Nieuws

Intermediairs zijn onmisbaar om te zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen aan sport en cultuur. Regelmatig laten we een van de toppers van Jeugdfonds Gelderland aan het woord aan de hand van korte vragen. Dit keer Saskia Nout.

Vertel eens wat over jezelf?

Ik ben kinderwerker voor de Arnhemse welzijnsorganisatie Rijnstad. Dat betekent dat ik kinderen ondersteun in hun sociale, emotionele en financiële ontwikkeling. Dat doen we door een uitgebreid pakket van activiteiten te organiseren, gericht op allerlei facetten van de vrije tijd. Zo kunnen kinderen bij ons koken, huiswerk maken, sporten, knutselen, een weerbaarheidstraining doen, en nog veel meer. Al onze activiteiten zijn gratis zodat we zo inclusief mogelijk zijn en ieder kind kan deelnemen.

Waarom ben je intermediair?

Ik vind het belangrijk dat iedereen, zonder drempel, mee kan doen. Ik zie dat een steeds groter wordende groep ouders minder te besteden heeft. Ik hoor van ouders dat ze kijken waar te bezuinigen, vaak gaan dan ‘clubjes’ er als eerste af. Binnen het kinderwerk zien we juist een toename van deelnemers, omdat onze activiteiten gratis zijn. Ouders geven expliciet aan naar onze activiteiten te gaan omdat die gratis zijn en andere activiteiten te stoppen. Maar hoe waardevol onze activiteiten ook zijn, ik zie ook graag dat kinderen lid kunnen worden van een sportvereniging of muziekclub. Daar leren kinderen weer hele andere dingen, waardoor kinderen zich nog veel sterker ontwikkelen.

Hoe ziet jouw werk als intermediair eruit?

Via onder andere social media, nieuwbrieven in de scholen en posters maak ik bekend dat ik intermediair ben. Ouders kunnen mij zo makkelijk benaderen met vragen. Vaak word ik ook benaderd door het Jeugdfonds zelf die mij vraagt contact op te nemen met een bepaald gezin en zo de procedure voor de aanvraag in werking te zetten. Ik neem contact op en stel vragen die nodig zijn de aanvraag te doen en vul dat online in en stuur het op. Vervolgens wacht ik op de uitkomst en neem dan met die uitkomst ook contact op met de ouders. Soms wordt een aanvraag afgewezen; samen kijken we dan altijd verder hoe het gezin toch geholpen kan worden.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Leren doe je niet alleen op school, maar eigenlijk je leven lang. Sport is zoveel meer dan winnen of verliezen; je leert er zelfrespect te krijgen, vertrouwen, samenwerken, enzovoort. Door culturele activiteiten ontwikkelen en ontdekken kinderen juist weer hun creatieve talenten.

Wat is jouw mooiste moment?

Een aantal jaar geleden kwam de moeder van een jonge tiener bij me. Deze tiener wilde graag op een teamsport, maar daar waren thuis geen financiële middelen voor ondanks dat beide ouders werkten. Doordat moeder werkte hadden ze ook geen recht op de stadspas die ook voordeeltjes geeft. Dankzij het Jeugdfonds kon zij toch deze sport beoefenen en tot de dag van vandaag doet zij dat nog steeds. Haar leefstijl is onder andere daardoor ook enorm verbeterd.

Heb je nog tips voor andere intermediairs?

Zorg vooral voor je bekendheid; dat niet alleen ouders je weten te vinden, maar ook het netwerk van het kind en gezin.

Wat is jouw wens voor de toekomst?

Eigenlijk dat we niet meer nodig zijn en sport en cultuur voor iedereen laagdrempelig toegankelijk zijn!

 

Heb je een vraag aan Saskia? Mail naar: s.nout@rijnstad.nl

Word ook intermediair! >>

Heino Verschuuren is coördinator van het Re-integratiecentrum (RIC) van de Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Horst aan de Maas. Elke werkdag helpt hij vrouwelijke gedetineerden bij vragen over hun re-integratie. Hij ondersteunt bijvoorbeeld bij het maken van een cv, contact met schuldhulpverlening of gaat op zoek naar een geschikte woonruimte voor na de detentie. Sinds een paar maanden is hij ook intermediair van het Jeugdfonds. Hij vertelt ons hoe dit in de praktijk verloopt.

Heino: “Van zo’n 25.000 kinderen zit één van de ouders in de gevangenis. Vaak is er geen geld om de kinderen bijvoorbeeld te laten voetballen of naar de dansschool te laten gaan. Het Jeugdfonds kan voor deze kinderen de contributie of het lesgeld betalen en de eventueel benodigde attributen. Sporten of cultureel actief zijn is heel goed voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Ze horen dan ergens bij, kunnen vriendjes en vriendinnen maken, plezier hebben en zich ontspannen. Dat is ontzettend belangrijk voor de jeugd.”

