Lokaal Verhaal

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland pagina

Gelderland | 10 juni 2021

Lokaal Verhaal

Marion Braun: “Bijzonder prettig dat veel clubs meedenken met het Jeugdfonds”

Elke gemeente die bij het Jeugdfonds is aangesloten heeft een lokaal aanspreekpunt. Die is het eerste contact voor ouders, intermediairs, sportverenigingen, cultuuraanbieders en de gemeente. In de rubriek ‘Wie zijn onze lokale aanspreekpunten?’ stellen wij deze toppers aan je voor aan de hand van een aantal vaste vragen. Dit keer Marion Braun.

Vertel eens wat over jezelf?

Ik ben sinds 1993 werkzaam bij de Welzijnsorganisatie van Zeewolde. In de loop van de jaren is de organisatie steeds blijven door- en herontwikkelen en is als zodanig altijd blijven mee bewegen. Mijn functie is Officemanager, ik ben zoals ze dat mooi noemen de ‘Spin in het web’ van de organisatie Welzijn Zeewolde. Mede door mijn functie heb ik een groot netwerk en weet daardoor ook wat er zoal speelt.

Wat doe je als lokaal aanspreekpunt?

Ik ben zowel lokaal aanspreekpunt als intermediair, in 2015 begonnen. Veel tijd besteed ik aan de website en het registratiesysteem van het Jeugdfonds. Hierin doe ik de aanvragen, check ik of alle clubs en verenigingen op de juiste manier vermeld staan, onderhoud ik contacten en stem af met gemeente en maatschappelijke organisaties in Zeewolde.

Waarom is een lokaal aanspreekpunt binnen een gemeente belangrijk?

Mensen weten mij te vinden voor een aanvraag, maar zeker ook om vragen te stellen. Bijvoorbeeld verenigingen of scholen die vragen hebben over een bijdrage of deelnemer. En vanuit de gemeente en maatschappelijke organisaties komen ze bij mij als het over de mogelijkheden van het Jeugdfonds gaat.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Ze kunnen ontdekken waar ze goed in zijn, maar ook waarin niet. Ze ontdekken waar hun interesse ligt. Het is belangrijk/essentieel voor hun ontwikkeling. Ze leren om in een team te spelen, met structuur om te gaan, een fijn gevoel krijgen.

Wat hoop jij in jouw gemeente te bereiken met de inzet van het Jeugdfonds?

Dat iedereen die ondersteuning nodig heeft om hun kinderen te laten sporten de weg naar het Jeugdfonds weet te vinden. Dat mensen over de drempel durven te stappen en zich niet hoeven te schamen als ze de sport of culturele activiteit (even) niet uit eigen middelen kunnen bekostigen.

Heb je een mooi voorbeeld van een cultuuraanbieder of sportvereniging hoe zij het Jeugdfonds Sport & Cultuur inzetten?

Eigenlijk zijn er heel veel voorbeelden, maar ik wil in ieder geval de Atletiekvereniging Zeewolde noemen die (voor corona) jaarlijks begin juni een Mini Marathon houden samen met de Lionsclub. Dit is een feestelijk en laagdrempelig jeugdloopevenement waarbij de deelnemers niet alleen voor zichzelf lopen, maar ook voor andere kinderen. Kids running for Kids! De opbrengst is al een aantal keren naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur gegaan. Immers: alle kinderen van Zeewolde moeten kunnen sporten! (zie het krantenknipsel in de bijlage)

Heb je nog tips voor andere lokale aanspreekpunten? Of voor intermediairs?

Ik ervaar het als zeer prettig dat je alle info die nodig is om je netwerk te leren kennen en te kunnen lobbyen bij de clubs en verenigingen kunt vinden als je inlogt op het systeem van AlleKinderen. Daar staan ze allemaal vermeld onder jouw gemeente. Verder is het bijzonder prettig dat veel clubs willen meedenken. Als het bijvoorbeeld gaat om de prijs van de contributie, die net de bijdrage overschrijdt of sportkleding die hard nodig is, dan kun je als je in gesprek gaat met de club meestal tot een compromis komen.

Wat is jouw wens voor de toekomst?

Dat alle kinderen een sport of culturele activiteit kunnen doen, in de juiste outfit en zonder ‘stempel’!

 

Lees meer verhalen Lees meer verhalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.