nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland pagina

Noord-Holland | 24 april 2018

Samenwerking Heiloo met Jeugdfonds Sport en Cultuur

Donderdag 19 april om 19.00 uur gaf burgemeester Hans Romeyn in de Cultuurkoepel in Heiloo het officiële startsein voor de samenwerking van de gemeente Heiloo met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Noord-Holland. Een muzikaal startsein, want de burgemeester luidt de samenwerking in tijdens de opening van ‘Muziekmakkers’. Vorig jaar besloot het college van Heiloo om in het kader van armoedebestrijding onder kinderen te gaan samenwerken met het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor de periode 2017-2020.

Tamara Roos van het Jeugdfonds Sport en Cultuur ontving bovendien ter plekke een cheque van € 5.000,- van Theo Groot, manager financieel advies Rabobank Noord-Kennemerland, die blij is met deze samenwerking. De cheque werd namens de Rabobank Foundation uitgereikt. Met ‘Muziekmakkers’, een gratis toegankelijke muzikale instuif voor kinderen in Heiloo, start vervolgens ook het evenement ‘Music Meeting Heiloo’, dat in het weekend van 21 en 22 april plaatsvindt in de Cultuurkoepel op Landgoed Willibrordus in Heiloo. Music Meeting Heiloo heeft dit jaar het thema ‘Kind en muziek’.

Kinderen van minimagezinnen kunnen meedoen. Door samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen van minimagezinnen in de gemeente Heiloo meedoen aan sportieve en culturele activiteiten. Door te sporten of creatief bezig te zijn ontwikkelt een kind zich beter en vermindert de kans op sociale uitsluiting. Het Jeugdfonds creëert kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportclub of culturele vereniging. Het fonds betaalt de contributie en attributen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Uitsluitend intermediairs kunnen kinderen aanmelden bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Intermediairs zijn professionals uit de zorg- en welzijnssector, zoals huisartsen, jeugdzorg, het maatschappelijk werk, maar ook leerkrachten uit het onderwijs of de buurtsportcoach. Zij kennen de thuissituatie van het kind en kunnen een aanvraag indienen via de website van het fonds. Voor meer informatie kunnen inwoners en intermediairs terecht op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl

Financiële middelen voor de fondsen
Lokaal draagvlak is zeer belangrijk voor het succes van het jeugdfonds. De steun van gemeenten en bedrijven is onmisbaar. De Rabobank Foundation, het landelijke maatschappelijke fonds van alle Rabobanken, ondersteunt de missie van het Jeugdfonds Sport en Cultuur om meer gemeenten aan te laten sluiten bij het Jeugdfonds. Hiervoor stelt de Rabobank Foundation een startbijdrage beschikbaar. Daarnaast heeft de gemeente voor drie jaar geld beschikbaar gesteld vanuit de begroting.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.