Aanmelden

Heino wil eraan bijdragen dat de vrouwen straks weer ‘goed’ naar buiten gaan. “Daarvoor moet je echt met de moeders in gesprek. Ik gebruik onze voorlichtingsbijeenkomst altijd om het belang van het sport en cultuur voor kinderen te benoemen. Op de achtergrond is dan in de PowerPoint een grote afbeelding van het Jeugdfonds te zien. Ik zie dan dat het van mond tot mond gaat. Ze gaan inzien dat het heel positief is voor de kinderen. Prima!”

Het praten over geldproblemen hoeft echt niet tot schaamte te leiden, weet Heino. “Het belang van het kind is het belangrijkste dat er is, dat blijf ik maar benadrukken. Daarnaast is het juist heel goed om het onderwerp ‘schulden’ zo snel mogelijk te benoemen. Hoe eerder we het er over hebben, hoe beter we er tijdens detentie aan kunnen werken. Schulden stapelen anders alleen maar verder op. En daarnaast kunnen de vrouwen via het Jeugdfonds zelf een cadeautje aan hun kinderen geven.”

Werkzaamheden als intermediair

Het aanmelden van een kind is heel eenvoudig. De ouderkaart wordt ingevuld door de moeder waarna Heino de verdere afhandeling oppakt. “Ik vind het ook fijn om op internet samen met de moeder op zoek te gaan naar een sportvereniging en naar de sportkleding voor het kind. In de aanmelding op de website van het Jeugdfonds kun je ook het e-mailadres van het thuisfront invullen, zodat ook zij helemaal op de hoogte zijn”. Hein is een groot voorstander om de digitale aanvraag online samen in te vullen omdat een deel van de vrouwen te maken heeft met complexe problematiek die het doen van een aanvraag ingewikkeld maakt. “Het zou toch erg jammer zijn dat kinderen om die reden niet naar een club kunnen! Door samen de aanvraag te doen, haal je een grote drempel weg en het kost maar een kwartiertje.”

Trots

Tot dusver heeft Heino elf aanvragen gedaan waardoor elf kinderen zijn gaan voetballen, kickboksen en dansen. De toekenning van een aanvraag duurt ongeveer twee weken en de bijdrage van het Jeugdfonds gaat rechtstreeks naar de club en de winkel waar de attributen zijn besteld. “Ik vind het wel jammer dat je geen terugkoppeling krijgt van de club of het kind daadwerkelijk meedoet, maar dat is ook wel logisch. Een ‘normale’ intermediair in de buitenwereld kent het kind persoonlijk, wij niet. Ik krijg gelukkig wel de reacties terug van hele blije moeders die vol trots komen vertellen hoe super hun kinderen het hebben bij hun nieuwe passie. Dat vind ik echt mooi om te zien en ben dan ook wel een beetje trots dat ik hieraan heb mogen meewerken.”

Heino: “Toen ik gevraagd werd om intermediair te worden dacht ik dat er weer een hele bak werk op me af zou komen. Maar dat valt in de praktijk echt reuze mee. Het is een kleine moeite en het is gewoon gaaf om die blije en trotse gezichten te zien als ze naar het RIC komen”, besluit Heino met een brede glimlach.

Samenwerking Jeugdfonds  en DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is met steun van Exodus Nederland, Gevangenenzorg Nederland, Vereniging Humanitas en Expertisecentrum K I N D een samenwerking met ons aangegaan. Doel is dat kinderen van gedetineerden die het financieel zwaar hebben, lid kunnen worden van een sportvereniging of culturele lessen kunnen volgen. De samenwerkingspartners hebben direct contact met ouders en families, kunnen signaleren en een aanvraag bij ons fonds doen. 

>> Lees meer over de samenwerking tussen DJI en het Jeugdfonds

>> Word ook intermediair

Intermediairs zijn onmisbaar om te zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen aan sport en cultuur. Regelmatig laten we een van de toppers van Jeugdfonds Gelderland aan het woord aan de hand van korte vragen. Dit keer Jeroen Ruijters.

Vertel eens wat over je werk als intermediair?

Ik ben jongerenwerker en jongerencoach voor de Gemeente Duiven. Tijdens mijn werk kom ik veel in contact met jongeren. Veel jongeren in de Gemeente Duiven zijn al aangesloten bij een sportvereniging, of participeren op het gebied van cultuur. Maar voor die jongeren die het thuis financieel moeilijk hebben wil ik graag door de inzet van het Jeugdfonds Sport & Cultuur een brug slaan naar het verenigingsleven. Ik vertegenwoordig als intermediair het Jeugdfonds tijdens netwerkoverleggen. Ik hang posters op bij de instanties in de gemeente Duiven (scholen, huisartsen, maatschappelijk werk, etc.) en verspreid flyers tijdens events (markten, festivals etc.).

Waarom ben je intermediair?

