Budgetcoach Mariska Eshuis is in 2019 voor zichzelf begonnen nadat ze jarenlang op de afdeling huurincasso van een woningcorporatie werkte. Ze vond dat het anders moest. Iedereen kan in een situatie belanden waardoor er even geen overzicht meer is of hulp bij schulden hard nodig is. 

In 2019 gooide Mariska het roer om en werd zelfstandig budgetcoach nadat ze jarenlang werkte op de afdeling huurincasso van een woningcorporatie. “Juist omdat ik zelf uit een gezin kom waar bijna ieder dubbeltje moest worden omgedraaid, weet ik wat voor leed er schuilgaat achter de voordeur in armere wijken. Het gaat nooit alleen om geldproblemen. Er spelen altijd andere dingen mee. Ik wil me inzetten voor mensen die grip op hun financiële situatie kwijt zijn. En daarbij gaat het echt niet alleen om mensen aan de onderkant van de samenleving. In tegendeel. Juist Jan Modaal die geen recht heeft op allerlei voorzieningen, houdt uiteindelijk minder over dan een gezin met een minimum inkomen dat wel een beroep kan doen op allerlei regelingen.” 

Luisteren naar het verhaal

Bij de woningcorporatie waar Mariska werkte, zag ze dat mensen die hun huur niet konden betalen, diep in de problemen kwamen. Dagvaardingen en ontruimingen vond ik heel erg, maar soms had ik geen keus,” zegt Mariska. “Ik vond dat het anders moest. Ik legde veel  huisbezoeken af en probeerde er alles aan te doen om huurders met een huurschuld te helpen door rekening te houden met hun financiële situatie. Ik zocht altijd naar een balans tussen het incasseren van de huur en het besef dat een dak boven je hoofd één van de belangrijkste zaken in het leven is. Ik ging niet alleen op huisbezoek om een regeling te treffen maar vooral om het verhaal te horen. Het incasseren veranderde voor mij langzamerhand in een maatschappelijke, hulpverlenende functie.”  

Wachten op de kinderbijslag

Mariska is vertrouwd met geldzorgen. Ook zij groeide op in een gezin waar niet veel geld was. “Altijd wachten tot de kinderbijslag binnenkwam. In de rij voor de Vlaggetjesweek bij C&A. De goedkoopste boodschappen in huis halen. Geen vakantie. Op een gegeven moment gingen mijn ouders scheiden en werd het geldgebrek nóg voelbaarder. Gelukkig kon mijn vader goed met geld omgaan. Hij heeft me dat geleerd en me ook gestimuleerd te gaan studeren, als eerste van de familie. Ik ben naar de HEAO gegaan omdat ik economie interessant vond en ik blij werd van alles rondom cijfertjes, getallen en rekenen. Achteraf gezien was ik toen al bezig met mijn passie rondom budgetteren.”  

Inkomenstoets moet van tafel

Als intermediair maakt Mariska het mogelijk dat kinderen lid kunnen worden van een sportclub of zich creatief kunnen uitleven. “Ik wilde als kind graag op turnen, mijn moeder vond dat te gevaarlijk. Achteraf denk ik: er was gewoon geen geld voor. Mijn dochter zit nu op turnen. Als ik zie wat dat met haar doet, hoe blij ze ervan wordt. Dat raakt mij. Ik wil dat alle kinderen die kans krijgen. Daarom ben ik ook intermediair voor het jeugdfonds. Ik kan gezinnen er echt mee helpen. Maar niet altijd.

Het frustreert me dat de gemeente een inkomenstoets hanteert voor ouders die een beroep op het jeugdfonds doen. Daardoor worden veel gezinnen, die het hard nodig hebben, niet geholpen. Die inkomenstoets moet echt van tafel. Ik vind dat je moet kijken naar wat er uiteindelijk maandelijks onderaan de streep overblijft. Zeker nu. Veel gezinnen zijn getroffen door de coronacrisis. ZZP’ers hebben minder opdrachten. Allemaal mensen die werken maar buiten hun schuld in de problemen komen.” 

Zorgen dat mensen begeleiding krijgen

Kunnen mensen die geldzorgen hebben zich een budgetcoach veroorloven? Zeker! “Er is meestal wel een mouw aan te passen en je wordt creatief,” zegt Mariska. “Veel mensen betalen zelf hun traject in de vorm van een maandbedrag welke in een budgetplan wordt opgenomen. Maar we praten ook met de werkgever als de cliënt hiervoor openstaat. Vaak weet die wel dat er problemen zijn en wil voorkomen dat er verzuim gaat ontstaan. En als iemand al in verzuim is en ziek thuis zit, kan er een advies vanuit de arbodienst of bedrijfsarts komen.  

