Nieuws

Sport en Cultuur verbind en maakt mensen blij!

Lia de Graaf, coördinator Leger des Heils en Carolien in ’t Veld namens stichting InnerCircle promoten samen sport en cultuur bij buurthuiskamer Boschhardt in Almere. Bij ons komen per week 30-40 gezinnen een voedselpakket ophalen. Wij organiseren daarnaast diverse activiteiten om de vaardigheden van kinderen en jongeren te bevorderen. Waaronder een huiswerkklas voor kinderen met leerachterstanden waarvan de ouders onvoldoende geld hebben om deel te nemen aan het reguliere huiswerkbegeleiding.

Met de activiteiten die wij organiseren zien wij dat sport en cultuur mensen plezier brengt en verbinding maakt, ook als je elkaar van nature niet tegenkomt. Wij vinden dat ieder kind moet kunnen deelnemen aan sport en cultuur, Het jeugdfonds maakt het mogelijk dat kinderen kansen krijgen. Kunnen dansen, sporten, en muziek maken… het draagt allemaal bij aan de ontwikkeling van een kind. Wij vinden dat zo belangrijk. Met trots zijn wij daarom ambassadeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere.

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere is trots om haar enthousiaste ambassadeurs. Deze prominente ambassadeurs van Jeugdfonds hebben allen een eigen motivatie, een eigen verhaal en hun eigen specifieke achtergrond. Eén ding hebben ze gemeen: ze zetten zich belangeloos in om het jeugdfonds te ondersteunen bij onze missie die helder is: het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere biedt alle kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is, de kans om structureel te sporten en / of aan cultuur te doen. We betalen de contributie of het lesgeld en zo nodig de benodigde attributen.

 

Feest!! En daar hoort taart bij.

Vanaf 01-01-2023 is het Jeugdfonds Cultuur Limburg en Jeugdfonds Sport Limburg gefuseerd. Vanaf heden gaan wij dan ook verder onder de naam Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Hiermee bundelen wij onze krachten en kunnen er meer kinderen en jongeren in Limburg bereikt en ondersteund worden bij het beoefenen van sport en cultuur. Wij hebben er in ieder geval zin in om vanaf 2023 onder één naam verder te gaan en  samen ervoor te zorgen dat wij zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen laten meedoen aan sport en cultuur.

Met deze fusie neemt de voorzitter van Jeugdfonds Cultuur Limburg afscheid. Petra Dassen zal na 7 jaar als voorzitter van het Jeugdfonds Cultuur Limburg het stokje overdragen aan Birgit op de Laak. Petra Dassen zal als ambassadeur aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg verbonden blijven.

We hebben er allemaal mee te maken: een hoge inflatie en enorm stijgende energieprijzen. Het NOC*NSF deed een onderzoek naar het effect hiervan op sportdeelname. En wat blijkt? Door de gestegen energieprijzen is sporten voor een deel van de Nederlanders te duur geworden. Ongeveer een vijfde van de sportende bevolking die met de bijbehorende prijsstijgingen is geconfronteerd, is om die reden minder gaan sporten of helemaal gestopt (Bron: Nos.nl).

Minder deelname aan sport en cultuur

Op dit moment hebben in Nederland al meer dan 1 miljoen mensen geen geld voor sport of een culturele hobby. Dat is maar liefst 6% van alle Nederlanders (Bron: Armoede en sociale uitsluiting 2021, CBS). Als gevolg van de coronacrisis zijn meer mensen dan voorheen in armoede terecht gekomen. De huidige energiecrisis en hoge inflatie zorgen ervoor dat er nog meer mensen met financiële problemen bij komen. Voor deze mensen is deelname aan sport of cultuur vaak één van de eerste zaken waarop wordt bezuinigd. Terwijl het juist ontzettend belangrijk is dat ook zij mee kunnen blijven doen. Meedoen aan sport of cultuur draagt namelijk in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling. Het zorgt voor een positief gevoel en groeiend zelfvertrouwen, geeft plezier en voorkomt sociale uitsluiting.

Groeiend aantal aanvragen

De doelgroep van het Jeugdfonds wordt hiermee groter. Dit zien wij terug in het groeiend aantal aanvragen dat bij ons wordt ingediend. Tot dusver hebben we in 2022 meer dan 3500 aanvragen goedgekeurd in Noord-Holland, met in september de meeste aanvragen ooit. Gezinnen die voorheen de contributie nog wel konden betalen, kunnen dat nu niet meer. Goed om te weten dat het Jeugdfonds er óók is voor kinderen uit deze gezinnen. Want geen enkel kind zou aan de zijlijn mogen staan.

