinderen ontmoeten. Meedoen, net als alle kinderen. Op school bijvoorbeeld kunnen vertellen dat je ook gewonnen hebt met de voetbal, of een mooie uitvoering van een concert hebt gehad. Ze horen erbij! En ze zijn even uit de stress die er soms in gezinnen is. Ook wordt het netwerk van deze kinderen vergroot, en vaak ook van de ouders.

Wat is jouw mooiste moment?

Een ouder die het heel moeilijk vond om ‘geld te vragen’, en dat ik dat voor hem zou kunnen regelen. Na een paar maanden belde hij mij op, om te vertellen dat zijn dochtertje vol trots het A-diploma had behaald.

Heb je tips voor andere intermediairs?

Vooral laagdrempelig blijven aansluiten en wanneer ouders in eerste instantie niet willen (schaamte misschien), dit ook accepteren. Ouders vinden het soms ook moeilijk om te moeten toegeven dat ze (nog meer) afhankelijk zijn…

Wat is je wens voor de toekomst?

Dat het gewoon is en blijft, dat alle kinderen daar plezier mogen ervaren, waar hun hart ligt.

Heb je een vraag aan Hedwig? Mail naar: H.Reuvekamp@zozijn.nl

Word ook intermediair! >>

Nadya Abou Salman verschijnt op mijn beeldscherm. Een mooie, stralende jonge vrouw. In 2015 vluchtte ze uit het door oorlog verwoeste Syrië met haar twee zoontjes naar Nederland. Na verblijf in een asielzoekerscentrum, vond ze haar nieuwe thuis in Venlo. Nadya heeft zich ontwikkeld tot een sleutelfiguur binnen de gemeenschap en is rolmodel voor veel vrouwen. Op 8 maart ontving ze de onderscheiding ‘Venloos Voorname Vrouw’ voor haar inzet voor de gemeenschap. Nadya is ook intermediair voor het Jeugdfonds. 

Sport is een van de redenen dat Nadya overeind is gebleven en weer snel een thuis voor zichzelf en haar familie heeft kunnen creëren. “Ik kom uit een sportieve familie,” vertelt ze. “Mijn vader, broers en ooms, we deden allemaal aan sport en moedigden mensen om ons heen ook aan om te sporten. Ik was vooral een actief basketballer, ook als scheidsrechter. Maar toen kwam de oorlog.” 

Sporten in AZC

Nadya’s man vluchtte in 2014 via Libanon, Turkije over zee naar Griekenland om uiteindelijk in Nederland aan te komen. Een jaar later volgden Nadya en haar twee zoontjes. Het enige dat ze mee kon nemen was haar liefde voor sport. “We kwamen in aan asielzoekerscentrum terecht waar we uiteindelijk anderhalf jaar woonden. Dat was erg moeilijk. Ineens deel je de keuken, badkamer, gemeenschappelijke ruimtes met mensen uit andere culturen, met mensen die je niet kent en van wie je de taal niet spreekt. Ik ben begonnen met dat wat ik kende: mensen stimuleren te sporten. Eerst de kinderen maar later deden ook de vrouwen mee. Dat viel op bij de leiding van het AZC die me toen officieel gevraagd hebben sportactiviteiten op te zetten en te leiden. De sport verbond al die mensen met hun verhalen en achtergronden uit verschillende landen.”

Veerkracht

Het zegt alles over de veerkracht van Nadya, in staat zijn onder moeilijke omstandigheden toch mensen te enthousiasmeren en aan het sporten te krijgen. Na het AZC kreeg het gezin een woning in Venlo waar ze begon met het coachen van jongeren. “In Venlo ben ik aan de slag gegaan met jongeren en vrouwen. Ik begon als vrijwilliger op de school van mijn kinderen. Later organiseerde ik fitnessactiviteiten maar ook gewoon gezellige dingen voor vrouwen uit Venlo. Samen wandelen, in de moestuin werken en koken. Als mensen samen dingen doen, krijgen ze meer begrip voor elkaar en kunnen elkaar steunen.”

Sportconsulent

In 2021 werd Nadya sportconsulent van de gemeente Venlo. Het was haar taak mensen uit verschillende culturen met behulp van sport te verbinden. “Ik moest hard werken om de taal te leren en er waren ook verschillen in ontwikkeling tussen Syrië en Nederland. Ik heb een aantal cursussen gedaan en kreeg veel steun van collega’s. We organiseerden activiteiten voor gezinnen met te weinig geld om te sporten. Zo leerde ik het Jeugdfonds Sport & Cultuur kennen. Op een gegeven moment hadden we ruim 60 kinderen uit allerlei culturen,” lacht Nadya. “Veel kinderen uit Arabische landen maar ook uit Somalië, Japan, Polen en Pakistan. Lekker samen aan het sporten. Sport brengt mensen samen. Daarom ben ik ook intermediair voor het Jeugdfonds geworden. Sport betekent zoveel voor mij en mijn kinderen. Het helpt kinderen ook in hun toekomst. Daarom moeten alle kinderen de kans krijgen te sporten. Eigenlijk zou iedere school eigen intermediairs moeten hebben.”

