Onze mensen

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland pagina

Zuid-Holland | 28 april 2022

Onze mensen

Margriet Gersie 10 jaar bestuurslid!

Margriet Gersie is 69 jaar, komt uit Amsterdam en heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. Margriet houdt van wandelen, fietsen, lezen en film- en theaterbezoek. Naast het bestuurswerk bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur, zit zij ook in het bestuur van het centrum van Kunst en Cultuur in Zoetermeer en in het bestuur van de VVE, de vereniging van eigenaren van het appartementencomplex in Oud Zuid, waar zij woonachtig is. Deze maand vieren wij dat Margriet Gersie 10 jaar bestuurslid is bij het fonds in Zuid-Holland. Wij spraken haar over het verleden, het heden en de toekomst.

Margriet Gersie samen met medebestuurslid Jan Waaijer

Verleden

Toen Margriet begon bestond alleen het Jeugsportfonds. De doelstelling was om kinderen te helpen wanneer er thuis te weinig geld was om te gaan sporten. Het fonds betaalde voor de deelname aan de vereniging en de sportkleding. In die periode was er een kabinet waar Achmed Aboutaleb, nu burgemeester van Rotterdam, staatsecretaris van sociale zaken was. Hij heeft toen de Aboutalebgelden beschikbaar gesteld wat voor kinderen die in armoede leefden bestemd was. Hierdoor is het Jeugdcultuurfonds in beeld gekomen. Naar voorbeeld van het Jeugdsportfonds zou er een fonds moeten komen om cultuur te vergoeden. Margriet was in die tijd directrice van Kunstgebouw, een provinciale instelling in Zuid-Holland voor kunst en cultuur en haar is toen gevraagd of zij bestuurslid wilde worden van het nieuwe Jeugdcultuurfonds. Gelijk werd al besloten dat het bestuur voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds hetzelfde zou moeten zijn. Het bestuur was hetzelfde maar het bleven twee aparte fondsen. In de loop der jaren werden de fondsen steeds professioneler en ontstond het idee om de twee fondsen samen te gaan voegen. Dat is ook zo uitgevoerd en omdat er één bestuur was ging dit voorspoedig.

Het heden

Het verschil tussen de mensen die het goed en die het slecht hebben wordt steeds groter, aldus Margriet. Het besef dat je daar iets aan moet doen en dat je niet van mensen mag verwachten dat zij alles zelf oplossen wordt steeds groter en dat is volgens Margriet één grote reden waarom het fonds nog erg belangrijk is. De tweede reden is, dat het super belangrijk is om mee te kunnen doen. Er kan niet verwacht worden dat mensen meedoen als ze niet mee kunnen doen. De afgelopen periode is het besef dat kinderen mee moeten doen veel groter geworden. Voor de ontwikkeling van een kind is meedoen en vooral het mee kunnen doen een cruciaal punt. Inmiddels zorgt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland ervoor dat er in onder andere 23 aangesloten gemeenten kinderen de kans krijgen om mee te kunnen doen.

Margriet zegt het wel lastig te vinden dat er elke keer gevraagd moet worden om geld en zij zou graag zien dat er meer gedaan wordt aan armoedebestrijding. Nu betreft het iedere keer losse gelden, waar iedereen natuurlijk erg blij mee is, maar het is echter wel zo dat deze verschillende plukjes met geld extra werk opleveren. De aanvraag, evaluatie, verantwoording van al deze kleine plukjes, zorgt ervoor dat er minder tijd is om te focussen op bijvoorbeeld het bereiken van de kinderen.

De toekomst

Bij het fonds wordt ieder jaar geprobeerd om realistische doelstellingen op te stellen. Er zijn bepaalde gemeenten die zelf al iets doen om kinderen te helpen. Het aantal aan nieuwe gemeenten welke nog aan zouden sluiten is niet heel erg groot meer. Daarom is het voor het fonds belangrijk om binnen de 23 gemeenten waar we al aangesloten zijn, nog meer kinderen te bereiken door bijvoorbeeld meer intermediairs aan het fonds te koppelen of meer activiteiten te organiseren. Het fonds streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen te bereiken.

Taart bij de bestuursvergadering op 29 maart

Verder is het volgens Margriet interessant om te kijken naar scholen. Scholen zijn een goede vindplek, leerkrachten kennen alle kinderen en weten vaak ook van de thuissituaties. Het zou prachtig zijn om in de aangesloten gemeenten op iedere school contacten te hebben die zich bezig houden met aanvragen voor kinderen.

Op persoonlijk vlak is Margriet vooral blij dat alles weer mag en dat iedereen weer overal naartoe kan. In de Corona tijd was het af en toe lastig om bijvoorbeeld haar kleinkinderen te zien, maar gelukkig gaat dit nu weer een stuk makkelijker. Verder vindt Margriet het super leuk om in de besturen te fungeren waar zij nu zit en probeert zij vooral lekker te genieten.  “Ik hou tijd over, dat is  wel leuk aan je pensioen, je mag alles zelf bedenken.”

 

Lees meer verhalen Lees meer verhalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.