In de rubriek ‘Wie zijn onze intermediairs’ stellen wij de toppers van JFSC Gelderland voor, aan de hand van korte vragen. Dit keer Marloes Bottenberg.

Vertel eens wat over jezelf?

Ik werk als beschermingsbewindvoerder. Sinds 2018 ben ik werkzaam als intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Waarom ben je intermediair?

Ik zie dagelijks het effect van schulden op zowel ouders als hun kinderen. Kinderen trekken hierbij eigenlijk altijd aan het kortste eind. Zij kunnen er niets aan doen dat hun ouders in die situatie verkeren, maar worden er wel steeds mee geconfronteerd. Ik hoor wel eens dat kinderen een verjaardag overslaan, geen goede fiets hebben of zeggen dat ze ook een geweldige vakantie hebben gehad, terwijl dit niet het geval was. Kinderen in armoede vragen al snel niet meer om een (dure) sport. “Daar is toch geen geld voor”, hoor ik kinderen regelmatig zeggen. Schrijnend vind ik dat en ik hoop als intermediair deze kinderen aan JFSC te koppelen, omdat ik vind dat ieder kind moet kunnen sporten.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Sport is zo veel meer dan een balletje slaan of schoppen. Een kind wordt onderdeel van een team, groep of vereniging en hoort ergens bij. We beseffen niet altijd dat dit een gevoel is wat veel kinderen in armoede niet kennen, er bij horen en mee mogen doen.

Wat is jouw mooiste moment?

Oh dat zijn er erg veel, maar één kind schiet er wel uit. Tom, een jongen van 8 jaar oud. Toen ik met hem en zijn ouders kennismaakte, was hij erg stil en onzeker. Zijn ouders leefden in armoede en Tom daardoor ook. Door de situatie plaatste Tom zichzelf op de achtergrond en vroeg niet of hij op judo mocht. Zijn klasgenoten deden wel aan judo en Tom vertelde mij dat hij wel eens jaloers op hen was. Dit raakte mij enorm. Dankzij het JFSC zit Tom nu ook op judo!

Heb je tips voor andere intermediairs?

Probeer in jouw omgeving de sport -en cultuur verenigingen ook te vertellen over JFSC. Ik zie in de praktijk dat bedrijven hier nog te vaak niet van op de hoogte zijn. Een gemiste kans. Als intermediair kunnen wij hierin ook ondersteunen en uitleggen hoe het JFSC werkt.

Wat is je wens voor de toekomst?

Dat ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen in een sport of culturele activiteit. Ook hoop ik dat de sport- en cultuurverenigingen actief hun (potentiële) deelnemers gaan informeren over de mogelijkheden van het JFSC. Ik zou bijvoorbeeld het liefst banners willen zien bij de voetbalvelden en sporthallen: ‘Ieder kind mag hier komen sporten’.

Word ook intermediar

 

 

Met het nieuwe sport seizoen voor de deur hebben we enkele handige informatie met betrekking tot het aanvragen nog eens op een rijtje gezet. Komt u er niet uit? Dan zit onze help desk ook 5 dagen per week voor u klaar!

Herhaalaanvraag

Wist u dat…er nu nog makkelijker een herhaalaanvraag voor een kind gedaan kan worden? Dit kan door middel van de herhaalknop. Dit is mogelijk als de NAW-gegevens van het kind hetzelfde zijn gebleven. De herhaalknop zal intermediairs veel tijd schelen, omdat reeds bij ons bekende gegevens niet weer opnieuw ingevuld hoeven te worden.

Spelregels per gemeente

Wist u dat...elke gemeente haar eigen spelregels heeft? En dat deze spelregels soms veranderen? Kijk zo nu en dan eens op onze website  om altijd up-to-date te zijn van de spelregels!

Ouderkaart

Wist u dat…als ouders zich de eerste keer bij een intermediair melden, het handig kan zijn als ouders alvast zelf een ouderkaart invullen? Hierdoor kunnen ouders zelf alle gegevens aanleveren, waardoor de intermediair halverwege de aanvraag er niet achter komt dat er toch nog gegevens missen!