Lees meer over het Jeugdfonds voor kinderen van vluchtelingen

De stichting Samen Is Niet Alleen (SINA) ondersteunt mensen en gezinnen in Amsterdam die onder of bij de armoedegrens leven. Doel is om mensen beter inzicht te geven in hun eigen kunnen en zelfredzamer te maken zodat zij (weer) deel kunnen uitmaken van de maatschappij. SINA is intermediair voor ons fonds. Maaike Neys is teamleider van alle kindprojecten en vertelt over de werkwijze van SINA. 

SINA werkt intensief samen met het Jeugdfonds Sport Amsterdam en het Jongerencultuurfonds Amsterdam. “We willen dat voor alle kinderen de basisvoorzieningen op orde zijn en daar horen sport en cultuur bij,” zegt Maaike. “Voor het Jeugdfonds Sport nemen we jaarlijks zo’n 3.000 aanvragen in behandeling. Ouders kunnen bij ons online een aanvraag doen en we zien dat sinds corona dat aantal stijgt. Simpelweg omdat de intermediairs die normaal gesproken op de scholen de aanvragen doen, nu zijn weggevallen. Scholen zijn veel dicht of ouders kunnen niet de school in. Maar de behoefte blijft en gelukkig weten ouders ons online goed te vinden.”  

Huis aan huis

Het grootste deel van de mensen vindt SINA doordat ze erover horen van andere ouders. “Maar we zijn ook aanwezig bij de Voedselbanken en in buurthuizen. En we flyeren veel. Echt van deur tot deur in de brievenbus. Onze flyers zijn in zes talen. Als mensen eenmaal aangemeld zijn, blijven ze terugkomen. Een online aanvraag doen is gemakkelijk. Veel mensen hebben al een Stadspas, dat maakt het gemakkelijker, maar ook zonder Stadspas kan het. Heel af en toe merken we dat het mensen niet lukt, dan gaan we op huisbezoek.” 

Iedereen bij ons kent de praktijk

Huisbezoeken worden sowieso gedaan door de mensen van SINA. Maaike: “We gaan op huisbezoek bij kwetsbare gezinnen die niet de basisvoorzieningen voor hun kinderen kunnen aanschaffen zoals bedden, kasten, bureaus, fietsen, laptops en bijles. Als mensen een aanvraag voor sport doen, gaat het direct door naar jullie. Als er iets anders nodig is, huisraad of een fiets voor de kinderen bijvoorbeeld, dan gaan we op huisbezoek. Wat wel bijzonder is: iedereen die bij ons werkt is verplicht om huisbezoeken te doen. Iedereen bij ons kent de praktijk. We werken daarnaast intensief samen met de buurtteams, het Jeugdeducatiefonds of andere organisaties die in de stadsdelen actief zijn.”  

Isolatie

Een van de meest ingrijpende gevolgen van armoede is dat mensen geïsoleerd raken. “Mensen hebben nog maar weinig keus,” zegt Maaike. “Ze voelen zich buitengesloten, doen niet meer mee met de samenleving. Kinderen moeten gewoon een gelijke stap kunnen maken. Het gaat me gewoon heel erg aan het hart als kinderen niet mee kunnen doen. Er zijn gezinnen waar ik al jaren kom. Ik kijk wat ik kan doen en als ik iets niet kan, verwijs ik door naar andere instanties die kunnen helpen. Ik werk nu 8 jaar voor SINA en heb de armoedeproblematiek niet echt zien veranderen. Wat we wel zien is dat als gevolg van de coronamaatregelen bijvoorbeeld zwemles in de verdrukking komt. Kinderen staan daardoor veel te lang op de wachtlijst. En ik verwacht dat er nog een grote groep mensen als gevolg van corona in de problemen komt.” 

Word ook intermediair

Logo SINA
Bekijk de website van Stichting SINA.

Als combinatiefunctionaris voor Veendam Beweegt is Ellin Pelgrim, samen met haar team, verantwoordelijk voor sportstimulering en verenigingsondersteuning in de gemeente Veendam. Zich inzetten als intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur om alle kinderen mee te laten doen is voor Ellin en haar collega’s daar een duidelijk onderdeel van. 

