Intermediairs

Naar Jeugdfonds Sport Amsterdam pagina

Amsterdam | 3 februari 2022

Intermediairs

Maaike Neys (SINA): ‘Armoede isoleert mensen’

De stichting Samen Is Niet Alleen (SINA) ondersteunt mensen en gezinnen in Amsterdam die onder of bij de armoedegrens leven. Doel is om mensen beter inzicht te geven in hun eigen kunnen en zelfredzamer te maken zodat zij (weer) deel kunnen uitmaken van de maatschappij. SINA is intermediair voor ons fonds. Maaike Neys is teamleider van alle kindprojecten en vertelt over de werkwijze van SINA. 

SINA werkt intensief samen met het Jeugdfonds Sport Amsterdam en het Jongerencultuurfonds Amsterdam. “We willen dat voor alle kinderen de basisvoorzieningen op orde zijn en daar horen sport en cultuur bij,” zegt Maaike. “Voor het Jeugdfonds Sport nemen we jaarlijks zo’n 3.000 aanvragen in behandeling. Ouders kunnen bij ons online een aanvraag doen en we zien dat sinds corona dat aantal stijgt. Simpelweg omdat de intermediairs die normaal gesproken op de scholen de aanvragen doen, nu zijn weggevallen. Scholen zijn veel dicht of ouders kunnen niet de school in. Maar de behoefte blijft en gelukkig weten ouders ons online goed te vinden.”  

Huis aan huis

Het grootste deel van de mensen vindt SINA doordat ze erover horen van andere ouders. “Maar we zijn ook aanwezig bij de Voedselbanken en in buurthuizen. En we flyeren veel. Echt van deur tot deur in de brievenbus. Onze flyers zijn in zes talen. Als mensen eenmaal aangemeld zijn, blijven ze terugkomen. Een online aanvraag doen is gemakkelijk. Veel mensen hebben al een Stadspas, dat maakt het gemakkelijker, maar ook zonder Stadspas kan het. Heel af en toe merken we dat het mensen niet lukt, dan gaan we op huisbezoek.” 

Iedereen bij ons kent de praktijk

Huisbezoeken worden sowieso gedaan door de mensen van SINA. Maaike: “We gaan op huisbezoek bij kwetsbare gezinnen die niet de basisvoorzieningen voor hun kinderen kunnen aanschaffen zoals bedden, kasten, bureaus, fietsen, laptops en bijles. Als mensen een aanvraag voor sport doen, gaat het direct door naar jullie. Als er iets anders nodig is, huisraad of een fiets voor de kinderen bijvoorbeeld, dan gaan we op huisbezoek. Wat wel bijzonder is: iedereen die bij ons werkt is verplicht om huisbezoeken te doen. Iedereen bij ons kent de praktijk. We werken daarnaast intensief samen met de buurtteams, het Jeugdeducatiefonds of andere organisaties die in de stadsdelen actief zijn.”  

Isolatie

Een van de meest ingrijpende gevolgen van armoede is dat mensen geïsoleerd raken. “Mensen hebben nog maar weinig keus,” zegt Maaike. “Ze voelen zich buitengesloten, doen niet meer mee met de samenleving. Kinderen moeten gewoon een gelijke stap kunnen maken. Het gaat me gewoon heel erg aan het hart als kinderen niet mee kunnen doen. Er zijn gezinnen waar ik al jaren kom. Ik kijk wat ik kan doen en als ik iets niet kan, verwijs ik door naar andere instanties die kunnen helpen. Ik werk nu 8 jaar voor SINA en heb de armoedeproblematiek niet echt zien veranderen. Wat we wel zien is dat als gevolg van de coronamaatregelen bijvoorbeeld zwemles in de verdrukking komt. Kinderen staan daardoor veel te lang op de wachtlijst. En ik verwacht dat er nog een grote groep mensen als gevolg van corona in de problemen komt.” 

Word ook intermediair

Logo SINA
Bekijk de website van Stichting SINA.

Lees meer verhalen Lees meer verhalen van Jeugdfonds Sport Amsterdam

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.