Mensen met een uitkering kunnen vaak geen begeleiding betalen. Mensen worden nu naar budgetbeheer van de gemeente verwezen, iets wat ze vaak niet willen. Zij willen zelf regie houden en zelf de financiële problemen oplossen. Geef mensen dan vanuit die eigen kracht ook de keuzevrijheid om individuele begeleiding te mogen aanvragen voor budgetcoaching. Dat is nu helaas nog niet mogelijk, maar ook daar ben ik hard mee bezig.”  

In de rubriek ‘Wie zijn onze intermediairs’ stellen wij de toppers van JFSC Gelderland voor, aan de hand van korte vragen. Dit keer Stijn Brokx.

Vertel eens wat over jezelf?

Ik ben 29 jaar oud en ongeveer 6,5 jaar in dienst bij Welzijn West Betuwe. In mijn dagelijks leven ben ik drie dagen per week op het voetbalveld te vinden. Naast dat ik zelf mijn kunsten mag vertonen op het veld, ben ik al 14 jaar trainer van diverse selectieteams. Tijdens de ‘coronastop’ heb ik Padel ontdekt, een fantastisch snel en tactisch spel in de racketsport. In mijn werkzame leven ben ik actief als coördinator van de buurtsportcoaches en cultuurcoaches bij Welzijn West Betuwe. Als projectleider houd ik me ook bezig met een jongerenproject binnen West Betuwe en ben ik Lokaal Aanspreekpunt voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Waarom ben je intermediair?

Vanuit mijn functie als buurtsportcoach zie ik veel kinderen van gezinnen in West Betuwe. Dus een signaleringsfunctie als intermediair/LAP van het Jeugdfonds kan daarin waardevol zijn. Daarnaast is één van de doelstellingen als buurtsportcoach om sporten mogelijk te maken voor iedereen in de gemeente West Betuwe. Hoe mooi is het dan om met een jeugdfonds-aanvraag kinderen te kunnen laten sporten bij lokale verenigingen?

Waarom is Jeugdfonds Sport & Cultuur zo belangrijk?

In mijn ogen verdienen alle kinderen de kans om mee te doen aan sport en cultuur in Nederland. Door een relatief simpele handeling maakt het Jeugdfonds dit mogelijk. Ik zie vaak een last van het gezin afvallen door de vergoeding die Jeugdfonds Sport & Cultuur kan bieden.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Allereerst de gezondheidsfactor die sport en cultuur met zich meebrengt, want bewegen en actief zijn is gewoon gezond. Daarnaast vind ik vooral de sociale component enorm waardevol. Sportverenigingen en cultuuraanbieders zijn de voedingsbodem voor sociale contacten en het leren ontdekken van je omgeving.

Wat is jouw mooiste moment?

Ik heb eens een alleenstaande moeder geholpen met een aanvraag voor haar zoon. Zij zag door de bomen het bos niet meer en was erg opgelucht toen ik vertelde wat er allemaal mogelijk was door Jeugdfonds Sport & Cultuur. Nadat alles geregeld was ging haar zoon sporten bij een lokale vereniging. Ik kreeg nog een foto doorgestuurd van haar zoon in actie tijdens het sporten…het plezier straalde er vanaf!

Heb je tips voor andere intermediairs?

Zoek de samenwerking met zorgprofessionals die ook iets kunnen betekenen voor het gezin, wanneer je een ‘niet pluis’ gevoel hebt overgehouden aan een gesprek. Ik heb al meerdere keren meegemaakt dat we het gezin ook op andere vlakken hebben kunnen helpen, doordat we naar aanleiding van een Jeugdfondsaanvraag aan de bel hebben getrokken.

Wat is je wens voor de toekomst?

Ik hoop dat we in West Betuwe ook een mogelijkheid creëren om een volwassenfonds in het leven te roepen. Ik zie veel gevallen die vanaf hun 18e jaar moeten stoppen met de beoefening van sport en cultuur, omdat het Jeugdfonds geen bijdrage meer levert vanaf die leeftijd in West Betuwe.