We hebben er allemaal mee te maken: een hoge inflatie en enorm stijgende energieprijzen. Het NOC*NSF deed een onderzoek naar het effect hiervan op sportdeelname. En wat blijkt? Door de gestegen energieprijzen is sporten voor een deel van de Nederlanders te duur geworden. Ongeveer een vijfde van de sportende bevolking die met de bijbehorende prijsstijgingen is geconfronteerd, is om die reden minder gaan sporten of helemaal gestopt (Bron: Nos.nl).

Minder deelname aan sport en cultuur

Op dit moment hebben in Nederland al meer dan 1 miljoen mensen geen geld voor sport of een culturele hobby. Dat is maar liefst 6% van alle Nederlanders (Bron: Armoede en sociale uitsluiting 2021, CBS). Als gevolg van de coronacrisis zijn meer mensen dan voorheen in armoede terecht gekomen. De huidige energiecrisis en hoge inflatie zorgen ervoor dat er nog meer mensen met financiële problemen bij komen. Voor deze mensen is deelname aan sport of cultuur vaak één van de eerste zaken waarop wordt bezuinigd. Terwijl het juist ontzettend belangrijk is dat ook zij mee kunnen blijven doen. Meedoen aan sport of cultuur draagt namelijk in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling. Het zorgt voor een positief gevoel en groeiend zelfvertrouwen, geeft plezier en voorkomt sociale uitsluiting.

Groeiend aantal aanvragen

De doelgroep van het Jeugdfonds wordt hiermee groter. Dit zien wij terug in het groeiend aantal aanvragen dat bij ons wordt ingediend. Tot dusver hebben we in 2022 meer dan 3500 aanvragen goedgekeurd in Utrecht, met in september de meeste aanvragen ooit. Gezinnen die voorheen de contributie nog wel konden betalen, kunnen dat nu niet meer. Goed om te weten dat het Jeugdfonds er óók is voor kinderen uit deze gezinnen. Want geen enkel kind zou aan de zijlijn mogen staan.

Op donderdag 8 december overhandigde Forte Kinderopvang, uit handen van Arthur de Flart, een prachtige donatie van €2.500,- aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland! Deze donderdag was tegelijkertijd het startpunt voor een week lang sport en cultuur activiteiten op de opvanglocaties van Forte.

Thomas Ouwejan, profvoetballer en ambassadeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland was aanwezig om deze donatie in ontvangst te nemen. Na de uitreiking konden de aanwezige kinderen hem van alles vragen, zijn handtekening ontvangen en met hem op de foto.

Bij Forte geven ze kinderen een stevige basis mee voor de toekomst. Zij vinden het belangrijk om kinderen bewust te maken van de wereld om hen heen, hen te laten zien wat de wereld te bieden heeft en wat ze eraan terug kunnen geven. In dat kader besloot Forte dit jaar geen eindejaarspresentje te geven aan de kinderen en ouders, maar een bedrag te doneren aan Jeugdfonds Sport en Cultuur Noord-Holland.

Om alle kinderen hierbij te betrekken, organiseerden ze op alle locaties in periode van 8 t/m 16 december activiteiten in het thema Sport en Cultuur. Daarbij bekeken ze ook samen de video van Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ze gaven kinderen en ouders daarmee inzicht dat deelname helaas niet voor alle gezinnen mogelijk is. Daarbij informeerden ze dat zij ook kunnen bijdragen om deelname voor meer kinderen mogelijk te maken.

Dankzij de donatie van Forte Kinderopvang krijgen nog meer kinderen die in armoede leven de mogelijkheid deel te nemen aan sport en cultuur!

Je lichaam is je belangrijkste bezit!

Het belangrijk is dat wij de kinderen en jongeren vertellen dat gezond eten, sporten en respect voor elkaar ontzettend belangrijk is. Sinds 2010 helpt en motiveert Remy Bonjasky via zijn Bonjasky Academy kinderen en jongeren het vuur in zichzelf te vinden.Als ik aan kinderen vraag “wat is je belangrijkste bezit?”; dan gaat het vaak over een mobiele telefoon en (veel of dure) kleding.  Onder de jongeren wordt alcohol drinken, fastfood eten  en gamen met vrienden ook vaak genoemd.

We kunnen kinderen en jongeren niet vroeg genoeg vertellen  dat je lichaam je belangrijkste bezit is.  Zonder je lichaam gaat het allemaal niet werken, die moet je gezond en goed houden. Dat is de rode draad in mijn leven.

Ik vind het belangrijk dat álle kinderen en jongeren kunnen ervaren hoeveel sporten je kan brengen, ook als er thuis geen geld is. “Sporten is voor mij altijd heel belangrijk geweest”. Dit is de reden dat ik ambassadeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere ben geworden.

