nieuws

28 september 2020

Sam& goede doel VriendenLoterij Bingo

Leergeld_JFSC_header horizontal

Gemiddeld groeit 1 op de 12 kinderen in ons land op in armoede. Een kwetsbare groep die als gevolg van de coronacrisis nu alleen maar groeit. Er dreigen tienduizenden kinderen de dupe te worden van armoedeLang niet alle ouders en hulpverleners weten de weg naar hulpinstanties te vinden. Dit is zorgwekkend. De VriendenLoterij start dit najaar een landelijke campagne die in het teken staat van kinderarmoede en de hulporganisaties verbonden aan Sam&. 

Deel getroffen kinderen in armoede moeilijk te bereiken

Sam& verwacht een grotere stijging door de economische gevolgen van de coronacrisis. Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam: “De overheid heeft in de eerste fase van de pandemie onmiddellijk maatregelen getroffen om werkloosheid en armoede tegen te gaan. Deze maatregelen zijn echter tijdelijk. Bovendien is er een grote groep die recht heeft op aanvullende voorzieningen, maar zich hiervan niet bewust is” 

“Veel mensen die recht hebben op financiële hulp, beseffen dit niet omdat ze zich niet aangesproken voelen. Er is veel empirisch bewijs dat de mens problemen onderschat en als tijdelijk beschouwt. Dit geldt zeker wanneer dit gaat om problemen die niet goed te overzien zijn, zoals financiële problemen. Ook blijkt uit onderzoek dat de mens zijn eigen oplossingsvermogen overschat. Zij zijn juist gebaat bij een steuntje in de rug, maar zijn helaas vaak moeilijk te bereiken.” 

Sam& in schijnwerpers bij VriendenLoterij Bingo

“Om het leed van zoveel mogelijk kinderen in deze moeilijke tijd te verzachten, moeten we onze zichtbaarheid vergroten. Daarom zijn we erg blij dat we juist nu samen met de VriendenLoterij Bingo aandacht kunnen vragen voor dit probleem wat steeds urgenter wordt,” vertelt directeur van ons fonds en bestuurslid van Sam& Monique Maks. De VriendenLoterij heeft Sam& namelijk gekozen als het goede doel dat zij in de komende maanden ondersteunt in haar campagne van dit najaar.  

Met de campagne hopen we het bewustzijn rondom kinderarmoede te vergroten en alle kinderen in Nederland een eerlijke kans te kunnen geven om mee te doen. 

Over Sam&

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp en ons fonds. Samen zetten wij ons in om kinderen te ondersteunen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen. We bieden voorzieningen aan op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, het vieren van verjaardagen en vrije tijd. Dit doet we in samenwerking met gemeenten, lokale partners en bedrijven.  Lees meer nieuws

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.