Sport en cultuur vind ik belangrijke middelen om te kunnen verbinden met de jongeren. Door sport en cultuur kunnen de jongeren zichzelf op meerdere vlakken ontwikkelen.

Waarom is het Jeugdfonds zo belangrijk?

Binnen mijn doelgroep jeugd en jongeren zitten ook genoeg jongeren die een kwetsbare thuisbasis hebben. Daar biedt het Jeugdfonds Sport & Cultuur mogelijkheden voor. Je ziet momenteel dat er veel financiële uitdagingen zijn voor gezinnen. Sport en cultuur aanbieden aan de jeugd en jongeren mag in mijn ogen hier niet de dupe van zijn.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Sport en cultuur is een mooie manier om te ontspannen; een uitlaatklep. Kunnen de jongeren dit niet vinden in sport en cultuur dan gaan ze die uitlaatklep op andere, misschien minder veilige, manieren zoeken. Een sportclub/culturele vereniging zorgt voor structuur, discipline, ontwikkeling van verantwoordelijkheidsgevoel voor jongeren. Het is een manier om je sociale vaardigheden te ontwikkelen. Het houdt jongeren fysiek en mentaal fit.

Wat is jouw mooiste moment?

Een moeder van 3 kinderen stond op het punt om de kinderen bij de voetbalvereniging weg te halen vanwege financiële problemen. Door de hulp van het Jeugdfonds kon ze haar kinderen wel weer inschrijven. Ze was daar erg dankbaar voor.

Heb je tips voor andere intermediairs?

Neem altijd je flyers en posters mee, presenteer het Jeugdfonds Sport & Cultuur bij alle netwerkbijeenkomsten waar je komt. Heb je direct contact met jeugd en jongeren, vraag altijd of ze al lid zijn van een vereniging.

Wat is je wens voor de toekomst?

Dat ieder kind in Nederland, ongeacht de thuissituatie, de mogelijkheid krijgt om deel te nemen aan sport en cultuur.

Heb je een vraag aan Jeroen? Mail naar: j.ruijters@mikado-welzijn.nl

Word ook intermediair! >>

Intermediairs zijn onmisbaar om te zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen aan sport en cultuur. Regelmatig laten we een van de toppers van Jeugdfonds Gelderland aan het woord aan de hand van korte vragen. Dit keer Sultan Duda.

Vertel eens wat over jezelf?

Ik ben sinds 2005 werkzaam als administratief medewerkster op de Islamitische basisschool in Harderwijk. Naast het werk op de het administratie ben ik de voorzitter van de ouderraad (OR) en de vertrouwenspersoon van onze school. Dit maakt dat ik veel in contact kom met ouders, maar ook leerlingen. In 2017 heb ik me opgegeven als intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Hoe ziet jouw werk als intermediair eruit?

Omdat ik al zo lang in het onderwijs werk, gaat het eigenlijk van zelf. Ik voer dagelijks gesprekken met ouders en met leerlingen. Zowel op school als privé. Uit zo’n gesprek komt naar voren welke gezinnen gebruik kunnen maken van het Jeugdfonds. Dan geef ik extra informatie over het Jeugdfonds, als het nodig is ook in het Turks. Zo merk je dat de blijdschap van gezinnen om de hoek zit.

Waarom ben je intermediair?

Ik heb de functie intermediair van een oud-collega overgenomen. Omdat ik als ‘spin in het web’ gezien wordt, leek het mij en mijn team het beste dat ik intermediair werd. Als geboren en getogen Harderwijker ben ik het bekende gezicht van onze wijk. Dit maakt de drempel laag voor ouders, ze kunnen gemakkelijk in contact komen. Veel ouders hebben geen idee wat het Jeugdfonds inhoudt.

Waarom is Jeugdfonds Sport & Cultuur zo belangrijk?

Sport en bewegen hebben een positieve invloed op onder meer de hersenstructuur van kinderen, en op hun executieve functies zoals werkgeheugen en planningsvaardigheden. Elk kind is uniek en heeft recht op sport & cultuur.

Wat is jouw mooiste moment?

Wanneer een kind start met sport, vraag ik na een tijdje hoe hat gaat met sporten. Dat gesprek tussen ons verloopt dan met grote ogen en een glimlach op het gezicht van het kind, echt een moment om te smelten. En de dankbaarheid van de ouders. 

Heb je tips voor andere intermediairs?

Het is belangrijk om laagdrempelig te blijven. En het is goed om aan ouders/verzorgers duidelijk maken dat de intermediairs werken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Wat is je wens voor de toekomst?

Dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur nog lang op deze manier mag blijven bestaan, mag groeien in bekendheid en er gelijkheid is voor alle kinderen!

Heb je een vraag aan Sultan? Mail naar: s.dulda@elamalscholen.nl.

