nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland pagina

Gelderland | 1 december 2020

Onderzoek onder intermediairs levert mooie informatie op

Dit najaar hebben veel van de intermediairs van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland meegedaan aan een onderzoek naar hun werk voor JFSC en hun behoeftes. We geven graag een inkijkje in de resultaten en wat we ermee gaan doen. Het mooiste resultaat? Dat de intermediairs het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland een 7,9 gemiddeld geven. Een prachtig rapportcijfer, maar we gaan natuurlijk verder werken naar een tien!

De intermediairs die meededen aan het onderzoek zijn het meest tevreden over de informatievoorziening die zij krijgen. Dat vinden ze ook het belangrijkste aspect, samen met de bereikbaarheid van het Jeugdfonds. Het minst belangrijk vinden ze gewaardeerd worden voor hun werk. Daar denken wij natuurlijk anders over, want zonder intermediairs geen Jeugdfonds!

Meer samenwerking

De tevredenheid over lokale aanspreekpunten scoorde wat lager op de lijst. Sommige intermediairs kennen vacature bestuurslidbijvoorbeeld hun lokale aanspreekpunt nog niet. Daar gaan we mee aan de slag! Ook is er een samenwerking tussen Stichting Leergeld, Jarige Job, Kinderhulp en Jeugdfonds Sport & Cultuur onder de naam Sam&. Samen bieden zij één portaal waar ouders en intermediairs aanvragen kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden. Via dit portaal kunnen de intermediairs van het Jeugdfonds dus ook gemakkelijk aanvragen doen bij een van de andere stichtingen om de kinderen die in armoede leven te helpen. 38% van de intermediairs die meededen aan het onderzoek kent het portaal, en 13% doet al aanvragen. Maar de bereidheid om met Sam& aan de slag te gaan is groter: 67% geeft aan dat in de toekomst te willen doen.

Maak gebruik van de middelen!

De meeste respondenten doen een aanvraag nadat ouders en/of kinderen naar hen toegekomen zijn (68%). Meer dan de helft benadert de ouders en/of kinderen ook actief. Vooral door over JFSC te vertellen in gesprekken of via de website of nieuwsbrief van de organisatie waar ze werken. Intermediairs die nog niet zo actief informeren, hebben vooral behoefte aan hulp bij de communicatie, zoals teksten die zij kunnen plaatsen. Hiervoor is een uitgebreide toolkit beschikbaar, die we nogmaals bij intermediairs onder de aandacht zullen brengen en die hier te downloaden is. Verder blijkt uit het onderzoek dat bijna de helft van de intermediairs geen gebruik maakt van de ouderkaart. Dit is een handig hulpmiddel waarop alle gegevens staan die je nodig hebt om een aanvraag te doen. Download de kaart hier!

Help ons op social media

In het onderzoek viel verder op dat veel intermediairs het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland nog niet echt volgen op social media. Via Facebook, Twitter en LinkedIn krijg je snel de laatste informatie en mooie achtergrondverhalen die je zelf ook weer kunt gebruiken in je communicatie. En: hoe meer volgers we hebben en hoe meer likes we krijgen, hoe beter we ook getoond worden op al die social media. De systemen achter LinkedIn en Facebook zitten zo in elkaar dat populaire posts meer aandacht krijgen. Dus hoe meer mensen ons volgen, hoe meer nieuwe mensen we ook kunnen bereiken!

Achtergronden uit het onderzoek

Een overzicht van de meest opmerkelijke resultaten:

  • De meeste intermediairs die meededen zijn werkzaam in het onderwijs (24%), waarvan het grootste deel werkt in het primaire onderwijs.
  • De respondenten vertegenwoordigen alle 29 aangesloten gemeenten, 90% is werkzaam in een van deze gemeenten.
  • Vanuit Tiel, West Betuwe en Harderwijk hebben de meeste intermediairs meegedaan aan het onderzoek.
  • 13% is actief in meerdere gemeenten voor het Jeugdfonds.
  • 78% van de respondenten is al langer dan een jaar intermediair. In totaal is 44% langer dan drie jaar intermediair. Ze kennen JFSC via werk of collega’s, en zijn zelf actief geworden om de mensen waarmee ze werken beter te kunnen helpen. Van de intermediairs die meededen doet 93% aanvragen bij het Jeugdfonds, soms wel 15 per jaar.
  • Het grootste deel van de respondenten doet alleen aanvragen voor kinderen tot 12 jaar (59%).
  • Meer dan de helft van de respondenten doen ongeveer 15 minuten over een aanvraag indienen, de rest heeft langer dan 15 minuten nodig om een aanvraag in te dienen.
  • 61% verlengt tot maximaal 50% van zijn/haar aanvragen.
  • En een mooie afsluiter: bijna 85% van de respondenten denkt volgend jaar nog steeds als intermediair actief te zijn. Super dat we op jullie kunnen blijven rekenen!

Bovenstaande resultaten zijn opgehaald uit het kwantitieve deel van het onderzoek. Momenteel vindt ook nog een kwalitatief deel van het onderzoek plaats. Hiervan maken we in januari de resultaten bekend.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.