In mijn pas verschenen kinderboek ‘Remy wordt sterk’ hoop ik kinderen te inspireren om gezond te leven. Maar laat ik  ook zien hoe mijn jeugd was.  Ik verhuisde van Suriname naar Nederland.  Ik werd gepest en er was thuis geen geld. Mijn moeder moest echt de eindjes aan elkaar knopen. Ik wilde op dat moment niets liever dan terug naar Suriname. Maar dan maak ik een avontuur mee, waardoor er veel verandert. Ik vind het belangrijk om dat wat ik heb meegemaakt en onderweg heb opgepikt, door te geven aan de nieuwe generatie.

Op 21 november 19.30-22.00 kom ik naar de inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomst van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere in het Topsportcentrum Almere. Ik wil kinderen die het niet zo breed hebben helpen bij hun zoektocht naar zichzelf en naar gezondheid. Ik wil echt mijn steentje bijdragen door iedereen te vertellen hoe je kinderen kunt stimuleren en de ouders daarbij duidelijk kunt  maken dat sporten echt goed is voor ieder kind. Natuurlijk kun je dan ook kennis maken met mijn boek!

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere is trots om haar enthousiaste ambassadeurs in de vorm van Vrienden van Jeugdfonds te mogen presenteren. Deze prominente vertegenwoordigers van Jeugdfonds hebben allen een eigen motivatie, een eigen verhaal en hun eigen specifieke achtergrond. Eén ding hebben ze gemeen: ze zetten zich belangeloos in om het jeugdfonds te ondersteunen bij onze missie die helder is: het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere biedt alle kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is, de kans om structureel te sporten en / of aan cultuur te doen. We betalen de contributie of het lesgeld en zo nodig de benodigde attributen.

Als ambassadeur van sport en bewegen, leg ik met “Proef je sport” de verbinding tussen kinderen, school, ouders, de sportvereniging en de gemeente. Een goede sportkeuze is de basis voor een leven lang bewegen. Dankzij de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur is de cirkel rond en kunnen we echt alle kinderen in Almere laten kennismaken met en plezier laten beleven aan sport.”

Voor het kind is sport niet alleen een manier om lekker te bewegen en bezig te zijn, maar ook om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Door te sporten leer je bijvoorbeeld om op je beurt te wachten of om samen te werken en je leert wat het is om bij een groep te horen. Bovendien helpt het een kind om zelfvertrouwen op te bouwen. Misschien kan hij/zij niet goed meekomen op school, maar is hij/zij wel een hele goede aanvaller tijdens voetballen. Kinderen die sporten of veel aan beweging doen zijn bovendien mentaal fit. Ze zijn beter in het oplossen en behalen van doelen.

Proef je sport

Als kinderen op zoek zijn naar een nieuwe sport en ze weten nog niet welke, kunnen ze met “Proef je sport” 3 sporten bij een vereniging uitproberen. Bij het aanmelden kiest het kind 3 sporten uit en doen ze twee gratis proeflessen per sport bij een vereniging in Almere. Voor mij is dan alleen relevant dat ze plezier hebben tijdens het uitproberen. Wat ze later kiezen, maakt me niet uit. Als ze de sport gevonden hebben die bij hen past, kunnen ze zich inschrijven bij de vereniging!

Sportkeuze

Als kinderen een goede sportkeuze maken, blijven ze langer lid van een vereniging. Dit biedt de basis voor een goede sportkeuze en een leven lang bewegen. Hierbij moet het plezier van het kind voorop staan.

Ik probeer daar waar dat nodig is, kinderen te laten sporten met hulp van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. Het mag geen rol spelen of je ouders veel of weinig geld hebben, of waar je vandaan komt. Ik vind dat ieder kind het recht heeft om te kunnen sporten. Of je arm of rijk bent, dat mag niet uitmaken.

Vroeger gingen we met een luidspreker en geluidsinstallatie de straten af, om kinderen en jongeren in beweging te krijgen, nu organiseren we een “Silent Disco”.

Op vrijdag 21 oktober van 13.00-16.00 uur organiseren wij vanuit Sciandri, Talent in Opleiding en De Schoor, een “Silent disco” op het Stadhuisplein. Dansen met een koptelefoon op met limonade in je hand. Geen geluidsoverlast voor de buurt maar wel voor je oren. Een gratis activiteit waar alle kinderen en jongeren uit Almere aan mee kunnen doen.

Alle kinderen doen mee
Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen kunnen mee kunnen doen, maar niet elke ouder kan dit betalen. In Almere groeien meer dan 5000 kinderen op onder de armoedegrens. Door de stijgende inflatie en hoge gasprijzen vrezen wij dat nog meer ouders sport en cultuur niet meer kunnen betalen. Tijdens het evenement zijn wij de wegwijzer naar het Jeugdfonds sport en Cultuur Almere. Om ouders en kinderen te vertellen hoe zij kunnen blijven deelnemen aan sport en cultuur en het jeugdfonds weten te vinden.

