Nieuws

Intermediairs zijn onmisbaar om te zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen aan sport en cultuur. Regelmatig laten we een van de toppers van Jeugdfonds Gelderland aan het woord aan de hand van korte vragen. Dit keer Karien Knoester.

Vertel eens wat over jezelf en je werk als intermediair?

Ik ben werkzaam als kinderwerker bij Stichting Rijnstad in de Arnhemse wijk Malburgen. Het kinderwerk ondersteunt kinderen in hun ontwikkeling. Dit doen wij grotendeels met een aanbod van verschillende activiteiten, o.a. gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en gezonde leefstijl. Daarnaast hebben wij een belangrijke signalerende functie en ondersteunen wij ouders in de opvoeding van hun kinderen. Als intermediair help ik ouders voor wie het financieel moeilijk of niet mogelijk is om hun kinderen te laten meedoen aan culturele activiteiten of sportactiviteiten. Soms worden ouders naar mij doorverwezen en soms komen ouders zelf met een vraag. Ook wijs ik ouders zelf op de mogelijkheden om gebruik te maken van het Jeugdfonds. Na een gesprek met ouders doe ik de aanvraag en koppel de uitkomst terug met ouders.

Waarom ben je intermediair?

Ik vind het belangrijk dat sport en cultuur voor iedereen toegankelijk is. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk om te ontdekken welke mogelijkheden er zijn, wat je wel en niet leuk vindt en waar je talenten liggen. Binnen het kinderwerk is er veel ruimte voor kinderen om kennis te maken met verschillende activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Ik vind het ook belangrijk dat er mogelijkheden voor kinderen om daarna verder door te gaan met iets wat echt bij ze past. Dan mogen financiën geen drempel zijn.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Deelname aan sport en cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Naast dat ze vaardigheden ontwikkelen op het gebied van een bepaalde sport of cultuurvorm, is het sociale aspect ook belangrijk. Het opdoen van nieuwe contacten, vrienden maken, omgaan met leeftijdsgenoten en alles wat daarbij komt kijken. 

Wat is jouw mooiste moment?

Ik vind het vooral mooi om gezinnen te helpen iets mogelijk te maken wat onmogelijk lijkt. Zo was ik laatst bij een gezin met drie kinderen, waarvan twee in aanmerking kwamen voor een bijdrage vanuit het Jeugdfonds en ik samen met moeder heb gekeken naar andere mogelijkheden in de wijk voor het derde kind. Zo konden alle drie de kinderen toch meedoen aan de activiteiten die zij graag wilden. 

Heb je tips voor andere intermediairs?

Zorg er voor dat mensen je weten te vinden als intermediair en dat je zelf een breed netwerk hebt en weet welke verschillende mogelijkheden er zijn. Op deze manier kun je gezinnen zo goed mogelijk helpen en waar nodig nog wijzen op andere mogelijkheden. 

Wat is je wens voor de toekomst?

Dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om deel te nemen aan sport- en culturele activiteiten.

Heb je een vraag aan Karien? Mail naar: k.knoester@rijnstad.nl

 

Word ook intermediair! >>

In de rubriek ‘Wie zijn onze intermediairs’ stellen wij de toppers van JFSC Gelderland voor, aan de hand van korte vragen. Dit keer: Joris Maier.

Vertel eens wat over jezelf?

Ik ben namens Healthclub Juliën coördinator van een team van buurtsportcoaches in gemeente Buren en Neder-Betuwe. Vanuit Sportbureau Betuwe ben ik JOGG-regisseur (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) in de gemeente Neder-Betuwe en coördinator van de Kindpakketten (waaronder JFSC) in de gemeente Buren en Neder-Betuwe. Ik help dus jaarlijks richting de 300 kinderen uit de gemeente Buren en Neder-Betuwe om deel te kunnen nemen aan zwemlessen, sport of culturele activiteiten. Ik ben aanspreekpunt, intermediair en vervul een loketfunctie binnen de gemeente. Doel is inwoners snel helpen en korte lijnen creëren met lokale zwem-, sport- en culturele aanbieders en allerlei professionals die werken binnen verschillende domeinen in de gemeente.

Waarom ben je intermediair?

Het is leuk en dankbaar werk om te doen, daarnaast heb ik als buurtsportcoach en JOGG-regisseur een groot lokaal netwerk binnen domeinen sport, gezondheid, zorg, welzijn, bedrijfsleven en onderwijs. Verbindingen zijn hierdoor snel gelegd!

Waarom is JFSC zo belangrijk?

Ieder kind moet mee kunnen doen, ook als er thuis (tijdelijk) onvoldoende financiële middelen zijn! JFSC is onmisbaar en biedt kinderen en gezinnen een prachtige kans om mee te doen! Sport en cultuur zorgt voor plezier, ontspanning en is super belangrijk voor een goede ontwikkeling van kinderen. Leren omgaan met elkaar, normen en waarden, respectvol handelen, leren omgaan met winnen en verliezen en opbouw en onderhouden van sociale contacten.

Wat is jouw mooiste moment?

Moeilijk om te kiezen, ik krijg regelmatig mooie terugkoppelingen van ouders/verzorgers. Zo kreeg ik pas een prachtige foto van een jongen van 5 jaar uit Afghanistan (statushouder) die met financiële hulp van JFSC bij een lokale voetbalvereniging kon gaan voetballen en met een waardebon voetbalschoenen aan kon schaffen. Deze jongen had tijdens zijn eerste wedstrijd direct tweemaal gescoord met zijn nieuwe voetbalschoenen en is de ster van zijn team. Hij is warm opgenomen in de groep en binnen de vereniging. Ook zijn ouders zijn warm ontvangen binnen de vereniging en doen vrijwilligerswerk om snel en kansrijk te integreren.