Ook intermediair worden? Lees meer en meld je aan:

Word ook intermediair

Er zijn van die mensen die het verschil maken voor anderen. Nadia Cairo is maatschappelijk werker bij het Ouder Kind punt in de Amsterdamse Bijlmer. En intermediair voor ons fonds. In 2019 werd ze zelfs gekozen als Intermediair van het Jaar in Amsterdam. Jaarlijks kunnen honderden Amsterdamse kinderen dankzij Nadia sporten. Nadia maakt het verschil.  

Ouders en kinderen kunnen met hun grote en kleine vragen terecht bij OKA Amsterdam. “Ze kunnen met al hun zorgen bij ons terecht,” zegt Nadia. “Geldzorgen, vragen over opvoeding, huiselijk geweld, werkloosheid. Wij denken mee en proberen samen een oplossing te vinden. Vragen kunnen komen van ouders en kinderen maar ook vanuit school, jeugdzorg of de huisarts. Wij zijn een soort spin in het web. Als er schulden zijn, koppelen we het gezin aan de schuldhulpverlening. Is er geen geld voor een clubje, dan vraag ik bij jullie een bijdrage aan. Ik heb intensief contact met allerlei organisaties in de wijk.”  

Problemen komen nooit alleen

Licht brengen in moeilijke situaties. Daar gaat het Nadia en haar collegas om “Als we van een school horen dat een kind gedragsproblemen heeft, weten we eigenlijk al dat er thuis iets aan de hand is. Problemen komen nooit alleen. Ik praat met de ouders en probeer te achterhalen wat er speelt. Ik werk samen met verschillende disciplines samen om het gezin bij te staan. In de Bijlmer wonen veel mensen die illegaal in Nederland zijn. Veel ouders zitten in de illegaliteit. Moeders met kinderen die op een kamer in onderhuur zitten met nauwelijks geld om rond te komen. Enkele ouders die wel werk hadden, zijn die door corona kwijtgeraakt. Als je geen geld hebt en geen doel in je leven, veroorzaakt dat veel stress. En daardoor kan uit onmacht huiselijk geweld ontstaanEen groeiend probleem is het geweld van de gangs. 

Corona maakt alles erger

De coronacrisis heeft het voor veel gezinnen moeilijker gemaakt. Als je met je kinderen op een kamer woont en ze kunnen niet naar school, is dat erg zwaar. Nadia: “De scholen hebben er alles aan gedaan om het op te lossen. Er waren online lessen en voor de kinderen die niet online mee konden doen, was er plek op school. Scholen schakelden ons in als ze geen contact met de gezinnen konden krijgen of als kinderen niet kwamen opdagen. Wij zochten dan uit wat er aan de hand was.”  

Ik ben een instrument

“Het mooie van mijn werk is dat ik kan helpen. Ik ben een instrument voor iemand die het zelf niet kan. De problematiek wordt wel steeds complexer.” Nadia lacht. “Soms roep ik ‘ik kan geen probleem meer horen!’. Vechtscheidingen bijvoorbeeld, als ouders met modder gaan gooien. Dat vind ik heel erg. Je moet van goede huize komen om geen deelgenoot te worden en objectief te blijven. Misbruik is ook heel naar. Ik maak soms heel schokkende dingen mee. Het breekt mijn hart soms. Maar ik ga voor de kinderen. Doordat ik nu wat ouder ben en veel ervaring heb, kan ik het beter aan.”  

Kinderen moeten kunnen exploreren

Juist kinderen voor wie het huis zwaar is, is het nodig dat ze regelmatig even loskomen en zich uit kunnen leven. “Het eerste dat ik aan kinderen vraag is: doe je iets in je vrije tijd? En als dat niet zo is, help ik ze wél iets te gaan doen. Het is zo belangrijk voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen moeten kunnen exploreren, uitzoeken waar ze plezier in hebben en daarin opgaan. Op de sportclub of dansles doen ze allerlei skills op die ze thuis niet meekrijgen. Samenwerken, luisteren, ergens voor gaan. Ze zien dat er meer is, ontdekken mogelijkheden. Even loskomen van de thuissituatie helpt kinderen enorm.” 

Word ook intermediair!

In de rubriek ‘Wie zijn onze intermediairs’ stellen wij de toppers van JFSC Gelderland voor, aan de hand van korte vragen. Dit keer Marloes Bottenberg.

Vertel eens wat over jezelf?

Ik werk als beschermingsbewindvoerder. Sinds 2018 ben ik werkzaam als intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Waarom ben je intermediair?

