nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch & Vught pagina

‘s-Hertogenbosch & Vught | 17 januari 2023

Vergoedingen Sport & Cultuur zijn verhoogd!

Vergoedingen Jeugdfonds Sport & Cultuur in 2023

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch-Vught betaalt de contributies voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is om aan sport en/of cultuur doen.

De bijdrage van het Jeugdfonds voor het uitoefenen van sport of cultuur bedraagt vanaf 1 januari 2023 de contributie of het lesgeld voor een héél seizoen tot een maximum van 500 euro. Zijn de daadwerkelijke kosten hoger, dan kan er onder bepaalde voorwaarden een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat het kind vanwege een medische, therapeutische of sociaal maatschappelijke reden deze sport- of cultuuractiviteit nodig heeft.

Het maken van een uitzondering is een bevoegdheid van het bestuur van het Jeugdfonds.

Aanleiding voor de verruiming van de vergoedingen voor het uitoefenen van sport of cultuur ten opzichte van 2022 zijn de grote financiële problemen die er zijn bij steeds meer gezinnen in verband met de inflatie en energieprijzen. Daar komt bij dat sportverenigingen en cultuuraanbieders hun contributies en lesgelden verhogen in verband met de enorme stijging van de energiekosten.

Dank voor financiële bijdragen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch-Vught is in staat tot deze verruiming van de vergoedingen mede door financiële bijdragen van Miles of Pleasure Vught, BrandLoyalty ‘s-Hertogenbosch, Prins Hendrik Vught, Verkadefabriek ’s-Hertogenbosch, Jumbo Supermarkten in ’s-Hertogenbosch/Vught, de SURF-coöperatie in Nederland en andere donaties van particulieren en kleine bedrijven in de regio.

Contact met het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught is mogelijk via:

Carmen Nijssen (coördinator), telefoonnummer: 06-15642732, e-mail: shertogenbosch@jeugdfondssportencultuur.nlLees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch & Vught

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.