nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland pagina

Noord-Holland | 6 juli 2018

Vacature: Algemeen Bestuurslid Cultuur

Onder de naam Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland zetten 2 stichtingen zich in om kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in armoede te kunnen laten sporten of aan kunst en cultuur te kunnen doen.

De stichting Jeugdfonds Sport Noord-Holland geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport Noord-Holland de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen tot een maximum van € 225 per kind.

De stichting Jeugdfonds Cultuur Noord-Holland is er voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar geen geld is om de contributie voor de muziek / dansschool of andere culturele activiteit te betalen. In dat geval kan een beroep gedaan worden op het Jeugdfonds Cultuur. De bijdrage van het Jeugdfonds Cultuur is maximaal € 425 per kind, per jaar voor lessen of attributen zoals een instrument of balletschoenen.

Er is één gezamenlijk bestuur benoemd voor het Jeugdfonds Sport Noord-Holland en het Jeugdfonds Cultuur Noord-Holland, handelend onder de naam Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland.

De organisatie
Het bestuur bestaat uit een divers team van 6 personen uit bedrijfsleven en (semi) overheid. Kenmerkend voor het team is oprechte betrokkenheid én zich in willen zetten voor gelijke kansen voor alle kinderen. Het bestuur streeft na om zoveel mogelijk kinderen toegang te geven tot sport en cultuur. Om dit te bereiken is veel aandacht voor fondsenwerving en het aansluiten van deelnemende gemeentes. Daarnaast streeft het bestuur naar een optimale inzet van middelen voor het doel: kinderen toegang bieden tot sport en cultuur.

Het bestuur wordt in de dagelijkse activiteiten ondersteund door de organisatie waaraan de uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed, Team Sportservice provincie Utrecht en het landelijk bureau van de gezamenlijke Jeugdfondsen.

Het landelijk bureau zorgt voor de gezamenlijke strategie en beleid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook organiseert het bureau op centraal niveau bijeenkomsten, sponsorcontracten, ontwikkelt communicatie tools, levert de formats voor budgettering en jaarrekening en coördineert de accountantscontroles.

Team Sportservice onderhoudt de contacten met stakeholders zoals de gemeenten en zorgt voor het afsluiten van de contracten en het relatiebeheer. Tevens verzorgt Team Sportservice de administratieve afhandeling van alle aanvragen van de kinderen en de daarmee gepaard gaande betalingen. En levert allerlei hand en spandiensten, zoals het schrijven van nieuwsbrieven en onderhouden van de website, etc.

Over 2018 begroot het bestuur ongeveer 3300 kinderen te kunnen laten sporten of aan een culturele activiteit te kunnen laten deelnemen. De exploitatie begroting voor cultuur en sport samen is iets meer dan EUR 1.000.000,–.

Door het vertrek van één van de bestuursleden is er een vacature ontstaan van:

Algemeen Bestuurslid Cultuur
Het nieuwe bestuurslid houdt zich met algemene zaken in het bestuur bezig en vertegenwoordigt daarin het belang van cultuur. Daarnaast heeft hij of zij taken op het gebied van fondsenwerving en communicatie: Je draagt bij aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor sponsorwerving en bouwt en onderhoudt relaties met bedrijfsleven en andere (lokale) stakeholders.

Communicatie: onderhouden van externe contacten, representatie en public relations

Fondsenwerving: Ontwikkelen plan van aanpak voor sponsorwerving en acties. Het opbouwen en onderhouden van relaties met bedrijfsleven (MKB), overheid en andere stakeholders. Het mede opstellen van (sponsor)contracten. Samenwerken met externe partijen.

Tijdbesteding en vergoeding
Het bestuur vergadert in een cyclus van 1 x per 2 maanden. Vergaderingen vinden plaats in de regio Amsterdam en vinden zoveel mogelijk plaats met aanvangstijd 16:00 uur. Daarnaast heeft de bestuurder werkzaamheden die voortkomen uit zijn / haar verantwoordelijkheden. In totaal is de tijdbesteding ongeveer 2 uur per week.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.

Profiel kandidaat:
De bestuurder die wij zoeken heeft een goed netwerk in Noord-Holland, bij voorkeur in het noordelijk deel van onze provincie . Een netwerk dat mede inzetbaar is voor fondsenwerving. Hij of zij heeft aantoonbaar veel affiniteit met cultuur en het belang om alle kinderen toegang te bieden tot cultuur. Bestuurlijke ervaring is een pré.

We zoeken een enthousiaste persoon met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld bestuur.

Voor meer informatie en sollicitatie:
Indien u interesse heeft kunt u voor vragen contact opnemen met:Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.