Verbindende schakel
Kinderen van Almere moeten meer bewegen, maar wel op een leuke manier. Als buurtsportcoach ben ik de verbindende schakel tussen onderwijs, inwoners en sportverenigingen. We willen graag dat zoveel mogelijk kinderen plezier (kunnen blijven) beleven aan sport en bewegen. Daarnaast willen we overgewicht en obesitas terugdringen door kinderen te stimuleren gezonder te eten en meer te bewegen.

Wijkgerichte aanpak
Buurtsportcoaches kunnen het leven van kinderen verbeteren met een wijkgerichte aanpak. We maken vooral gebruik van bestaande structuren in de wijken. En we moeten ervoor zorgen dat het aanbod voor kinderen dicht bij school is. Als ze na school alleen maar naar de sporthal hoeven, is dat een reden om niet af te haken. Een wijkgerichte aanpak samen met een vernieuwend aanbod is interessant voor de kinderen. De ervaring tot nu toe is dat veel kinderen op onze activiteiten afkomen. Ouders blijven ook kijken, koffiedrinken en gezellig kletsen met elkaar.

Kinderen willen sporten op tijden die ze zelf willen
Wat belangrijk is dat kinderen best willen sporten, maar wel op tijden die ze zelf willen en met kinderen met wie ze dat willen. Dat past sommige kinderen beter dan op vaste tijdstippen te trainen bij een vereniging. Ook zien wij dat door de stijgende inflatie kinderen in de avonduren moeten werken om thuis de eindjes aan elkaar te knopen. In de middag, na schooltijd komt dan wel goed uit.

Nik Smit is directeur Almere City Marketing. ACM heeft een duidelijke missie: de populariteit van Almere vergroten. Als plek om te wonen en te recreëren. Dit doen we altijd samen – met gemeente, ondernemers, instellingen en bewoners. Wij ondersteunen sport- en cultuurevenementen in Almere ter promotie van de stad, ten gunste van haar inwoners.

We zien graag dat de kinderen en jongeren in Almere al vroeg in aanraking komen met sport en cultuur. Beiden zijn essentieel voor hun ontwikkeling, daar ben ik van overtuigd. Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt dit bereikbaar te maken voor iedereen, ook de kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is om naar voorstellingen te gaan of bijvoorbeeld muziek, theater of dansles te volgen.

Wat betekent sport en cultuur voor jou?

Sport is voor mij een uitlaatklep, en cultuur een oplaadstation. Met een team keihard je best doen is ontspannend, en een avond theater of een mooie muziekvoorstelling kan ik dagen van nagenieten. Daarnaast is sport en cultuur beiden een manier om je als kind naast school te ontwikkelen met andere kinderen om je heen.

Doe allemaal mee met de Nationale Sportweek!

Omdat het deze week de NOC*NSF Nationale Sportweek is, denk ik dat dit de kans is voor Almeerse kinderen een kijkje te nemen bij de vele sport- en cultuuraanbieders die de stad rijk is. Er worden veel activiteiten georganiseerd om kennis te maken en het zelf te ervaren.

En wat is er mooier dan dat wij deze kinderen later terug gaan zien bij onze eigen evenementen als Almere City Run en Challenge Almere-Amsterdam, als acteur bij Bonte Hond of als musicus bij het AJSO!

Als ambassadeur van Almere draag ik het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere een warm hart toe om meer bekendheid te geven aan dit fonds zodat alle kinderen kunnen starten met sport, dans of muziek.

Praktijkdocent Gün Kara: “Docenten aan PrO Almere realiseren zich dat we een voorbeeldfunctie hebben voor onze leerlingen. Door te sporten groeien kinderen op sociaal gebied en gaan beter communiceren met klasgenoten. Ik wil me graag inzetten om kinderen van de straat te houden en doe dat graag met sport. Daarom past het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere goed bij mij.”

Al van kinds af aan ben ik gek op sporten, en ben ik professioneel handbalster geweest. Ik kom uit Turkije en woon nu 25 jaar in Nederland. Zelf doe ik allerlei verschillende sporten waaronder zaalvoetbal, pilates en yoga en beleef daar heel veel plezier aan. Wat ik zie is dat plezier het allerbelangrijkste is voor kinderen! Wil je dat een kind iets leert, zorg ervoor dat het hij het naar zijn zin heeft. In sport werkt het net zo. Eén ding kunnen ze hierbij nooit genoeg krijgen: complimenten

Iedere docent moet intermediair worden!

Ik vind het ontzettend belangrijk dat kinderen kunnen sporten en vind dat “Iedere docent intermediair zou moeten worden”. Bij ons op school zijn nu al meer dan 20 kinderen die aan sport en/of cultuur doen via het jeugdfonds.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat er nog meer kinderen in Almere mee kunnen doen. Dat wordt dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere mogelijk gemaakt, want zij zetten zich in voor kinderen van wie de ouders het niet breed hebben. Ik zet me daar dus graag voor in!”

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2022.