nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch & Vught pagina

‘s-Hertogenbosch & Vught | 25 april 2022

Postersale Verkadefabriek met het Jeugdfonds als goed doel!

Jeugdfonds Sport & Cultuur goed doel Postersale Verkadefabriek 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is hét goede doel van de Postersale van de Verkadefabriek op 24 mei aanstaande. Tijdens deze actie kunnen liefhebbers de mooiste filmposters van afgelopen jaar aanschaffen voor een laag bedrag. Alle opbrengsten gaan naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur  ’s-Hertogenbosch-Vught.  

 Binnenkort zal op de website van de Verkadefabriek (www.verkadefabriek.nl/postersale) de lijst van alle filmposters worden geplaatst die te koop zijn. Nu al is bekend dat posters van de films Belfast, Spencer, No Time To Die en Licorice Pizza zeker te koop zullen zijn. Ook posters van kinderfilms gaan in de verkoop! 

De Postersale vindt plaats op dinsdag 24 mei tussen 16.00 uur en 19.30 uur in de serre van de Verkadefabriek. Er zal ook een stand zijn van het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught met informatie en een collectebus. Bezoekers kunnen een extra donatie doen aan het fonds. 

Alle kinderen doen mee! 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of lesgeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is om aan sport of cultuur te doen. In sommige gevallen worden ook materialen betaald, zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.  

In de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Vught groeien 3.200 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar op in een gezin met een laag besteedbaar inkomen. Daardoor is er te weinig geld om de contributie van een sportclub of creatieve lessen te betalen.Deze kinderen missen allerlei ervaringen die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn.  

 Sport en cultuur helpen een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. 

 Contact met het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught is mogelijk via Carmen Nijssen (coördinator), tel. 06-15642732, e-mail: shertogenbosch@jeugdfondssportencultuur.nl  Website: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/s-hertogenbosch-vught/ 

 

 

 Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch & Vught

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.