nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda pagina

Breda | 1 mei 2023

Voor intermediairs: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bericht voor intermediairs

Graag willen wij als bestuur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda, aandacht vragen voor het volgende. Als intermediair van ons fonds weet u misschien dat de gemeente Breda een belangrijke partner van ons is. Een belangrijk deel van de benodigde subsidies ontvangen wij namelijk van de gemeente.

Door de gemeente Breda is aan ons als bestuur gevraagd om bij u aandacht te vragen voor het volgende. De gemeente heeft zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook aan ons als partner van de gemeente is gevraagd om hiervoor oog te hebben en bij u op het belang van deze meldcode te wijzen. Het belang hiervan onderschrijven we vanzelfsprekend.

Nu wij als bestuur en als fonds nauwelijks rechtstreeks contact hebben met de kinderen die van ons fonds gebruik maken, maar u des te meer, willen we u langs deze weg vragen om van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kennis te nemen. Daarbij willen we u met klem verzoeken om, op het moment dat u signalen heeft dat een kind mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling, op de site van Veilig Thuis na te gaan wat u in zo’n situatie het beste kunt doen. Graag verwijzen we naar bedoelde site: (www.veiligthuiswestbrabant.nl).

Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met onze coördinator, Hanneke van den Boom (hanneke.breda@jeugdfondssportencultuur.nl of 06 81903802) op het moment dat u behoefte heeft aan overleg of op het moment dat u zorgen heeft.

Met vriendelijke groet,

Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda

Jeroen Meeuwissen (voorzitter)Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.