December is geefmaand!

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch & Vught pagina

‘s-Hertogenbosch & Vught | 19 december 2021

Alle kinderen in ‘s-Hertogenbosch en Vught hebben recht op sport en cultuur!

Persbericht, 13 december 2021

__________________________________________________

Alle kinderen in ’s-Hertogenbosch en Vught hebben recht sport en cultuur!

In ‘s-Hertogenbosch en Vught groeien meer dan 3000 kinderen op in een gezin met een laag besteedbaar inkomen. Daardoor is er te weinig geld om contributie aan een sportvereniging of het lesgeld voor deelname aan creatieve activiteiten (bijvoorbeeld muziek-, teken- of balletles) te betalen. De komende jaren wordt een armoedeval verwacht als gevolg van de coronapandemie en de economische achteruitgang. Het aantal huishoudens met een te laag besteedbaar inkomen zal daardoor toenemen.

Deze kinderen missen allerlei ervaringen die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport en cultuur uitoefenen helpen een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch-Vught betaalt de contributies voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is om aan sport en/of cultuur doen. In enkele gevallen kan er ook een waardebon worden verstrekt voor de aanschaf van benodigdheden die noodzakelijk zijn om de activiteit goed uit te oefenen.

 

Steun een kind bij sport of cultuur!

December is bezinningsmaand. We worden bijvoorbeeld herinnerd aan waarden als naastenliefde en solidariteit. December is óók geefmaand. Door een financiële bijdrage maakt u het mogelijk dat een kind in een van onze twee gemeenten kan sporten of cultuurlessen kan volgen:

Voor een bedrag van € 220, – euro: een jaar lang sport of cultuur.

Voor een bedrag van € 110, – euro: een half jaar sport of cultuur.

Voor een bedrag van € 55, – euro: drie maanden sport of cultuur.

Een kleiner bedrag kan natuurlijk ook. Elke bijdrage telt!

Doneer nu een bedrag op de rekening van het Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch-Vught.

Ga daarvoor naar de website: https://lokalefondsen.mijnjeugdfondsactie.nl/project/jeugdfonds-sport-cultuur-s-hertogenbosch-vught/doneren

Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught Carmen Nijssen (coördinator) Tel. 06-15642732.

E-mail: shertogenbosch@jeugdfondssportencultuur.nl Website: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/s-hertogenbosch-vught/

Facebook: Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught

Twitter: @JFSC_DBenVughtLees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch & Vught

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.