Contributiebedragen

Wist u dat…elk jaar de contributie van veel aanbieders omhoog gaat? Laat ouders daarom goed informeren bij de aanbieder wat de kosten zijn voor het aankomende seizoen, zodat ouders niet voor extra kosten komen te staan.

Bereikbaarheid

Wist u dat...onze helpdesk 5 dagen per week voor u klaar zit om alle vragen te beantwoorden? Bel daarom gerust naar 06-14322908 van ma t/m vrij van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur of stuur een mail naar noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl. Als u het aanvraagnummer van de aanvraag doorgeeft, kunnen wij u altijd sneller helpen.

Meer informatie? Kijk ook eens bij onze veel gestelde vragen.

 

De buurtsportcoaches van bv SPORT zijn nauw betrokken bij het Jeugdfonds Sport Friesland. Als ambassadeur van sport en bewegen, leggen ze de verbinding tussen kinderen, school, ouders, de sportvereniging en de gemeente. Als zodanig zijn ze intermediair voor dit fonds en proberen ze daar waar dat nodig is, kinderen te laten sporten met hulp van dit fonds.

Elske Tolsma - Jeugdfonds Sport Friesland IIIn iedere klas zitten gemiddeld 2 á 3 kinderen die opgroeien in een gezin dat moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Zij kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor klasgenootjes vanzelfsprekend zijn. Hun ouders kunnen de contributie of lesgeld niet betalen. En dat terwijl het enorm belangrijk is voor kinderen om een uitlaatklep te hebben. Het Jeugdfonds Sport helpt! Zij betalen voor kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen.

Onze buurtsportcoaches zijn als professional de verbindende schakel die ervoor zorgen dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Als intermediair kunnen ze snel online een aanvraag bij het fonds indienen zodat een kind mee kan doen. En of kinderen willen voetballen, kiezen voor hockey of voor hiphop, maakt niet uit. Na goedkeuring van de aanvraag, meestal binnen 3 weken, wordt de contributie of het lesgeld direct aan de club overgemaakt.

Een goed voorbeeld hiervan weet buurtsportcoach Elske Tolsma, actief in de noordelijke dorpen van de gemeente Leeuwarden, te schetsen. Ze vertelt betrokken te zijn (geweest) bij een aanvraag voor een meisje uit groep 7. Bij een controle door de jeugdarts van GGD Fryslân bleek dat het betreffende meisje een te hoog BMI had. De jeugdarts was ook betrokken bij het project Move en heeft haar hier naar doorverwezen.

Dit project is een samenwerking tussen Fysio Stiens, GGD Fryslân, een diëtist en de buurtsportcoach en is bedoeld voor kinderen met overgewicht. De kinderen worden 10 weken lang, 2x per week begeleidt om een betere leefstijl te verkrijgen. Ze sporten 2x in de week en krijgen tips over gezonde voeding. Na deze periode worden de gezinnen nog 2 jaar op afstand begeleid en worden de deelnemers nog 3 keer getest op hun BMI (na een half jaar, een jaar en na 2 jaar).

Als onderdeel van deze gecombineerde leefstijlinterventie biedt de buurtsportcoach begeleiding om de kinderen structureel aan te laten sluiten bij een sport- en beweegaanbieder mochten ze dat nog niet zijn. In dat geval wordt ook gekeken naar de financiële situatie van het gezin om in te schatten of er een beroep gedaan kan/moet worden op het Jeugdfonds Sport Friesland.

In de gesprekken die Elske had met het gezin en het meisje, bleek dat het meisje voorheen aan wedstrijdzwemmen had gedaan. Nu deed ze niet meer aan sport omdat ze wedstrijdzwemmen niet meer zo leuk vond en omdat, naast een lidmaatschap bij Showband Takostu Stiens (net als haar vriendinnen) een sportlidmaatschap er wegens de financiële en gezinssituatie eigenlijk niet meer in zat. En hoewel ze niet zo goed wist welke sport goed bij haar paste, werd ook duidelijk dat het meisje heel graag een aantal proeflessen judo (en paardrijden) wilde doen maar dat de financiële huishouding en het feit dat haar vader, die geen onderdeel meer uitmaakt van het gezin, niet in staat was om financieel extra bij te dragen, dat niet toelieten.