Ik zie dagelijks het effect van schulden op zowel ouders als hun kinderen. Kinderen trekken hierbij eigenlijk altijd aan het kortste eind. Zij kunnen er niets aan doen dat hun ouders in die situatie verkeren, maar worden er wel steeds mee geconfronteerd. Ik hoor wel eens dat kinderen een verjaardag overslaan, geen goede fiets hebben of zeggen dat ze ook een geweldige vakantie hebben gehad, terwijl dit niet het geval was. Kinderen in armoede vragen al snel niet meer om een (dure) sport. “Daar is toch geen geld voor”, hoor ik kinderen regelmatig zeggen. Schrijnend vind ik dat en ik hoop als intermediair deze kinderen aan JFSC te koppelen, omdat ik vind dat ieder kind moet kunnen sporten.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Sport is zo veel meer dan een balletje slaan of schoppen. Een kind wordt onderdeel van een team, groep of vereniging en hoort ergens bij. We beseffen niet altijd dat dit een gevoel is wat veel kinderen in armoede niet kennen, er bij horen en mee mogen doen.

Wat is jouw mooiste moment?

Oh dat zijn er erg veel, maar één kind schiet er wel uit. Tom, een jongen van 8 jaar oud. Toen ik met hem en zijn ouders kennismaakte, was hij erg stil en onzeker. Zijn ouders leefden in armoede en Tom daardoor ook. Door de situatie plaatste Tom zichzelf op de achtergrond en vroeg niet of hij op judo mocht. Zijn klasgenoten deden wel aan judo en Tom vertelde mij dat hij wel eens jaloers op hen was. Dit raakte mij enorm. Dankzij het JFSC zit Tom nu ook op judo!

Heb je tips voor andere intermediairs?

Probeer in jouw omgeving de sport -en cultuur verenigingen ook te vertellen over JFSC. Ik zie in de praktijk dat bedrijven hier nog te vaak niet van op de hoogte zijn. Een gemiste kans. Als intermediair kunnen wij hierin ook ondersteunen en uitleggen hoe het JFSC werkt.

Wat is je wens voor de toekomst?

Dat ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen in een sport of culturele activiteit. Ook hoop ik dat de sport- en cultuurverenigingen actief hun (potentiële) deelnemers gaan informeren over de mogelijkheden van het JFSC. Ik zou bijvoorbeeld het liefst banners willen zien bij de voetbalvelden en sporthallen: ‘Ieder kind mag hier komen sporten’.

Word ook intermediar

 

 

Met het nieuwe sport seizoen voor de deur hebben we enkele handige informatie met betrekking tot het aanvragen nog eens op een rijtje gezet. Komt u er niet uit? Dan zit onze help desk ook 5 dagen per week voor u klaar!

Herhaalaanvraag

Wist u dat…er nu nog makkelijker een herhaalaanvraag voor een kind gedaan kan worden? Dit kan door middel van de herhaalknop. Dit is mogelijk als de NAW-gegevens van het kind hetzelfde zijn gebleven. De herhaalknop zal intermediairs veel tijd schelen, omdat reeds bij ons bekende gegevens niet weer opnieuw ingevuld hoeven te worden.

Spelregels per gemeente

Wist u dat...elke gemeente haar eigen spelregels heeft? En dat deze spelregels soms veranderen? Kijk zo nu en dan eens op onze website  om altijd up-to-date te zijn van de spelregels!

Ouderkaart

Wist u dat…als ouders zich de eerste keer bij een intermediair melden, het handig kan zijn als ouders alvast zelf een ouderkaart invullen? Hierdoor kunnen ouders zelf alle gegevens aanleveren, waardoor de intermediair halverwege de aanvraag er niet achter komt dat er toch nog gegevens missen!

Contributiebedragen

Wist u dat…elk jaar de contributie van veel aanbieders omhoog gaat? Laat ouders daarom goed informeren bij de aanbieder wat de kosten zijn voor het aankomende seizoen, zodat ouders niet voor extra kosten komen te staan.

Bereikbaarheid

Wist u dat...onze helpdesk 5 dagen per week voor u klaar zit om alle vragen te beantwoorden? Bel daarom gerust naar 06-14322908 van ma t/m vrij van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur of stuur een mail naar noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl. Als u het aanvraagnummer van de aanvraag doorgeeft, kunnen wij u altijd sneller helpen.

Meer informatie? Kijk ook eens bij onze veel gestelde vragen.