Gemeenschappelijke taak

Jaren geleden zag Ellin het Jeugdfonds Sport & Cultuur langs komen en vond direct dat ze ook intermediair moest worden. Hier lag een mooie taak voor haar om nog meer kinderen mee te laten doen en is er vervolgens ook direct mee aan de slag gegaan. Samen met haar collega’s Sven Oost en Kevin de Haan zijn ze namens Veendam Beweegt intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Omdat Ellin meer beleidsmatig werkzaam is en de collega’s met name in het veld actief met sportstimulering en verenigingsondersteuning, bestrijken ze samen het hele veld van scholen en sportverenigingen. “We zien het als een gemeenschappelijke taak van ons team, waarbij we elkaar versterken en een groter bereik hebben. Met z’n drieën zie en hoor je toch meer” vertelt Ellin enthousiast.

Actief contact houden is onze kracht

“Sportparticipatie is voor ons enorm belangrijk. Iedereen moet mee kunnen doen, ook als hiervoor thuis te weinig financiële middelen zijn.” Dat vinden ze ook echt een taak voor Veendam Beweegt. Door zichzelf duidelijker als intermediair te profileren, hun zichtbaarheid te vergroten en een stuk mond-tot-mond reclame is het aantal inwoners die hun benaderen enorm gegroeid. Daarnaast hebben ze een goed contact met de welzijnsorganisatie. “Onze kracht is denk ik ook dat we mensen opzoeken. Veel ouders, bijvoorbeeld anderstaligen, vinden het prettig om persoonlijk af te spreken. Wat verder goed werkt is om actief contact te blijven houden: Is alles duidelijk? Gaat het meedoen goed? Kunnen we nog ergens bij helpen? Is er weer een herhaalaanvraag nodig? Uiteraard zijn ouders zelf verantwoordelijk, maar we merken dat dit goed werkt in deze omgeving.”

Sport én cultuur

“Niet iedereen vindt sport leuk. Wij hebben dan ook veelvuldig contact met de gemeentelijke cultuurcoach. Samen met de cultuurcoach, die trouwens ook intermediair is, hebben we bijvoorbeeld onlangs sport- en cultuurtasjes gemaakt voor de kinderen van de Voedselbank. Met uiteraard een flyer van het Jeugdfonds erbij. Een positieve manier om zo’n 60 gezinnen heel direct te informeren over de mogelijkheden”, vertelt ze verder. Als kind deed Ellin aan gymnastiek en muziek. Ze merkte zelf dan ook aan den lijve dat hoe vaardiger je in bewegen bent, hoe leuker je het ook gaat vinden. Iets wat ze in haar werk ook echt terug ziet. Uiteindelijk is sport haar grootste passie en is ze gaan volleyballen. Tijdens het training geven merkte ze dat ergens bij horen, zelfvertrouwen opbouwen en structureel naar een club toe gaan ervoor zorgt dat je wereld groter wordt. Sport én cultuur biedt dat!

Eigen zichtbaarheid vergroten

“Wij komen veel op scholen voor activiteiten en zorgen er dan ook voor dat er flyers van het Jeugdfonds liggen. Onlangs zijn we gestart met een enquête onder leerlingen op scholen om beter in beeld te krijgen hoeveel kinderen al sporten, waarom wel of niet en wat hun wensen op dat gebied zijn. Tevens hebben we ook een vlag van het Jeugdfonds welke we gebruiken bij onze eigen activiteiten waarmee we nog beter zichtbaar maken dat je bij ons terecht kunt voor vragen of het doen van een aanvraag. Verder spelen we als sportteam met het idee om een soort sportspreekuur te starten. Naast inwoners infomeren over het aanbod en sportkeuzes zou het tegelijkertijd informeren over het Jeugdfonds hier uitstekend bij passen.”

Het is zo geregeld

“Nadat we ouders gesproken hebben is een aanvraag doen zo geregeld. Als sportcoach hebben we goede contacten met de sportverenigingen. Adviseren over mogelijk geschikte sportactiviteiten of ondersteunen bij bijvoorbeeld het uitzoeken van de hoogte van contributies is zo gedaan. We kunnen vervolgens overal inloggen op het online aanvraagsysteem van het Jeugdfonds waarna het invoeren van de aanvraag en afhandeling ervan snel en makkelijk gaat. Binnen twee weken is alles geregeld. Het werkt heel motiverend om positieve reacties te krijgen. Gezinnen zijn vaak heel dankbaar en het geeft ons veel voldoening. Terwijl we het eigenlijk gewoon onderdeel van ons werk vinden. Onze taak ligt bij sportstimulering, waar het intermediair zijn voor het Jeugdfonds logischerwijs ook onderdeel van is. We willen dan ook dat álle kinderen mee kunnen doen. Als sporters zijn we natuurlijk ‘prestatiegericht’, dus zetten we ons als team in om dit jaar nog weer meer kinderen te bereiken en mee te laten doen.”