In overleg met Elske zijn de mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport bekeken en is, mede vanwege praktische redenen, gekozen voor judo want in tegenstelling tot paardrijden kon dat in het eigen dorp beoefend worden waardoor ze er zelfstandig naar toe kon.

Toen gedurende de proeflessen bleek dat judo heel leuk was, heeft Elske namens het gezin een definitieve aanvraag bij het Jeugdfonds Sport Friesland gedaan. Met succes want het betreffende meisje is lid geworden van de judovereniging in Stiens en is inmiddels in het bezit van de groene slip en hard op weg naar het behalen van de gele band! Volgend schooljaar wil ze van één training per week naar twee gaan, ook omdat ze dan aan wedstrijden mee kan gaan doen.

Ook moeder is heel blij dat het Jeugdfonds Sport Friesland er is want ze ziet haar dochter opbloeien, weerbaarder en gezonder worden. Het meisje heeft niet alleen een veel betere conditie gekregen, ze heeft ook minder vetpercentage en meer spiermassa gekregen. Dit is ook gebleken uit de vervolgtesten bij Move.

Een aanvraag doen is volgens Elske een kleine moeite, maar daarmee maken zij en haar collega’s een groot verschil in het leven van een kind!

In de rubriek ‘Wie zijn onze intermediairs’ stellen wij de toppers van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland voor, aan de hand van korte vragen. Dit keer Maritha van Huizen. 

Vertel eens wat over jezelf?

Ik ben werkzaam bij Zorgdat, welzijnsorganisatie in Harderwijk. Daar ben ik onder andere sociaal werker informele zorg en trainer van de methodiek ‘geluksgericht werken’. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur in Harderwijk en aanspreekpunt voor volwassenen met vragen over sport. Voorheen was ik buurtsportcoach in de wijk en daardoor ken ik het professionele werkveld rondom jeugd goed.

Waarom ben je intermediair?

Allereerst natuurlijk: alle kinderen moeten mee kunnen doen! Er zijn zo ontzettend veel redenen waarom ouders hun kinderen niet kunnen laten meedoen aan sport of cultuur. Als intermediair is het zo belangrijk om verder te kijken dan je neus lang is. Om iemand echt goed te horen en niet zomaar te oordelen. Als sociaal werker en als welzijnsorganisatie kom je veel situaties tegen waarbij mensen (hulp)vragen hebben, signalen afgeven. We zitten midden in het netwerk welzijn, signaleren goed en veel en zijn makkelijk toegankelijk. Het mooie bij JFSC is ook dat ze ruimte geven voor ‘verder kijken dan de getallen’. Soms vallen mensen doordat ze net te veel verdienen buiten alle regelingen, maar houden ze bijvoorbeeld door hoge zorgkosten veel minder over dan mensen die net iets minder verdienen en veel vergoed krijgen.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Dat kinderen mee moeten kunnen doen staat voorop. Niet omdat het alleen maar leuk is, maar ook omdat het belangrijk is! Het brein, je talenten, de sociale ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, wereldwijs worden. Er zijn zoveel belangrijke aspecten aan meedoen bij sport en cultuur!

Wat is jouw mooiste moment?

Reacties als deze (een sms van een ouder): “Jij super bedankt voor het niet gelijk wegwuiven van de aanvraag nadat mijn salaris toch boven de norm is. Daar zijn er weinig die de situatie zo bekijken. Nogmaals enorm bedankt hiervoor.“

Heb je tips voor andere intermediairs?