Word ook intermediair! >>

In de rubriek ‘Wie zijn onze intermediairs’ stellen wij de toppers van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland voor, aan de hand van korte vragen. Dit keer Hedwig Reuvekamp.

Vertel eens wat over jezelf?

Ik ben al vele jaren werkzaam in de gehandicapten zorg. De laatste 15 jaar werk ik volledig ambulant als gezinsondersteuner, en begeleid ouders met het opvoeden en vragen rond de ontwikkeling van hun kind(eren).

Waarom ben je intermediair?

Omdat ik in de meest uiteenlopende gezinnen kom, ervaar en zie ik ook dat ouders door geldproblemen hun kinderen sport en cultuur moeten onthouden. Ook zijn er gemeentes die verwijzen naar het Jeugdfonds, om daar de vergoedingen te vragen. Als intermediair kan ik ouders ondersteunen met een aanvraag. En daarmee geven we kinderen kansen (en ouders geen extra financiële lasten).

Waarom is Jeugdfonds Sport & Cultuur zo belangrijk?

Het schept mogelijkheden, perspectief voor zowel ouders als kinderen. Ouders kunnen met een gerust hart ‘ja’ zeggen, op een vraag van hun kind om te mogen gaan sporten. Ruimte ervaren.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Kinderen kunnen doen waar ze plezier aan beleven, en andere kinderen ontmoeten. Meedoen, net als alle kinderen. Op school bijvoorbeeld kunnen vertellen dat je ook gewonnen hebt met de voetbal, of een mooie uitvoering van een concert hebt gehad. Ze horen erbij! En ze zijn even uit de stress die er soms in gezinnen is. Ook wordt het netwerk van deze kinderen vergroot, en vaak ook van de ouders.

Wat is jouw mooiste moment?

Een ouder die het heel moeilijk vond om ‘geld te vragen’, en dat ik dat voor hem zou kunnen regelen. Na een paar maanden belde hij mij op, om te vertellen dat zijn dochtertje vol trots het A-diploma had behaald.

Heb je tips voor andere intermediairs?

Vooral laagdrempelig blijven aansluiten en wanneer ouders in eerste instantie niet willen (schaamte misschien), dit ook accepteren. Ouders vinden het soms ook moeilijk om te moeten toegeven dat ze (nog meer) afhankelijk zijn…

Wat is je wens voor de toekomst?

Dat het gewoon is en blijft, dat alle kinderen daar plezier mogen ervaren, waar hun hart ligt.

Heb je een vraag aan Hedwig? Mail naar: H.Reuvekamp@zozijn.nl

Word ook intermediair! >>

Nadya Abou Salman verschijnt op mijn beeldscherm. Een mooie, stralende jonge vrouw. In 2015 vluchtte ze uit het door oorlog verwoeste Syrië met haar twee zoontjes naar Nederland. Na verblijf in een asielzoekerscentrum, vond ze haar nieuwe thuis in Venlo. Nadya heeft zich ontwikkeld tot een sleutelfiguur binnen de gemeenschap en is rolmodel voor veel vrouwen. Ze ontving ze de onderscheiding ‘Venloos Voorname Vrouw’ voor haar inzet voor de gemeenschap. Nadya is ook intermediair voor het Jeugdfonds. 

Sport is een van de redenen dat Nadya overeind is gebleven en weer snel een thuis voor zichzelf en haar familie heeft kunnen creëren. “Ik kom uit een sportieve familie,” vertelt ze. “Mijn vader, broers en ooms, we deden allemaal aan sport en moedigden mensen om ons heen ook aan om te sporten. Ik was vooral een actief basketballer, ook als scheidsrechter. Maar toen kwam de oorlog.” 

Sporten in AZC

Nadya’s man vluchtte in 2014 via Libanon, Turkije over zee naar Griekenland om uiteindelijk in Nederland aan te komen. Een jaar later volgden Nadya en haar twee zoontjes. Het enige dat ze mee kon nemen was haar liefde voor sport. “We kwamen in aan asielzoekerscentrum terecht waar we uiteindelijk anderhalf jaar woonden. Dat was erg moeilijk. Ineens deel je de keuken, badkamer, gemeenschappelijke ruimtes met mensen uit andere culturen, met mensen die je niet kent en van wie je de taal niet spreekt. Ik ben begonnen met dat wat ik kende: mensen stimuleren te sporten. Eerst de kinderen maar later deden ook de vrouwen mee. Dat viel op bij de leiding van het AZC die me toen officieel gevraagd hebben sportactiviteiten op te zetten en te leiden. De sport verbond al die mensen met hun verhalen en achtergronden uit verschillende landen.”