Ben jij een combinatiefunctionaris, sport- of cultuurcoach? Word ook intermediair! Lees er alles over op onze infopagina voor buurtsportcoaches >>>

Word ook intermediair

Richard Jongetjes is Talentverbinder in Aalten en omgeving en bedacht diverse projecten om mensen te verbinden. Van ‘It’scoot to be here’, waarbij vmbo’ers en senioren, met elkaar per scootmobiel dingen ondernemen, tot ‘Er een potje van maken’ waarbij donaties in een speciaal spaarpotje in restaurants worden ingezet om eenzame ouderen een gezellig – en kosteloos – avondje uit te bezorgen. Of Groen voor Grijs waarbij vmbo’ers worden ingezet om voor senioren in schooltijd een tuinklusje op te knappen.  Daarnaast moet armoede de wereld uit, vindt hij. En dus is Richard ook intermediair van het Jeugdfonds.  

Richard Jongetjes 'Armoede is voor kinderen het ergste'Richard verzint projecten die uitblinken door eenvoud en dus haalbaarheid. Op een creatieve, sprankelende manier worden mensen die elkaar normaalgesproken niet zo snel tegen zouden komen aan elkaar geknoopt. Daarnaast vindt hij dat armoede de wereld uit moet, te beginnen in Aalten. Hij doet projecten voor de gemeente Aalten, de gezamenlijke basisscholen en verschillende welzijnsorganisaties in de gemeente. “Ik heb een fantastische baan,” zet hij. “Ooit heb ik op papier gezet hoe mijn ideale baan eruit zou zien. Nou, dat is deze baan dus. Ik heb alle vrijheid, mag aanrommelen, fouten maken. Ik ben een soort cowboy. Groot respect voor de gemeente Aalten en mijn opdrachtgevers die dit aandurven.”  

Sjekkie

Richard is opgegroeid in Aalten, woont vlakbij in Bredevoort en kent iedereen in de omgeving. “Door mijn gedrag heb ik aansluiting bij dat deel van de mensen waar buurtsportcoaches geen contact mee hebben. Ik loop in een t-shirt en spijkerbroek en steek samen met ze een sjekkie op. Ik ben een soortgenoot. Dat schept vertrouwen.” Hij lacht: “Ik wil het roken niet promoten maar het helpt wel. Zeker als we het over armoede hebben. Veel mensen in armoede roken vanwege de stress. Ik heb altijd een pakje shag en pakje sigaretten bij me. Dat verbindt. Stoppen met roken doen we later wel maar laten we eerst in gesprek komen.”  

Armoede de wereld uit

Zoals in heel Nederland, zijn er ook in Aalten en omgeving mensen die het niet breed hebben. “Een spoorbaan deelt het dorp een beetje in tweeën,” zegt Richard. “Aan de ene kant van de spoorbaan de mensen die het goed hebben, aan de andere kant de mensen die het moeilijk hebben. Het verenigingsleven is ijzersterk in de regio. Er zijn alleen al vier voetbalclubs. Er zijn dansscholen die zich echt richten op kinderen en waar ook veel meisjes dansen die uit minima gezinnen komen.” 

Gooi het maar in de bakfiets

Richard is intermediair voor het Jeugdfonds. Hoe weten ouders hem te vinden? Hij aarzelt geen moment: “Velen kennen me. Ik heb een bakfiets, ook een begrip in de regio. Hij staat bij mij voor de deur en mensen gooien er van alles in waarmee ze een ander kunnen helpen. Schaamte rond armoede is wel een ding maar ik noem het beestje gewoon bij de naam. Anderzijds, ik vind dat ‘wij’ daar een groter probleem van maken dan de mensen om wie het gaat. Door corona raken ook zzp’ers in de problemen. Dat zie ik steeds meer. Kijk, ik heb kunnen sparen tijdens corona, simpelweg omdat alles dicht was en ik niet naar de kroeg of festivals kon. Het tegendeel is waar voor zzp’ers en ondernemers. Het is een nieuwe groep die nu in de problemen komt.”  

Lekker bezig

Armoede is voor kinderen het allerergste. Als er stress is in een gezin, hebben de kinderen daar last van. Het maakt dan zo’n verschil dat kinderen en jongeren iets hebben waar ze zich uit kunnen leven en anderen kunnen ontmoeten. Wij hebben hier bijvoorbeeld een fantastische sportschool waar jongeren niet alleen kunnen sporten maar dat ook een soort huiskamer is waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Als iedereen even een extra stapje zet, komt het goed. Zo is er een jongen voor wie de normale Jeugdfonds vergoeding niet toereikend is omdat hij graag vier keer in de week wil sporten. Het Jeugdfonds Gelderland zet dan ook een extra stapje om het mogelijk te maken. Die jongen is nu lekker bezig, doet allerlei skills op, kan op de sportschool chillen met zijn maten. Als hij dat niet zou doen, zou hij wellicht depri thuis zitten of ontsporen. Het zijn eenvoudige dingen, maar je moet de kansen wel zien. Denken in kansen, niet in beperkingen.” Gelukkig denkt in deze gemeente vrijwel iedereen mee. 