Heb je nog tips voor andere intermediairs?

Verdiep je goed in de regelgeving en voorwaarden rondom aanvragen, dit voorkomt teleurstellingen achteraf. Wees duidelijk en eenduidig in de communicatie richting verenigingen/clubs en ouders/verzorgers. Blijf het JFSC breed promoten binnen zoveel mogelijk domeinen en zorg dat je benaderbaar en laagdrempelig werkt. Armoede is nog steeds een schaamtepunt voor veel gezinnen en dat willen we graag doorbreken door vertrouwd over te komen, benaderbaar te zijn en laagdrempelig te werken.

Wat is jouw wens voor de toekomst?

Een volwassenfonds zodat ook jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar geholpen kunnen worden om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. En verder werken aan schaamte doorbreken en taboe rondom armoede. Armoede kan iedereen overkomen, vraag tijdig om hulp

Vragen voor Joris? Mail naar: joris@healthclubjulien.nl.

Word ook intermediair! >>

Kees is zijn hele loopbaan werkzaam geweest in het basisonderwijs als leraar en adjunct-directeur, zelfs nu hij met pensioen mag is hij toch nog een paar ochtenden in de week actief als klassen-assistent. Ook heeft Kees zich de afgelopen 20 jaar ingezet als brede school coördinator. Bevlogen met het onderwijs en begaan met de ontwikkeling van kinderen is hij dus zeker. Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland sprak met Kees over zijn rol als intermediair.

Mees Kees

Hoe Kees ooit betrokken is geraakt bij het Jeugdfonds weet hij eigenlijk niet meer. In zijn werk als onderwijzer is Kees altijd bezig geweest met ‘meer’. Zo vindt hij dat kinderen op school vooral theorie leren, maar dat het stukje actief bezig zijn en sociale activiteiten ondernemen met leeftijdsgenootjes een kind zeker kunnen helpen in het ontwikkelen. Juist deze activiteiten zijn in zijn ogen de basis waar je als kind later echt wat aan hebt. “Sport is de wereld in het klein. Er zit van alles in sport wat je later ook meemaakt in het dagelijks leven. Winnen, verliezen, samenwerken, teleurstellingen verwerken. Deelnemen aan (team)sport maakt dat je hier als kind al kennis mee maakt.”

Kees is betrokken bij zijn werk en hij heeft jaren op de basisschool als aanspreekpunt gediend voor ouders die financiële hulp nodig hebben om hun kinderen deel te kunnen laten nemen aan sport en/of cultuuractiviteiten. Volgens Kees is het zo dat vertrouwen moet groeien, dat de ouders naar je toe durven te komen. Hij heeft er alle begrip voor dat er toch iets van schaamte mee kan spelen, zeker bij het zetten van de eerste stap.

Intermediair zijn

Betrokken zijn is in zijn optiek een belangrijke eigenschap die je als intermediair moet hebben. Ook helpt het mee in de rol van intermediair als jezelf bevlogen bent met sport en cultuur, en het echt belangrijk vind dat elk kind een kans krijgt om hieraan deel te nemen. Kees heeft zelf als kind ook altijd gesport en muziekles gevolgd. Hier heeft hij veel plezier aan beleeft. Ook is hij jaren actief geweest als honkbal/softbal coach.

Intermediair zijn is meer dan alleen aanvragen indienen. Het is betrokken zijn, enthousiasmeren van kind en ouder, en informeren over mogelijkheden,” stelt Kees. Juist in achterstandswijken, waar Kees ook vooral actief is, spelen er in zijn beleving vaak nog meer zaken mee waarom kinderen weinig sporten. Hij denkt hierbij aan het als ouders niet hebben van een auto, de tegenwoordig veel centralere ligging van sport- en cultuurclubs, de buurtsportveldjes die steeds minder vaak aanwezig zijn.

Het is belangrijk om de juiste signalen te zien

Armoede signalering

Volgens Kees zijn dit oorzaken dat er tegenwoordig minder binding ontstaat tussen een kind en de sport- of cultuurclub. Maar ook dat ouders in achterstandswijken vaak niet inzien wat lidmaatschap bij een club voor hun kind kan opleveren, of is er een drempel omdat er verwacht wordt dat ouders ook een actieve rol op zich nemen binnen de club. In de ogen van Kees moet je ook oog hebben voor dit soort randzaken binnen je rol als betrokken intermediair.

Volgens Kees is het als laatste belangrijk dat je als intermediair stabiel bent in je rol. “Ook is het belangrijk om de juiste signalen te zien”, zegt Kees. “Als een kind langere tijd nog in dezelfde zomer- of winterjas blijft rondlopen, een kind met afgetrapte schoenen blijven lopen of als ouders te laat zijn met het betalen van de ouderbijdrage.” Als intermediair kun je dan eens ouders kennis laten maken met voorzieningen als het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Werk jij op een basisschool en wil jij ook meehelpen?

Download de Welk Kind Kan Scan

Goed nieuws!

Wil een kind na een jaar graag door gaan met voetballen, streetdance of een andere activiteit? Dan kan je als intermediair vanaf nu makkelijk een nieuwe aanvraag doen voor het volgende jaar.

Voorheen moest je als intermediair ieder jaar een compleet nieuwe aanvraag indienen. Vanaf nu is dit, door middel van de herhaalaanvraag, minder werk. Een lidmaatschap van de sportclub of contributie voor de cultuurlessen kan op deze manier zo na een jaar eenvoudig verlengd worden.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.