Het is zo belangrijk om ouders echt te horen. Vraag hoe het gaat. Laat merken dat je naast ze staat. Inkomen, schulden of zorgen op tafel leggen is niet niks en moeten ze vaak al zo vaak bij zo veel verschillende mensen blootgeven. Wees wel altijd eerlijk als je iets niet snapt of uit wil zoeken. Maar de manier waarop je dit vraagt of zegt maakt zo’n verschil! Durf ook jezelf kwetsbaar op te stellen, dat geeft ruimte voor openheid van beide kanten. En: kijk breder mee dan alleen JFSC. Hebben ouders nog meer nodig? Hoor/zie ze goed dus.

Ook intermediair worden? Lees meer en meld je aan:

Voor intermediairs

Bregje de Vlieger is buurtsportcoach bij Welstad, een welzijnsorganisatie die zich inzet voor alle inwoners van Stadskanaal en ondersteuning biedt op verschillende levensgebieden voor de inwoners van de gemeente. Een van Bregje’s taken is om kinderen en jongeren die niet sporten, toch in beweging te krijgen. De afgelopen periode zat ze thuis vanwege de coronacrisis maar voorzichtig aan gaan de sportvelden weer open. ‘Vanwege de coronacrisis zijn er meer gezinnen die hulp nodig hebben.’ 

Bregje werkt in Stadskanaal waar ze naschoolse sportactiviteiten organiseert en scholen ondersteunt bij het sportaanbod of bijvoorbeeld het organiseren van clinics. “De gemeente Stadskanaal is best wel groot. We werken met zes buurtsportcoaches die zich inzetten om mensen die normaal gesproken niet sporten, in beweging te krijgen. Ik werk in twee wijken en ben contactpersoon voor scholen en sportverenigingen. Als een sportvereniging bijvoorbeeld een dalend aantal leden ziet, probeer ik op scholen clinics te organiseren om belangstelling voor die sport te genereren. Zo probeer ik kinderen die geen lid van een sportvereniging zijn, toch aan het sporten te krijgen.” 

Zorgen dat kinderen gaan sporten

Haar werkzame leven ziet er vanwege de coronacrisis heel anders uit. “Ik werk een keer in de week op locatie en verder werk ik veel thuis,” zegt Bregje. “Het sporten gaat gelukkig weer voorzichtig van start. De gemeente heeft sportverenigingen laten weten wat er wel en niet kan, maar ze ook gevraagd toegankelijk te zijn voor niet-leden. Een aantal sportverenigingen heeft daar positief op gereageerd. Wij gaan ervoor zorgen dat kinderen die nog niet sporten, naar die verenigingen gaan. We bezoeken scholen en stimuleren kinderen zich aan te melden. Ik denk dat ouders juist tijdens de coronacrisis hebben ervaren hoe belangrijk het is dat kinderen zich uit kunnen leven.”  

Een bijdrage leveren

Bregje is intermediair voor ons fonds en helpt op die manier kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. “Ik vond het als kind altijd fijn om te sporten en het kon ook altijd. Maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Veel gezinnen kunnen het niet betalen. De organisatie waar ik voor werk, heeft contact met gezinnen die hulp nodig hebben. Ik vind het mooi dat wij vanuit onze functie een bijdrage kunnen leveren om gezinnen die het moeilijk hebben, te helpen. Op verzoek van de sociaal werkers doe ik aanvragen voor gezinnen en ook vanuit school komen veel verzoeken. Zo kan ik als intermediair een bijdrage leveren en kinderen helpen. Dat is ook mijn motivatie voor mijn werk als buurtsportcoach. Iets betekenen en mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te zetten.” 

Vanwege de crisis zijn er meer gezinnen die financiële steun nodig hebben, zo zitten veel zzp’ers zonder werk. Als kinderen uit die gezinnen graag lid willen worden van een sportclub, moeten ze weten dat jullie er zijn om ze te steunen. Dat kan ook tijdelijk zijn. Ik promoot het fonds sowieso altijd, maar het is nu extra hard nodig! 

Meer informatie voor buurtsportcoaches

Doe ook een aanvraag!