Meer informatie voor intermediairs

 

 

 

Elke gemeente die bij het Jeugdfonds in Gelderland is aangesloten heeft een lokaal aanspreekpunt. Die is het eerste contact voor ouders, intermediairs, sportverenigingen, cultuuraanbieders en de gemeente. In de rubriek ‘Wie zijn onze lokale aanspreekpunten?’ stellen wij deze toppers aan je voor aan de hand van een aantal vaste vragen. Dit keer Lara Kreikamp. “Ik ben sinds 2017 actief als buurtsportcoach binnen het buurtsportteam van de gemeente Nijkerk. Eén van mijn werkzaamheden is het zijn van intermediair en lokaal aanspreekpunt van het Jeugdfonds Sport & Cultuur binnen de gemeente Nijkerk.”

Wat doe je als lokaal aanspreekpunt?

“Als lokaal aanspreekpunt ben ik verantwoordelijk om zoveel mogelijk mensen binnen de gemeente op de hoogte te brengen van het bestaan van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Onder andere het onderwijs, sport- en cultuuraanbieders (i.s.m. de cultuurmakelaar) en andere buurt- en zorgpartijen maak ik attent op de aanwezigheid. En ik help de intermediairs vanuit die organisaties om het doen van aanvragen zo makkelijk mogelijk te maken.”

Waarom is een lokaal aanspreekpunt binnen een gemeente belangrijk?

“Het is altijd prettig om één lokaal gezicht te hebben waar je naartoe kunt stappen als je vragen hebt. Als buurtsportcoach kom je op veel plekken, en heb je (korte) lijntjes met veel verschillende partijen, je werkt als verbinder. Dit werkt heel goed om bij zoveel mogelijk mensen het Jeugdfonds Sport & Cultuur op een zo efficiënt mogelijke manier op het netvlies te krijgen en zo zoveel mogelijk gezinnen te helpen.”

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

“Meedoen aan sport- of cultuuractiviteiten is uiteraard goed voor zowel de fysieke als mentale fitheid voor iedereen. Maar het is vooral ook gewoon heel erg leuk! Samen een hobby of passie beoefenen, daar krijg je energie van. Het zou voor iedereen dus mogelijk moeten zijn om mee te doen!”

Wat hoop jij in jouw gemeente te bereiken met de inzet van het Jeugdfonds?

“Ik hoop in ieder geval mogelijk te maken dat niemand buiten de boot valt om financiële redenen. En vooral in te laten zien hoeveel plezier je kan halen uit het uitvoeren van een hobby binnen een sport- of cultuurvereniging.”

Heb je een mooi voorbeeld van een cultuuraanbieder of sportvereniging hoe zij het Jeugdfonds Sport & Cultuur inzetten?

“Ik vind het al een erg mooi begin als ik zie dat cultuuraanbieders en sportverenigingen het fonds actief promoten richting de ouders en mee willen denken in de mogelijkheden om de kinderen te laten meedoen bij de vereniging!”

Heb je nog tips voor andere lokale aanspreekpunten? Of voor intermediairs

“Wees je bewust van de belangrijke rol die je kunt spelen in het leven van een kind, en dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te kunnen doen. En voor niet-intermediairs, word intermediair! Ook jij kan een belangrijke bijdrage leveren zodat alle kinderen mee kunnen doen aan sport- en cultuuractiviteiten!”

Wat is jouw wens voor de toekomst?

“Iedereen in laten zien hoe leuk het is om mee te doen aan sport- en cultuuractiviteiten, en uiteraard een leven lang sport en cultuur zonder (financiële) drempels voor iedereen!”

Vragen voor Lara? Mail naar: lara@nijkerksportiefengezond.nl

Word ook intermediair! >>

Frank Schut is docent LO en tevens VMBO-decaan op het RSG Ter Apel. Een VO-school voor vmbo-basis tot en met het vwo in de gemeente Westerwolde. Zo’n 900 leerlingen komen dagelijks vanuit de hele regio naar Ter Apel toe. Als intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt hij ervoor dat alle kinderen en jongeren van het RSG Ter Apel mee kunnen doen.   