 

De buurtsportcoaches van bv SPORT zijn nauw betrokken bij het Jeugdfonds Sport Friesland. Als ambassadeur van sport en bewegen, leggen ze de verbinding tussen kinderen, school, ouders, de sportvereniging en de gemeente. Als zodanig zijn ze intermediair voor dit fonds en proberen ze daar waar dat nodig is, kinderen te laten sporten met hulp van dit fonds.

Elske Tolsma - Jeugdfonds Sport Friesland IIIn iedere klas zitten gemiddeld 2 á 3 kinderen die opgroeien in een gezin dat moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Zij kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor klasgenootjes vanzelfsprekend zijn. Hun ouders kunnen de contributie of lesgeld niet betalen. En dat terwijl het enorm belangrijk is voor kinderen om een uitlaatklep te hebben. Het Jeugdfonds Sport helpt! Zij betalen voor kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen.

Onze buurtsportcoaches zijn als professional de verbindende schakel die ervoor zorgen dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Als intermediair kunnen ze snel online een aanvraag bij het fonds indienen zodat een kind mee kan doen. En of kinderen willen voetballen, kiezen voor hockey of voor hiphop, maakt niet uit. Na goedkeuring van de aanvraag, meestal binnen 3 weken, wordt de contributie of het lesgeld direct aan de club overgemaakt.

Een goed voorbeeld hiervan weet buurtsportcoach Elske Tolsma, actief in de noordelijke dorpen van de gemeente Leeuwarden, te schetsen. Ze vertelt betrokken te zijn (geweest) bij een aanvraag voor een meisje uit groep 7. Bij een controle door de jeugdarts van GGD Fryslân bleek dat het betreffende meisje een te hoog BMI had. De jeugdarts was ook betrokken bij het project Move en heeft haar hier naar doorverwezen.

Dit project is een samenwerking tussen Fysio Stiens, GGD Fryslân, een diëtist en de buurtsportcoach en is bedoeld voor kinderen met overgewicht. De kinderen worden 10 weken lang, 2x per week begeleidt om een betere leefstijl te verkrijgen. Ze sporten 2x in de week en krijgen tips over gezonde voeding. Na deze periode worden de gezinnen nog 2 jaar op afstand begeleid en worden de deelnemers nog 3 keer getest op hun BMI (na een half jaar, een jaar en na 2 jaar).

Als onderdeel van deze gecombineerde leefstijlinterventie biedt de buurtsportcoach begeleiding om de kinderen structureel aan te laten sluiten bij een sport- en beweegaanbieder mochten ze dat nog niet zijn. In dat geval wordt ook gekeken naar de financiële situatie van het gezin om in te schatten of er een beroep gedaan kan/moet worden op het Jeugdfonds Sport Friesland.

In de gesprekken die Elske had met het gezin en het meisje, bleek dat het meisje voorheen aan wedstrijdzwemmen had gedaan. Nu deed ze niet meer aan sport omdat ze wedstrijdzwemmen niet meer zo leuk vond en omdat, naast een lidmaatschap bij Showband Takostu Stiens (net als haar vriendinnen) een sportlidmaatschap er wegens de financiële en gezinssituatie eigenlijk niet meer in zat. En hoewel ze niet zo goed wist welke sport goed bij haar paste, werd ook duidelijk dat het meisje heel graag een aantal proeflessen judo (en paardrijden) wilde doen maar dat de financiële huishouding en het feit dat haar vader, die geen onderdeel meer uitmaakt van het gezin, niet in staat was om financieel extra bij te dragen, dat niet toelieten.

In overleg met Elske zijn de mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport bekeken en is, mede vanwege praktische redenen, gekozen voor judo want in tegenstelling tot paardrijden kon dat in het eigen dorp beoefend worden waardoor ze er zelfstandig naar toe kon.

Toen gedurende de proeflessen bleek dat judo heel leuk was, heeft Elske namens het gezin een definitieve aanvraag bij het Jeugdfonds Sport Friesland gedaan. Met succes want het betreffende meisje is lid geworden van de judovereniging in Stiens en is inmiddels in het bezit van de groene slip en hard op weg naar het behalen van de gele band! Volgend schooljaar wil ze van één training per week naar twee gaan, ook omdat ze dan aan wedstrijden mee kan gaan doen.

