Onze mensen

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam pagina

Rotterdam | 9 november 2022

cultuur@cruyffcourts
Onze mensen

Coördinator Iebèl Vlieg: ‘Cultuur is er voor iedereen’

Vijf donderdagen. Vijf verschillende activiteiten. Vijf keer te gast op het Cruyff Court in Rotterdam. Coördinator Iebèl Vlieg: “Een perfecte combinatie. De veldjes liggen er al. De kinderen weten ze te vinden. Nu kunnen ze in plaats van de bal hooghouden gratis kennismaken met muziek, dans, mode of bouwen. Dit jaar hebben we een mavo 3 klas de organisatie laten doen. Een win-win situatie.”

Rotterdam. Een stad met veel armoede. De schattingen lopen uiteen maar 1 op de 4 à 5 kinderen in deze stad groeit op in een gezin waar financiële problemen zijn. “Dat zijn er veel. Ik denk dat er in Rotterdam bijna 40.000 kinderen geen mogelijkheid hebben om na school iets te ondernemen. Lid worden van een club bijvoorbeeld is voor hen te duur. Terwijl dat toch zo belangrijk is. Naast school en het gezin moet er eigenlijk een plek zijn waar het kind zich op een andere manier kan ontwikkelen. Kennis kan maken met een ‘andere wereld’. Kan ontspannen, nieuwe vaardigheden aanleren, maar ook nieuwe mensen ontmoeten en de zorgen van thuis even kan vergeten. Het kan ook de weerbaarheid vergroten en bijdragen aan het zelfvertrouwen van kinderen en dat is altijd welkom. Vaak is armoede geen op zichzelf staand probleem. Het is complex en grijpt diep in op allerlei aspecten in het leven van een kind. Het is een verzameling uitdagingen waar zij het hoofd aan moeten bieden. Dan juist is sport en cultuur een manier om te groeien en te ontspannen.”

Samenwerken is win-win

Iebèl Vlieg organiseerde al twee keer eerder de activiteit Cultuur@CruyffCourts in Rotterdam. “Dit jaar hebben we het anders aangepakt. We gingen een samenwerking aan met het Kenniscentrum Cultuureducatie en met een school hier in de buurt; vakcollege De Hef. Docenten van deze mavo-school hebben het project geïntegreerd in hun lesprogramma en de leerlingen aan het werk gezet om dit jaar alles te bedenken en te organiseren. Een hele klus! Deze scholieren zijn 14-15 jaar oud en hebben natuurlijk nog niet al te veel ervaring. Het was fantastisch om te zien hoe zij het aangepakt hebben. Natuurlijk was er best veel begeleiding nodig, maar met z’n allen hebben we een prachtig programma neergezet.”

Een interessant experiment

Op 2 juni was de aftrap. Vanaf die datum konden kinderen vijf weken lang op donderdagmiddag gratis meedoen aan de leukste cultuuractiviteiten op het Cruyff Court. Freestyle voetballer Nasser El Jackson opende het seizoen. Ook was er een DJ aanwezig. Vijf weken lang kwamen er ongeveer 100 kinderen van diverse Rotterdamse basisscholen uit de buurt meedoen met verschillende activiteiten. Deze workshops werden begeleid door professionals. Na schooltijd zijn alle kinderen uit de wijk welkom om gratis mee te dansen, te drummen of T-shirts te verven. Iebèl Vlieg: “Het programma is samengesteld na onderzoek door de leerlingen van De Hef. Zij brachten de wijk in kaart, spraken met kinderen, zochten naar aanbod in de buurt en maakten zo het programma. Ook gingen ze aan de slag met onderwerpen als productie en publiciteit.

Dit was een interessant experiment. Jongeren kregen zo de kans te leren over de rol van kunst en cultuur in de maatschappij. Wat biedt de wijk, wat hebben de verschillende doelgroepen nodig en welk aanbod sluit hierop aan? En hoe realiseer je dit met een beperkt budget? En voor de deelnemende kinderen uit de wijk is het een mooie gelegenheid om gratis kennis te maken met culturele activiteiten. Ervaren hoe het is om samen met anderen muziek te maken, te bouwen of kleding op te pimpen. En hopelijk boort het iets aan. Een nieuwe hobby kan zo geboren worden. En als het kind dan daarna lid wil worden van een club, kunnen wij daarbij helpen.”

Alles aan elkaar knopen

“Wat ik merk is dat iedereen graag wil. Allerlei organisaties in Rotterdam zijn betrokken”, vertelt Iebèl Vlieg. “Mijn rol is om iedereen met elkaar te verbinden en de lijnen kort te maken. We hebben vaak hetzelfde doel, dus laten we gezamenlijk optrekken. Het is lastig om direct de kinderen of hun ouders te bereiken en ze bekend te maken met het Jeugdfonds. Maar juist de intermediairs: de leraren, de buurtcoaches, de welzijnswerkers moeten ons blindelings weten te vinden. Zij hebben contact met de gezinnen waarvoor we iets kunnen betekenen. En deze activiteit, Cultuur@CruyffCourts, zet ons werk weer even in de schijnwerpers. Zo laten we weer even zien dat cultuur voor iedereen is!”

 

Meer over Cultuur@CruyffCourts

Lees meer verhalen Lees meer verhalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.