Intermediair

Enkele jaren geleden werd Frank Schut, samen met collega vakdocent Marlies Wever, door de gemeentelijke sportconsulent gevraagd om intermediair voor het Jeugdfonds te worden. Lang hoefde hij daar niet over na te denken. “Mee kunnen doen is zo belangrijk voor jongeren. Op deze leeftijd willen ze erbij horen. Hetzelfde zijn en hetzelfde doen als hun vrienden. Als intermediair kunnen we ze daar bij helpen wanneer er thuis geldzorgen zijn.”

Armoede

Echt volledig zicht op de omvang van de doelgroep op school heeft hij niet. “Je vermoedt soms wel dat er thuis weinig te besteden is, maar niemand loopt er natuurlijk mee te koop.” Soms polst hij zelf een leerling, een andere keer wordt hij door ouders benaderd waarna het balletje gaat rollen. “Het is mooi dat je op deze manier vrij eenvoudig en snel ouders en kinderen kunt helpen”, vertelt Frank. “Het mooie van het Jeugdfonds Sport & Cultuur is dat niemand in het team weet dat een kind gebruik maakt van het Jeugdfonds. Op de club en in het team is iedereen hetzelfde en kunnen ze zichzelf zijn. Soms zijn teamgenoten ook klasgenoten, maar vaak maken ze er ook weer nieuwe vrienden.

Meedoen en erbij horen

Zelf voetbalt hij in een team met vrienden en geniet van mountainbiken, hardlopen en wielrennen in de mooie bosrijke omgeving. Als sportdocent weet je hoe belangrijk sporten en bewegen is: “Het is een uitlaatklep. Je hoort ergens bij. Door een teamsport leren jongeren omgaan met verschillen, worden socialer en leren ze zich aan de (sport)regels te houden. Allemaal zaken waar je de rest van je leven van profiteert. Dat gun je toch elke jongere?”

Ben jij docent, decaan, schoolmaatschappelijk werker of ondersteuningscoördinator?
Word ook intermediair! Lees er alles over op onze infopagina voor 
intermediairs >>

Word ook intermediair

In de rubriek ‘Wie zijn onze intermediairs’ stellen wij de toppers van JFSC Gelderland voor, aan de hand van korte vragen. Dit keer Lianne Bijl. 

Vertel eens wat over jezelf?

Sinds kort ben ik directeur van basisschool de Lingelaar in Beesd. Ik werk sinds 2009 in het onderwijs. Eerst heb ik 10 jaar op een klein dorpsschooltje gewerkt als leerkracht van de middenbouw. Twee jaar geleden ben ik gestart als plaatsvervangend directeur bij de Lingelaar, waar ik nu dus directeur ben. Dit jaar begin ik met het laatste jaar van de opleiding schoolleider. Zelf ben ik in mijn vrije tijd graag met sport bezig. Ik wandel, loop hard met een loopgroepje of ben in de sportschool te vinden. Het JFSC spreekt me dus zeker aan!

Waarom ben je intermediair?

Ik nam het stokje over van de vorige directeur die al intermediair was en zorgde voor aanvragen voor diverse gezinnen. Ik vond het belangrijk dat dit door zou gaan. Door mijn werk ben ik de hele dag tussen de kinderen. Op onze kleinere school kent iedereen elkaar en is de betrokkenheid groot. Daarom ben ik een makkelijke verbinding tussen het JFSC en de ouders en kinderen.

Waarom is het Jeugdfonds zo belangrijk?

Gelijkheid is zo belangrijk. Het is schrijnend als een kind tijdens kringgesprekken bijvoorbeeld nooit mee kan praten over zijn of haar belevenissen op de sportclub of muziekles. Daarnaast gaat het ook om een stukje veiligheid, doordat op deze manier alle kinderen hun zwemdiploma kunnen halen. En natuurlijk speelt ook hun gezondheid een grote rol.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Sport en cultuur is zoveel meer dan alleen het beoefenen van bijvoorbeeld de sport. Het zorgt ook voor verbinding. Een kind groeit door sportieve of culturele vaardigheden en wordt ook gestimuleerd op het vlak van sociale vaardigheden. De wereld van een kind wordt een stukje groter.

Wat is jouw mooiste moment?

Ik ben nog maar net gestart als intermediair, maar heb al wel de eerste aanvraag mogen verzorgen. Een hele fijne gedachte dat dit kind zijn zwemdiploma kan halen, maar de dankbaarheid van moeder is ook heel fijn!

Heb je tips voor andere intermediairs?

Gewoon doen! Ik heb me ook aangemeld en ben het gewoon gaan proberen. Corina is makkelijk bereikbaar en erg behulpzaam bij vragen. Ook de webinar is een aanrader. Niet alleen is hij informatief, maar je leert ook veel van de verhalen van anderen. Op een makkelijke manier kan je voor kinderen een groot verschil maken!

Wat is jouw wens voor de toekomst?

Dat het JFSC nog lang op deze manier mag blijven bestaan, mag groeien in bekendheid en er gelijkheid is voor alle kinderen!