Ook moeder is heel blij dat het Jeugdfonds Sport Friesland er is want ze ziet haar dochter opbloeien, weerbaarder en gezonder worden. Het meisje heeft niet alleen een veel betere conditie gekregen, ze heeft ook minder vetpercentage en meer spiermassa gekregen. Dit is ook gebleken uit de vervolgtesten bij Move.

Een aanvraag doen is volgens Elske een kleine moeite, maar daarmee maken zij en haar collega’s een groot verschil in het leven van een kind!

In de rubriek ‘Wie zijn onze intermediairs’ stellen wij de toppers van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland voor, aan de hand van korte vragen. Dit keer Maritha van Huizen. 

Vertel eens wat over jezelf?

Ik ben werkzaam bij Zorgdat, welzijnsorganisatie in Harderwijk. Daar ben ik onder andere sociaal werker informele zorg en trainer van de methodiek ‘geluksgericht werken’. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur in Harderwijk en aanspreekpunt voor volwassenen met vragen over sport. Voorheen was ik buurtsportcoach in de wijk en daardoor ken ik het professionele werkveld rondom jeugd goed.

Waarom ben je intermediair?

Allereerst natuurlijk: alle kinderen moeten mee kunnen doen! Er zijn zo ontzettend veel redenen waarom ouders hun kinderen niet kunnen laten meedoen aan sport of cultuur. Als intermediair is het zo belangrijk om verder te kijken dan je neus lang is. Om iemand echt goed te horen en niet zomaar te oordelen. Als sociaal werker en als welzijnsorganisatie kom je veel situaties tegen waarbij mensen (hulp)vragen hebben, signalen afgeven. We zitten midden in het netwerk welzijn, signaleren goed en veel en zijn makkelijk toegankelijk. Het mooie bij JFSC is ook dat ze ruimte geven voor ‘verder kijken dan de getallen’. Soms vallen mensen doordat ze net te veel verdienen buiten alle regelingen, maar houden ze bijvoorbeeld door hoge zorgkosten veel minder over dan mensen die net iets minder verdienen en veel vergoed krijgen.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Dat kinderen mee moeten kunnen doen staat voorop. Niet omdat het alleen maar leuk is, maar ook omdat het belangrijk is! Het brein, je talenten, de sociale ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, wereldwijs worden. Er zijn zoveel belangrijke aspecten aan meedoen bij sport en cultuur!

Wat is jouw mooiste moment?

Reacties als deze (een sms van een ouder): “Jij super bedankt voor het niet gelijk wegwuiven van de aanvraag nadat mijn salaris toch boven de norm is. Daar zijn er weinig die de situatie zo bekijken. Nogmaals enorm bedankt hiervoor.“

Heb je tips voor andere intermediairs?

Het is zo belangrijk om ouders echt te horen. Vraag hoe het gaat. Laat merken dat je naast ze staat. Inkomen, schulden of zorgen op tafel leggen is niet niks en moeten ze vaak al zo vaak bij zo veel verschillende mensen blootgeven. Wees wel altijd eerlijk als je iets niet snapt of uit wil zoeken. Maar de manier waarop je dit vraagt of zegt maakt zo’n verschil! Durf ook jezelf kwetsbaar op te stellen, dat geeft ruimte voor openheid van beide kanten. En: kijk breder mee dan alleen JFSC. Hebben ouders nog meer nodig? Hoor/zie ze goed dus.

Ook intermediair worden? Lees meer en meld je aan:

Voor intermediairs

Bregje de Vlieger is buurtsportcoach bij Welstad, een welzijnsorganisatie die zich inzet voor alle inwoners van Stadskanaal en ondersteuning biedt op verschillende levensgebieden voor de inwoners van de gemeente. Een van Bregje’s taken is om kinderen en jongeren die niet sporten, toch in beweging te krijgen. De afgelopen periode zat ze thuis vanwege de coronacrisis maar voorzichtig aan gaan de sportvelden weer open. ‘Vanwege de coronacrisis zijn er meer gezinnen die hulp nodig hebben.’ 

Bregje werkt in Stadskanaal waar ze naschoolse sportactiviteiten organiseert en scholen ondersteunt bij het sportaanbod of bijvoorbeeld het organiseren van clinics. “De gemeente Stadskanaal is best wel groot. We werken met zes buurtsportcoaches die zich inzetten om mensen die normaal gesproken niet sporten, in beweging te krijgen. Ik werk in twee wijken en ben contactpersoon voor scholen en sportverenigingen. Als een sportvereniging bijvoorbeeld een dalend aantal leden ziet, probeer ik op scholen clinics te organiseren om belangstelling voor die sport te genereren. Zo probeer ik kinderen die geen lid van een sportvereniging zijn, toch aan het sporten te krijgen.” 

