Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland pagina

Noord-Holland | 20 oktober 2020

Vacature Algemeen Bestuurslid Cultuur

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland zet zich in om kinderen van 0 tot 18 jaar die opgroeien in armoede te kunnen laten sporten of aan kunst en cultuur te kunnen doen. De stichting geeft sport- en cultuurkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging of cultuuraanbieder. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland de contributie of het lesgeld en in bepaalde gevallen de attributen.

De organisatie

Er is een bestuur benoemd voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland. Het bestuur bestaat uit een divers team van 6 personen uit bedrijfsleven en (semi) overheid. Kenmerkend voor het team is oprechte betrokkenheid én zich in willen zetten voor gelijke kansen voor alle kinderen. Het bestuur streeft na om zoveel mogelijk kinderen toegang te geven tot sport en cultuur. Om dit te bereiken is veel aandacht voor fondsenwerving en het aansluiten van deelnemende gemeentes. Daarnaast streeft het bestuur naar een optimale inzet van middelen voor het doel: kinderen toegang bieden tot sport en cultuur.

Het bestuur wordt in de dagelijkse activiteiten ondersteund door de organisatie waaraan de uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed, Team Sportservice provincie Utrecht en het landelijk bureau van de gezamenlijke Jeugdfondsen.

Het landelijk bureau zorgt voor de gezamenlijke strategie en beleid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook organiseert het bureau op centraal niveau bijeenkomsten, sponsorcontracten, ontwikkelt communicatietools, levert de formats voor budgettering en jaarrekening en coördineert de accountantscontroles.

Team Sportservice

Team Sportservice onderhoudt de contacten met stakeholders zoals de gemeenten en zorgt voor het afsluiten van de contracten en het relatiebeheer. Tevens verzorgt Team Sportservice de administratieve afhandeling van alle aanvragen van de kinderen en de daarmee gepaard gaande betalingen. En levert allerlei hand en spandiensten, zoals het schrijven van nieuwsbrieven en onderhouden van de website, etc.

Vacature Algemeen Bestuurslid Cultuur

Door het vertrek van één van de bestuursleden is er een vacature ontstaan van: Algemeen Bestuurslid Cultuur

Het nieuwe bestuurslid houdt zich met algemene zaken in het bestuur bezig en vertegenwoordigt daarin het belang van cultuur. Daarnaast heeft hij of zij taken op het gebied van fondsenwerving en communicatie: Je draagt bij aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor sponsorwerving en bouwt en onderhoudt relaties met bedrijfsleven en andere (lokale) stakeholders.

Communicatie: onderhouden van externe contacten, representatie en public relations

Fondsenwerving: Ontwikkelen plan van aanpak voor sponsorwerving en acties. Het opbouwen en onderhouden van relaties met bedrijfsleven (MKB), overheid en andere stakeholders. Het mede opstellen van (sponsor)contracten. Samenwerken met externe partijen.

Tijdbesteding en vergoeding

Het bestuur vergadert in een cyclus van 1 x per 2 maanden. Vergaderingen vinden plaats in de regio Amsterdam en vinden zoveel mogelijk plaats met aanvangstijd 16:00 uur. Daarnaast heeft de bestuurder werkzaamheden die voortkomen uit zijn / haar verantwoordelijkheden. In totaal is de tijdbesteding ongeveer 2 uur per week. De leden van het bestuur ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.

Profiel kandidaat

De bestuurder die wij zoeken heeft een goed netwerk in Noord-Holland, bij voorkeur in het noordelijk deel van onze provincie. Een netwerk dat mede inzetbaar is voor fondsenwerving. Hij of zij heeft aantoonbaar veel affiniteit met cultuur en het belang om alle kinderen toegang te bieden tot cultuur. Bestuurlijke ervaring is een pré.

We zoeken een enthousiaste persoon met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld bestuur.

Voor meer informatie en sollicitatie

Indien u interesse heeft kunt u voor vragen contact opnemen met: Els van Dam, secretaris, op telefoonnummer 06 10191219, email elsvdam@xs4all.nl Ingrid Reichmann, bestuurslid, telefoonnummer 06 46238666, email: i.reichmann@partnersatwork.nl.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te sporten.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te dansen, muziek te maken of schilderen.