nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland pagina

Zuid-Holland | 30 november 2023

Vacature Algemeen Bestuurslid

Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland heeft de ambitie een bescheiden bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede en uitsluiting in onze samenleving. Iedereen moet mee kunnen doen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland zet zich in om kinderen en jongeren uit gezinnen waar net niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging of cultuuraanbieder kansen te geven daaraan mee te doen. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland de contributie of het lesgeld en in bepaalde gevallen de attributen.

De organisatie

Er is een bestuur benoemd voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland. Het bestuur bestaat uit een divers team van 6 personen uit bedrijfsleven en (semi) overheid.

Kenmerkend voor het bestuur is oprechte betrokkenheid, zich willen inzetten voor gelijke kansen voor alle kinderen, creativiteit om de doelgroep te bereiken en steeds op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. Het bestuur streeft na om zoveel mogelijk kinderen toegang te geven tot sport en cultuur. Om dit te bereiken is veel aandacht voor fondsenwerving en het aansluiten van deelnemende gemeentes. Daarnaast streeft het bestuur naar een optimale inzet van middelen voor het doel: kinderen toegang bieden tot sport en cultuur.

Het bestuur wordt in de dagelijkse activiteiten ondersteund door de organisatie waaraan de uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed, Team Sportservice Zuid-Holland en het landelijk bureau Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Het landelijk bureau zorgt voor de gezamenlijke strategie en beleid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook organiseert het bureau op centraal niveau bijeenkomsten, sponsorcontracten, ontwikkelt communicatietools, levert de formats voor budgettering en jaarrekening en coördineert de accountantscontroles.

Team Sportservice Zuid-Holland

Team Sportservice Zuid-Holland onderhoudt de contacten met stakeholders zoals de gemeenten en zorgt voor het afsluiten van de contracten en het relatiebeheer. Tevens verzorgt Team Sportservice Zuid-Holland de administratieve afhandeling van alle aanvragen van de kinderen en de daarmee gepaard gaande betalingen. En levert allerlei hand- en spandiensten, zoals het schrijven van nieuwsbrieven en onderhouden van de website, etc.

Vacature Algemeen Bestuurslid

Door het vertrek van één van de bestuursleden is er een vacature ontstaan van: Algemeen Bestuurslid.

Het nieuwe bestuurslid houdt zich met algemene zaken in het bestuur bezig en vertegenwoordigt daarin het belang van sport en cultuur. Daarnaast heeft hij of zij taken op het gebied van fondsenwerving en communicatie: Je draagt bij aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor sponsorwerving en bouwt en onderhoudt relaties met bedrijfsleven en andere (lokale) stakeholders.

Communicatie: onderhouden van externe contacten, representatie en public relations

Fondsenwerving: Ontwikkelen plan van aanpak voor sponsorwerving en acties. Het opbouwen en onderhouden van relaties met bedrijfsleven (MKB), overheid en andere stakeholders. Het mede opstellen van (sponsor)contracten. Samenwerken met externe partijen.

Tijdbesteding en vergoeding

Het bestuur vergadert 5 keer per jaar. Vergaderingen vinden plaats in Capelle aan den IJssel en vinden zoveel mogelijk plaats met aanvangstijd 16:00 uur. Daarnaast heeft de bestuurder werkzaamheden die voortkomen uit zijn / haar verantwoordelijkheden. In totaal is de tijdbesteding ongeveer 2 uur per week. De leden van het bestuur ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.

 Profiel kandidaat

De bestuurder die wij zoeken heeft een goed netwerk in het (gemeentelijk) bestuurlijk en sociaal domein in Zuid-Holland. Een netwerk dat mede inzetbaar is voor fondsenwerving. Hij of zij heeft aantoonbaar veel affiniteit met sport & cultuur en het belang om alle kinderen toegang te bieden tot sport & cultuur. Een juridische achtergrond is een pré.

We zoeken een enthousiaste persoon met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld bestuur.

Voor meer informatie en sollicitatie

Indien u interesse heeft kunt u voor vragen contact opnemen met:

Margriet Gersie, voorzitter, op telefoonnummer 06-53405327 of mail margriet.gersie@12move.nl

Stefan Hagebeek, coördinator, op telefoonnummer 06-23495187 of mail shagebeek@teamsportservice.nlLees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.