nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland pagina

Zuid-Holland | 25 november 2020

Vacature Algemeen Bestuurslid  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zet zich in om kinderen van 0 tot 18 jaar die opgroeien in armoede te kunnen laten sporten of aan kunst en cultuur te kunnen doen. De stichting geeft sport- en cultuurkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging of cultuuraanbieder. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland de contributie of het lesgeld en in bepaalde gevallen de attributen. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is landelijk actief. Het Jeugdfonds bestaat uit twaalf provinciale fondsen en een aantal stedelijke fondsen. In de provincie Zuid-Holland zijn het provinciale Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland en het stedelijke Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam actief. Bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland zijn 23 gemeenten aangesloten. 

De uitvoering van werkzaamheden rondom het Jeugdfonds in Zuid-Holland is neergelegd bij Team Sportservice Zuid-Holland. Zij verzorgen de afhandeling van de aanvragen, de communicatie rondom het fonds, ondersteunen en informeren (potentiële)samenwerkingspartners en zijn contactpersoon voor alle gemeenten in Zuid-HollandDaarnaast ondersteunen zij het bestuur in haar taken. Het Jeugdfonds Zuid-Holland is het grootste provinciale fonds in Nederland en helpt jaarlijks meer dan 8.000 kinderen. 

De backoffice van het (landelijke) Jeugdfonds Sport & Cultuur ondersteunt het provinciale fonds d.m.v. advies, het verrichten van financiële administratie en faciliteren van het aanvraagsysteem en communicatiemateriaal. Het landelijk bureau zorgt ook voor de gezamenlijke strategie en beleid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland heeft een eigen bestuur. Het bestuur bestaat uit een divers team van vijf personen met een achtergrond en netwerk in de overheid, sportsector, cultuursector en financiële wereldHet bestuur streeft na om zoveel mogelijk kinderen toegang te geven tot sport en cultuur. Het bestuur bewaakt de strategie en koers van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Hollandzorgt voor financiële continuïteitbesluitvorming en is opdrachtgever van Team Sportservice Zuid-Holland 

Bestuur 

Door het vertrek van één van de bestuursleden is er een vacature ontstaan van: Algemeen Bestuurslid 

Het bestuur vergadert vijf keer per jaar. Vergaderingen vinden plaats in Poeldijk en vinden zoveel mogelijk plaats met aanvangstijd 16:00 uurDaarnaast heeft de bestuurder werkzaamheden die voortkomen uit zijn / haar verantwoordelijkheden. Een voorbeeld hiervan is het fonds representeren bij ondertekenen van nieuwe samenwerkingen of donaties. De leden van het bestuur ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.  

Profiel kandidaat 

De bestuurder die wij zoeken heeft: 

  • een goed netwerk in het sociaal domein van Zuid-Holland. 
  • Een netwerk dat mede inzetbaar is om de bekendheid van het Jeugdfonds te vergroten. 
  • Aantoonbaar veel affiniteit met sport en cultuur en het belang om alle kinderen toegang te bieden tot sport & cultuur. 
  • Een juridische achtergrond is een pré. 

We zoeken een enthousiaste persoon met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld bestuur. 

Contact

Indien u interesse heeft kunt u voor vragen contact opnemen met: Stefan Hagebeek, coördinator, op telefoonnummer 06-23495187 of mail shagebeek@teamsportservice.nl. De sluitingsdatum is vrijdag 1 januari 2021 .Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.