Veerkracht

Het zegt alles over de veerkracht van Nadya, in staat zijn onder moeilijke omstandigheden toch mensen te enthousiasmeren en aan het sporten te krijgen. Na het AZC kreeg het gezin een woning in Venlo waar ze begon met het coachen van jongeren. “In Venlo ben ik aan de slag gegaan met jongeren en vrouwen. Ik begon als vrijwilliger op de school van mijn kinderen. Later organiseerde ik fitnessactiviteiten maar ook gewoon gezellige dingen voor vrouwen uit Venlo. Samen wandelen, in de moestuin werken en koken. Als mensen samen dingen doen, krijgen ze meer begrip voor elkaar en kunnen elkaar steunen.”

Sportconsulent

In 2021 werd Nadya sportconsulent van de gemeente Venlo. Het was haar taak mensen uit verschillende culturen met behulp van sport te verbinden. “Ik moest hard werken om de taal te leren en er waren ook verschillen in ontwikkeling tussen Syrië en Nederland. Ik heb een aantal cursussen gedaan en kreeg veel steun van collega’s. We organiseerden activiteiten voor gezinnen met te weinig geld om te sporten. Zo leerde ik het Jeugdfonds Sport & Cultuur kennen. Op een gegeven moment hadden we ruim 60 kinderen uit allerlei culturen,” lacht Nadya. “Veel kinderen uit Arabische landen maar ook uit Somalië, Japan, Polen en Pakistan. Lekker samen aan het sporten. Sport brengt mensen samen. Daarom ben ik ook intermediair voor het Jeugdfonds geworden. Sport betekent zoveel voor mij en mijn kinderen. Het helpt kinderen ook in hun toekomst. Daarom moeten alle kinderen de kans krijgen te sporten. Eigenlijk zou iedere school eigen intermediairs moeten hebben.”

Lees meer over het Jeugdfonds voor kinderen van vluchtelingen

De stichting Samen Is Niet Alleen (SINA) ondersteunt mensen en gezinnen in Amsterdam die onder of bij de armoedegrens leven. Doel is om mensen beter inzicht te geven in hun eigen kunnen en zelfredzamer te maken zodat zij (weer) deel kunnen uitmaken van de maatschappij. SINA is intermediair voor ons fonds. Maaike Neys is teamleider van alle kindprojecten en vertelt over de werkwijze van SINA. 

SINA werkt intensief samen met het Jeugdfonds Sport Amsterdam en het Jongerencultuurfonds Amsterdam. “We willen dat voor alle kinderen de basisvoorzieningen op orde zijn en daar horen sport en cultuur bij,” zegt Maaike. “Voor het Jeugdfonds Sport nemen we jaarlijks zo’n 3.000 aanvragen in behandeling. Ouders kunnen bij ons online een aanvraag doen en we zien dat sinds corona dat aantal stijgt. Simpelweg omdat de intermediairs die normaal gesproken op de scholen de aanvragen doen, nu zijn weggevallen. Scholen zijn veel dicht of ouders kunnen niet de school in. Maar de behoefte blijft en gelukkig weten ouders ons online goed te vinden.”  

Huis aan huis

Het grootste deel van de mensen vindt SINA doordat ze erover horen van andere ouders. “Maar we zijn ook aanwezig bij de Voedselbanken en in buurthuizen. En we flyeren veel. Echt van deur tot deur in de brievenbus. Onze flyers zijn in zes talen. Als mensen eenmaal aangemeld zijn, blijven ze terugkomen. Een online aanvraag doen is gemakkelijk. Veel mensen hebben al een Stadspas, dat maakt het gemakkelijker, maar ook zonder Stadspas kan het. Heel af en toe merken we dat het mensen niet lukt, dan gaan we op huisbezoek.” 

Iedereen bij ons kent de praktijk

Huisbezoeken worden sowieso gedaan door de mensen van SINA. Maaike: “We gaan op huisbezoek bij kwetsbare gezinnen die niet de basisvoorzieningen voor hun kinderen kunnen aanschaffen zoals bedden, kasten, bureaus, fietsen, laptops en bijles. Als mensen een aanvraag voor sport doen, gaat het direct door naar jullie. Als er iets anders nodig is, huisraad of een fiets voor de kinderen bijvoorbeeld, dan gaan we op huisbezoek. Wat wel bijzonder is: iedereen die bij ons werkt is verplicht om huisbezoeken te doen. Iedereen bij ons kent de praktijk. We werken daarnaast intensief samen met de buurtteams, het Jeugdeducatiefonds of andere organisaties die in de stadsdelen actief zijn.”  

Isolatie

Een van de meest ingrijpende gevolgen van armoede is dat mensen geïsoleerd raken. “Mensen hebben nog maar weinig keus,” zegt Maaike. “Ze voelen zich buitengesloten, doen niet meer mee met de samenleving. Kinderen moeten gewoon een gelijke stap kunnen maken. Het gaat me gewoon heel erg aan het hart als kinderen niet mee kunnen doen. Er zijn gezinnen waar ik al jaren kom. Ik kijk wat ik kan doen en als ik iets niet kan, verwijs ik door naar andere instanties die kunnen helpen. Ik werk nu 8 jaar voor SINA en heb de armoedeproblematiek niet echt zien veranderen. Wat we wel zien is dat als gevolg van de coronamaatregelen bijvoorbeeld zwemles in de verdrukking komt. Kinderen staan daardoor veel te lang op de wachtlijst. En ik verwacht dat er nog een grote groep mensen als gevolg van corona in de problemen komt.” 

