nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland pagina

Friesland | 17 mei 2023

Vacature: penningmeester Jeugdfonds Sport & Cultuur Fryslân

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

Waarom zijn wij nodig?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 11 kinderen (bron: ‘Advies opgroeien zonder armoede’, SER). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2022 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur landelijk 77.309 kinderen mee laten doen. In Fryslân heeft het Jeugdfonds 3.036 kunnen helpen.

Onze missie is: iedereen moet kunnen meedoen. Wij spannen ons jaarlijks in om meer dan 3.000 kinderen en jongeren uit minimagezinnen de kans ook mee te doen aan sport en cultuur. Wij betalen rechtstreeks de contributie aan de aanbieders en vergoeden in bepaalde gevallen (een deel) van de benodigde attributen.

Onze organisatie bestaat bij de gratie van subsidies, fondsen, sponsoring en de inzet van veel vrijwillige intermediairs en bestuursleden. Door deze geldstromen kunnen we kinderen uit Fryslân een kans bieden. Volgens ons rooster van aftreden ontstaat er een nieuwe vacature. Daarom zoeken wij een nieuwe penningmeester met een warm hart voor onze doelgroep en die ons kan ondersteunen bij het professioneel uitvoeren van onze missie. Het huidige bestuur bestaat uit bevlogen vrijwilligers die met veel plezier samenwerken in een collegiaal bestuur.

Wil jij je inzetten voor een sportieve en vitale toekomst voor kinderen tot 18 jaar? Dan is dit je kans!

De penningmeester heeft de volgende taken:

 • Financiële administratie controleren
 • Lokale rapportage en verantwoording
 • Het jaarlijks opstellen van de financiële begroting en het jaarverslag
 • Het bewaken van de financiële begroting
 • Ondersteuning lokale fondsenwerving
 • Ondersteuning lokale politieke lobby
 • Uitvoeren van geautoriseerde betalingen

 Van de penningmeester wordt het volgende verwacht: 

 • heeft kennis van financieel verkeer en boekhouding
 • heeft relationele en communicatieve vaardigheden
 • heeft een provinciaal relevant netwerk
 • beschikt over analytisch vermogen
 • is ondernemend en initiatiefrijk
 • dient zich zowel flexibel als doordacht op te stellen
 • heeft affiniteit en binding met het werkgebied
 • stelt zich luistervaardig en tactvol op
 • staat open voor samenwerking
 • een netwerk dat mede inzetbaar is om de bekendheid van het Jeugdfonds te vergroten
 • bij voorkeur affiniteit met ons werkveld en/of doelgroep
 • woonachtig in Fryslân

Het Bestuur:

Ons bestuur bestaat uit leden die onbezoldigd, vrijwillig, collegiaal en bevlogen gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en zeilen van het fonds. De taken van alle bestuursleden zijn vastgelegd en binnen het bestuur heeft ieder bestuurslid zijn eigen taakgebied. Het bestuur wordt professioneel ondersteund door een coördinator.

In verband met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) wordt er een VOG gevraagd

Het algemeen bestuur vergadert minimaal vier keer jaar. Daarnaast vinden er overleggen en bijeenkomsten plaats waar individuele bestuursleden worden verwacht.

Reageren:

Ben je geïnteresseerd, zie je een uitdaging in deze functie of wil je meer informatie? Reageren op deze vacature kan t/m 8 juni 2023 door een mail te sturen naar voorzitter van de sollicitatiecommissie en bestuurslid t.a.v. Albert Helder. Dit kan via  rainer.friesland@jeugdfondssportencultuur.nl. Stuur een korte motivatie en actueel CV mee. De gesprekken vinden begin juli plaats.

Zie ook: www.jeugdfondssportencultuur.nl/frieslandLees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.