Nieuws

Binnen het project “Muziek, Zang en Dans voor alle kinderen” zetten we de kunstbeoefening in de spotlight. In dit artikel delen we het verhaal over moeder Lonneke en haar twee dochters Fee en Saar.

Muziek en dans nemen een belangrijke plek in, in het leven van moeder Lonneke en haar twee dochters Fee (13) en Saar (10). Lonneke: “Het hele gezin is creatief en muzikaal en er wordt bij ons thuis altijd enorm hard geoefend. In de woonkamer worden regelmatig danspasjes en toneelstukjes ingestudeerd. Daar worden we als gezin heel blij van!”

“Daarnaast volgen m’n beide dochters wekelijks muziekles. Ook daar moeten ze thuis voor oefenen. Fee zit nu 4 jaar op harples. Saar speelt piano en zit nu bijna 1,5 jaar op les. M’n dochters worden steeds beter in het bespelen van hun instrument en ik merk dat dat heel goed is voor hun zelfvertrouwen en muzikale ontwikkeling. Als ZZP-er is het soms lastig om de touwtjes aan elkaar te kunnen knopen en daarom moet je keuzes maken. Heel fijn dat het Jeugdfonds hier een waardevolle bijdrage aan kan leveren. Zonder deze ondersteuning had ik de muzieklessen voor mijn dochters niet kunnen betalen”.

Ken je ook een gezin waarbij muziek, zang en/of dans een belangrijke plaats heeft binnen het gezin? Stuur ons dan een mailbericht.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Onze missie is: alle kinderen moeten kunnen meedoen!

Wij geven jaarlijks ruim 3.000 kinderen en jongeren uit minimagezinnen de kans om structureel mee te doen aan sport of cultuur. Wij betalen rechtstreeks de contributie/ lesgeld aan de aanbieder en voorzien de kinderen in bepaalde gevallen middels een waardebon van de benodigde sportkleding, attributen of de huur van een instrument.

Het bestuur van de Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen is vanwege aflopende bestuurstermijnen op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Gezien de samenstelling van het bestuur zijn wij in het bijzonder op zoek naar kandidaten met een achtergrond, netwerk en/of specifieke kennis op het gebied van CULTUUR in ons werkgebied, de provincie Groningen. Het bestuur bestaat uit 7 bevlogen vrijwilligers die met veel plezier samenwerken in een collegiaal bestuur.

Profiel bestuurslid

De bestuurders die wij zoeken hebben:

  • Een netwerk in ieder geval de culturele sector of het sociaal domein (armoede) in de provincie Groningen
  • Affiniteit met cultuur en/of armoede en het belang om alle kinderen toegang te bieden tot structurele sport- en cultuuractiviteiten
  • Expertise op het gebied van communicatie en marketing is een pré maar niet noodzakelijk

We zoeken twee enthousiaste kandidaten met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag en hands-on mentaliteit die goed kunnen samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld bestuur. De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 2 uur per week. We vergaderen 6 keer per jaar ’s maandags om 16.00 uur in Groningen.

Taken bestuurslid

  • Het bestuur verdeelt jaarlijks de taken/ portefeuilles over de bestuursleden. Het takenpakket hangt samen met de doelstellingen van het fonds, kennis, netwerk en kwaliteiten van de bestuursleden en wordt in gezamenlijk overleg met de overige bestuursleden vastgesteld.
  • Adviseert het bestuur over kansen en verbindingen met het bedrijfsleven en stakeholders in de provincie Groningen.
  • Onderhoudt het netwerk en representeert het Jeugdfonds waar nodig.
  • Enthousiasmeert andere provinciegenoten om zich aan het fonds te binden (bijvoorbeeld als intermediair, deelnemer, vrijwilliger of partner).

Het bestuur

Het bestuur is een vrijwillig, collegiaal, professioneel en bevlogen bestuur en is gezamenlijk met de betaalde coördinator verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het fonds. Voor alle bestuursleden geldt een sterke affiniteit met de doelstelling en werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, kennis van de sociale, sport en/of culturele sector in de provincie Groningen en de bereidheid om met verschillende stakeholders samen te werken. Bestuurders ontvangen voor hun inzet geen vergoeding. Vanwege de verwerking van vertrouwelijke en financiële gegevens wordt van de bestuursleden en medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

Voor meer informatie over de bestuursfuncties kan contact opgenomen worden met Rob Schuur (voorzitter) via rschuur@home.nl of 06-53292098. Reacties met een korte motivatie kunnen voor 31 maart gestuurd worden naar groningen@jeugdfondssportencultuur.nl ovv vacature bestuur.

