Lokaal Verhaal

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland pagina

Gelderland | 18 juli 2022

Lokaal Verhaal

Ontdekkingsreis naar ondersteuning om Harderwijkse kinderen te helpen

“Waar kan ik extra hulp halen voor kinderen die in armoede opgroeien? Het is net een ontdekkingsreis als ik zoek naar nieuwe initiatieven om een kind te helpen,” lacht Hetty Vermeer, coördinator van Stichting Leergeld Randmeren. Ook beleidsadviseur Hatice Yilmaz van de gemeente Harderwijk zet diverse middelen in om kinderen te steunen. Sinds een jaar is er bijvoorbeeld het platform Sam& Harderwijk bijgekomen waar ouders en intermediairs direct aanvragen kunnen doen. Zo werken Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland, Stichting Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job en de gemeente in Harderwijk intensief samen om kinderen een goede toekomst te bieden.

Hetty Vermeer ziet als vrijwilliger dat er veel stille armoede is. “Mensen schamen zich ervoor en zoeken soms geen hulp omdat ze bang zijn dat organisaties van alles uitpluizen. Met de stijgende energiekosten en de prijzen in de supermarkt kloppen meer gezinnen aan die het tot nu toe net redden. Bij iedereen om de hoek woont wel iemand met geldzorgen. Dat kan ook een gezin uit het duurste huis in de buurt zijn, daar moet je je niet in vergissen. Ook zien we statushouders die gedwongen op een AZC wonen omdat er geen woonruimte is, maar die daardoor overal tussen wal en schip vallen. We draaien als een tierelier en hebben nog lang niet alle kinderen bereikt.” De stijging in aantallen bij Stichting Leergeld Randmeren is veelzeggend; in 2021 werden 400 kinderen geholpen, dit jaar 700 kinderen en de verwachting voor 2023 is 1000 kinderen.

Geen vrienden ontvangen

De coördinator vertelt dat de 7 intermediairs bij huisbezoeken soms schrijnende situaties tegenkomen. “Het komt voor dat kinderen een nauwelijks ingerichte slaapkamer hebben. Dan snap je ook waarom ze geen vrienden willen ontvangen!” Dat grote effect van armoede op het sociale leven is precies waarom de gemeente Harderwijk inzet op de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Beleidsadviseur Hatice Yilmaz: “Wij hebben het niet over armoedebeleid, maar focussen op het verbeteren van de bestaanszekerheid,” licht ze toe. “Want de problemen die inwoners kunnen hebben gaan veel verder dan alleen het financiële aspect. Het raakt aan gezondheid, wonen en veiligheid en daar kijken we breed naar. We vinden het belangrijk dat kinderen mee kunnen doen in de maatschappij. Aan sport en cultuur, maar dat ze ook gewoon naar verjaardagsfeestjes kunnen. Dat draagt bij aan hun sociale ontwikkeling en aan een goede toekomst.”

Sam& Harderwijk 1 jaar

Om de toekomstsituatie van kinderen te verbeteren sloot Harderwijk in 2021 als een van de eerste gemeenten aan bij Sam&, één platform waar meerdere voorzieningen samen komen en zijn aan te vragen. Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Sam&. “De website samenvoorallekinderen.nl biedt een duidelijke tool voor nieuwe aanmelders,” zegt Hatice. “Fijn is ook dat alle regelingen hier bijeen staan. Soms weten gezinnen niet waar ze moeten beginnen en wat voor ondersteuning ze kunnen krijgen. Ik zie het Sam& portaal vooral als een toegang naar hulp. Vanuit de gemeente werk ik, net als voor de oprichting, samen met de organisaties die erin deelnemen.”

 

Hele pakket financieren

Hetty vindt een andere meerwaarde van Sam& dat er voor kinderen meer wordt vergoed. “Als een kind wil sporten krijgt het gezin de sportdeelname via Jeugdfonds Sport & Cultuur voor een deel vergoed bijvoorbeeld. Zij sturen gezinnen door naar Stichting Leergeld om het hele pakket rond te maken, van contributie tot kleding en benodigdheden. Als stichting kijken we breder en doen we ook wel een beroep op Kinderhulp. Gezinnen kunnen daar niet direct terecht, maar wij kunnen er wel een aanvraag doen. Zo heb ik laatst een gezin kunnen helpen waar alle kinderen een beugel moesten krijgen. De verzekering dekte maar een deel van de kosten en het gezin kon de extra kosten voor de beugels zelf niet betalen. Via Kinderhulp hebben wij een aanvraag gedaan en kunnen de kinderen nu geholpen worden.”

Kinderburgemeester helpt mee

Het vinden van kinderen die in armoede leven is altijd een uitdaging. Hatice: “Vanuit de gemeente proberen wij vooral met communicatie-inzet om gezinnen en ouders te bereiken. Naast goede digitale communicatie hebben we ook een fysiek financieel trefpunt opgezet met een open spreekuur. Een multidisciplinair team met maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en dienstverlening voor ondernemers zit daar klaar. Waar nodig verwijzen de medewerkers door naar Sam&, maar ook naar goededoelenorganisaties zoals de Voedselbank. Gelukkig weet het netwerk van Harderwijk elkaar goed te vinden, we zijn op de hoogte wat elke organisatie doet.” Ook het kindercollege heeft zich hard gemaakt voor Sam& Harderwijk “Wij hebben een kinderburgemeester en kinderwethouder die zich inzetten voor de belangen van kinderen. Zij hebben een brief gestuurd aan alle scholen om aandacht te vragen voor armoede en verwezen daarin naar samenvoorallekinderen.nl.”

Drempel van schaamte over

Om zoveel mogelijk kinderen te helpen staat Stichting Leergeld met een stand op welzijnsmarkten en festivals. Hetty: “Daar netwerken we en hopen we medewerkers van andere maatschappelijke organisaties tegen te komen die dan weer kinderen doorsturen. Daarnaast houden we contact met scholen en krijgen we ook via-via aanmeldingen, bijvoorbeeld iemand die door ons geholpen is die een buurvrouw met problemen doorstuurt. Het is zo belangrijk dat we die gezinnen ondersteunen, want armoede geeft stress en zorgt ervoor dat mensen compleet blokkeren. Met onze hulp ontzorgen we ze een beetje. Daarom zeg ik ook tegen ouders: ga die drempel van schaamte over, je doet het voor je kind.”

Extraatjes

Hetty blijft op zoek naar nieuwe mogelijkheden en out of the box hulp. “Clubs als Lions en Rotary bieden soms leuke extraatjes, zoals een boek voor kinderen met kerst. En pas was er een kind dat vastliep op school. Een huiswerkinstituut werd aangeraden om het kind persoonlijke begeleiding te bieden. Via Kinderhulp hebben we hier extra geld voor geregeld. Dat kind is nu geslaagd en is helemaal blij. Dat is toch fantastisch? En verder heb ik net een speciaal initiatief gevonden waarbij we kinderen een code geven zodat ze zelf online voor 500 euro aan kleding kunnen kiezen. Daar worden de mensen blij van! Een vader zei ‘mijn kind wil weer naar school, want hij ziet er nu leuk uit.’ Daar kun je wel van janken, dat is prachtig.”

 

 

Lees meer verhalen Lees meer verhalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.