Word ook intermediair

Logo SINA
Bekijk de website van Stichting SINA.

Als combinatiefunctionaris voor Veendam Beweegt is Ellin Pelgrim, samen met haar team, verantwoordelijk voor sportstimulering en verenigingsondersteuning in de gemeente Veendam. Zich inzetten als intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur om alle kinderen mee te laten doen is voor Ellin en haar collega’s daar een duidelijk onderdeel van. 

Gemeenschappelijke taak

Jaren geleden zag Ellin het Jeugdfonds Sport & Cultuur langs komen en vond direct dat ze ook intermediair moest worden. Hier lag een mooie taak voor haar om nog meer kinderen mee te laten doen en is er vervolgens ook direct mee aan de slag gegaan. Samen met haar collega’s Sven Oost en Kevin de Haan zijn ze namens Veendam Beweegt intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Omdat Ellin meer beleidsmatig werkzaam is en de collega’s met name in het veld actief met sportstimulering en verenigingsondersteuning, bestrijken ze samen het hele veld van scholen en sportverenigingen. “We zien het als een gemeenschappelijke taak van ons team, waarbij we elkaar versterken en een groter bereik hebben. Met z’n drieën zie en hoor je toch meer” vertelt Ellin enthousiast.

Actief contact houden is onze kracht

“Sportparticipatie is voor ons enorm belangrijk. Iedereen moet mee kunnen doen, ook als hiervoor thuis te weinig financiële middelen zijn.” Dat vinden ze ook echt een taak voor Veendam Beweegt. Door zichzelf duidelijker als intermediair te profileren, hun zichtbaarheid te vergroten en een stuk mond-tot-mond reclame is het aantal inwoners die hun benaderen enorm gegroeid. Daarnaast hebben ze een goed contact met de welzijnsorganisatie. “Onze kracht is denk ik ook dat we mensen opzoeken. Veel ouders, bijvoorbeeld anderstaligen, vinden het prettig om persoonlijk af te spreken. Wat verder goed werkt is om actief contact te blijven houden: Is alles duidelijk? Gaat het meedoen goed? Kunnen we nog ergens bij helpen? Is er weer een herhaalaanvraag nodig? Uiteraard zijn ouders zelf verantwoordelijk, maar we merken dat dit goed werkt in deze omgeving.”

Sport én cultuur

“Niet iedereen vindt sport leuk. Wij hebben dan ook veelvuldig contact met de gemeentelijke cultuurcoach. Samen met de cultuurcoach, die trouwens ook intermediair is, hebben we bijvoorbeeld onlangs sport- en cultuurtasjes gemaakt voor de kinderen van de Voedselbank. Met uiteraard een flyer van het Jeugdfonds erbij. Een positieve manier om zo’n 60 gezinnen heel direct te informeren over de mogelijkheden”, vertelt ze verder. Als kind deed Ellin aan gymnastiek en muziek. Ze merkte zelf dan ook aan den lijve dat hoe vaardiger je in bewegen bent, hoe leuker je het ook gaat vinden. Iets wat ze in haar werk ook echt terug ziet. Uiteindelijk is sport haar grootste passie en is ze gaan volleyballen. Tijdens het training geven merkte ze dat ergens bij horen, zelfvertrouwen opbouwen en structureel naar een club toe gaan ervoor zorgt dat je wereld groter wordt. Sport én cultuur biedt dat!

Eigen zichtbaarheid vergroten

“Wij komen veel op scholen voor activiteiten en zorgen er dan ook voor dat er flyers van het Jeugdfonds liggen. Onlangs zijn we gestart met een enquête onder leerlingen op scholen om beter in beeld te krijgen hoeveel kinderen al sporten, waarom wel of niet en wat hun wensen op dat gebied zijn. Tevens hebben we ook een vlag van het Jeugdfonds welke we gebruiken bij onze eigen activiteiten waarmee we nog beter zichtbaar maken dat je bij ons terecht kunt voor vragen of het doen van een aanvraag. Verder spelen we als sportteam met het idee om een soort sportspreekuur te starten. Naast inwoners infomeren over het aanbod en sportkeuzes zou het tegelijkertijd informeren over het Jeugdfonds hier uitstekend bij passen.”

