nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht pagina

Utrecht | 10 februari 2021

Intermediairsbijeenkomst provincie Utrecht een succes

Op 25 januari 2021 organiseerde Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht in samenwerking met de Sport & Cultuur makelaars van ZIMIHC en Sport Utrecht een online inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomst in ZOOM. Alle lokale aanspreekpunten en (potentiële) intermediairs uit stad en provincie Utrecht waren uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomst was: Uitwisseling over hoe we met elkaar meer kinderen kunnen bereiken in armoede en door kunnen leiden naar structurele deelname aan naschoolse sport- en/of kunstbeoefening.

Resultaten 2020

Na een korte warming up presenteerde Jolanda Kamphuis, coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur, de resultaten van 2020 en de speerpunten voor 2021 van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht. Zo benoemde zij de toolkit die afgelopen jaar speciaal ontwikkeld is voor het onderwijs en de actiepagina mijnjeugdfondsactie.nl.  Daarnaast werd ingegaan op de ondersteuning van de lokale aanspreekpunten en op de campagne van de portal SAM&.

Mag ik straks weer meedoen

Ook kwam het bereik aan bod: In 2020 zijn er in provincie Utrecht 4100 kinderen geholpen (3180 sport en 917 cultuur). Door de coronacrisis hebben meer gezinnen te maken met geldzorgen. Om hier aandacht voor te vragen is de campagne ‘Mag ik straks weer meedoen’ gelanceerd. Deze campagne loopt ook nog door in 2021.

Sport & Cultuurmakelaars ZIMIHC

Aansluitend gaven de Sport & Cultuurmakelaars Kathelyn Spanjers en Anne Rutten een boeiende presentatie over hun aanpak en de successen binnen de projecten van Sport & Cultuurmix .Ze lieten mooie voorbeelden zien, waarbij sport & cultuur elkaar aanvullen en met elkaar gemixt worden, zoals het fotograferen van sport of een warming-up op muziek. Kinderen die het van huis uit niet meekrijgen om sport of cultuur te beoefenen kunnen op deze manier kennis maken met sport en cultuur. Ze kunnen ontdekken waar hun talent ligt en wat ze leuk vinden. Op deze manier hopen ze nog meer kinderen structureel deel te laten nemen.

Initiatieven tijdens Corona

Door Corona liep dit jaar alles anders. De sport & cultuurmakelaars van ZIMIHC & Sport Utrecht en het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht hebben toen het project Tas voor Thuis opgezet. Deze gratis tas is ontwikkeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar en zat vol sportieve & culturele activiteiten. Speciaal voor die gezinnen, waar laptops & thuisonderwijs niet vanzelfsprekend is. Ook sporters/kunstenaars hebben diverse opdrachten ingestuurd die de kinderen thuis kunnen doen.

Uitwisseling ervaringen

In het tweede deel van het programma werd er door de intermediairs in kleinere groepen ervaringen uitgewisseld over de vraag: Wat kan ik doen om meer kinderen te bereiken en helpen? Ervaringen, tips en ideeën werden gedeeld. Nieuwe intermediairs kregen in de voorlichtingsgroep uitleg over het aanvraagproces en de spelregels. Ter afsluiting gaven de procesleiders per groepje een korte samenvatting van wat er in hun groepje was besproken. De belangrijkste tips zijn opgetekend in dit document door Marieke Wagenaar van MindMatterz. Een mooi document wat tevens inspirerend is voor toekomstige intermediairs.

Dankwoord bestuur

Bestuurslid Joscha de Vries sprak namens de twee besturen een dankwoord uit aan alle aanwezigen. Joscha: “We hebben jullie nodig om zo veel mogelijk kinderen te bereiken. Elk kind dat je op deze manier weet te steunen om deel te nemen is er een. Kijk dus vooral om je heen en meld kinderen die wij kunnen helpen. Ook als het lastig is of je kan niet direct een goed aanbod verzinnen: soms kan een tijdelijk aanbod een opstap naar structurele deelname zijn. We zijn jullie enorm dankbaar voor jullie inzet en zijn heel blij dat we straks met nog meer intermediairs zijn. Dank aan iedereen die hier een bijdrage aan levert.”

We bedanken alle aanwezigen voor deelname aan deze zeer geslaagde en succesvolle bijeenkomst!

Jolanda Kamphuis, coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht

Anne Rutten en Kathelyn Spanjers, Sport & Cultuur makelaars van ZIMIHC en Sport Utrecht

 Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.