Lokaal Verhaal

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland pagina

Gelderland | 16 december 2020

Lokaal Verhaal

Jan Markink: Jeugdfonds Sport & Cultuur meer dan ooit nodig

“Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan sport en cultuur. Dat staat bij de provincie Gelderland voorop en dat is de voornaamste reden waarom we Jeugdfonds Sport & Cultuur al sinds de start financieel ondersteunen.” Jan Markink, gedeputeerde Sport van de provincie Gelderland, is zeer positief over het fonds. “Graag feliciteer ik iedereen die zich voor Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland inzet, met het tienjarig jubileum. In het bijzonder de vele trouwe vrijwilligers, die zijn onmisbaar bij een fonds als dit.”

De gedeputeerde is trots op de gezamenlijke inspanning die de afgelopen tien jaar is geleverd. “In die periode heeft het Jeugdfonds meer dan 13.000 kinderen kunnen helpen, dat is een geweldige prestatie. Het is zo belangrijk voor de algemene ontwikkeling van die kinderen dat ze op deze manier meedoen, ze hebben er de rest van hun leven profijt van. Bij sport- of cultuurles leer je zoveel extra, zoals hoe je opereert in een groep. Dat je op tijd moet zijn en dat er spelregels zijn waaraan je je moet houden. Uiteindelijk doen kinderen hier vaardigheden op die belangrijk zijn voor hun hele school- en maatschappelijke carrière.”

Meer body  en professionaliteit

Bijdragen aan het fonds was tien jaar geleden een wens van de Gelderse Staten. En het sloot heel goed aan bij het sportbeleid van de provincie aldus Jan Markink. “Het is mooi om te zien dat het fonds in de afgelopen tien jaar verder is geprofessionaliseerd en dat het meer body heeft gekregen. Inmiddels zijn er meer dan dertig gemeenten actief met het Jeugdfonds. Dat is een mooie vooruitgang. Er zijn ook gemeenten die werken met eigen initiatieven of die samen werken met andere stichtingen die zich inzetten voor kinderen, sport, cultuur of armoedebestrijding.”

Invloed van de coronacrisis

De wereldwijde pandemie overschaduwt het jubileum van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland en ook in Gelderland is de invloed van de heersende coronacrisis merkbaar. “Met de Gelderse impactmonitor brengen we de gevolgen van het coronavirus in beeld,” vertelt Jan Markink. “We zien dat de mensen met de laagstbetaalde banen het meest de dupe zijn van de crisis. Bij veel van deze gezinnen lag armoede al op de loer. Door de coronacrisis is het JFSC misschien wel meer dan ooit een noodzaak in Gelderland.”

Schitterende kans voor kinderen

Of de gedeputeerde nog wensen heeft voor de toekomst? “Het liefst zou je willen dat het Jeugdfonds niet meer nodig is, maar dat is niet reëel. Ouders die het wel nodig hebben, roep ik op om gebruik te maken van het fonds. Het is belangrijk dat zij weten dat het aanvragen heel laagdrempelig is. Dat ze geen papierwinkel hoeven in te vullen en geen inkomensgegevens hoeven te geven. Doe het dus, want het is een schitterende kans voor uw kind! Tegelijk vraag ik sportverenigingen om samen te werken met het Jeugdfonds en dit zo in te richten dat de privacy van ouders en kinderen goed is beschermd. De drempel om hulp te vragen is soms hoog en daar moeten clubs en gemeenten bij helpen.”

Groeien naar veertig gemeenten

Jan Markink hoopt verder dat meer gemeenten mee gaan doen. “Het zou mooi zijn als we naar veertig Gelderse gemeenten groeien die het Jeugdfonds ondersteunen. Voor het armoedebeleid van de gemeente biedt dit voordelen. Wij zien bijvoorbeeld dat gezinnen als geheel opleven als hun kinderen meedoen aan sport en cultuur. De sociaal neerwaartse spiraal wordt gestopt. Sporten is direct van invloed op de sociale problematiek en op de lange termijn op armoede. Want kinderen die zich kunnen uitleven in sport of cultuur ontwikkelen vaardigheden voor de toekomst.”

Lees meer verhalen Lees meer verhalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.