Ook intermediair worden? Lees meer en meld je aan:

Word ook intermediair

Sporten. Je doet het omdat het goed voor je is. Of omdat je het leuk vindt. Maar voor sommige jongeren betekent sport méér dan dat. Zo kan sport het verschil maken en een fundament leggen voor een mooie toekomst. Het gedragsinterventie programma ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ biedt jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo een gestructureerde vrijetijdsbesteding door ze kennis te laten maken met sport. Arie Seekles zet zich 100% in om jongeren kansen te geven. ‘Ik wil het leven van kansarme kinderen verrijken door ze te helpen hun eigen doelen te bepalen.’  

‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ is tien jaar geleden start vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Uit onderzoek bleek namelijk dat jongeren uit achterstandswijken relatief vaak in aanraking komen met de politie.  

Arie Seekles: “We zijn scholen gaan benaderen om hun leerlingen deel te laten nemen aan de gedragsinterventie en in samenwerking met een sportvereniging in de buurt de leerlingen daar lid te maken. Dankzij die structurele vrijetijdsbesteding en het lid zijn van een vereniging, horen de kinderen weer ergens bij. Daardoor krijgen ze een ander sociaal netwerk en nieuwe vrienden. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam bleek zelfs dat er minder verzuim is op school, de leerprestaties verbeteren en ze beter met autoriteit kunnen omgaan, ook komen ze veel minder vaak in aanraking met politie. Wij zetten in op het verbeteren van sociale vaardigheden via sport.” 

Verbeteren sociale vaardigheden

De stichting is vooral actief in ‘high impact crime gemeenten’ met veel inbraken en overvallen. “Dat zijn de grote steden maar ook steden als Zoeterneer en Leeuwarden. Onze werkwijze is simpel. Een gemeente, Amsterdam bijvoorbeeld, geeft aan in welke wijk ons team aan de slag moet. Wij verbinden ons vervolgens twee jaar lang aan een school, de meest logische plek om kinderen te vinden. Onze eigen trainers vormen een team van maximaal 15 kinderen. Ze gaan 6 tot 8 uur per week in de buurt van de school met een vereniging en het kind aan de slag. Sportkleding en schoenen worden door ons betaald. Deze kinderen hebben nauwelijks sociale vaardigheden als ze bij ons komen. De kinderen worden lid van de vereniging en beginnen met sporten, tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van sociale vaardigheden, samenwerken met elkaar, rekening houden met elkaar, omgaan met winst en verlies. Als die voldoende ontwikkeld zijn en het kind eraan toe is, kan het wedstrijden gaan spelen als lid van de sportclub.” 

Kinderen zijn supertrots dat ze ergens bij horen.

Ik kom wel eens verdrietig thuis

Contact met het kind is het allerbelangrijkste. Naast het sporten, wordt er gepraat over wat ze meemaken maar ook over onderwerpen als geldezels, sexting en criminaliteit. De kinderen komen veelal uit gezinnen waar grote geldzorgen zijn. “Zo schrijnend,” zegt Arie. “Ik gaf een een trainingspak aan een meisje dat al twee weken in dezelfde kleding liep. Of ik zie jongens die de voorkant uit hun schoenen geknipt hebben omdat ze te klein zijn en er geen geld voor nieuwe schoenen is. Dan regelen wij schoenen. Of ik zie dat ze naar me zitten te kijken als ik tussen de middag een broodje eet. Zelf hebben ze niets, of ze krijgen een zak chips mee. Ik zie dat de armoede erger wordt. Mensen weten de weg naar hulp niet, spreken de taal vaak slecht. Tijdens de coronatijd doen we huisbezoeken. We houden contact. We bellen met de ouders als we van school horen dat een kind niet inlogt. Als er niet gereageerd wordt, gaan we langs. Je schrikt je rot. Je proeft en ruikt de armoede. Ik kom wel eens verdrietig thuis. Maar de kinderen zijn zo blij dat je er bent en ze even meeneemt om in de buurt wat activiteiten met ze te doen. Ze zitten de hele dag binnen, vaak met veel mensen op een kleine flat.  

Veel meer kinderen bereiken

‘Alleen jij bepaalt’ is intermediair van ons fonds zodat de jongeren als ze eraan toe zijn, lid kunnen worden van de sportclub. “Kinderen moeten deel uit kunnen maken van de samenleving,” vindt Arie. “Een uitlaatklep hebben waar ze plezier aan beleven. Dat doe je door ze structureel lid te laten zijn van een sportclub, dans of muziekschool. We vragen de contributie en het lesgeld aan bij het Jeugdfonds. En we zorgen voor een sporttenue, vaak doen we er een trainingspak bij. Kinderen zijn supertrots dat ze ergens bij horen. Het is goed dat jullie er zijn maar er kunnen veel meer kinderen bereikt worden. Laatst was ik op een school in Delft, die hebben nog nooit een aanvraag gedaan. Dat verbaast me. Dat kan toch beter. Zolang we maar goed uitleggen aan elkaar waar we tegenaan lopen, komt het goed. Uiteindelijk willen we allemaal maar één ding: dat de kinderen zoveel mogelijk kansen krijgen.”  