 

 

Lucia Tjon A Tjoen is al 38 jaar werkzaam als jeugd- en gezin professional en intermediair. “Ik ben ooit begonnen als inrichting werker in tehuizen die toen de naam hadden ‘Instelling voor moeilijk opvoedbare jeugd’, daarna werkte ik ruim 10 jaar bij de jeugdbescherming en later bij het Riagg. Vanaf 2001 tot nu ben ik schoolmaatschappelijk werkster bij  Enver op basis- en voortgezet onderwijs scholen.”

IMG_3014.jpg

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening op school, die erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Zij vervult een brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd)zorginstellingen als de ontwikkeling bij het kind stagneert. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op die situatie. Enerzijds de ouders en verzorgers, anderzijds bijvoorbeeld leerkrachten en de (jeugd)hulpverlening.

Opgroeien in armoede

“Ik verwacht dat de vraag naar steun van het jeugdfonds zeker zal toenemen. Vóór de corona crisis merkte je al dat ouders met een laag inkomen nauwelijks kunnen rondkomen. Ouders kunnen bijvoorbeeld nauwelijks een schoolreis of andere school activiteiten betalen, laat staan een tripje naar een pretpark of musea. De meeste activiteiten zijn veel te duur, kinderen zitten vaak thuis of in hun buurt en hebben amper sociaal contact. Natuurlijk zijn er ook buurtactiviteiten maar deze zijn niet altijd passend bij de behoefte van het kind. Deelname aan een club of culturele activiteiten is voor deze kinderen een luxe, het is niet betaalbaar en daarom kunnen veel kinderen hun talenten niet ontwikkelen.”

Sociale vaardigheden

“In deze periode van corona merk je en hoor je veel meer onder welke omstandigheden sommige gezinnen moeten leven en hoe noodzakelijk het is dat het jeugdfonds bestaat. Dat het erg belangrijk is dat er voldoende aanbod moet zijn, is duidelijk. Ouders kunnen hierin een belangrijke rol spelen door mee te praten en zeggen wat ze missen qua activiteiten en samen ervoor zorgen dat het mogelijk wordt.”

Intermediair zijn

“Reden waarom ik intermediair ben is om dat voor deze gezinnen mogelijk te maken. Door de aanvraag voor hulp van het jeugdfonds via de schoolmaatschappelijk werker te doen, maakt het voor ouders en leerlingen laagdrempelig. Voor veel ouders is het lastig om via gemeentelijke instellingen hun aanvragen te doen, er is dan te veel papierwerk en vragen. Op school kennen je de gezinnen en hun situatie en is de aanvraag zo gedaan. Wat ik lastig vind, is dat gezinnen die hard werken, maar net boven de grens zitten qua inkomen, niet in aanmerking komen voor het fonds. Deze kinderen kunnen ook niet meedoen aan activiteiten/sporten omdat ouders het niet kunnen betalen.”

Meedoen is belangrijk, juist in een gezin waarin de  financiële middelen  beperkt zijn

“Zowel kinderen als ouders zijn heel blij en dankbaar als het mogelijk wordt gemaakt. Bij kinderen zie je dat ook terug in hun sociale gedrag. Ouders of kinderen komen vaak met een gerichte vraag, bijvoorbeeld: ‘Ik wil graag boksen of piano spelen’. Er wordt gelijk ingespeeld op wat het kind wenst of waar zijn talent ligt. Al eerder heb ik aangegeven dat dit een van de belangrijkste vragen is bij het hulpverlenen. Kinderen kunnen op deze manier een andere kant laten zien, thuis, op school en in de maatschappij. Het is vooral nodig dat de talenten van een kind zichtbaar wordt, deze kun je mogelijk ook inzetten op school en in de sociale omgang. Als kinderen mee kunnen praten over hun passie zie je ze ook groeien bijvoorbeeld in zelfverzekerdheid.”