Zorgen dat kinderen gaan sporten

Haar werkzame leven ziet er vanwege de coronacrisis heel anders uit. “Ik werk een keer in de week op locatie en verder werk ik veel thuis,” zegt Bregje. “Het sporten gaat gelukkig weer voorzichtig van start. De gemeente heeft sportverenigingen laten weten wat er wel en niet kan, maar ze ook gevraagd toegankelijk te zijn voor niet-leden. Een aantal sportverenigingen heeft daar positief op gereageerd. Wij gaan ervoor zorgen dat kinderen die nog niet sporten, naar die verenigingen gaan. We bezoeken scholen en stimuleren kinderen zich aan te melden. Ik denk dat ouders juist tijdens de coronacrisis hebben ervaren hoe belangrijk het is dat kinderen zich uit kunnen leven.”  

Een bijdrage leveren

Bregje is intermediair voor ons fonds en helpt op die manier kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. “Ik vond het als kind altijd fijn om te sporten en het kon ook altijd. Maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Veel gezinnen kunnen het niet betalen. De organisatie waar ik voor werk, heeft contact met gezinnen die hulp nodig hebben. Ik vind het mooi dat wij vanuit onze functie een bijdrage kunnen leveren om gezinnen die het moeilijk hebben, te helpen. Op verzoek van de sociaal werkers doe ik aanvragen voor gezinnen en ook vanuit school komen veel verzoeken. Zo kan ik als intermediair een bijdrage leveren en kinderen helpen. Dat is ook mijn motivatie voor mijn werk als buurtsportcoach. Iets betekenen en mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te zetten.” 

Vanwege de crisis zijn er meer gezinnen die financiële steun nodig hebben, zo zitten veel zzp’ers zonder werk. Als kinderen uit die gezinnen graag lid willen worden van een sportclub, moeten ze weten dat jullie er zijn om ze te steunen. Dat kan ook tijdelijk zijn. Ik promoot het fonds sowieso altijd, maar het is nu extra hard nodig! 

Meer informatie voor buurtsportcoaches

Doe ook een aanvraag!

 

 

Lucia Tjon A Tjoen is al 38 jaar werkzaam als jeugd- en gezin professional en intermediair. “Ik ben ooit begonnen als inrichting werker in tehuizen die toen de naam hadden ‘Instelling voor moeilijk opvoedbare jeugd’, daarna werkte ik ruim 10 jaar bij de jeugdbescherming en later bij het Riagg. Vanaf 2001 tot nu ben ik schoolmaatschappelijk werkster bij  Enver op basis- en voortgezet onderwijs scholen.”

IMG_3014.jpg

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening op school, die erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Zij vervult een brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd)zorginstellingen als de ontwikkeling bij het kind stagneert. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op die situatie. Enerzijds de ouders en verzorgers, anderzijds bijvoorbeeld leerkrachten en de (jeugd)hulpverlening.

Opgroeien in armoede

“Ik verwacht dat de vraag naar steun van het jeugdfonds zeker zal toenemen. Vóór de corona crisis merkte je al dat ouders met een laag inkomen nauwelijks kunnen rondkomen. Ouders kunnen bijvoorbeeld nauwelijks een schoolreis of andere school activiteiten betalen, laat staan een tripje naar een pretpark of musea. De meeste activiteiten zijn veel te duur, kinderen zitten vaak thuis of in hun buurt en hebben amper sociaal contact. Natuurlijk zijn er ook buurtactiviteiten maar deze zijn niet altijd passend bij de behoefte van het kind. Deelname aan een club of culturele activiteiten is voor deze kinderen een luxe, het is niet betaalbaar en daarom kunnen veel kinderen hun talenten niet ontwikkelen.”

Sociale vaardigheden

“In deze periode van corona merk je en hoor je veel meer onder welke omstandigheden sommige gezinnen moeten leven en hoe noodzakelijk het is dat het jeugdfonds bestaat. Dat het erg belangrijk is dat er voldoende aanbod moet zijn, is duidelijk. Ouders kunnen hierin een belangrijke rol spelen door mee te praten en zeggen wat ze missen qua activiteiten en samen ervoor zorgen dat het mogelijk wordt.”