Het is zo geregeld

“Nadat we ouders gesproken hebben is een aanvraag doen zo geregeld. Als sportcoach hebben we goede contacten met de sportverenigingen. Adviseren over mogelijk geschikte sportactiviteiten of ondersteunen bij bijvoorbeeld het uitzoeken van de hoogte van contributies is zo gedaan. We kunnen vervolgens overal inloggen op het online aanvraagsysteem van het Jeugdfonds waarna het invoeren van de aanvraag en afhandeling ervan snel en makkelijk gaat. Binnen twee weken is alles geregeld. Het werkt heel motiverend om positieve reacties te krijgen. Gezinnen zijn vaak heel dankbaar en het geeft ons veel voldoening. Terwijl we het eigenlijk gewoon onderdeel van ons werk vinden. Onze taak ligt bij sportstimulering, waar het intermediair zijn voor het Jeugdfonds logischerwijs ook onderdeel van is. We willen dan ook dat álle kinderen mee kunnen doen. Als sporters zijn we natuurlijk ‘prestatiegericht’, dus zetten we ons als team in om dit jaar nog weer meer kinderen te bereiken en mee te laten doen.”

Ben jij een combinatiefunctionaris, sport- of cultuurcoach? Word ook intermediair! Lees er alles over op onze infopagina voor buurtsportcoaches >>>

Word ook intermediair

Richard Jongetjes is Talentverbinder in Aalten en omgeving en bedacht diverse projecten om mensen te verbinden. Van ‘It’scoot to be here’, waarbij vmbo’ers en senioren, met elkaar per scootmobiel dingen ondernemen, tot ‘Er een potje van maken’ waarbij donaties in een speciaal spaarpotje in restaurants worden ingezet om eenzame ouderen een gezellig – en kosteloos – avondje uit te bezorgen. Of Groen voor Grijs waarbij vmbo’ers worden ingezet om voor senioren in schooltijd een tuinklusje op te knappen. Daarnaast moet armoede de wereld uit, vindt hij. En dus is Richard ook intermediair van het Jeugdfonds.  

Richard Jongetjes 'Armoede is voor kinderen het ergste'Richard verzint projecten die uitblinken door eenvoud en dus haalbaarheid. Op een creatieve, sprankelende manier worden mensen die elkaar normaalgesproken niet zo snel tegen zouden komen aan elkaar geknoopt. Daarnaast vindt hij dat armoede de wereld uit moet, te beginnen in Aalten. Hij doet projecten voor de gemeente Aalten, de gezamenlijke basisscholen en verschillende welzijnsorganisaties in de gemeente. “Ik heb een fantastische baan,” zet hij. “Ooit heb ik op papier gezet hoe mijn ideale baan eruit zou zien. Nou, dat is deze baan dus. Ik heb alle vrijheid, mag aanrommelen, fouten maken. Ik ben een soort cowboy. Groot respect voor de gemeente Aalten en mijn opdrachtgevers die dit aandurven.”  

Sjekkie

Richard is opgegroeid in Aalten, woont vlakbij in Bredevoort en kent iedereen in de omgeving. “Door mijn gedrag heb ik aansluiting bij dat deel van de mensen waar buurtsportcoaches geen contact mee hebben. Ik loop in een t-shirt en spijkerbroek en steek samen met ze een sjekkie op. Ik ben een soortgenoot. Dat schept vertrouwen.” Hij lacht: “Ik wil het roken niet promoten maar het helpt wel. Zeker als we het over armoede hebben. Veel mensen in armoede roken vanwege de stress. Ik heb altijd een pakje shag en pakje sigaretten bij me. Dat verbindt. Stoppen met roken doen we later wel maar laten we eerst in gesprek komen.”  

Armoede de wereld uit

Zoals in heel Nederland, zijn er ook in Aalten en omgeving mensen die het niet breed hebben. “Een spoorbaan deelt het dorp een beetje in tweeën,” zegt Richard. “Aan de ene kant van de spoorbaan de mensen die het goed hebben, aan de andere kant de mensen die het moeilijk hebben. Het verenigingsleven is ijzersterk in de regio. Er zijn alleen al vier voetbalclubs. Er zijn dansscholen die zich echt richten op kinderen en waar ook veel meisjes dansen die uit minima gezinnen komen.” 

Gooi het maar in de bakfiets

Richard is intermediair voor het Jeugdfonds. Hoe weten ouders hem te vinden? Hij aarzelt geen moment: “Velen kennen me. Ik heb een bakfiets, ook een begrip in de regio. Hij staat bij mij voor de deur en mensen gooien er van alles in waarmee ze een ander kunnen helpen. Schaamte rond armoede is wel een ding maar ik noem het beestje gewoon bij de naam. Anderzijds, ik vind dat ‘wij’ daar een groter probleem van maken dan de mensen om wie het gaat. Door corona raken ook zzp’ers in de problemen. Dat zie ik steeds meer. Kijk, ik heb kunnen sparen tijdens corona, simpelweg omdat alles dicht was en ik niet naar de kroeg of festivals kon. Het tegendeel is waar voor zzp’ers en ondernemers. Het is een nieuwe groep die nu in de problemen komt.”  

