Onze mensen

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg pagina

Limburg | 25 juni 2024

Onze mensen

Jack Opgenoord: Een persoonlijke terugblik op 20 jaar Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg

Jack Opgenoord is één van de oprichters van het Jeugdsportfonds Limburg (de voorloper van het huidige Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg). Eind dit jaar draagt hij het stokje over. “Het 20 jarig bestaan van het Jeugdfonds is een goed moment daarvoor. Onze huidige coördinator Kim Wijnants gaat als manager een groot deel van mijn taken overnemen, samen met het bestuur. De organisatie staat als een huis en ik kan met een gerust hart en voldaan gevoel afscheid nemen van een professionele organisatie met veel vrijwilligers die in de toekomst in staat is om nóg meer kinderen in Limburg te bereiken. Ik dank dan ook iedereen voor het vertrouwen en steun in de afgelopen jaren.” Hij blikt – voor de laatste keer – terug op 20 jaar Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg.

 

Wat was jouw motivatie om bij te dragen aan de oprichting van – destijds – het Jeugdsportfonds Limburg?

“Sport heeft mij persoonlijk veel gebracht. Mijn hele leven ben ik werkzaam geweest in de sport: als sportfysiotherapeut bij dameshandbal Swift en bij Fortuna Sittard, als docent sportfysiotherapie in Papendal, als directeur van Fortuna Sittard en van Huis voor de Sport. Daarnaast is sporten leuk om naar te kijken maar vooral fantastisch om zelf te doen. Sport verbindt en leert je spelenderwijs normen en waarden. Door samen te sporten, ontdek je nieuwe netwerken en ontmoet je nieuwe vrienden. Dat gun je elk kind. Te weinig geld mag dan ook nooit een belemmering zijn om een kind figuurlijk aan de zijlijn te laten staan. Elk kind in Limburg moet kunnen MEEDOEN aan sport en cultuur. Dat is en was mijn drijfveer om 20 jaar geleden samen met Joep Verbugt (voormalig bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg), Huub Stevens (voormalig voetbaltrainer) en Frans Groutars (voormalig notaris) het ‘Jeugdsportfonds Limburg’ op te richten.”

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 20 jaar Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg?

“De zogenaamde landelijke Klijnsma-gelden van het ministerie van SZW in 2017 hebben ervoor gezorgd dat gemeenten structureel middelen ter beschikking krijgen voor onder meer het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De fusie tussen Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg in 2023 tot het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg was een belangrijke zet om krachten te bundelen en kostenefficiënter te werken.”

Waarop ben jij persoonlijk het meest trots, terugkijkend op ‘jouw’ 20 jaar?

“In 2006 heeft de toenmalige gedeputeerde Odile Wolfs een jaarlijkse subsidie verstrekt als cofinanciering om gemeenten te stimuleren partner te worden van het Jeugdsportfonds Limburg. Daarnaast heeft supermarktketen Jan Linders bij de opening van hun toenmalige Warehouse een bedrag van € 85.000 geschonken aan het fonds. Hiermee werd de basis gelegd van het huidige Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Ook ben ik ontzettend trots op de steun de afgelopen jaren van alle bestuursleden, vrijwilligers, intermediairs, al onze ambassadeurs – Bert van Marwijk, Sjeng Schalken, Emma Kok, Luuk Hoiting en Nils Röseler -, het bedrijfsleven en andere donateurs. In de afgelopen 20 jaar hebben we als Jeugdfonds Limburg ruim 66.000 kinderen kunnen ondersteunen. Dat zijn nu jaarlijks circa 6.800 kinderen. Het zou niet mogen in een welvarend land als Nederland maar ik ben blij dat we een steentje kunnen bijdragen. We lossen de armoede niet op maar kunnen wel ondersteunen om kinderen te laten MEEDOEN.”

Wat is volgens jou nodig om in de toekomst álle kinderen te bereiken en te kunnen laten meedoen?

“In Limburg wonen meer dan 20.000 kinderen die leven in gezinnen met te weinig geld. Hiervan worden slechts 7.000 tot 9.000 kinderen bereikt. Alleen door intensieve samenwerking met andere kindpartners zoals de stichtingen Leergeld, Jeugdeducatiefonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Jarige Job, zijn we in staat om nog meer kinderen te bereiken. Wij als Jeugdfonds Sport & Cultuur gaan vooral inzetten op het onderwijs. Meeliften op de ontwikkeling van School en Omgeving met de verlengde schooldag. Op school kunnen namelijk alle kinderen kennismaken met sport en cultuur. We moeten hier een netwerk bouwen, samen met de schoolcoördinatoren en brugfunctionarissen, om kinderen te begeleiden naar anders (on)georganiseerde sport- en cultuuraanbieders en -activiteiten. Alleen door samenwerken en het volgen van ontwikkelingen zetten we een stap in de goede richting om álle kinderen het plezier van sport en cultuur te laten beleven of een zwemdiploma te laten behalen.”

Lees meer verhalen Lees meer verhalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.