Intermediair zijn

“Reden waarom ik intermediair ben is om dat voor deze gezinnen mogelijk te maken. Door de aanvraag voor hulp van het jeugdfonds via de schoolmaatschappelijk werker te doen, maakt het voor ouders en leerlingen laagdrempelig. Voor veel ouders is het lastig om via gemeentelijke instellingen hun aanvragen te doen, er is dan te veel papierwerk en vragen. Op school kennen je de gezinnen en hun situatie en is de aanvraag zo gedaan. Wat ik lastig vind, is dat gezinnen die hard werken, maar net boven de grens zitten qua inkomen, niet in aanmerking komen voor het fonds. Deze kinderen kunnen ook niet meedoen aan activiteiten/sporten omdat ouders het niet kunnen betalen.”

Meedoen is belangrijk, juist in een gezin waarin de  financiële middelen  beperkt zijn

“Zowel kinderen als ouders zijn heel blij en dankbaar als het mogelijk wordt gemaakt. Bij kinderen zie je dat ook terug in hun sociale gedrag. Ouders of kinderen komen vaak met een gerichte vraag, bijvoorbeeld: ‘Ik wil graag boksen of piano spelen’. Er wordt gelijk ingespeeld op wat het kind wenst of waar zijn talent ligt. Al eerder heb ik aangegeven dat dit een van de belangrijkste vragen is bij het hulpverlenen. Kinderen kunnen op deze manier een andere kant laten zien, thuis, op school en in de maatschappij. Het is vooral nodig dat de talenten van een kind zichtbaar wordt, deze kun je mogelijk ook inzetten op school en in de sociale omgang. Als kinderen mee kunnen praten over hun passie zie je ze ook groeien bijvoorbeeld in zelfverzekerdheid.”

Ieder kind heeft talent

“Ik merk dat op de basisscholen de ouders vaak samen met hun kinderen beslissen en dat ze meestal langer een sport of activiteit beoefenen. Als een kind vanaf de basisschool niet is gestimuleerd om een activiteit of sport te doen is het vaak lastig voor hen om te bepalen wat ze leuk vinden. Deze leerlingen houden het vaak niet lang vol en zijn regelmatig opzoek naar iets anders of geven het op, ze hebben geen dagbesteding. Je merkt dat ze zich gaan vervelen en roepen dat ze nergens goed in zijn. Natuurlijk heel jammer, toch blijven helpen met zoeken naar hun passie/talent want dat heeft volgens mij elk kind.”

Word ook intermediair!

 

MHC Rosmalen en Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught gaan samenwerken!

Lid zijn van MHC Rosmalen is voor heel veel mensen een normale zaak. Toch zijn er in Rosmalen kinderen (4-18 jaar) die door de financiële situatie van hun ouders/verzorgers niet mee kunnen sporten. Daarom gaan MHC Rosmalen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught per direct intensief samenwerken.

 

Ieder kind mag meedoen!
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind kan meedoen”, legt voorzitter Mark Brants van de Rosmalense hockeyclub uit. “Dat past bij onze missie om zoveel mogelijk mensen plezier te laten bleven aan de hockeysport. Wanneer ouders of verzorgers de contributie voor een kind zelf niet kunnen betalen, creëren we op deze manier de mogelijkheid tot financiële ondersteuning. Zeker in deze bijzondere tijd waarin inkomsten plotseling afgenomen kunnen zijn. “Een intensieve samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught vinden wij daarom erg belangrijk”.

Bijdrage aanvragen.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch-Vught is een stichting welke ouders helpt bij het betalen van de contributie. In sommige gevallen kan een waardebon worden verstrekt voor het aanschaffen van sportbenodigdheden, zoals kleding of attributen. ”Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan er een aanvraag worden ingediend via een van de intermediairs van het Jeugdfonds. “Intermediairs zijn onder andere werkzaam in het onderwijs (bijvoorbeeld de directeur, IB-er of gymleerkracht), op de verschillende wijkpleinen en je kunt terecht bij Stichting Leergeld”, legt Jan de Leeuw, bestuurslid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught, uit.

Maatschappelijke samenwerking
De organisaties gaan een maatschappelijke samenwerking aan voor een jaar, met de intentie om elkaar langdurig te versterken. Naast vergroting van de sportparticipatie werken beide organisaties ook samen aan gezamenlijke fondsenwerving.

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren in 2019 de kans kregen om te sporten.

kinderen en jongeren in 2019 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen.