nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe pagina

Drenthe | 28 november 2023

“Bij Sport en Cultuur is het sociale aspect ook zeer belangrijk”

Rabo & Co Assen en Noord Drenthe

Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid ondersteunt Rabobank tal van projecten. In deze rubriek vertellen betrokkenen van zo’n project wat ze doen, waarom en wat het betekent. Deze keer: Albert Velthuis, bestuurslid Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe.

Investeren in elkaar

Niet in elk gezin is er financiële ruimte om een kind naar een sport of culturele activiteit te laten gaan. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt dan voor kinderen tot 18 jaar de contributie voor een sportvereniging of culturele activiteit. Velthuis: “Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit is schrikbarend hoog. In Drenthe maakten in 2022 ruim 3250 kinderen gebruik van ons Fonds, de cijfers voor 2023 liggen hoger. Maar toch is dit nog maar het topje van de ijsberg”.

Hij ziet het dan ook als zijn taak om de mogelijkheden van het Jeugdfonds nog beter voor het voetlicht te brengen bij die gezinnen met kinderen die hulp nodig hebben. Dankzij bijdragen van de provincie, alle 12 gemeenten in de provincie Drenthe en vele landelijke en lokale partners – zoals de Rabobank – kan het Jeugdfonds haar werk doen.

Belangrijke vaardigheden voor je hele leven

Met ruim 1000 leden is ACV – de Asser Christelijke Voetbalvereniging sinds 1939 – een grote, populaire en succesvolle ‘speler’ binnen de sportverenigingen in Assen met ongeveer 500 jeugdleden. Voorzitter Bert Huizing: “Sport is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van alle kinderen, jongens en meisjes. Niet alleen fysiek, want het sociale aspect is zeker zo belangrijk. Met samen sporten, vooral in teamverband, leren kinderen samen spelen, samenwerken, winnen én verliezen. Dat zijn belangrijke vaardigheden voor je hele leven, alle kinderen zouden dat moeten kunnen leren.”

Dankzij het Jeugdfonds voetballen binnen ACV bijna 40 kinderen uit minder bedeelde gezinnen gewoon mee. “Het Jeugdfonds doet fantastisch werk en de samenwerking verloopt soepel. Wij doen ons uiterste best om op allerlei niveaus het bestaan van het Jeugdfonds te laten weten aan de doelgroep en intermediairs. En met een bijdrage uit de algemene middelen steken we ook deze kinderen in de clubsportkleding!”Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.