Ieder kind heeft talent

“Ik merk dat op de basisscholen de ouders vaak samen met hun kinderen beslissen en dat ze meestal langer een sport of activiteit beoefenen. Als een kind vanaf de basisschool niet is gestimuleerd om een activiteit of sport te doen is het vaak lastig voor hen om te bepalen wat ze leuk vinden. Deze leerlingen houden het vaak niet lang vol en zijn regelmatig opzoek naar iets anders of geven het op, ze hebben geen dagbesteding. Je merkt dat ze zich gaan vervelen en roepen dat ze nergens goed in zijn. Natuurlijk heel jammer, toch blijven helpen met zoeken naar hun passie/talent want dat heeft volgens mij elk kind.”

Word ook intermediair!

 

MHC Rosmalen en Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught gaan samenwerken!

Lid zijn van MHC Rosmalen is voor heel veel mensen een normale zaak. Toch zijn er in Rosmalen kinderen (4-18 jaar) die door de financiële situatie van hun ouders/verzorgers niet mee kunnen sporten. Daarom gaan MHC Rosmalen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught per direct intensief samenwerken.

 

Ieder kind mag meedoen!
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind kan meedoen”, legt voorzitter Mark Brants van de Rosmalense hockeyclub uit. “Dat past bij onze missie om zoveel mogelijk mensen plezier te laten bleven aan de hockeysport. Wanneer ouders of verzorgers de contributie voor een kind zelf niet kunnen betalen, creëren we op deze manier de mogelijkheid tot financiële ondersteuning. Zeker in deze bijzondere tijd waarin inkomsten plotseling afgenomen kunnen zijn. “Een intensieve samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught vinden wij daarom erg belangrijk”.

Bijdrage aanvragen.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch-Vught is een stichting welke ouders helpt bij het betalen van de contributie. In sommige gevallen kan een waardebon worden verstrekt voor het aanschaffen van sportbenodigdheden, zoals kleding of attributen. ”Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan er een aanvraag worden ingediend via een van de intermediairs van het Jeugdfonds. “Intermediairs zijn onder andere werkzaam in het onderwijs (bijvoorbeeld de directeur, IB-er of gymleerkracht), op de verschillende wijkpleinen en je kunt terecht bij Stichting Leergeld”, legt Jan de Leeuw, bestuurslid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught, uit.

Maatschappelijke samenwerking
De organisaties gaan een maatschappelijke samenwerking aan voor een jaar, met de intentie om elkaar langdurig te versterken. Naast vergroting van de sportparticipatie werken beide organisaties ook samen aan gezamenlijke fondsenwerving.

Nasséra Achahboun is inmiddels al 11 jaar jongerenwerker, waarvan 5 jaar bij Videt in Uithoorn. En sinds het begin van Jeugdfonds Sport & Cultuur al intermediair. “Het leuke aan mijn werk? Geen dag is hetzelfde. Ik ben veel in de wijk en weet wat er speelt in gezinnen. Ik heb veel contacten bij gemeenten, scholen en verenigingen en daardoor kunnen we goed signaleren waar er behoefte aan is. Sport en Cultuur verbindt en dat is zo belangrijk voor kinderen én ouders.”

Intermediair NasseraSchakel tussen 2 culturen

Nasséra weet hoe het is om tussen 2 culturen te zitten. Toen ze op haar 8e vanuit Marokko naar Nederland verhuisde heeft ze zelf van alles moeten uitvinden. “In mijn tijd bestond het Jeugdfonds Sport & Cultuur nog niet helaas. Met Sinterklaas een wortel in je schoen? Mijn moeder werd boos, dat doe je toch niet, die hebben we nodig voor de couscous.”

Waarom ben je intermediair geworden?

Deels vanuit mijn eigen ervaring. “Ik spreek de taal, spreek de kinderen, maar ook de ouders. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen verhaal. De vertrouwensband die ik opbouw met kinderen is heel bijzonder.” Opgroeien in een veilige omgeving is niet altijd vanzelfsprekend. Hoe fijn is het dan om een kind toch een veilige plek te kunnen bieden. Veel gezinnen leven in armoede maar blijven onder de radar. “Hoe meer mensen er intermediair worden, hoe meer we kunnen signaleren en hoe sneller we de gezinnen kunnen helpen”, aldus Nasséra.

