nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland pagina

Gelderland | 24 september 2020

Tijdelijk extra financiële mogelijkheden voor kinderen met een beperking

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland heeft vanuit de Rijkssubsidie ‘Alle kinderen doen mee’ (AKDM) de mogelijkheid om tijdelijk een hogere bijdrage te vergoeden voor kinderen met een beperking. Het betreft de periode t/m december 2020 en gaat om een landelijk budget dat naast de gemeente budgetten wordt ingezet.

De reguliere maximum vergoeding per kind voor het meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten is vaak te weinig voor kinderen met een beperking. Er is bijvoorbeeld extra begeleiding nodig of aangepaste materialen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland vindt het belangrijk dat alle kinderen, met en zonder beperking, mee kunnen doen.

Het verstrekken van de vergoeding vindt plaats volgends de richtlijnen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Wij vergoeden rechtstreeks aan de aanbieder of leverancier van de sport/cultuur activiteit en alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten. In de spelregels per gemeente staan de richtlijnen beschreven die ook voor kinderen met een beperking gelden.

Hierbij de belangrijkste aandachtspunten:
• Het kind is woonachtig in een gemeente binnen de provincie Gelderland.
• De aanvraag kan alleen worden gedaan via een digitaal formulier op de website www.allekinderendoenmee.nl.
• Slechts erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen.
• Een erkende intermediair dient de aanvraag te motiveren door het geven van globale informatie over de financiële situatie van de ouders.
• Bij het indienen selecteer je bij speciale regeling de optie ‘KDM-regeling’
• De aanvraag betreft één jaar. Kinderen sporten/culturen dus niet automatisch door.
• Er wordt niet vergoed met terugwerkende kracht.
• Het maximaal aan te vragen bedrag is € 750,-

Mocht je een kind kennen die hiervoor in aanmerking kan komen en heb je nog vragen, neem dan contact op met Corina Cooke, gelderland@jeugdfondssportencultuur.nl.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.