Sport en Cultuur verbind en maakt mensen blij!

Lia de Graaf, coördinator Leger des Heils en Carolien in ’t Veld namens stichting InnerCircle promoten samen sport en cultuur bij buurthuiskamer Boschhardt in Almere. Bij ons komen per week 30-40 gezinnen een voedselpakket ophalen. Wij organiseren daarnaast diverse activiteiten om de vaardigheden van kinderen en jongeren te bevorderen. Waaronder een huiswerkklas voor kinderen met leerachterstanden waarvan de ouders onvoldoende geld hebben om deel te nemen aan het reguliere huiswerkbegeleiding.

Met de activiteiten die wij organiseren zien wij dat sport en cultuur mensen plezier brengt en verbinding maakt, ook als je elkaar van nature niet tegenkomt. Wij vinden dat ieder kind moet kunnen deelnemen aan sport en cultuur, Het jeugdfonds maakt het mogelijk dat kinderen kansen krijgen. Kunnen dansen, sporten, en muziek maken… het draagt allemaal bij aan de ontwikkeling van een kind. Wij vinden dat zo belangrijk. Met trots zijn wij daarom ambassadeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere.

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere is trots om haar enthousiaste ambassadeurs. Deze prominente ambassadeurs van Jeugdfonds hebben allen een eigen motivatie, een eigen verhaal en hun eigen specifieke achtergrond. Eén ding hebben ze gemeen: ze zetten zich belangeloos in om het jeugdfonds te ondersteunen bij onze missie die helder is: het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere biedt alle kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is, de kans om structureel te sporten en / of aan cultuur te doen. We betalen de contributie of het lesgeld en zo nodig de benodigde attributen.

 

“Kinderen verdienen kansen”

André Rieu is een Nederlands violist en orkestleider die met zijn uitvoeringen van populaire klassieke werken van onder anderen Johann Strauss bekendheid geniet bij het grote publiek. André Rieu is ambassadeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg.

“Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg maken kinderen kennis met muziek en musiceren ze samen. Dat zijn onvergetelijke ervaringen die je als mens vormen. Dat draag ik met hart en ziel uit.” Kinderen verdienen het volgens Rieu om met cultuur, muziek, dansen bezig te zijn, reden waarom hij zich verbindt als ambassadeur aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg.

 

 

 

 

Feest!! En daar hoort taart bij.

Vanaf 01-01-2023 is het Jeugdfonds Cultuur Limburg en Jeugdfonds Sport Limburg gefuseerd. Vanaf heden gaan wij dan ook verder onder de naam Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Hiermee bundelen wij onze krachten en kunnen er meer kinderen en jongeren in Limburg bereikt en ondersteund worden bij het beoefenen van sport en cultuur. Wij hebben er in ieder geval zin in om vanaf 2023 onder één naam verder te gaan en  samen ervoor te zorgen dat wij zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen laten meedoen aan sport en cultuur.

Met deze fusie neemt de voorzitter van Jeugdfonds Cultuur Limburg afscheid. Petra Dassen zal na 7 jaar als voorzitter van het Jeugdfonds Cultuur Limburg het stokje overdragen aan Birgit op de Laak. Petra Dassen zal als ambassadeur aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg verbonden blijven.

We hebben er allemaal mee te maken: een hoge inflatie en enorm stijgende energieprijzen. Het NOC*NSF deed een onderzoek naar het effect hiervan op sportdeelname. En wat blijkt? Door de gestegen energieprijzen is sporten voor een deel van de Nederlanders te duur geworden. Ongeveer een vijfde van de sportende bevolking die met de bijbehorende prijsstijgingen is geconfronteerd, is om die reden minder gaan sporten of helemaal gestopt (Bron: Nos.nl).

Minder deelname aan sport en cultuur

Op dit moment hebben in Nederland al meer dan 1 miljoen mensen geen geld voor sport of een culturele hobby. Dat is maar liefst 6% van alle Nederlanders (Bron: Armoede en sociale uitsluiting 2021, CBS). Als gevolg van de coronacrisis zijn meer mensen dan voorheen in armoede terecht gekomen. De huidige energiecrisis en hoge inflatie zorgen ervoor dat er nog meer mensen met financiële problemen bij komen. Voor deze mensen is deelname aan sport of cultuur vaak één van de eerste zaken waarop wordt bezuinigd. Terwijl het juist ontzettend belangrijk is dat ook zij mee kunnen blijven doen. Meedoen aan sport of cultuur draagt namelijk in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling. Het zorgt voor een positief gevoel en groeiend zelfvertrouwen, geeft plezier en voorkomt sociale uitsluiting.

