Onze mensen

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland pagina

Gelderland | 21 februari 2022

Onze mensen

Bestuurslid Grace Roetert: “Ik wil graag zorgen voor meer bekendheid van het Jeugdfonds”

Opnieuw uitbreiding voor het bestuur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland! We stellen graag het nieuwe bestuurslid voor.

Vertel eens wat over jezelf?
Mijn naam is Grace Roetert, ik woon in Arnhem en ben getrouwd met Bert en samen hebben we 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Naast mijn werk heb ik altijd op vrijwillige basis bestuurswerk gedaan bij o.a. sportclubs.

Doe je zelf aan sport en cultuur?
In ons gezin zijn sport en muziek altijd heel belangrijk geweest en nog steeds wordt er fanatiek gesport en muziek gemaakt. Zelf ben ik van het hardlopen, wielrennen, paardrijden en sinds kort golfen.

Waarom wil je je inzetten in het bestuur van het Jeugdfonds?
Ik vind het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen op een breder terrein dan alleen op cognitief gebied. Uit eigen ervaring heb ik geleerd dat het stimuleren hiervan, als dit niet van huis uit gebeurt, tot hele positieve resultaten kan leiden. Alle kinderen moeten die gelegenheid krijgen naar mijn mening.

Wat lijkt je het leukste in je nieuwe functie?
Het leukste lijkt me om samen met de andere bestuursleden te kunnen realiseren dat zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid worden gesteld om zich te ontwikkelen op sportief en/of cultureel gebied. Ook het vergroten van de naamsbekendheid van het Jeugdfonds lijkt me leuk. Zo kunnen we zorgen dat er voldoende middelen blijven om onze doelstelling te realiseren. En ik heb wel wat ideeën om bijvoorbeeld cultuuractiviteiten via basisscholen en wijkgebouwen onder de aandacht te brengen.

Wat zou je tegen ouders met een beperkt budget willen zeggen?
Ga kijken wat de financiële mogelijkheden zijn van de gemeente waar je woont, om je kind tóch lid te laten worden van een sportclub of naar muziek- of dansles te laten gaan. Een kind leert dan dat er meer is dan alleen maar school en krijgt op een sportclub of op muziek- of dansles vaak ook nieuwe vriendjes. Vooral als het op school niet altijd fijn gaat kan een buitenschoolse activiteit een positieve uitwerking hebben op het welbevinden van een kind.

Wat is je wens voor de toekomst?
Dat alle kinderen, ongeacht afkomst en sociale omstandigheden, de kans krijgen zich te ontwikkelen op sportief of cultureel gebied.

 

 

Lees meer verhalen Lees meer verhalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.