nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland pagina

Noord-Holland | 9 december 2019

Gezocht: leden voor de Commissie Fondsenwerving

Wil jij een bijdrage leveren aan ons doel om ieder kind mee te laten doen en heb je hiervoor een paar uur per week de tijd? Dan is deze vacature voor de Commissie Fondsenwerving misschien wat voor jou!

Onder de naam Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland zetten wij ons in voor kinderen van 0 tot 18 jaar die opgroeien in armoede.We zorgen dat zij toch mee kunnen doen. Met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. We betalen de contributie/ het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen voor hen. Om de fondsenwerving hiervoor efficiënt en doeltreffend te organiseren, stelt het Jeugdfonds Sport & Cultuur een Commissie Fondsenwerving in. Voor deze commissie zijn we op zoek naar leden.

Profiel kandidaten

De fondsenwervers die wij zoeken, hebben een goed netwerk in Noord-Holland. Daarnaast zijn ze enthousiast, hebben creatieve ideeën, goede communicatieve vaardigheden en een praktische inslag. Ze werken graag samen om met energie en plezier ons doel te bereiken. Natuurlijk is veel affiniteit met dat doel – alle kinderen toegang bieden tot sport en cultuur- ontzettend belangrijk.

Taken en verantwoordelijkheden

De Commissie Fondsenwerving bestaat uit vrijwilligers die zich bezighouden met de opzet van acties. Die acties zijn gericht op het werven van fondsen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland. Samen met het bestuurslid Commercie ontwikkelt de commissie een plan van aanpak. Ze bouwt en onderhoudt relaties met het lokale bedrijfsleven (MKB), goede doelen organisaties (zoals service clubs /Rotary etc) en andere stakeholders. Het doel is deze partijen te overtuigen middelen ter beschikking te stellen.

Tijdbesteding en vergoeding

De ingeschatte tijdbesteding is ongeveer twee uur per week. Hiervoor krijgen de commissieleden geen vergoeding.

De organisatie

Bestuur

Het bestuur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur bestaat uit een divers team van zes personen uit bedrijfsleven en (semi) overheid. Oprechte betrokkenheid én zich in willen zetten voor gelijke kansen voor alle kinderen, zijn kenmerkend voor dit team. Het streven is zoveel mogelijk kinderen toegang te geven tot sport en cultuur. Om dat te bereiken, is veel aandacht nodig voor fondsenwerving en het aansluiten van deelnemende gemeenten. Vanzelfsprekend streeft het bestuur naar een optimale inzet van de fondsen.

Fondsen

Het bestuur denkt in 2019 ongeveer 3500 kinderen te kunnen helpen. De begroting voor cultuur en sport samen is iets meer dan EUR 1.000.000,–. Fondsen worden voor een deel ter beschikking gesteld door de aangesloten gemeenten in Noord-Holland. Daarnaast zijn sponsorbijdrages een belangrijke inkomstenbron. Sponsorgelden worden op allerlei manieren ter beschikking gesteld. Dat kunnen individuele bijdragen zijn van particulieren en bedrijven, eenmalig of op meer continue basis.

Ondersteuning

Team Sportservice provincie Utrecht en het landelijk bureau van de gezamenlijke Jeugdfondsen ondersteunen het bestuur. Het landelijk bureau zorgt voor de gezamenlijke strategie en beleid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook organiseert het bureau op centraal niveau bijeenkomsten, sponsorcontracten, ontwikkelt communicatietools, levert de formats voor budgettering en jaarrekening en coördineert de accountantscontroles.

Team Sportservice onderhoudt de contacten met stakeholders zoals de gemeenten en zorgt voor het afsluiten van de contracten en het relatiebeheer. Ook de administratieve en financiële afhandeling van aanvragen ligt bij hen. Daarnaast leveren ze allerlei hand- en spandiensten, zoals het schrijven van nieuwsbrieven en onderhouden van de website, etc.

Voor meer informatie en sollicitatie

Indien u interesse heeft kunt u voor vragen contact opnemen met Ingrid Reichmann of Gerald Cartigny (bestuursleden), via bestuur.nh@jeugdfondssportencultuur.nlLees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.