Lokaal Verhaal

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem pagina

Haarlem | 7 februari 2020

Lokaal Verhaal

Coördinator Grace Dias: ‘Meedoen maakt kinderen sterker’

Hoe ziet een werkdag van een coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur eruit? Het fonds heeft een netwerk van zelfstandige fondsen door het hele land, met ieder een eigen coördinator. Grote gemeenten, zoals Haarlem, hebben een eigen fonds. Kleinere gemeenten zijn aangesloten bij een provinciaal fonds. Grace Dias is coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor Haarlem en Zandvoort. Zij vertelt hoe een gemiddelde werkdag eruitziet.

Grace Dias, coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem

“Mijn team en ik beginnen de dag altijd met het beantwoorden van vragen van ouders, intermediairs, sportclubs en culturele instellingen,” zegt Grace. “Onze intermediairs zijn belangrijk. Zij zijn leerkracht, medewerker jeugdzorg of wijkteam of buurtsport – of cultuurcoach en kennen de kinderen of gezinnen. Ik wil het werk voor onze intermediairs zo gemakkelijk mogelijk maken zodat de drempel om een aanvraag te doen zo laag mogelijk is. Daarnaast geef ik regelmatig voorlichting op scholen, bij sportclubs en allerlei organisaties. Hoe meer mensen weten dat we bestaan, hoe meer kinderen mee kunnen doen. Verder initieer ik projecten om kinderen te helpen en de bekendheid te vergroten.”

Steen in een vijver

“Momenteel ben ik bezig met ‘Teken je Held’, een striptekenwedstrijd voor kinderen als opmaat naar de Haarlemse Stripdagen. De beste strips worden in een speciaal stripboek gepubliceerd en tentoongesteld in het stadhuis. Zo worden deze kinderen zelf ook een held.

Wat me het meest bijgebleven is in de twee jaar dat ik coördinator ben, is een serie danslessen die we georganiseerd hebben voor een school met kinderen die bij het leren maar ook bij hun vrijetijdsbesteding extra begeleiding nodig hebben. De eerste lessen werden op school gegeven om ze vertrouwd te maken met de dansdocent en de lessen, daarna pas zouden de kinderen – bij wijze van warme overgang – op de dansschool les krijgen. Tijdens de landelijke staking van leerkrachten was de school echter gesloten. Toen hebben de kinderen zelf bedacht hoe de dansles toch door kon gaan. Dat laat zien dat het niet alleen gaat om het volgen van dansles maar dat het kunnen meedoen kinderen sterker maakt en ze meer zelfvertrouwen geeft. Het is alsof je een steen in een vijver gooit. Deze enthousiaste kinderen zitten inmiddels gewoon op reguliere dansles.  Een geweldig resultaat!”

Doorbreken van armoedecirkel

“Dat alle kinderen mee kunnen doen. Sport, bewegen en muziek zijn belangrijk voor de fysieke, sociale en mentale ontwikkeling van kinderen. Professor Erik Scherder is een bekende pleitbezorger van bewegen en muziek. Het is simpelweg goed voor de ontwikkeling van de hersenen. Maar mijn ultieme doel is het doorbreken van armoede die van generatie op generatie wordt overgedragen. We kunnen die armoedecirkel doorbreken door kinderen een kans te geven.”

Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem

 

 

 

Lees meer verhalen Lees meer verhalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.