Groeiend aantal aanvragen

De doelgroep van het Jeugdfonds wordt hiermee groter. Dit zien wij terug in het groeiend aantal aanvragen dat bij ons wordt ingediend. Tot dusver hebben we in 2022 meer dan 3500 aanvragen goedgekeurd in Noord-Holland, met in september de meeste aanvragen ooit. Gezinnen die voorheen de contributie nog wel konden betalen, kunnen dat nu niet meer. Goed om te weten dat het Jeugdfonds er óók is voor kinderen uit deze gezinnen. Want geen enkel kind zou aan de zijlijn mogen staan.

We hebben er allemaal mee te maken: een hoge inflatie en enorm stijgende energieprijzen. Het NOC*NSF deed een onderzoek naar het effect hiervan op sportdeelname. En wat blijkt? Door de gestegen energieprijzen is sporten voor een deel van de Nederlanders te duur geworden. Ongeveer een vijfde van de sportende bevolking die met de bijbehorende prijsstijgingen is geconfronteerd, is om die reden minder gaan sporten of helemaal gestopt (Bron: Nos.nl).

Minder deelname aan sport en cultuur

Op dit moment hebben in Nederland al meer dan 1 miljoen mensen geen geld voor sport of een culturele hobby. Dat is maar liefst 6% van alle Nederlanders (Bron: Armoede en sociale uitsluiting 2021, CBS). Als gevolg van de coronacrisis zijn meer mensen dan voorheen in armoede terecht gekomen. De huidige energiecrisis en hoge inflatie zorgen ervoor dat er nog meer mensen met financiële problemen bij komen. Voor deze mensen is deelname aan sport of cultuur vaak één van de eerste zaken waarop wordt bezuinigd. Terwijl het juist ontzettend belangrijk is dat ook zij mee kunnen blijven doen. Meedoen aan sport of cultuur draagt namelijk in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling. Het zorgt voor een positief gevoel en groeiend zelfvertrouwen, geeft plezier en voorkomt sociale uitsluiting.

Groeiend aantal aanvragen

De doelgroep van het Jeugdfonds wordt hiermee groter. Dit zien wij terug in het groeiend aantal aanvragen dat bij ons wordt ingediend. Tot dusver hebben we in 2022 meer dan 3500 aanvragen goedgekeurd in Utrecht, met in september de meeste aanvragen ooit. Gezinnen die voorheen de contributie nog wel konden betalen, kunnen dat nu niet meer. Goed om te weten dat het Jeugdfonds er óók is voor kinderen uit deze gezinnen. Want geen enkel kind zou aan de zijlijn mogen staan.

Op donderdag 8 december overhandigde Forte Kinderopvang, uit handen van Arthur de Flart, een prachtige donatie van €2.500,- aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland! Deze donderdag was tegelijkertijd het startpunt voor een week lang sport en cultuur activiteiten op de opvanglocaties van Forte.

Thomas Ouwejan, profvoetballer en ambassadeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland was aanwezig om deze donatie in ontvangst te nemen. Na de uitreiking konden de aanwezige kinderen hem van alles vragen, zijn handtekening ontvangen en met hem op de foto.

Bij Forte geven ze kinderen een stevige basis mee voor de toekomst. Zij vinden het belangrijk om kinderen bewust te maken van de wereld om hen heen, hen te laten zien wat de wereld te bieden heeft en wat ze eraan terug kunnen geven. In dat kader besloot Forte dit jaar geen eindejaarspresentje te geven aan de kinderen en ouders, maar een bedrag te doneren aan Jeugdfonds Sport en Cultuur Noord-Holland.

Om alle kinderen hierbij te betrekken, organiseerden ze op alle locaties in periode van 8 t/m 16 december activiteiten in het thema Sport en Cultuur. Daarbij bekeken ze ook samen de video van Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ze gaven kinderen en ouders daarmee inzicht dat deelname helaas niet voor alle gezinnen mogelijk is. Daarbij informeerden ze dat zij ook kunnen bijdragen om deelname voor meer kinderen mogelijk te maken.