Word ook intermediair

Meer over ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’

Intermediair Else Flart is maatschappelijk werker voor Stichting Welzijn Westerwolde, een welzijnsorganisatie op het gebied van sociaal werk, vrije tijd en maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Westerwolde. Zelf heeft ze veel contacten met onder andere scholen en GGD in zogenaamde buurtnetwerken, helpt ze gezinnen met uiteenlopende vragen en probeert ze zo vroeg mogelijk problemen te signaleren.

Iets extra’s kunnen bieden

Alweer vele jaren geleden, ze is al ruim 12 jaar intermediair voor het Jeugdfonds, werd ze gevraagd om intermediair te worden. “Het is een prachtige manier om binnen te komen bij gezinnen. Je geeft niet alleen hulp maar kunt met het Jeugdfonds ook iets extra’s geven.” In haar team is ze de enige intermediair en ouders worden dan ook af en toe vanuit haar collega’s of de scholen naar haar verwezen. “Of ik of een andere intermediair de aanvraag doet, maakt mij helemaal niets uit, als het maar gebeurt.”

Onder de aandacht brengen en houden

Tien jaar geleden deed ze ongeveer 30 aanvragen per jaar. Nadat het werkgebied kleiner werd en ook meer collega’s intermediair werden zijn het nu iets minder geworden, maar ze is zeker niet minder enthousiast. Meenemen in gesprekken, onder de aandacht brengen en houden bij collega’s en haar netwerk blijft belangrijk. “Er heerst soms schaamte bij ouders om bij een intermediair aan te kloppen. Ik probeer het daarom zo laagdrempelig mogelijk te houden en neem het Jeugdfonds ook altijd mee in mijn gesprekken met ouders.” Er zijn veel meer intermediairs in de gemeente Westerwolde: leerkrachten, schuldhulpverleners, sportcoaches, Leergeld en andere professionals die bij kinderen/gezinnen betrokken zijn. Er is altijd wel iemand bij een gezin in de buurt.”

Er mogen zijn en gezien worden

Else heeft veel met cultuur. Samen met haar man heeft ze een cultuurboerderij waar, zodra het weer kan, allerlei theater – en muziekoptredens zijn. Zowel vanuit deze hobby en liefhebberij als in haar werkzaamheden als maatschappelijk werker, ziet ze wat sporten en cultuur met kinderen en gezinnen doet. ‘Er mogen zijn en gezien worden’ zijn volgens Else belangrijke pijlers in een kinderleven en de opvoeding. En zeker in kwetsbare gezinnen is het kunnen meedoen in de maatschappij en de structuur die het sporten of aan cultuur doen biedt erg belangrijk. “Meedoen aan sport of cultuur heeft dezelfde impact als onderwijs. Het is ontzettend belangrijk voor kinderen. Het geeft zelfvertrouwen, is goed voor het lijf en de gezondheid, is verbindend, ze leren er veel van zoals incasseren en worden er gewoonweg blij van.”

Wel is het jammer dat met name de cultuuraanvragen wat achterblijven in deze gemeente. Dat komt waarschijnlijk grotendeels door een beperkt cultuuraanbod in de gemeente. “Als er al geen geld is voor de lessen is er ook geen geld voor extra onkosten zoals vervoer. Het verder moeten reizen naar bijvoorbeeld een muziekschool werkt dan remmend.”

50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-12e-verjaardag

In een boom klimmen, slootje springen, fluiten op een grasspriet en een sneeuwengel maken. Allemaal leuke en vooral ook gratis activiteiten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Ontdekken, proberen en leren en daar ook de tijd en ruimte voor krijgen. “Dit lijstje promoot ik veel bij de gezinnen waar ik kom. Evenals sport en cultuur zijn dit hele waardevolle ervaringen die je met je meeneemt.”

Een droom van Else is dat we in Nederland een soort cultuurpaleizen zoals in Scandinavië krijgen met laagdrempelige toegang tot allerlei sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen. Jongeren de kans geven om te ontdekken wat je leuk vindt en waar je talenten liggen en dat helemaal gratis. “Omdat dat in Nederland (nog) niet bestaat ben ik in ieder geval blij met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.”

Word ook intermediair

Wist je dat?

Nederlandse gemeenten zijn aangesloten bij ons.

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een cultuurclub.