Lekker bezig

Armoede is voor kinderen het allerergste. Als er stress is in een gezin, hebben de kinderen daar last van. Het maakt dan zo’n verschil dat kinderen en jongeren iets hebben waar ze zich uit kunnen leven en anderen kunnen ontmoeten. Wij hebben hier bijvoorbeeld een fantastische sportschool waar jongeren niet alleen kunnen sporten maar dat ook een soort huiskamer is waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Als iedereen even een extra stapje zet, komt het goed. Zo is er een jongen voor wie de normale Jeugdfonds vergoeding niet toereikend is omdat hij graag vier keer in de week wil sporten. Het Jeugdfonds Gelderland zet dan ook een extra stapje om het mogelijk te maken. Die jongen is nu lekker bezig, doet allerlei skills op, kan op de sportschool chillen met zijn maten. Als hij dat niet zou doen, zou hij wellicht depri thuis zitten of ontsporen. Het zijn eenvoudige dingen, maar je moet de kansen wel zien. Denken in kansen, niet in beperkingen.” Gelukkig denkt in deze gemeente vrijwel iedereen mee. 

Meer informatie voor intermediairs

 

 

 

Elke gemeente die bij het Jeugdfonds in Gelderland is aangesloten heeft een lokaal aanspreekpunt. Die is het eerste contact voor ouders, intermediairs, sportverenigingen, cultuuraanbieders en de gemeente. In de rubriek ‘Wie zijn onze lokale aanspreekpunten?’ stellen wij deze toppers aan je voor aan de hand van een aantal vaste vragen. Dit keer Lara Kreikamp. “Ik ben sinds 2017 actief als buurtsportcoach binnen het buurtsportteam van de gemeente Nijkerk. Eén van mijn werkzaamheden is het zijn van intermediair en lokaal aanspreekpunt van het Jeugdfonds Sport & Cultuur binnen de gemeente Nijkerk.”

Wat doe je als lokaal aanspreekpunt?

“Als lokaal aanspreekpunt ben ik verantwoordelijk om zoveel mogelijk mensen binnen de gemeente op de hoogte te brengen van het bestaan van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Onder andere het onderwijs, sport- en cultuuraanbieders (i.s.m. de cultuurmakelaar) en andere buurt- en zorgpartijen maak ik attent op de aanwezigheid. En ik help de intermediairs vanuit die organisaties om het doen van aanvragen zo makkelijk mogelijk te maken.”

Waarom is een lokaal aanspreekpunt binnen een gemeente belangrijk?

“Het is altijd prettig om één lokaal gezicht te hebben waar je naartoe kunt stappen als je vragen hebt. Als buurtsportcoach kom je op veel plekken, en heb je (korte) lijntjes met veel verschillende partijen, je werkt als verbinder. Dit werkt heel goed om bij zoveel mogelijk mensen het Jeugdfonds Sport & Cultuur op een zo efficiënt mogelijke manier op het netvlies te krijgen en zo zoveel mogelijk gezinnen te helpen.”

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

“Meedoen aan sport- of cultuuractiviteiten is uiteraard goed voor zowel de fysieke als mentale fitheid voor iedereen. Maar het is vooral ook gewoon heel erg leuk! Samen een hobby of passie beoefenen, daar krijg je energie van. Het zou voor iedereen dus mogelijk moeten zijn om mee te doen!”

Wat hoop jij in jouw gemeente te bereiken met de inzet van het Jeugdfonds?

“Ik hoop in ieder geval mogelijk te maken dat niemand buiten de boot valt om financiële redenen. En vooral in te laten zien hoeveel plezier je kan halen uit het uitvoeren van een hobby binnen een sport- of cultuurvereniging.”

Heb je een mooi voorbeeld van een cultuuraanbieder of sportvereniging hoe zij het Jeugdfonds Sport & Cultuur inzetten?

“Ik vind het al een erg mooi begin als ik zie dat cultuuraanbieders en sportverenigingen het fonds actief promoten richting de ouders en mee willen denken in de mogelijkheden om de kinderen te laten meedoen bij de vereniging!”

Heb je nog tips voor andere lokale aanspreekpunten? Of voor intermediairs

“Wees je bewust van de belangrijke rol die je kunt spelen in het leven van een kind, en dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te kunnen doen. En voor niet-intermediairs, word intermediair! Ook jij kan een belangrijke bijdrage leveren zodat alle kinderen mee kunnen doen aan sport- en cultuuractiviteiten!”

Wat is jouw wens voor de toekomst?

“Iedereen in laten zien hoe leuk het is om mee te doen aan sport- en cultuuractiviteiten, en uiteraard een leven lang sport en cultuur zonder (financiële) drempels voor iedereen!”

Vragen voor Lara? Mail naar: lara@nijkerksportiefengezond.nl

Word ook intermediair! >>

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2022.