Dankzij de donatie van Forte Kinderopvang krijgen nog meer kinderen die in armoede leven de mogelijkheid deel te nemen aan sport en cultuur!

Leren tekenen en schilderen, het is een enorme verrijking. Het is heel goed voor de algehele ontwikkeling van kinderen, wetenschappelijk onderzoek heeft dit herhaaldelijk aangetoond. Nog leuker als ouders gezamenlijk creatief bezig zijn van met hun kind(eren) om hen te stimuleren en/of te versterken. En het is ook een prachtige kans om te kijken wat je het leukste vindt om te doen, of waar je talent ontdekt wordt!

Elk kind zou de kans moeten krijgen om te leren schilderen en tekenen, net zoals het leert om te lezen en schrijven, zegt Aicheline Everts van The Seasons Art Class. Bij ons vinden kinderen die normaal de weg naar cultuurlessen niet vinden omdat ‘t te duur is of niet gebruikelijk bij hun thuis. Daarom ben ik ambassadeur van Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere.

Season Art Class Almere biedt daarom alle kinderen in #Almere de mogelijkheid om via het Jeugdfonds Sport & Cultuur deel te nemen aan hun cultuurlessen. Met kunst verbinden zij moeder en kind. Op een gezellige en relaxte sfeer worden er lessen aangeboden om ervoor te zorgen dat potentiële jonge kunstenaars zich kunnen ontwikkelen.

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere is trots om haar enthousiaste ambassadeurs. Deze prominente ambassadeurs van Jeugdfonds hebben allen een eigen motivatie, een eigen verhaal en hun eigen specifieke achtergrond. Eén ding hebben ze gemeen: ze zetten zich belangeloos in om het jeugdfonds te ondersteunen bij onze missie die helder is: het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere biedt alle kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is, de kans om structureel te sporten en / of aan cultuur te doen. We betalen de contributie of het lesgeld en zo nodig de benodigde attributen.

We kunnen er niet omheen. Zingen is ontspannend, gezond en het maakt je leven blij. Je zelf uiten en even alles vergeten. Dat hebben we in deze tijd zo nodig. Bianca Busscher zegt; “Doe dingen waar je hart van gaat zingen”. Zingen, muziek maken of dansen helpt bij de ontwikkeling. Ze wil dat alle kinderen een vorm van cultuur kunnen doen, ook als er thuis geen geld is. Daarom is ze ambassadeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Muziek is mijn passie en escape in het dagelijks leven om te kunnen genieten van mooie melodieën en mijn instrument! Als klein meisje liet zij zich meevoeren op de muziek van Neil Diamond, The Platters, Gene Pitney… In haar jeugd was dit de muziek waar haar ouders naar luisterden. Ze heeft dan ook nog steeds een zwak voor muziek uit de Seventies.

Iedereen heeft een voorbeeld nodig
Boven mijn bed in mijn tienerkamer hing; “Een poster van Tina Turner”. Haar vind ik nog steeds de grootste artiest die ik ooit gezien heb. Ze droeg pumps met hoge hakken, zwarte nylons en gedurfde kleding. Ik probeerde haar na te doen  Ze kan heel goed zingen en laat zien ons zien hoe je bijna uit elkaar spat van energie. Tina Turner komt van ver, ze heeft geen makkelijk verleden en in het begin geloofde bijna niemand in haar talent. De muziek heeft haar altijd overal doorheen geholpen en ze heeft zich nooit laten weerhouden om muziek te maken en te zingen. Ze is een hele positieve persoonlijkheid. En kijk… het is nu een succesvolle legende! Zij inspireert mij in het volgen van je hart ondanks tegenspoed en je door niets te laten weerhouden om je doelen te bereiken. Ze is mijn grote voorbeeld.

Zingen is een uitlaatklep
Ik wil anderen graag hetzelfde plezier laten ervaren als ik heb met zingen. De wereld even laten voor wat hij is, je laten meevoeren door de muziek! Zingen is therapie voor momenten dat het even niet lekker gaat. Zingen is ook een passie en een manier om te communiceren met anderen over de hele wereld (worldjam). Met zingen spreekt iedereen min of meer dezelfde taal. Daarom vind ik het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen.

Daarom ben ik blij dat ik nu ambassadeur ben voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook als er thuis geen geld is, moeten kinderen gewoon naar zangles kunnen. Daar ga ik me voor inzetten!”

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2022.