Vluchtelingenkinderen

Jeugdfonds voor vluchtelingenkinderen

Het Jeugdfonds is er voor alle kinderen en jongeren, óók voor kinderen van vluchtelingen. Ook voor hen kan een intermediair bij ons een aanvraag doen.

Hockey via Jeugdfonds Sport & CultuurDe stress waaraan kinderen en jongeren uit oorlogsgebieden blootstaan, kan op kortere en langere termijn een negatief effect hebben op hun ontwikkeling. De ontwikkeling van neuronale netwerken (hersengebieden en hun verbindingen) is tijdens de kinderjaren in volle gang en loopt door tot in de jonge volwassenheid. Met name die netwerken die zorgen voor controle op intense emoties zoals angst, depressie, onrust en impulsiviteit.

Het zijn ook de netwerken die in het verdere leven essentieel zijn voor goed kunnen plannen, structuur geven aan de dag, lerend vermogen, zelfreflectie, flexibiliteit en creatief denken. Een ongestoorde ontwikkeling van deze hersenfuncties is noodzakelijk voor een zo zelfstandig mogelijk leven later. En juist de heftige stress die veroorzaakt wordt door te moeten vluchten, belemmert die normale hersenontwikkeling.

Sport en spel verbinden

Bij de opvang van deze kinderen en jongeren is warmte, geborgenheid en het weer samen zijn met leeftijdsgenoten belangrijk. Dat kan op allerlei manieren: in gastgezinnen, op school en in de buurt. Maar heel belangrijk is ook het samen sporten en spelen bij een sport- of cultuurclub in de buurt. Sport en spel verbinden, kinderen maken er nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Sporten versterkt ook de verbindingen in de hersenen. En die versterkte netwerken zorgen ervoor dat er ook plaats is voor plezier. Dus: een warm welkom op de club opent voor hen weer de deur naar die o zo belangrijke positieve emoties. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt kinderen als er financiële drempels zijn. Samen maken wij voor deze kinderen het verschil!

Word intermediair

Werk jij met vluchtelingenkinderen of jongeren, bijvoorbeeld bij de GGD, een COA of Vluchtelingenwerk, dan kun jij een aanvraag voor deze kinderen doen. Als intermediair ben jij de schakel tussen de kinderen en jongeren en ons fonds:

Word intermediair en doe een aanvraag

Heb je vragen?

Neem dan contact op met één van onze lokale afdelingen.

Meer informatie over hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.