Waarom is het Jeugdfonds Sport & Cultuur zo belangrijk?

“Ik heb een groot netwerk in Uithoorn en krijg ook veel aanvragen voor Jeugdfonds Sport & Cultuur.” Sportactiviteiten geven kinderen de gelegenheid tot sociale contacten. Een plek waar ze met leeftijdsgenoten kunnen optrekken en even los kunnen komen van hun thuissituatie. Zonder het Jeugdfonds Sport & Cultuur zouden ook veel kinderen bijvoorbeeld geen muziek- of zwemlessen krijgen. Ook de ouders zien wat het met hun kind doet. Vaak zorgt dit ook voor een betere band tussen ouders en kinderen.

Wat is je mooiste moment?

Elke keer als je écht iets voor een kind kan betekenen. Mooi voorbeeld is van een jongetje met overgewicht die ze inschreef voor kickboksen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. “In het begin was hij totaal niet gemotiveerd. Maar hij zette toch door en ik heb hem zien opbloeien tot een stralend kind.” Nu is hij een voorbeeld voor veel andere kinderen. “Het maakt mij ontzettend trots dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren.”

Word ook intermediair

 

Buurtsportcoaches Ruben Buist en Maikel Rijdes werken vanwege de coronacrisis vanuit huis. En dat is best wennen als het je vak is mensen in beweging te krijgen. Ruben en Maikel werken voor het buurtsportteam Sportief Zeist. Behalve mensen in beweging krijgen, organiseren ze activiteiten en evenementen en helpen scholen, sportverenigingen, kinderdagverblijven op weg naar een actievere en dus gezondere leefstijl. Ruben en Maikel zijn ook intermediair voor ons fonds. 

“Ik ben teamleider,” zegt Ruben. “Dat betekent dat er wel veel vanuit huis kan maar het is toch anders.” Dat geldt ook voor Maikel, fulltime buurtsportcoach in Zeist en De Bilt. “We doen momenteel veel voorbereidingen achter de schermen voor activiteiten en evenementen,” zegt hij. “En we ondersteunen jongerenwerkers om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren op straat niet te veel bij elkaar gaan hangen in deze periode. Ik ben eigenlijk gymdocent op een islamitische basisschool in Zeist. Behalve lesgeven, organiseer ik activiteiten en doe veel aanvragen voor het fonds. 

Intensieve samenwerking

Ruben: “We werken in verschillende gemeenten. In elke gemeente zit een team buurtsportcoaches. Ik begeleid ze en onderhoud contact met de gemeente. Maikel en ik zijn 3 jaar collega’s in Zeist waar we onder andere werken in een achterstandswijk. Doordat we daar wekelijks zijn, hebben we veel contact met de school en de kinderen.” Maikel: “We werken samen met Jeugd en Gezin, de GGD, wijkwinkels, allerlei organisaties. Zij signaleren het als een kind een steuntje in de rug kan gebruiken en geven het door aan ons. Dan stuurt de juf ons een mailtje over een kind dat graag wil sporten, of we krijgen contactgegevens van de ouders. In het begin was het best lastig maar nu is het dankzij die samenwerking heel makkelijk. Mensen weten ons te vinden.”   

Sociale vaardigheden opdoen

“We vinden het heel belangrijk dat kinderen sporten,” zegt Maikel. “We weten allemaal wat sport met je doet, kennen de positieve, fysieke effecten. Maar er is ook het sociale aspect, kinderen uit verschillende culturen leren met elkaar omgaan. Kinderen krijgen vanuit huis niet altijd regels mee of worden niet gecorrigeerd, die regels leren ze op de vereniging wel.” “Het is niet alleen maar lekker sporten,” beaamt Ruben. “Kinderen doen sociale vaardigheden op, krijgen vriendjes en vriendinnetjes uit een andere cultuur of milieu. Onze kinderen doen veel aan kickboksen en voetballen, sporten waar je je echt in uit kunt leven. Dat is belangrijk als je thuis in een moeilijke situatie zit. We hebben een voetbalteam voor meisjes opgezet vanuit SV Zeist, bijna allemaal meisjes die via het fonds mee kunnen doen. 

