Nieuws

Goed nieuws! Het Jeugdfonds Cultuur Brabant en het Jeugdfonds Sport Brabant zijn voornemens per 1 januari 2023 te fuseren. Dat betekent: één organisatie – één samenwerkingspartner. De nieuwe naam wordt Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant. De officiële samenwerking volgt op een periode waarin beide fondsen zich al gezamenlijk inzetten voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede.

Door samenwerking nog meer kinderen bereiken!

De fusie is een logische stap. De missie, ambities en doelen van beide fondsen zijn dezelfde. We vinden dat kinderen en jongeren actief aan de samenleving moeten kunnen meedoen, ongeacht de financiële positie van hun ouders of opvoeders. Want meedoen aan kunst & cultuur en sport draagt bij aan de ontwikkeling van jonge mensen: het stimuleert het ontdekken van hun mogelijkheden en talenten, prikkelt de nieuwsgierigheid, pept zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen op, bevordert respect voor anderen, zelfreflectie en samenwerken. Meedoen creëert bovendien nieuwe sociale verbanden en netwerken. En: het is gewoon leuk om actief mee te doen – je wordt er vrolijk van.

Door de samenwerking van de laatste jaren te formaliseren, kunnen we nog efficiënter en effectiever samenwerken met gemeenten en intermediairs. Zo kunnen we met elkaar nog meer kinderen en jongeren laten meedoen. Of ze nu willen dansen, voetballen, zingen, judoën, of toneelspelen.

Samen hebben we de afgelopen 2,5 jaar bijna 9.000 jonge Brabanders mee laten doen aan sport- en cultuuractiviteiten in 24 aangesloten gemeenten. Als Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant gaan we deze aantallen verhogen! En dat is hard nodig gezien de torenhoge inflatie en stijgende prijzen voor primaire levensbehoeften.

De komende maanden werken we achter de schermen aan de voorbereidingen voor het samengaan en informeren we onze samenwerkingspartners.

Meer weten over het huidige Jeugdfonds Cultuur Brabant: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/brabant-cultuur/

Meer weten over het huidige Jeugdfonds Sport Brabant: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/brabant-sport/

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.