Samen maak je het mogelijk

Het is niet altijd gemakkelijk te zorgen dat kinderen gaan sporten en dan volhouden. Maikel: “Ik ben al drie maanden bezig een meisje simpelweg naar gymles te krijgen. Je moet ze soms letterlijk bij de hand nemen, ook de ouders. Letterlijk naar de locatie lopen en ze laten zien ‘zo ver is het van huis’. Ouders hebben geen vervoer of kinderen staan er alleen voor. Dat geldt ook voor uitwedstrijden. Je moet er samen voor zorgen dat je het mogelijk maakt.”  

Laagdrempelig

Ruben en Maikel zorgen er als intermediair voor dat kinderen uit gezinnen met weinig geld, ook mee kunnen doen. “Het doen van een aanvraag bij het fonds is heel gemakkelijk,” vindt Ruben. “Ouders hoeven geen papierwinkel te overleggen. Dat is een succesfactor, je hoeft geen uitgebreide check te doen.” We zijn inmiddels zo laagdrempelig dat ouders ons appen voor een aanvraag,” lacht Maikel. “Dan komt het ook wel eens voor dat de buurvrouw ons benadert of zij ook een aanvraag kan doen. Daar moeten we wel op letten. Daarom is het goed dat het geld direct aan de vereniging uitbetaald wordt zodat we zeker weten dat het goed terecht komt. Het is fijn dat we kunnen helpen.

Professionals als Ruben en Maikel maken het mogelijk dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Ben jij buurtsportcoach en wil je ook intermediair worden? Kijk dan vooral op onze speciale pagina voor buurtsportcoaches:

Buurtsportcoaches

Arzu Binbir is al sinds 2009 medewerker ouderbetrokkenheid op de Da Costa school in Rotterdam en sinds 2012 intermediair voor ons fonds.

Haar school staat in de Afrikaanderwijk en bevindt zich in de Children’s Zone. Hierdoor bieden ze de kinderen 6 uur extra les per week. Deze uren worden voornamelijk ingezet voor extra les in Nederlandse taal en rekenen. Daarnaast om de kinderen op allerlei manieren voor te bereiden op hun latere leven en nu alvast kennis te laten maken met het vervolgonderwijs en de maatschappij. Vanwege het corona virus is de school gesloten. Het contact met de kinderen en ouders is anders. Arzu heeft laagdrempelig contact met ouders als ze hulp nodig hebben bij het thuisonderwijs, dat kan zijn een taalbarrière of een extra steuntje in de rug van ouders en kind. Daarnaast heeft ze een Instagram account geopend met divers (leer)aanbod voor de kinderen.

Ouders begeleiden

“Door de intermediaircampagne en bijbehorende posters is de zichtbaarheid enorm vergroot. Ook is het Jeugdfonds Sport & Cultuur een terugkerend onderwerp in de nieuwsbrief naar ouders van de school. Ik ga in gesprek met ouders en begeleid ze door samen te zoeken en informatie te geven over het cultuur- en sportaanbod. Ouders zijn hier regelmatig mee onbekend. Daarnaast is het belangrijk wat hun kind leuk vindt. Tenslotte is het belangrijk of het aanbod in de wijk aanwezig is, of dat ze er voor moeten reizen en of dat laatste een optie is.”

Talentontwikkeling

“Als kind moet je aan talentontwikkeling doen. Sport, of iets creatiefs. Een naschoolse activiteit, iets wat je voor jezelf hebt waarin je kan groeien en dat het van huis uit gestimuleerd wordt.”

Aanvragen doen

“Het is een kleine moeite om aanvragen te doen voor de kinderen, de gezinnen zijn er enorm mee geholpen. Ik ben blij dat ik ze kan helpen.”

Meer informatie voor intermediairs

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren in 2019 de kans kregen om te sporten.

kinderen en jongeren in 2019 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen.